Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

H2020Oct26

2008. Május 09., Péntek 19:57

Nagy bajban van a magyar!

Írta:  Hervay Tamás
Értékelés:
(16 szavazat)
Én is nemesi családból származom, de ez önmagában nem érdem! 27 éve igyekezem megérteni eleinket, s ez úton az alapokig immár el is jutottam. Ez sem érdem, viszont tény! Ezt tanítom, ingyen! Ez sem érdem, ez a hazámért, a magyarságért érzett felelősség következménye, mely minden hibám ellenére, valahogy, Isten segítségével, mégis működik!  

 

A nemzeti oldal margójára!

Immár a nemesi családok is elkülönülnek tőle, s míg nagyobb része a magyarságnak már éhezik, ők ismerkedés címszó alatt bált rendeznek! 15000 Ft per fő belépővel, ami egy mai magyar háztartásban félhavi kosztpénz!

Amúgy ennyit még egy pénzéhes guru sem kér egy alkalomra! Tényleg erre van szükség? És a ruhákra költött pénzt már nem is említem! Mert ugye egy bálban nem a tavaly megúnt göncben kell megjelenni! Díszmagyarban, mert ugye echte történelmi család vagyunk! Nem ismerős ez valahonnan? Csak a bálban tudtok ma is gondolkodni? Akinek semmije sincs, az a ti körötökbe nehogy betegye a lábát!

Bár mentené meg Isten a magyarságot az ilyen tudatlanságtól! Sajnos a sötétség jobban működik, egyenlőre!
Addig a Ti pénzetek még kisstilű hatalomszerűségekkel etet benneteket!
Mert van ám nádori testületünk is! Nem tudnak ugyan semmit a magyarság valódi működéséről, de már dönteni akarnak, mi legyen!

Majd valaki csak megmondja már, mi jó nekünk! Ha nem Gyurcsány, majd Orbán, ha ő sem, majd jó nádorunk, a történelmi családok élén!

De ennek bizony vége lesz! Nem is túl soká! Én, pedig továbbra is ingyen teszem a dolgom, bár így nem tudok 15000-es belépőt befizetni egy bálra! És nem vagyok ám egyedül! Aki tisztességes, és magyar, annak ma nincs pénze, főleg ilyesmire nincs! Mert ami volt neki, azt megosztotta azon szegény zsidókkal, akiket rejtegetett. És nem vár érte semmit! Ma sem! Az én nagyapám is szó szerint az egzisztenciáját tette kockára a rábízottakért, s koldus szegény ma a családom.

Mi lenne, ha egyszerűen kimennénk a Margit szigetre, mindenki hozna valami kis falnivalót, piknikeznénk, ismerkednénk, néhányan beszédet is tarthatnának, ehhez hozzá is lehetne szólni, és a hozott élelmen kívül semmibe sem kerülne! Lehetne kis szer a Kápolnánál, itt szó eshetne bizonyos szakrális kérdésekről, a többi kialakulna.

Persze ehhez felelősen gondolkodó felnőtt magyarság, de főként értelmiségi, vezető réteg szükségeltetne, az pedig ma nincs! Nem a jó szándékot hiányolom! A magyar gondolkodást mögötte, és az értelmes cselekvést ennek következtében! Az egymást segíteni akaró, egymás hibáit ismerő és elfogadó, ám ésszerű korlátokat is, persze első sorban magunknak, állító, magatartást, mi az ősök ránk hagyományozott tudása és erkölcsisége következménye kellene legyen!

Én is nemesi családból származom, de ez önmagában nem érdem! 27 éve igyekezem megérteni eleinket, s ez úton az alapokig immár el is jutottam. Ez sem érdem, viszont tény! Ezt tanítom, ingyen! Ez sem érdem, ez a hazámért, a magyarságért érzett felelősség következménye, mely minden hibám ellenére, valahogy, Isten segítségével, mégis működik!

Mert senkinél különb nem vagyok! Csupán egy valamiben kezdek kiteljesedni, de mindenkinek van olyan oldala, képessége, mit jobban tud használni, mint a többiek. Csak az a kérdés, mire használja? Mások emelésére, vagy saját gyarapodására?

nemes "álmosházi" lőgérpatonyi Hervay Tamás, lélekemelgető táltospap, a magyarságtudomány magisztere, a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme tanára

Megjelent: 3141 alkalommal

Hozzászólások  

 
sound
#16 sound 2012-01-04 16:12
Idézet - mehecske:
"sound" a "nador" azt jelenti:rakos daganat olvasd el itt Plasz Sandor szerzo cikket cime:Bankok es bankar Magyarorszagon egykor es ma.


Kedves mehecske!
Plósz Sándorra gondoltál. Egy cikk nekem kevés ahhoz, hogy eldöntsem, hogy mi a rákos daganat:
" a karcinóma epiteliális sejtből indul. Ebbe a csoportba tartoznak a leggyakoribb megbetegedések, például: a mell, a prosztata, a tüdő, a vastagbél, a bőr, az emésztőrendszer vagy a mirigyek rákjai.
a leukémia a csontvelői őssejtekből indul,
a limfóma a nyirokcsomó betegsége,
a melanóma a melanocitákból,
a szarkóma a kötőszövetekből,
a teratóma a magzati sejtekből,
a glióma az agy sejtjeiből indul ki,
a szeminóma a here daganata.
A rosszindulatú daganatokat általában úgy nevezik el, hogy az érintett testrész latin vagy görög neve után csatolják a fenti kategóriák egyikét. Például, a rosszindulatú májdaganat elnevezése hepatokarcinóma; a zsírsejtek rosszindulatú daganata pedig liposzarkóma."

Nadoromáról még nem hallottam. :)
Viszont utánanéztem jól a történelmi környezetnek.
A magyar Jud Süss
szivmagyar.blogspot.com/.../.. .
Mit mond erről a sajátja:
www.magyarzsido.hu/.../

Ezek szerint már Mátyás korában sem volt minden kerek, sőt mikor is volt rendben minden hazánkban ez ügyben.

Na azért a magyar nemesség sem semmi.
Kezdjük talán a Dózsa-lázadással:
hu.wikipedia.org/.../...
Perényi Imréről pár szót:
hu.wikipedia.org/.../...
A Perényi családról:
hu.wikipedia.org/.../...

Aztán ugye itt van a Plos család kérdése is, mint német betelepült, vagy betelepített család, akik között szintén van magyar nemes:
hu.wikipedia.org/.../...
www.radixforum.com/.../plosz
radixforum.com/.../...

Aztán nézhetnénk egy kis méhészeti fórumot is, de ettől most eltekintek. :)

Viszont nagyon köszönöm a felvetést, mert így hozzájutottam a Tripartitum magyarra fordított változatához is, ami szokásjogként végig megvolt, de kihirdetve sosem.
staff.u-szeged.hu/.../...

Először persze, tényleg a fogalmi azonosságértést kellene megbeszélnünk. Sajnos már nem-ek sincsenek, nemhogy nemesek, ezáltal már nincs a folyó melletti harc felvétele sem az idegennel szemben, arról nem beszélve, hogy ebbe a rendbe szépen bele is telepedett idegen nem-be való, túl sok is. S ha nincs hívó szó, nincs harc sem, s helyünk sincs a harcban megszabva, mert nem-telenekké váltunk.
Itt 1100 éve már senki nem tudja, hogy kicsoda és hol a helye. Egyéni lelkiismerete és tudata alapján csak az embernek maradás marad évtizedről évtizedre, nemzedékről nemzedékre...
Idézet
 
 
sound
#15 sound 2012-01-04 15:21
Idézet - mehecske:
a nemes az csak egy szo nem pedig azt jelenti hogy valaki "nemesebb"mint mas- semmivel sem kulomb ugyan ojan ember mint barki mas csak "kapta" ezt az "elnevezest"ami csak szoban kulombozteti meg a "tobbitol" ugy viselkedik ahogy tole telik


Én sem a jelenleg értendő "nemes" fogalmára vezetem vissza a nemes szó értelmét.
"Új etimológiái szerint a Keszi jelentése `töredék`, a Kér `hátsó, végső, utolsó`, a Jenő `oldalka, arc`, a Gyarmat `hát mögötti`, a Kürt pedig `mell`. Ezek az elnevezések Berta Árpád szerint azt bizonyítják, hogy a törzsnevek rögzítették az egyes törzsek helyét a hadrendben."

"Az első Bíborbanszületett Konstantin sokat idézett mondata: "A türköknek ez a nyolc törzse nem engedelmeskedik a maga fejedelmeinek, de megegyezésük van arra nézve, hogy a folyóknál, bármely részen üt ki a háború, teljes odaadással és buzgalommal együtt harcolnak." (Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása. 40. Moravcsik Gyula fordítása.) Az általános felfogás szerint a mondat első fele a magyar belviszályok emlékét őrizte meg, de a két tagmondat szervesen összetartozik, és ha kicsit bonyolultan is, de azt szerette volna velük kifejezni Konstantin, hogy a magyarok csak háború esetén engedelmeskednek a törzsek vezetőinek. Tehát a törzsfők katonai parancsnokok, a törzsek katonai szervezetek..."

"A nemzetségek neve a vezérek korában a nem volt. A nem szó eredetével régóta foglalkozik a magyar tudomány...Balázs János visszatért Nagy Géza etimológiájához, és bebizonyította, hogy a "nem" és a "név" ugyanannak a szónak kétféle ugor nyelvjárásból származó változata. A két változat a nyelv fejlődése során külön jelentést kapott...A nem szónak továbbképzett alakja nemes szavunk. A nemes szó a nem szóból egy névszóból névszót képző -s segítségével képződött. Az -s képző ebben az esetben nomen possessoris, tehát valamivel ellátottságot fejez ki. Vagyis a nemes szó jelentése: nemmel rendelkező, nemhez tartozó. (D. Bartha Katalin 1958. 107.) A szó elárulja: nemesnek, azaz kiváltságos személynek lenni eredetileg annyi volt, mint valamely nemhez tartozni. Okleveleink is azért tüntetik föl a nemesi rangú személyeknél, hogy melyik nemhez tartoznak, mert kiváltságaik forrása éppen a származásuk. A XIII. századi oklevelekben szereplő genusok másodlagosan kialakult úri nemzetségek, amelyek között azonban találhatók a vezérek korából származó nemek is. (Györffy György 1959. 1-15.) Ezt a kapcsolatot őrizte meg nemes szavunk azáltal, hogy a nem szóból származik. ...Mindezekből szerintem az a következtetés vonható le, hogy a vezérek korában a nemek, tehát a nemzetségek nem terjedtek ki a társadalom egészére. A honfoglalástól az államalapításig terjedő időszakban a nemekhez tartozók (a nemesek) kiváltságaikat lényegében csak egy módon szerezhették: katonai szolgálattal. A vezérek korának nemzetségei tehát az állandó katonai szolgálatot teljesítőket, a "hivatásos állományt" foglalták magukban. Pontosítva előbbi kijelentésünket a nemekről, úgy gondolom, hogy a vezérek korának társadalmi hierarchiájában csak a társadalom középső rétegének nemeit tartották számon, éppen azért, mert az egyes "nemesemberek" esetében valamely nemhez tartozásuk jelölte ki feladatukat: a fegyveres szolgálatot. Ez az elképzelés talán nem tűnik annyira valószínűtlennek, ha arra gondolunk, hogy a nemek, ill. ágak oguz típusú (6x4=24) beosztása a középkori székelyekre is jellemző volt, de nem mint az egész nép, hanem mint a lovas középréteg beosztása, ahogy azt Györffy György már igen régen megállapította. (Györffy György 1958. 80-85.) A székely társadalmi szervezetnek ez a vonása talán még a vezérek korából maradt fenn, vagy az akkori rendszer mintájára alakították ki a magyar államszervezet kiépítésekor. A fentiek alapján úgy vélem, hogy a magyar hadszervezet, a törzsekre osztott katonaság magját a törzsek al nemekbe besoroltak alkották..."
forum.index.hu/.../...
Idézet
 
 
mehecske
#14 mehecske 2012-01-03 20:32
"leszerelt" szaz szazalekban igazad van az ezer evek ota gyartott hamisitasokat nem konnyu kivedeni
Idézet
 
 
mehecske
#13 mehecske 2012-01-03 20:23
"sound" a "nador" azt jelenti:rakos daganat olvasd el itt Plasz Sandor szerzo cikket cime:Bankok es bankar Magyarorszagon egykor es ma.
Idézet
 
 
leszerelt
#12 leszerelt 2012-01-03 20:22
Szeretteim,

Ezen szerző írásait nem tudom komolyan venni. Sok értékes anyagot összeszedett, és azon értékes lovak hátán próbálja saját, szerintem komolytalan, elképzeléseit lovagoltatni. Tehát a cikkel, magával nem akarok foglalkozni.

Az alábbi hozzászólásokból azt veszem ki, hogy itt a “nemes” többértelműsége a ludas. Rékabea a “magyar nemeseket kiirtották” fogalmazásában szerintem a “nemes” szóval az erkölcsileg kiváló, magas rendű magyarokra utal, míg az “új nemeseink”-el a feudalizmusban, többségben idegenekre, akik egy társadalmi címet megvásároltak illetve örököltek.

Istvánt illetően, ajánlom, hogy ne minősítsük jellemét amíg többet meg nem tudunk róla: Ne nevezzük se szentnek se hazaárulónak. Az minket úgy sem érdekel, hogy a zsidókrisztiánizmus kit, mit ismer el vagy nevezget ki “szent”-nek. Az efféle “szent”-ekből, “boldog”-okból nekik már van vagy 10.000. Számunkra a zsidókrisztiánok elismerései vagy kikiáltásai jelentéktelenek. A “szent” fogalom más hitekben és vallásokban is létezik, de pillanatnyilag az is jelentéktelen Istvánt illetően, mert ő (vagy az ő nevében uralkodó) állítólag a (római) zsidókrisztiánizmust választotta magának és kényszerítette a magyar népre (habár ezt a nézetet nem mindenki fogadja el; lásd pl. magyarmegmaradasert.hu/.../...).

Hasonlóképp, István “hazaáruló” címkézése is egy bizonyos fokú elfogultságról tanúskodik. Az valószínű, hogy az ő állítólagos uralma alatt veszett el Magyarország korlátlan magyar uralma. Ám azt, hogy ő, személyesen milyen szerepben felelős azért, vagy hogy miféle befolyás alatt volt – pl. tévhit nevelés, becsapás, tudatlanság, zsarolás, megfélemlítés, kényszer, stb. - vagy, azt hogy a ma okiratoknak nevezett “bizonyítékok” mennyire megbízhatók – pl. nem hamisítványok, ha hitelesek, szerzőik az igazat írták-e le, a leírt szövegeket senki sem írta át, tévedésből vagy szándékosan, stb. -, sajnos egyelőre még nem tudjuk – én legalábbis nem tudom. Annyit viszont biztosra vehetünk, hogy a nyugati hamisítás-ipar már legalább 1000 éve teljes gőzzel termel “bizonyítékokat”, melyeknek talán legpofátlanabb példája a “Constantinus adományozása” című hamisítvány (lásd, pl. magyarmegmaradasert.hu/.../...).
Idézet
 
 
mehecske
#11 mehecske 2012-01-03 19:22
a nemes az csak egy szo nem pedig azt jelenti hogy valaki "nemesebb"mint mas- semmivel sem kulomb ugyan ojan ember mint barki mas csak "kapta" ezt az "elnevezest"ami csak szoban kulombozteti meg a "tobbitol" ugy viselkedik ahogy tole telik
Idézet
 
 
sound
#10 sound 2012-01-03 18:19
Idézet - furesz007@citromail.:
koszonom "sound" nagyon orulok annak hogy valaszoltal


:-)
Idézet
 
 
sound
#9 sound 2012-01-03 18:10
Maga az "egyenlőre" szó létezik, tehát leírható. A szövegkörnyezetben való beilleszkedése szabja meg, hogy most ugyan mit akarhatott a szót író közölni vele.
Ahogy nézem magát a mondatot, lehetséges az időben is, meg a számadásban is helyesként a mondat.

"EGYENLŐ, (egy-en-l-ő, ami egyenlik) mn. tt.
egyenlő-t. 1) Ami nagyságra, mennyiségre, értékre,
alakra stb. egészen öszvevágó. Egyenlő erűvel fogni a dologhoz. Egyenlő jövedelmet húzni. Egyenlő osztály nem támaszt hadat. (Km.) 2) Egyelmü, egy szándékú. Egyenlő akarattal, véleménynyel lenni."


"EGYELŐRE, (egy-előre) ősz. ih. Bizonyos idő előtt, egy másik idő előtt. A háború végeredményét egyelőre meghatározni nehéz. Nyomatékosabb mint magában
: előre."

"EGYENLŐSÉG, (egy-en-l-ő-ség) fa. tt egyenlőség-ét. .Egyenlő állapot Számjegyek egyenlősége. Vélemények egyenlősége. Polgári egyenlőség. Törvényelötti
egyenlőség. V. ö. EGYENLŐ.

EGYENLŐTLEN , (egy-en-l-ő-telen) mn. tt. egyenlőtlen-t, tb. — ék. Nem egyenlő. Egyenlőtlen számok. Határozóilag ám. egyenlőtlenül, nem
egyenlőn."

Czuczor-Fogarasi
Idézet
 
 
furesz007@citromail.
#8 furesz007@citromail. 2012-01-03 17:20
koszonom "sound" nagyon orulok annak hogy valaszoltal
Idézet
 
 
YGyula
#7 YGyula 2012-01-03 16:40
Aki leírja azt, hogy egyenlőre ne oktasson másokat magyarságtudatra. Amúgy amíg világ a világ, egyesek báloztak, mások güriztek. Nincs ebben semmi különös.
Idézet
 
 
sound
#6 sound 2012-01-03 14:24
Idézet - Rékabea:
Kedves Sound!I - Az egyik bálba jár és a ruházata alapján itéli meg a másikat. A másik meg a titulusival
dicsekszik. - Nem látok semmi különbséget ! - egyébként is aki kinevezi magát táltosnak, ráadásul táltospapnak annál valami nincsen rendben.
Igen, nemeseink "mérhetetlen" szerenysége vezetett oda
ahol most az ország tart. Ugyhogy jobb ha "kussolnak",
és nem nyomják az állandó szentistvános sódert, - a sok parazita népség.- A magyar nemeseket kiirtották- a "jó" szentnek mondott István idejében, -behozták a németeket - azokból lettek az új nemeseink - és amelyikük akkor kitünt vitézségével, az MIND MAGYAR
GYILKOS volt !


Kedves Rékabea!
Az általad gyorsan lezavart történelmünk már ott bukik, hogy nekünk nem is voltak nemeseink az istváni korig, hanem csoport vagy nemzetség-vezetőink, törzsfőink, ha pontosan akarnánk fogalmazni. S utána is sokáig bánok, nádorok, ispánok voltak és nem "nemesek". Nem tudom pontosan mire gondolhatsz a nemeseink kiírtásával kapcsolatban, talán az istváni törzsi háborút, de még akkor is sok törzs megmaradt és annak törzsfői...A XIII. századtól kaptak nyugati típusú titulusokat és számuk bizony növekedett ennek a nemesi rendnek, hadi úton-módon. Az 1647-es nemesi- és lélek összeszámlálás sok mindenre rávezeti az embert, hogy hogyan is folyhatott ez itt a mi hazánkban. Az akkori bizonyítási eljárásokban, bizony sokszor olvasható, hogy csatában, hazavédelemben lévő egyszerű szabadból lett közép-, vagy felsőnemes, s nem németből.
A táltos és sámánkérdés megint egy másik dolog. A mostani "ki-ha-nem-én" dologgal egyetértek veled.
Erkölcsi tisztánlátásunkra szürkeséget borít sokszor a világi elfogadott kép, s készteti abban részt venni is az embereket, hogy csak védekezésként-e, vagy csak, hogy saját értékét ne vessze, ez már megint más kibeszélni való téma lenne.
A múltkor olvastam valaki honlapján, hogy az ősi magyar vérhez talán ha 7000 ember kötödik már csak az országban, ezért ugye itten már mindenki magyar, aki annak vallja magát lélekben. Hát bizony kétlem, merthogy épp volt vizsgálata bizonyos köröknek, s más országok fiainak, s ott a székelyeknél 98%, a magyaroknál több, mint 80%-ban volt kimutatható a legősibb genom gén apai ágon, szóval vannak még kérdőjelek e körül is, pláne ha ez egy Mag-népe honlapján fordul elő, még jobban kellene figyelni az ilyen téves adatok közlésével...

A "szentisvános kussolás" kérdésköre most épp nem tudom hogyan jön ide, meg a parazita sem mindig magyar nemes, ahogy mostanában figyelem.
A szociális igazságtalanság az egész világot sújtja. Nem hiszem, hogy az egészséges alá és fölé rendeltség, szervezeti szinten, kárt tenne egy egészségesen gondolkodó és mellérendelt egyéni szabadságot érvényben tartó társadalomban.

Talán inkább jobban összefelé kéne húzódni, mint széjjel...
S, hogy mi volt 1100 éve, azért most vendettát kéne létrehozni???
Idézet
 
 
Rékabea
#5 Rékabea 2012-01-03 09:40
Kedves Sound!I - Az egyik bálba jár és a ruházata alapján itéli meg a másikat. A másik meg a titulusival
dicsekszik. - Nem látok semmi különbséget ! - egyébként is aki kinevezi magát táltosnak, ráadásul táltospapnak annál valami nincsen rendben.
Igen, nemeseink "mérhetetlen" szerenysége vezetett oda
ahol most az ország tart. Ugyhogy jobb ha "kussolnak",
és nem nyomják az állandó szentistvános sódert, - a sok parazita népség.- A magyar nemeseket kiirtották- a "jó" szentnek mondott István idejében, -behozták a németeket - azokból lettek az új nemeseink - és amelyikük akkor kitünt vitézségével, az MIND MAGYAR
GYILKOS volt !
Idézet
 
 
sound
#4 sound 2012-01-02 09:07
Idézet - Rékabea:
Hát igen, "szegény zsidók" !
Ezért kellett ezt a cikket megirni, igaz !?
Én nem vagyok nemesi származású és meg mondom öszintén, ha az lennék sem hivalkodék a cimmemel, úgy ahogy e-cikk írója teszi.


Számomra nem volt hivalkodó a cím kinevezése, hisz pont tán arra akart utalni, hogy bár volna miért neki is ott megjelenni, ő ezt nem helyesli, mint szintén nemes.

A magyar nemesség kérdését sokan félreértelmezik sajnos, és nem is magyarul gondolkodnak felőle. Ezt én is megfigyeltem. Vegyük pl., hogy Magyar honban nem volt nyugati típusú jobbágyság nagyon sokáig, hanem szabad emberek voltak. Érdekes, hogy történelmünkben kétszer is felvetül a jobbágyok röghöz kötése. Egyik ugye 1514. következményeként, másodszor úgy tudom 1630-as években törvénybe iktatva. A mohácsi csata után (1526. 08.28) azonban az ország végleges háromfelé szakadását Buda elfoglalásának napjára írják a történelmi könyveink (1541. 08.29.), pedig már előtte sem volt egységes, ezért az ország különböző pontjain máshogyan alkalmazták a jobbágyi törvényeket, arról nem beszélve, hogy a székelység helyzete ezzel kapcsolatosan még egy másik vetülete ennek a kérdéskörnek. A lényege, hogy a nemesség oly annyira nem volt nyugati típusú nemesség hazánkban, és ők maguk is annyira nem akarták elfogadni a nyugati típusú jobbágyrendszer Magyarországra való ráerőszakolását, hogy emiatt 1729-től nem is hívták össze a magyar országgyűlést. Persze nem ilyen egyszerű a dolog, mert míg egyrészről visszaszabadítani akarták a jobbágyságot, más részről a nyugati eszmei rendszer hatású nemesség pont hogy ellentétes módon gondolta azt megoldani. Mivel elég bonyolult ez a történelmi időszak, s szinte már három történelmileg külön vált részt kéne összehasonlítani, ezért talán csak annyit lehetne mondani erről az időszakról, hogy minden nádor és ispán, szinte saját maga döntötte el, hogy mit és hogyan tesz a maga területén. Erdély története erre az időszakra meg megint egy másik történelmi ág...
A lényeg, hogy a nemesség, mint olyan hol gerinces és gondoskodó maradt, hol pedig egy adóbehajtó és elnyomó. A sok szabad székely pedig, mint jobbágysorba lett rakva, azért volt oly sok fellángolás azon a részen.
Az egészet megoldotta Mária Terézia..., mint ismerhetjük a történelmünkből, meg ugye a Habsburg ház.
Mire ebből kikerült a magyar, addigra beözönlött sok léha eszme is hazánkba, meg a keveredések is a nemesi családokban, ezáltal az ifiurak neveltetése is más lett és szép lassan eltünt a gerinces magyar nemes réteg.
Sokszor csodálkozom, hogy az embereket miért nem érdekli, hogy egyáltalában hogyan lehetséges, hogy még egyáltalában van erkölcs hazánkban, és miért nem érdeklődnek az emberek a történelem után. Az meg már csoda számba megy, hogy egyáltalában még mindig létezünk...
Bocsánat a sok szóért.
Idézet
 
 
sound
#3 sound 2012-01-02 08:16
Idézet - furesz007@citromail.:
tudjatok e hogy mit jelent a "nador" szo ?


Én nagyon szívesen leírok a "nádor" szóról pár dolgot, csak azt nem értem meg, hogy miért kell mai időkben ilyen kérdést feltenni, amikor létezik a neten olyan, hogy google kereső. Persze még 20 éve, jobb volt azonnal megkérdezni olyantól, akiről tudtuk, hogy tudhatja, de manapság...
"A nádor vagy nádorispán a király után a második legnagyobb országos méltóság volt Magyarországon a Szent Istvántól 1848-ig terjedő időszakban. A nádor a rendi országgyűlés elnöke, (egyben a felsőtábla elnöke is) volt - írja a Wikipédia.
Nádor = nagyúr, csak a gy hangot egykoron d-nek (is) ejtették. E természetes hangváltásra említi példának Czuczor Gergely: „Nagyság is egy 1559-iki levélben többször nadság. Nádorispán uram ő nadsága."
"Néhány észrevételem lenne ezzel kapcsolatban:
1. A nádor jelentése véleményem szerint nem elválasztható a nándorétól, ami dunai bolgárt jelent.
2. Az ispán cím legkorábbi említése 777-ből ismert, ekkor mint Avar előkelő címe szerepel a Kremsmünsteri apátság alapítólevelében. A kifejezés zsupán formában a dunai bolgároknál és az avaroknál egyaránt előfordul, megtaláljuk a nagyszentmiklósi kincs görög betűs feliratában is (Čaban alakban).
3. Az első név szerint ismert nádor Aba Sámuel, későbbi magyar király volt. Kézai Simon krónikája Csaba fiára, Edemenre vezetette vissza az Abák nemzetségét!"
forrás: kiralysag.network.hu/.../...

Ez egy kicsit bővebben elemzi a szó eredetét is, meg hogy mi volt a nádorispán feladata, valamint helye:
varga.hu/.../NADOR.indd.pdf
Idézet
 
 
Rékabea
#2 Rékabea 2012-01-01 23:35
Hát igen, "szegény zsidók" !
Ezért kellett ezt a cikket megirni, igaz !?
Én nem vagyok nemesi származású és meg mondom öszintén, ha az lennék sem hivalkodék a cimmemel, úgy ahogy e-cikk írója teszi.
Idézet
 
 
furesz007@citromail.
#1 furesz007@citromail. 2011-12-30 16:58
tudjatok e hogy mit jelent a "nador" szo ?
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.3%Austria 1.3%
Romania 5%Canada 1.1%
United States 4.5%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.8%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Norway 1.4%Italy 0.1%
Serbia 1.4%Poland 0.1%

Today: 285
This Week: 285
Last Week: 5363
This Month: 18031
Last Month: 18055
Total: 2497424

Belépés