Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

H2020Jul06

2008. Július 21., Hétfő 10:33

Mégegyszer a Gyurcsány villa titkairól

Írta:  Czékus Jób
Értékelés:
(14 szavazat)
A bajok abból adódtak, hogy a Habsburgi király kifejezetten lengyel és magyarellenes volt. Ennek ellenére a magyar származású Szentatya hatalmas összegekkel segítette Lipót császárt. S o b i e s k i János és Lotharingiai Károly egyesült seregei - jelentős magyar segítséggel - felszabadítják Bécset.

 

Mégegyszer a Gyurcsány villa titkairól

Írta: Czékus Jób, az Odescalchi hercegi család leszármazottja. A Vörös Hadsereg bejövetelekor a herceg már nem jöhetett haza, Stockholmban a házat vezető zsidó gondnok nevére iratja a Szemlőhegy úti épületet, így remélve, hogy nem zabrálják el az oroszok...ezek az "apró" részletek kimaradtak a sajtó tudósításaiból

"...és most Gyurcsány Ferenc lakik itt Isten tudja, hányadik feleségével és gyermekeivel" - hallhatták a hangszóróból azok a demonstrálók, akik azon a december 5-iki estén (2005) felsétáltak a jelenlegi miniszterelnök házához. A nedves hétfői estén ezernyi apró gyertya világította meg a villa kertjét. A demonstrálók által felhozott parányi mécsesek lángjánál a métervastag falakon kísértetiesen nagyra nőttek a rendőrők fekete árnyai.
Leghátul a kert mélyén szürkén-komoran trónolt a kormányfő villája.

Igenám, de hogyan került ide Gyurcsány Ferenc és milyen titkokat rejteget az épület?

Az 1600-as évek derekán egy dolgos olasz grófi család karrierje emelkedik ki. Híres kereskedők, egyházi méltóságok és katonatisztek kerülnek ki az O d e s c a l c h i grófok familiájából.

Magyarországi vonatkozásuk is lényeges; rokoni kapcsolatba kerülnek ugyanis a Budavár visszavételénél is hírnevet szerzett F i á t h János családjával, akinek nevét mindmáig utca is őrzi a budai Várban. (A Fiáth-családnál dokumentum őrzi, hogy elsőként a magyar Fiáth János rontott fel a falra a török elleni küzdelem során, nem pedig a német, de ezt a családtól soha nem fogadta el a hivatalos történetírás. Elvégre, hogyan festene, ha egy magyar várat magyar ember foglal el elsőnek...)
Azután az Odescalchiak rokoni kapcsolatot szereznek a Z I C H Y-ekkel is, ekkor a király megadja nekik a "szerémi" előnevet. Ez a család, amely azután néhány évvel később p á p á t is ad ad a keresztény világnak.
O d e s c a l c h i Benedek 1676 decemberében foglalja el a pápai trónust és XI. I n c e néven uralkodik, és a török elleni védelem érdekében osztrákbarát politikát folytat.

A bajok abból adódtak, hogy a Habsburgi király kifejezetten lengyel és magyarellenes volt. Ennek ellenére a magyar származású Szentatya hatalmas összegekkel segítette Lipót császárt. S o b i e s k i János és Lotharingiai Károly egyesült seregei - jelentős magyar segítséggel - felszabadítják Bécset.

(Aki ma a bécsi Grinzing melletti Kahlenberg-hegyre felsétál, ma is láthatja, noha igen apró betűkkel a magyarok segítségét megörökítő táblácska szövegét.
XI. I n c e (magyar származású!) pápa tehát miután a törökellenes harc immár áttevődött előbb Esztergomba, majd Budára, "Keresztes hadjáratnak" nyilvánítja Magyarország felszabadítását.

Végre szeptember 2-án felszabadul Buda!
A pápa ezt a napot egyházi ünneppé nyilvánítja.

Ugorjunk most negyed évezredet!
Az 1930-as években az O d e s c a l c h i -család egyik tagja, Erba Odescalchi Sándor mint ügyvéd ténykedik Budapesten. Ő lakja a Szemlőhegy-utcai villát. Ebben az időben a terület még gyéren lakott. A már felépült házak között jócskán húzódnak még meg a szőlőskertek. Ezeket "mál"-oknak, azaz dűlőknek nevezték. A "Szemlélő"-hegyről tiszta időben a Magas-Tátráig is ellátni.

Sándor herceg mint a svéd király egyik budapesti ügyvivője gyakran jár külföldön. Az olasz királytól Stockholmba utazik hivatala megbízásából, ott családot alapít.

1945-ben a szovjet szuronyok támogatásával megérkezett egy hosszú, igen hosszú különvonat, rajta olyan utasokkal, mint Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József. Igen sok társutas is érkezett és igen sokan itthon is várták ezt a vonatot, mint például az életművész A p r ó Antal is.
Apró Antal leánya, Piroska. Nem csak nevében. Mindvégig a Párt szolgálatában jeleskedett, miközben a banki munkát sem vetette meg. Kádár titkárságán, majd Horn Gyula mellett ügyködött.

Jelenleg a villát a kormányfő felesége és anyósa bitorolja, de haszonélvezeti joggal ide van bejegyezve a Kádár-rezsim Legfelsőbb Bírósági elnökének, Jahner- B a k o s Mihálynak az özvegye is. Mivel az őrezred védelme kiterjed az épület környékére is, így a rendőrök a vérbíró özvegyének lakását is kénytelenek őrizni.

Jahner-Bakos Mihály 1958-63 között a Legfelsőbb Bíróság elnöke volt, korábban az Igazságügyi Minisztérium katonai főosztályán alezredesi rangban irányította a forradalom utáni megtorlások rögtönítélő bíróságainak létrehozását.

A háromlakásos, 581 négyzetméteres villa tulajdoni lapjából kiderül, egyik, 159 négyzetméteres lakás tulajdonosa D o b r e v Klára a (jelenlegi) kormányfő (jelenlegi!) felesége, míg a másik két lakrész Apró Piroskának, Gyurcsány Ferenc anyósának a birtokában van.
Gyurcsány Ferenc nemrég gólyalábain beimbolygott a Parlamentbe, ahol kijelentette: szereti (harmadik) feleségét.
Ha hő mondja, higgyük el neki!

Lámcsak, a történelem örök spirálvonala: a kormányfő eddigi valamennyi egyházellenes próbálkozása kudarcot vallott.
Külön kuriózum: az általa lakott épület éppen XI. Ince pápa egyik leszármazott utódáé volt! A Dobrev-család mélyen szennyes kézzel tündököl ma is, pedig ők készítették elő a II. János Pál pápa elleni merényletet, a török Ali Akcsa csupán a végrehajtó volt.
Csak remélhetjük, hogy a Rózsadomb ma még félelmetes ura - akit szomszédai sem szívelnek - rövidesen elsüllyed a történelem posványában.

Forrás: magyarsor.hu és
br. Gudenus János: A magyar főnemesség genealógiája II. kötet;
Dr. Gergely Jenő: A pápaság története;
A' Felséges Ausztriai Ház története. (Kaiserliches Archiv 1833.)

Megjelent: 4464 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.3%Norway 1.2%
Romania 5.4%Canada 1%
United States 3.9%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.5%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.3%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 6
This Week: 6
Last Week: 3995
This Month: 2921
Last Month: 26205
Total: 2430499

Belépés