Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2018Jan21

2011. Szeptember 14., Szerda 16:07

A diktatórikus „brüsszeli EU“ a törvények fölé helyezi magát

Írta:  www4hu
Értékelés:
(8 szavazat)
A „brüsszeli EU“ lebontása – előfeltétel a természetes egészség egész világon való elterjedéséhez. A „Népszavazás a természetes gyógymódokért“ petíció egy kampány része, melynek célja, hogy minden európai uniós polgár szabadon hozzájuthasson a tudományos alapokon nyugvó természetes gyógymódokhoz. A petíciót eddig több mint negyed millió ember írta alá az EU mind a 27 tagállamából. Ezt a kezdeményezést a Dr. Rath Health Foundation koordinálja.

A Dr. Rath Health Foundation teljes mértékben tisztában van azzal a ténnyel, hogy a „brüsszeli EU“-t nem érdekli, hogy megfeleljen az európai polgárok elvárásainak, még úgy sem, hogy a társadalmi támogatás egyre nő. A „brüsszeli EU“ valójában egy diktatórikus szervezet, mely semmibe veszi a szabadság és demokrácia alapelveit. Az Európai Bizottság a „brüsszeli EU“ végrehajtó szerve, de sem a 27 „biztost”, sem az elnököt, Herman Van Rompuyt nem a polgárok választották. A polgárok döntési jogát, hogy meghatározzák, ki is irányítja őket, átruházták a vállalatokra.

A diktatórikus „brüsszeli EU“ a törvények fölé helyezi magát

Lisszaboni szerződéshez 2009-ben az európai polgárok többségének tudta nélkül vezettek be egy európai törvényt, mellyel a „brüsszeli EU“ a törvények fölé helyezte magát. Ez az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességéről szóló jegyzőkönyv életbe lépésével történt meg, mely egy a „Lisszaboni szerződéshez” csatolt dokumentum. Példák a törvényfelettiségre:

1. A „brüsszeli EU“ helyiségeit és épületeit nem szabad átkutatni (I. fejezet, 1. cikk)
2. Az Európai Bizottság tagjai és a „brüsszeli EU“ más hivatalnokai „hivatalos minőségükben végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentességet élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megszűnését követően is megilleti őket”. (V. fejezet, 11. cikk; VII. fejezet, 19. cikk)

Ezen tények ismeretében többé már nem kétséges, hogy lehetetlen megreformálni a „brüsszeli EU-t“. A magasabb pozícióban lévő politikusok közül egyet sem a nép választott, és az összes hivatalnokot a törvény fölé emelték. Így aztán kimondhatjuk, hogy csak áltatja magát az, aki azt hiszi, hogy ez a szervezet hallgat az emberekre, és valaha is az ő érdekükben cselekszik majd.

A „brüsszeli EU“ fő célja

Napjainkban, amikor a tudományosan megalapozott természetgyógyászat rohamléptekkel fejlődik, sok millió életet lehetne megmenteni: embereket, akik rákban, szív-és érrendszeri betegségben ill. más népbetegségekben szenvednek. A kartell viszont ismét a profitot választja az élettel szemben, és annyi szenvedésért, sőt halálért felelős, hogy nagyságrendben az már a népirtásnak felel meg.

A „brüsszeli EU“ fő célja, hogy megsemmisítse a természetes gyógymódokkal foglalkozó szektort, hogy a nem szabadalmazható terápiák ne jelentsenek konkurenciát a gyógyszeriparnak (gyógyszerkartell), és ne veszélyeztessék ezt a multimilliárdos üzletet („betegségüzlet”). A gyógyszeripari multicégek úgy működnek mint valamilyen politikai párt, melyet igazából senki nem választott meg. A brüsszeli kormány pedig részt vesz ebben azzal, hogy bizonyos – a gyógyszerkartell számára kedvező – törvényeket életbe léptet.

A 2002-es étrend-kiegészítőkről szóló irányelv célja az volt, hogy szigorú diktatórikus korlátozásokat vezessenek be az étrend-kiegészítőkben alkalmazott vitaminok és ásványi anyagok fajtáira és mennyiségére. A „brüsszeli EU“ kitart azon kijelentése mellett, hogy az egyes anyagok engedélyezett mennyisége tudományos számításokon, az ún. tudományos kockázatértékelésen alapul. Valójában azonban a táplálékkiegészítők fogyasztásának kockázatbecslésére felhasznált módszerek sem tudományosnak, sem pontosnak nem nevezhetők-

A 2004-es hagyományos növényi gyógyszerekről szóló irányelv bevezetésével a természetes növényi gyógyszerek forgalomba hozatalához egy extrém drága regisztrációs eljárást tettek kötelezővé. Amennyiben a gyártó nem szerzi meg a speciális engedélyt terméke összes növényi összetevőjére, úgy azt a terméket ki kell vonni a piacról. A „brüsszeli EU“ megpróbálja kiiktatni támogatóinak, a multimilliárdos gyógyszeriparnak a fő veszélyeztetőit azzal, hogy megtizedeli a növényi gyógyszereket.

2006-ban a „brüsszeli EU“ elfogadott egy rendeletet „az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról”, mellyel szintén a természetes gyógymódok elterjedését próbálták meggátolni. Ennek a nagyon szigorú szabályozásnak az értelmében tilos bármely gyógyhatást vagy gyógyító tulajdonságot a termék információs anyagában feltüntetni. Kivétel ezalól csak az Európai Bizottság által jóváhagyott esetekben lehetséges. Még ha van is tudományos bizonyíték valamely gyógyhatásra, akkor is előfordulhat, hogy a terméket nem lehet forgalomba hozni, mert az engedélyt nem kapta meg. Ily módon a „brüsszeli EU“ egy kimondottan diktatórikus eszközt alkalmaz, a szólásszabadság korlátozását, annak érdekében, hogy megvédje a gyógyszeripar multimilliárdos bevételeit.

2002 januárjában egy új ügynökséget is alapítottak, mely támogatja a „brüsszeli EU“ gyógynövényágazattal kapcsolatos antidemokratikus céljait. Ez a szervezet az EFSA (Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság). Ahelyett, hogy javítanák az élelmiszerbiztonságot és védenék a fogyasztókat, ahogyan azt állítják, az EFSA szüntelenül és szisztematikusan azon fáradozik, hogy Európaszerte kiiktassák a nem szabadalmaztatható természetes gyógymódokat és az ezekről szóló információkat.

A színfalak mögött fontos szerepet töltenek be az EFSA tudományos bizottságai. Ezek ugyanis nem független szakértőkből állnak, hanem olyan tagokból, akik kapcsolata a biotechnológiai, agrár-, gyógyszer- vagy vegyiparral köztudott és az EFSA által nem is kifogásolt. Az EFSA saját honlapján védelmére is kel ezeknek a vállalati érdekeknek az alábbi kijelentéssel: „az, hogy egyeseknek vannak bizonyos érdekeltségeik, nem jelenti azt, hogy érdekellentétek is fellépnének”. Ennek ismeretében nem meglepő, hogy a gyógyhatás elismerésére benyújtott 44.000 kérvény túlnyomó többségét elutasították a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó rendeletre hivatkozva.

Egyszer és mindenkorra le kell számolnunk azzal az illúzióval, hogy valaha is eredménnyel járhat bármely beadvány, melynek célja a természetes egészségünkhöz való jog megvédése. A legtöbb, amit ily módon elérhetünk egy-egy az EU-biztosok és más gyógyszeripari érdekvédők arcán megjelenő fintor lehet.

Ahelyett, hogy egy hamis illúzióba kapaszkodnánk, inkább mindenkinek tisztában kellene lennie azokkal a pusztító következményekkel, melyeket a gyógyszerkartell „brüsszeli EU“-ra gyakorolt hatása okoz: Olyan időket élünk, mikor a tudományosan megalapozott természetes gyógymódok terén hatalmas fejlődés zajlik, mégis milliónyi ember szenved rákban, szív- és érrendszeri betegségekben és egyéb népbetegségben amiatt, hogy a gyógyszerkartell a saját anyagi érdekeit az emberek egészsége elé helyezi.

A „brüsszeli EU“ náci gyökerei

Ha az európaiak nem akarják még egyszer elkövetni a múltbeli hibákat, melyek akár ismét milliónyi emberéletbe kerülhetnek, akkor itt a legfőbb ideje, hogy nagy nyilvánosságot kapjon a gyógyszerkartell bűnös múltja.

Háromnegyed évszázada létezett egy nagy vegyi és gyógyszerkartell, az IG Farben, melyet a Bayer, a BASF, a Hoechst és más multinacionális vállalatok alkottak. Ez a kartell finanszírozta a náci diktatúra felemelkedését Németországban. Ma is ugyanaz a céljuk, mint régen: meghódítani és uralni Európát és az egész világot. Ehhez hajlandóak bevetni minden rendelkezésükre álló politikai, gazdasági és katonai eszközt.

A „brüsszeli EU” kiépítői és kulcsfigurái ugyanazok a technokraták voltak, akik korábban azt tervezték, hogy a 2. világháború után Európát a nácik irányítása alá vonják. További részleteket a témáról az úttörő jelentőségű” „The Nazi Roots of the Brussels EU“ („A brüsszeli EU náci gyökerei”) című könyvben olvashatnak. Az ebben leírt tényeket 70 éven keresztül szándékosan tartották titokban az európai polgárok előtt, pedig ezek magyarázatot adnak arra a sokkoló hasonlóságra, ami a „brüsszeli EU” és a nácik összeurópai gazdasági egységre vonatkozó terve között fedezhető fel.

A Codex-kapcsolat

A Dr. Rath Health Foundation fő célja, hogy egy olyan új egészségügyi rendszert hozzon létre, mely a vitamin- és a mikrotápanyag-kutatások tudományos felfedezésein alapul. Ha ezt a célt sikerül elérni, akkor adottak lesznek a feltételek ahhoz, hogy a jövő embere sne is ismerje az olyan betegségeket, mint pl. a szív-és érrendszeri megbetegedések, a rák, az AIDS stb. Egyelőre azonban a gyógyszerkartell mindent megtesz, hogy megakadályozza ezt. Többek között például azzal is, hogy a „brüsszeli EU“ modelljét az egész világon el akarja terjeszteni, így vonva minél nagyobb területet az ellenőrzése alá.

A természetes gyógymódok nemzetközi szintű korlátozásában a kartell kulcsfontosságú szövetségese az ún. Codex Alimentarius Bizottság (Codex). 1963-ban alapították az ENSZ-nek ezt a szervezetét, melyet a WHO (Egészségügyi Világszervezet) és a FAO (Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet) finanszíroz. A Codex fő feladata, hogy kidolgozzon egy az egész világra érvényes egységes élelmiszernormát, mely többek között az étrend-kiegészítőkre is vonatkozna. Az együttesen fellépő 27 EU-tagállam egyre inkább abba az irányba tereli a Codexet, hogy az élelmiszerekre és étrend-kiegészítőkre vonatkozó világszintű szabályozás a „brüsszeli EU“ szabályozását vegye alapul.

A Codex étrendkiegészítőkre vonatkozó korlátozásait kontinentális szervezetek segítségével terjesztik ki olyan régiókra is, mint pl. Délkelet-Ázsia, Afrika, Dél-Amerika és Észak-Amerika (a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége, az Afrikai Unió, a Mercosur, a Dél-amerikai Nemzetek Uniója, és a tervezett Észak-amerikai Unió segítségével). A gyógyszerkartell így szabadalmaztatott szintetikus gyógyszerei számára milliárdnyi ember testéből csinál piacot.

Összefoglalás

A „brüsszeli EU“ egy diktatórikus szervezet, mely a multinacionális vállalatok érdekeit tartja szem előtt, olyan cégekét, melyek milliónyi ember életét veszélyeztetik. Ha az európai polgárok továbbra sem tesznek semmit ez ellen, akkor ez a helyzet így is fog maradni, és ez a szervezet idővel az egész világot az ellenőrzése alá vonja.
Emiatt az alapvetően antidemokratikus felépítés miatt – ahol a végrehajtó hatalom az Európai Bizottság kezében van, és a választott Európai Parlament csak mint fügefalevél szolgál – a „brüsszeli EU“-t nem lehet megreformálni. Ezért van szükség arra, hogy az emberek nyilvánosan utasítsák el ezt a szervezetet. Számolják fel, és lépjen a helyére egy ténylegesen demokratikus intézmény: az emberek Európája, az emberek által megvalósítva, és az emberek érdekeit képviselve.
Ezek a diktatórikus vállalati ráhatások az egész „brüsszeli EU“-t és így az európai polgárokat is teljesen behálózzák, így leépítésük elengedhetetlen feltétele annak, hogy napjaink népbetegségeit megszüntessük. Ha sikerül kordában tartanunk az olyan betegségeket, mint pl. a szív- és érrendszeri betegségek és a rák, akkor gyerekeinkre és a jövőbeli generációkra egy új, egészségesebb világot hagyhatunk örökül.

Amit most az európai polgároknak tenniük kell

Ahhoz, hogy világszerte mindenkinek joga lehessen a természetes egészséghez, az alábbi lépéseket minden európai polgárnak meg kellene tennie:

Összefoglalás

A „brüsszeli EU“ egy diktatórikus szervezet, mely a multinacionális vállalatok érdekeit tartja szem előtt, olyan cégekét, melyek milliónyi ember életét veszélyeztetik. Ha az európai polgárok továbbra sem tesznek semmit ez ellen, akkor ez a helyzet így is fog maradni, és ez a szervezet idővel az egész világot az ellenőrzése alá vonja.
Emiatt az alapvetően antidemokratikus felépítés miatt – ahol a végrehajtó hatalom az Európai Bizottság kezében van, és a választott Európai Parlament csak mint fügefalevél szolgál – a „brüsszeli EU“-t nem lehet megreformálni. Ezért van szükség arra, hogy az emberek nyilvánosan utasítsák el ezt a szervezetet. Számolják fel, és lépjen a helyére egy ténylegesen demokratikus intézmény: az emberek Európája, az emberek által megvalósítva, és az emberek érdekeit képviselve.
Ezek a diktatórikus vállalati ráhatások az egész „brüsszeli EU“-t és így az európai polgárokat is teljesen behálózzák, így leépítésük elengedhetetlen feltétele annak, hogy napjaink népbetegségeit megszüntessük. Ha sikerül kordában tartanunk az olyan betegségeket, mint pl. a szív- és érrendszeri betegségek és a rák, akkor gyerekeinkre és a jövőbeli generációkra egy új, egészségesebb világot hagyhatunk örökül.

Ahhoz, hogy világszerte mindenkinek joga lehessen a természetes egészséghez, az alábbi lépéseket minden európai polgárnak meg kellene tennie:

  • Olvassa el a „A „brüsszeli EU“ náci gyökerei” című könyvet.
  • Küldje el ismerőseinek a könyv internetcímét. Adja meg nekik a most olvasott oldal linkjét is, hogy minél jobban megismerhessék és megérthessék a tényeket.
  • Írjon levelet választókerülete, országa vagy uniós politikusainak, és követelje tőlük, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a „brüsszeli EU“ felszámolása érdekében.
  • Követelje országa politikusaitól, hogy foglalják alkotmányba, hogy minden alkotmánymódosításról népszavazással kelljen dönteni. A politikusok válaszaiból nemcsak az fog kiderülni, hogy lekötelezettjei-e valamely érdekcsoportnak, hanem az is, hogy mennyire motiváltak a demokrácia védelmében.
  • Támogassa a „Népszavazás a természetes gyógymódokért“petíciót, és tájékoztassa erről a politikusokat is. Gyakoroljon nyomást rájuk, hogy álljanak ki a természetes gyógymódokhoz való szabad hozzáférés joga mellett, mely egy újabb és tényleg demokratikus Európában elidegeníthetetlen emberi jog kell legyen.
  • Amennyiben a fentebbi intézkedéseket megtesszük, azzal az európai polgárok nemcsak megvédhetik jogukat az egészségügyi döntések szabadságához, hanem egyúttal abban is segíthetnek, hogy a kartell ne tudja az egész világon elterjeszteni a „brüsszeli EU“ modelljét.

A gyógyszerkartell politikai bábjainak leleplezése

Kérjük, hogy mindenki, aki választ kapott valamely politikustól a megkeresésre, továbbítsa azt nekünk az alábbi emailcímre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Amennyiben Ön is hozzájárul, megjelentetnénk ezeket a válaszokat honlapunkon (természetesen az Ön személyes adatai nélkül).

Ezen levelek nyilvánosságra hozatalával mindenki számára egyértelmű lesz, hogy mely európai politikus törődik igazából a demokrácia védelmével, és melyik az, mely (tudatosan vagy sem) a gyógyszerkartell bábja.

Végeredményben csak úgy tudjuk az egész világon biztosítani a természetes gyógymódok szabadságát, ha leleplezzük a gyógyszerkartell minél több politikai bábját. Felbecsülhetetlen szolgálatot tesz az emberiségnek mindenki, aki részt vesz abban, hogy együttes erővel eltávolítsuk ezeket a politikusokat, és helyükre igazán demokratikusan gondolkodókat juttassunk.

Forrás: http://www4hu.dr-rath-foundation.org/news/dismantling_the_brussels_eu.html

Beküldte: S.Lívia

Megjelent: 6264 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Oldalainkat 276 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

Hungary 67.7%Canada 1.1%
Romania 5.4%Serbia 0.9%
United States 4.4%Switzerland 0.4%
Germany 3.1%Australia 0.3%
Russian Federation 2.8%France 0.3%
Ukraine 2.8%Italy 0.2%
Slovakia 2.2%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2.1%Belgium 0.2%
Sweden 1.8%Greece 0.1%
Austria 1.4%Poland 0.1%

Today: 261
This Week: 6070
Last Week: 6414
This Month: 19275
Last Month: 24242
Total: 1710417

Belépés