Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Szo2018Feb24

2016. Január 10., Vasárnap 13:17

Saint Germain mint Rákóczi, a magyarok Égi diplomatája

Írta: 
Értékelés:
(18 szavazat)
A téma izgalmassága és rejtélye hozta meg azon döntésemet, hogy több nézőpontból, forrásból szedek össze anyagokat a Saint Germain mint Rákóczi fia, ami tovább serkenhet minket majd a kutatások folytatásában. Nem követelem - követelhetem senkitől, hogy az itt található közléseket elhiggye, inkább, csak hogy tudjon róla és talán másoknak még az itt említett írástól is erősebb kútfők állhatnak a rendelkezésére ennek megerősítésére vagy akár cáfolására, amit közölhetne velük. (Zoli)  

 St. Germain

Saint Germain, a magyarok Égi diplomatája, Rákóczi fia

Európa rejtélyes embere, gróf St. Germain, avagy Comte de St. Germain, a világ legtöbb ezoterikus iskolája szerint élő avatár, vagyis halhatatlan mester.

St. Germain állítólag, szemtanúk leírása szerint olyan „adeptussá" vált, aki a „bölcsek kövének" birtokában az ólmot arannyá, az üveget gyémánttá tudja változtatni. Mindenek felett arról híres, hogy korát senki nem ismeri, mert már nagyon régen él, sőt halálát és temetését is többször megjátszotta.

Leadbeater „The Master of the Path" címő könyvében írja, hogy találkozott St. Germain-nel Rómában 1925-ben. A Pincian dombi díszkertben órák hosszat beszélgettek a teozófiai társaság (Theosophival Society) munkásságáról.
Mások, mint pl. Franz Graeffer „Recollections of Vienna" (Bécsi viszszaemlékezések) címő könyvében St. Germain grófjának földöntúli képességeit említi, idézve: „Holnap éjjel utazom, szükség van rám Konstantinápolyban, majd Angliában, mert két találmányt készítek elő, amelyet a jövő évszázadban fognak használni – vonatokat és gőzhajókat." Ezt az 1700-as években mondta, amikor még mindez ismeretlen volt.

Mások szerint ez a csodaember már régen élt más nevek alatt is, mindig elrejtve igazi énjét. Ő volt Lord és Lady Bacon fogadott fia, Francis Bacon. Az ő írásai megjelentek olyan nevek alatt, mint William Shakespeare, Christopher Marlowe, Spencer, Montaigne, Burton, Cervantes, stb. Miután Angliában megjátszotta halálát és temetését, Európában mint Valentine Andreas, Comte de Bagalis név alatt írt.

Komoly történelmi és irodalmi hírességek barátjukként ismerték. Nagy Frigyes porosz király például azt mondja róla: „St. Germain az ember, aki nem hal meg." ... Személyesen ismerte őt Voltaire, Rousseau, Walpole és Casanova.

Ki is ez a rendkívüli csodaember, az „adeptus, aki nem hal meg"?
A történetírók szerint II. Rákóczi Ferenc elsőszülött fia.

1694. szeptember 25-én, II. Rákóczi Ferenc feleségül vette Charlotte Amalie hercegnőt, a Hessen-Reinfels házból. Az esküvő a kölni katedrálisban folyt le. Ebből a házasságból két ismert gyermeke származott, de 1737-ben közzétett végrendelete egy harmadik, meg nem nevezett fiút is megemlít mint örököst. Ez a harmadik gyermek, a legöregebb fiú, mint trónörökös – Leopold George néven ismert.

1691-ben vagy 1696-ban született, ami egy kissé bizonytalan. Emiatt a bizonytalanság miatt van az, hogy lehetséges, hogy anyja nem is Charlotte Amalie, hanem II. Rákóczi Ferenc korábbi felesége. Egyedül az biztos, hogy az 1700-as évek elején korai halál érte, amely meg lett „játszva", hogy az erdélyi és a Habsburg intrikák cselszövéseitől mint trónörökös meg legyen mentve.

Erdély függetlensége elvesztével Leopold George Európában mint St. Germain grófja tőnt fel.

E rendkívüli ember, a Rákóczi család utolsó sarja, avagy gróf St. Germain magyar származású.
St. Germain különösen a nagy francia forradalom előtti időszakban tevékenykedett. Madame de Pompadour emlékirataiban csodálkozva ír a gróf hatalmas tudásáról és személyi varázsáról. A korabeli emlékezések szerint dúsgazdag, zseniális gondolkozású és végtelenül fiatalos megjelenéső ember. A királyi magánlakosztályok titkos bejáratai állandóan nyitva voltak előtte. Rendszerint ugyanolyan rejtélyesen távozott, mint ahogy váratlanul megjelent.

Csiszolt gyémántokat és smaragdokat osztogatott bálokon olyan menynyiségben, hogy a résztvevők szájtátva ámulták. Hessei Karl herceg szerint St. Germain gyermekkorában a Medici családban nevelkedett, és a család avatta be a rejtett tudományokba.

St. Germain az alkimista mester megjósolta a Bourbonok sötét jövőjét, külön felhívva Comtesse D'Adhemar figyelmét, aki könyvet is írt az eseményekről „Souvenirs sur Marie Antoinette" címmel. Abból egy ídézet: „Az idő közeledik Franciaor-zágban, mikor az eddig távol tartott balsorsot a királynı már nem tudja majd befolyásolni. Akkor emlékezni fog Dante poklára, amely tőle függött: 'Ó királynő, ne kételkedjen, már eljött a nap'!!"

St. Germain vagy Saint Germain, Count de Saint Germain és Comte de St. Germain minden európai nyelven hibátlan kiejtéssel beszélt. Korának legmesteribb kardvívó bajnoka volt, és mindemellett a hegedűt oly csodálatosan szólaltatta meg,hogy Paganinivel lehetett összetéveszteni. Egyszerre tudott írni (mindkétkezével) két különbözı levelet, mindegyik a pontos másolata volt a másiknak, olyannyira, hogy ha egymásrahelyezve a fényre tartották, a betűk tökéletesen eltakarták egymást.

St. Germainről az is feljegyződött,hogy amit látott, vagy olvasott, például szó szerint egy egész újság tartalmát, felidézte még napok elmúltával is.
Sokan kételkednek, hogy ez a rejtélyes ember, aki a Rákóczi család sarja, egyáltalán létezett-e. A francia nemzeti levéltárban, a francia külügyminisztérium levéltárában, a holland és porosz birodalmi levéltárban,a bécsi levéltárban és a dán állami levéltárban mindenhol feljegyzések vannak róla.

Különleges képességeiről E. M. Butler „Myth of the Magi" címő könyvében részletezve ír: „Amikor is XV. Lajos az unalomtól kínozva semmitől nem lepődött meg, St. Germain azzal a tettével, hogy egy hibás gyémántját olyan tökéletes kővé formálta át, amely rögtön háromszoros értékűvé vált, tágra nyitotta a szemét."

St. Germain grófjáról óriási irodalom maradt fenn. Így Dr. Raymond Bernard (AB., Ph.D. M.A.) "The Great Secret of Count Saint Germain", „Gróf Saint Germain legnagyobb titka" címő könyvében több más komoly forrásra is hivatkozik.

Arthur Crockett és Timothy Green Beckley „Count Saint Germain, az Új Korszak Prófétája, aki Örökké Él" címő könyvében a másik népszerő kiadványukra (Angels of the Lord) hivatkoznak, és megemlítik Rev. Virginia F. Brasington-t, aki egy „rejtélyes idegennel" és Thomas Jeffersonnal foglalkozva írja: „Az Egyesült Államok alapításánál az első (még leendő) elnök kertjében megjelent egy csuklyás, halkan beszélő idegen, aki átadta a leendő címer tervét" (az USA címerét) és hosszasan beszélgettek. St. Germainre emlékezik Horace Walpole is, miután az angolok „jakobinus" ügynökként letartóztatják...

Megjelent: Forray Zoltán, Táltos III/3. szám – 2000. máj-jún., 7-9. számában.

Következő: A férfi, aki nem hal meg és mindent tud 

(1. oldal / 4)
Megjelent: 6777 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. Április 22., Péntek 19:58

Hozzászólások  

 
Zoli
#3 Egy újabb adat a témábanZoli 2016-04-22 19:53
A tengerentúlról kaptam egy cikket ami 1988 június 20. jelent meg a Magyar Nemzetben mint Rákóczi - Saint Germain címmel. magyarmegmaradasert.hu/.../... Ez a cikk is több-szögből próbálja érinteni a dolgokat ami még jobban elgondolkodtató persze számításba véve az akkori média irányító hatalmat is és a cikkíró álláspontját is. Várom olvasóink értékelését is.

Köszönet Katherine Olah -nak aki eljuttatta hozzám ezt az újságcikket.
Szeretettel: >Zoli
Idézet
 
 
Zoli
#2 RÁKÓCZI - SAINT GERMAINZoli 2016-01-11 07:36
Olvasóink segítségét kérném egy fontos cikknek a megkeresésében!
Egy munkatársunktól (nevezetesen Oláh Imrétől) tudtam meg, hogy a "Saint Germain" témánkhoz kapcsolódhatna egy igen fontos cikk ami a Magyar Nemzetben jelent meg.
A cikk 1988 január 20.-i számában jelent meg, mégpedig Dr. Kulcsár József által és a cikk címe: RÁKÓCZI - SAINT GERMAIN.
Amennyiben bárkinek meglenne ez vagy megtalálná, szeretném ha elküldené nekem a címre. A beküldést minden formában lehetséges akár képformátumban, vagy PDF formában is, de ha lehetséges lenne akkor szövegformában lenne a legjobb.
Előre is köszönöm! >Zoli<
Idézet
 
 
sagi
#1 Az anyag felettsagi 2016-01-10 19:16
Idézet:
Bartha Gizella kapcsolata a szíriuszi Magyar-bolygóval (részlet)
A mesterem, aki nekem a lelki és szellemi tanítómesterem, Saint-German névre hallgat, ő a Szíriusz Hermetikus Rendjének volt a beavatottja. Jelenleg is az, él, fizikai testben él, bármennyire hihetetlen, de él! - Röviden a lelkének az inkarnációiról, azért, hogy tudjuk, hogy kiről van szó : ő volt az aranykor… szakrális királya, amit a biblia paradicsomnak nevez. A neve akkor az volt, hogy Táltos király. Ennek az inkarnációinak az emlékét írta meg ő a népmesékben, amit nem a nép írt, hanem Saint-German grófja Görgényszentimrén a Táltos király. Következő inkarnációja volt a Pannón-kultúra egyik szakrális királya, az erdélyi részének, utána volt Atlantisz egyik szakrális királya, illetve főpapja, aki mentette a tudást, az Ibolyaláng Templomából Atlantisz elsüllyedése előtt a jelenlegi erdélyi területére, aztán élt… görög beavatott, ezoterikus filozófusként, Plótinoszként… Prokloszként, bocsánat… élt… Szent Józsefként, Mária férjeként, élt… Attilaként… Attila hun király keresztfiaként, fehérhunként, Öskünek a fia volt, az Attila hun királyunknak az öccsének a fia, akkor élt… Roger Bacon filozófusként, élt ferences rendi szerzetesként nagyon szegény sorsban, Szent Albinnak nevezték, élt Kolumbusz Kristófként, utána Shakespeare-ként, és Shakespeare után 1701. augusztus 8-án Eperjesen született meg Rákóczi Györgyként. Na most a Saint-German név álnév, ez egy fölvett álnév volt, mivel neki állandóan kellett menekülni a bécsi titkosrendőrség elől. Miért? Mert II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem fia volt, és ezt a gyereket el akarták titkolni a bécsi titkosrendőrség előtt, mert amikor hesseni Amália Sarolta áldott állapotba volt ezzel a György nevű fiával, akkor II. Rákóczi Ferenc a bécsújhelyi börtönben ült már. Onnét tudjuk, hogy hesseni Amália Sarolta parasztnőként, áldott állapotban ment ki a férjéért Párizsba. Na most ezt a gyereket eltitkolták, és akkor ő Párizsba élt sokáig, mert az apja a Napkirály… barátja volt és két birtokot adott neki. Nagyon érdekes a két neve! A történelmi, magyar történelmi karmával kapcsolatosan : Trianon és Saint-German!
Forrás: spiritufo.ditro.hu/.../...

Idézet:
Dícsérték zenei képességét is. Virtuóz módon játszott zongorán és hegedűn, zenét szerzett, (kisebb művek mellett egy rövid operát is), valamint szépen énekelt barátai szórakoztatására. Költői tehetséggel is rendelkezett. Képes volt két kézzel egyidejűleg írni és mindkét írás egyformán tökéletes volt mind tartalmát, mind külalakját tekintve. Máskor ugyanazt a szöveget írta le mindkét kezével, és a két lapot egymásra téve a két írás tökéletesen fedte egymást (agyféltekék tökéletes kontrollja és szinkronja).
Egy napjainkban élt mesterről, Sri Chinmoy-ról mondta magyar származású tanítványa Gunagriha (dr. Fülöp Sándor), hogy mindenféle művészetben (zene, festészet, költészet) otthon volt és nyilvános rendezvényeken mutatta be tudását. Sajnos közelebbi hivatkozást nem tudok adni, de Gunagriha több videója fent van a Youtube-on, köztük van ez is.

Aki érdeklődik a hasonló képességekkel rendelkezők történetei iránt, azoknak ajánlom A ciprusi mágus · Kyriacos C. Markides könyvét, mely személyes tapasztalatok révén mutatja be azokat az eseményeket amelyeket minden szkepticizmusa ellenére tényként volt kénytelen elkönyvelni.

Érdekes, hogy napjaink technikája és a még "legtitkosabb" technológiák azokat a teljesítményeket másolják, amelyek ezeknek az emelkedett mestereknek, de egészen hétköznapi, para képességekkel rendelkező személyek teljesítményeit reprodukálják technikai eszközökkel, technológiával. Azonban belátható, hogy ha a gondolatátviteli, távérzékelési és időugrási esetek spontán módon, műszaki eszközök nélkül is létrejönnek, akkor ez nem technológia kérdése, hanem szellemi kondícionáltságé.

Saint Germain nem az egyetlen emelkedett mester, tanító, csupán hitetlenségünk miatt nem szerzünk, nem kapunk hírt ezekről az esetekről. Egy játékfilmet ajánlok azoknak, akik szívesen eljátszanak a halhatatlanság gondolatával és lehetőségével: Az őslakó: www.youtube.com/.../
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Oldalainkat 192 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

Hungary 67.5%Canada 1.1%
Romania 5.5%Serbia 0.9%
United States 4.5%Switzerland 0.4%
Germany 3.1%Australia 0.3%
Russian Federation 2.8%France 0.3%
Ukraine 2.8%Italy 0.2%
Slovakia 2.2%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2.1%Belgium 0.2%
Sweden 1.8%Greece 0.1%
Austria 1.4%Poland 0.1%

Today: 491
This Week: 5190
Last Week: 5770
This Month: 20362
Last Month: 28845
Total: 1740427

Belépés