Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

K2020Oct27

2013. Augusztus 22., Csütörtök 08:52

Az államalapításról / Vivódás

Írta:  dr. Halász József
Értékelés:
(12 szavazat)
Őseink közül azok, akiknek az volt a Küldetésük, hogy Eurázsiában mintát adjanak az emberi életre, a tiszta keresztény szellem, a normális emberi létről szóló tanítás értékeit követve, visszatértek a MAGok földjére, hogy itt maradt véreikkel együtt létrehozzák azt az emberi közösséget, amely Éden mintájára a lélek, a szellem és a test összhangjában Gondoskodó Magyarországként ad példát arról, hogy a Teremtő Iránymutatásának követése az emberiség egyetlen útja.

A nemzetségek, törzsek testvérnek fogadták el egymást, kialakították az élettér emberek igénye szerinti uralását és formálását a Teremtővel kötött Szövetség szerint, az Istenszülő feladatának egy részét kegyelemként kapva (ennek a Szövetségnek a megpecsételésére tette a Teremtő az Ember fejére – korona-csakrájára – a Szent Koronát), hogy a Lélek Fénye ezen keresztül közvetítse a Teremtő akaratának érvényesülését.

Az élettér és az emberi igény összhangja örök-érvényének biztosítására érdekközösséget alkottak a Kárpát-medencében, amit – ősi szkíta hagyomány szerint - vérükkel pecsételték meg a Szeri pusztán (a magyarság és az emberiség legfontosabb SZERének nevében is emléket állítva), a Krisztus utáni kilencedik század végén.

Ez volt Árpád Magyar Államának megalakulása, kettős fejedelemségként.

A zsidókereszténységgel elkorcsosult nyugat ellene kelt a természetes emberi életről szóló tanítást – vagyis a kereszténységet – követő MAG-országnak, és mivel fegyverrel nem tudta megtörni, önvérét elárulót kerestek és találtak Gézában, aki elfogadta és tűzzel-vassal, ármánnyal idegenek kezére játszotta a MAGok földjét, megkötve a szabad magyarokat szolga magyarokká tevő Quedlinburgi Szerződést.

Megszűntette a közszabadságon alapuló Magyarországot – ezzel megszakítva az Isteni Iránymutatás (Alkotmány) követésének folyamatosságát, és létrehozta a Magyar Lélek által elfogadhatatlan, idegen érdekek szerint élő Istváni Magyarországot, királyságként.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke „Szent István napi” – előrehozott – beszédében ezt a zsidókeresztény álhiten alapuló, magyaridegen Magyarországot és annak létrehozóját, a nemzetet eláruló Géza fiát, az Istvánná alázódott Vajkot méltatta.

A beszéd hazugságait tételesen bizonyítom az alábbiakban.

Orbán Viktor szerint „Szent István király tettei nélkül ma aligha beszélhetnénk önálló magyar nemzetről” – ezzel szemben az igazság az, hogy Szent István tettei miatt nem beszélhetünk önálló magyar nemzetről.

Orbán Viktor szerint „az emberek összekapcsolásával egyben tartotta a magyar nemzetet” – ezzel szembenaz idegen érdekek érvényesülésével elszigetelte egymástól az embereket, megosztotta a szabad magyar emberekből álló egységes magyar nemzetet kiválasztott – és a szabadosság jogát gyakorló – istvánosokra és a hazájukban kirekesztettként élni kénytelen koppányosokra. 

Orbán Viktor szerint „Először is az élre állt, így megmentette hazáját és népét a széteséstől.”- ezzel szemben: őseink hagyományaihoz hűtlenül, erőszakkal emelték trónra azok, akik apját helytartójukká tették, ezzel Hazáját megtagadta, a népet szétesésre kényszerítette.

Orbán Viktor szerint „Ezután megakadályozta, hogy népe visszatérjen a pogányságba.” – ezzel szemben megakadályozta, hogy népe folytassa az Isteni Iránymutatás követését, a természetes emberi életről szóló tanítást, vagyis a kereszténységet, elvetve annak eljudeósítását.

Orbán Viktor szerint: „Ezután kivédte a bizánci birodalomba való beolvadás veszélyét.” – ezzel szemben beolvasztotta Magyarországot abba a nyugati civilizációba, amely ezeregyszáz éves agónia után napjainkban válik életképtelenné.

Orbán Viktor szerint: „Ezután megőrizte Magyarország függetlenségét a németekkel szemben.” – ezzel szemben állandósította Magyarország függetlenségének elvesztését, biztosítva ezt saját példájával: II. Henrik bajor király lányát, Gizellát vette feleségül, „családi” kötöttséget létrehozva az idegenekkel.

Orbán Viktor szerint: „ezután politikai egységet hozott létre a törzsi önállósággal szemben, szilárd államot alapított és törvényeket adott a magyar népnek” – ezzel szemben a természetes módon, alulról építkező hatalmi, törvényhozási, tulajdonlási és birtoklási rendszert váltotta fel a felülről leosztó, ezzel a közszabadság érvényesülését lehetetlenné tevő, diktatórikus rendszerrel, és annak kiszolgálójával, az ember és a természet természetes egységét kifejező szabályozás helyébe lépő, idegen érdekek szerint irányító jogi diktatúrával.

Az istvánosok kinyilatkozva állítanak, mert a bizonyítékok megmutatnák hazugságaikat – ezt látjuk Orbán Viktor és a többi, liberális diktatúrát kiszolgáló vallásos, vagy ateista istvános megnyilvánulásaiban.

A koppányosok állításait az istvánosok tettei bizonyítják.

Ezt tették az elmúlt napokban is, amit az EU-ellenpont mai Sajtószemléje tükröz: elkendőzés, hazudozás, utólagos, felelősség nélküli bűnbánat, a gazdaság érdekeihez rendelt társadalmi mátrix számtalan emberellenes következménye (erre az oroszok már rájöttek), viszálykeltés, a „kiválasztott nép” érdekeinek gátlástalan érvényesítése, a diktatúra megmaradása érdekében indított „informatikai világháború”.

Ezek mind annak bizonyítékai, hogy a Magyarországon Istvánnal megalapozott nyugati civilizációban a kiválasztottak közé nem tartozó ember csak egy falanszter-fogaskerék, vagyis örök kirekesztettségre ítélt áru a diktátorok szolgálatában.   

Kelt Szegeden, 2013. Új Kenyér havának 20. napján.

Árpád sarja, Halász József


 Vivódás

Vívódik a magyarság, vívódik az emberiség.

A magyarság azon vívódik, hogy meddig tarthatja titokban a Megváltó erőt, az emberiség pedig azon, mikor jön el a lélek és a szellem tisztasága, hogy végre Isten Teremtményeként élhessen.

Vívódnak a diktátorok és vívódnak az elnyomottak.

A diktátorok azon vívódnak, hogy meddig szoríthatják a hurkot az elnyomottak nyakán, az elnyomottak pedig azon, mikor jön el a végső pillanat, amikor döntenie kell: vagy eltöri a hurkot tartó kezet, vagy elpusztul.

Vívódnak az istvánosok és vívódnak a koppányosok.

Az istvánosok azon vívódnak, hogy magyarok maradtak-e felcserélve Istent Jahvéval, vagy - felismerve, hogy ezeregyszáz éve eltévelyedtek -, van-e út visszatérni az igazak közé, a koppányosok pedig azon, mikor jön el az idő, amikor a Megváltó erővel Jahvét elűzzék, teljesítve a Teremtő által nekik kegyelmezett Istenszülői feladatot, a Magyar Küldetést.

Önmagunkkal és egymással vívódunk.

Önmagunkkal azon vívódunk, hogy meddig halaszthatjuk hígmagyarságunk lehántását lelkünkről, hogy végre ismét mélymagyarságunk adja az emberhez méltó bátorságot ahhoz, hogy szabad magyarként éljünk.

Egymással vívódunk azon, hogy diktátorból és elnyomottból hogyan lehet egyenlő szabadságú ember, a kötelezettségek és jogok egységében, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor az istvánosokat és koppányosokat a szeretet ismét testvérré teszi.

____________________________

Alföldi Róbert ezt a vívódást akarta megmutatni az „István a király”-ban.

A kérdésekbe bújtatott válaszai azonban hamisak.

A Szent Korona nem tárgy, különösen nem börtön. Nem lehet bezárni, mert lényege a nyitottság: irányt mutat a magyarság által az emberiségnek a Teljes Tudás és a Szabadság kettős egységében.

Ezért hamisak Alföldi „bezártsággal” megfogalmazott kérdései:

Kinyissunk-e a kaput, vagy zárva tartsuk. Ha zárva tartjuk, véglegesen elszigetelődünk-e? Ha kinyitjuk, mi menjünk ki rajta, vagy beengedjünk másokat? Ha mi megyünk ki, akkor hová és miért? Ha beengedjük a kinn lévőket, akkor őrizve mutassuk meg nekik kincseinket, vagy engedjük kirabolni magunkat? Alkalmasak vagyunk-e az állattól alig különböző primitív lényként az önálló életre, vagy saját érdekünk, hogy a kiválasztottak akarata szerint éljünk?

A Sajtószemle a diktátorok, az istvánosok vívódásainak kordukumentumait tartalmazzák. Vívódásaikra a Szent Korona Értékrend ad választ. E kettő vezeti az elnyomottakat, koppányosokat vívódásaik válaszaihoz.

A mai Sajtószemle is ezt a célt szolgálja.

Kelt Szegeden, 2013. Új Kenyér havának 21. napján.

Árpád sarja, Halász József

Megjelent: 1987 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.2%Austria 1.3%
Romania 5%Canada 1.1%
United States 4.5%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.8%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Norway 1.4%Italy 0.1%
Serbia 1.4%Poland 0.1%

Today: 310
This Week: 1155
Last Week: 5363
This Month: 18901
Last Month: 18056
Total: 2498294

Belépés