Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Sze2020Oct28

2015. Június 27., Szombat 22:28

Európa támadás alatt

Írta:  Madarász László
Értékelés:
(14 szavazat)
Napjainkban az USA olyan oroszlánhoz hasonlítható, melyen a vadász a későbbiekben végzetesnek bizonyuló sebet ejtett, de az állat ezt még csak sejti. A sebzett vad, egyelőre nem merve közvetlenül a vadászra támadni, bár fogai és körmei még élesek, inkább a szemlélődőkre támad, mielőtt még azok így vagy úgy a vadász pártjára állhatnának.

2009 –ben a BRICS országok döntést hoznak egy közös tartalékvaluta majdani létrehozásáról, mely a felszín alatt egyre inkább elértéktelenedő dollár helyébe lépne. 2012. –ben döntés születik az Eurázsiai Gazdasági Unió létrehozásáról, és elkezdődnek a leendő alapító tagjelöltek közötti tárgyalások, és kitűzik a gazdasági közösség megalakítását, ami 2015.01.01. Ekkor már tudható, hogy a gazdasági társulások az egymás közötti kereskedelemből ki fogják hagyni a dollárt, ezzel érzékeny csapást mérve az Amerikai Egyesült Államokra. Az USA –nak tehát elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy bármi áron is, de elkerülje a gazdaságilag fejlett európai állomok – különösen Németország – Eurázsiai Gazdasági Unióhoz történő csatlakozását, egyúttal rajtatartsa a kezét az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi útvonal fő ütőerén. A cél az, hogy az amerikaiak ellenőrizni tudják Európa és Oroszország közötti késztermékek, de főként nyersanyagok útját, és azok tranzitjából dollár milliárdokat préseljenek ki saját javukra. Céljaikat viszonylag kevés befektetéssel, de maximális hozammal kívánják megvalósítani, melynek valódi – irtózatosan nagy – ára nem számít, főleg mert azt nem az államoknak kell viselni!

2013–ban megindul a jól előkészített támadás Európa ellen! (Alcímekben a „frontvonalak” megnevezése.)

Ukrajna

A számára elfogadhatatlan feltételek miatt, Ukrajna felmondja az Európai Unióhoz történő csatlakozási szándékát, egyúttal kifejezi csatlakozási óhaját az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz. Amerika és európai bábjai tüntetéssorozatot szerveznek a kijevi kormány e döntése ellen, majd külföldi zsoldosok bevonásával egymás ellen fordítják az átvert népet és a kormányerőket, úgy hogy azok felváltva a tüntetők-, illetve a rendőrök közé lőnek. A véres események végeredménye ismert, új puccskormány kerül hatalomra mindenféle választási procedúra nélkül, külföldről importált, Amerika barát, korrupt, kettős állampolgárságú személyek bevonásával. Az illegitim kormány egyik első intézkedésével betiltja az orosz nyelv használatát, mely közvetlen kiváltó oka a ma is folyó polgárháborúnak a Donyeck és Luhanszk megyék, valamit az ukránok között. A hadi események következtében Ukrajna az államcsőd szélére kerül, a nemzeti valuta elértéktelenedik, a nép éhezik, és ma még felmérhetetlen károk keletkeznek az infrastruktúrában, a gazdaságban. Megkezdődött – és jelenleg is folyik – Ukrajna megmaradt gazdaságának áron aluli kiárusítása, elsősorban az amerikaiaknak. Jellemző példa, hogy a földgáz tranzitvezeték Joe Biden amerikai alelnök fia és annak baráti társasága tulajdonába került.

Amerikának több célt is sikerül(t) elérni, az általa kiprovokált ukrajnai hatalomváltással:

 • * Az Európát jelenleg ellátó földgáz- és kőolajvezetékek ukrajnai része amerikai kezekbe került, így módjukban áll a tranzit árakat közvetlenül befolyásolni, és ezen keresztül Európát, az energiahordozókon keresztül sakkban tartani.
 • * Az ukrajnai nyersanyagkészletek szintén az USA kezébe kerültek/kerülnek, így az államok érdekeinek megkerülése, pl. hrivnyában, euróban történő közvetlen fizetési elszámolás, lehetetlenné válik, vagyis az árak dollárban kerülnek meghatározásra, ami az amerikai valuta megerősítését szolgálja.
 • * Közép-Európa szívében egy újabb feszültséggócot hozott létre az amerikai érdek, mely minden pillanatban fenyegetést jelenthet a szomszédos országokra nézve, beleértve Hazánkat is. (Megjegyzés: Európa közepét jelző emlékmű, a ma ukrán területen fekvő Kárpátalján, a Tatár hágóhoz vezető úton található.)
 • * Ukrajnát az USA és nyugat-európai áruk felvevő területévé alakítják át, gyakorlatilag Ukrajna a saját gazdaságát hozzánk hasonlóan felszámolja.
 • * Az amerikaiak vezette NATO, Oroszország elleni felvonulási területévé válhat Ukrajna, és vele együtt Közép-Európa is.
 • * Az ukrán gazdaság helyreállítására európai és/vagy orosz anyagiakat kell majd biztosítani, tovább gyengítve a polgárháború következményeinek felszámolásában résztvevő országokat, elsősorban Németországot és/vagy Oroszországot.

europakozepe

Európa közepét jelző emlékmű Kárpátalján 

Szankciók

Azon az alapon, hogy Oroszország közvetlenül beavatkozott az ukrajnai polgárháborús konfliktusba – melyről közvetlen bizonyítékokat sohasem mutattak be – amerikai nyomásra az Európai Unió, különböző gazdasági szankciókat hozott az oroszok ellen, amit hamarosan válasz szankciók követtek. Európa így gyakorlatilag „lábon lőtte” magát, hiszen a kölcsönös szankciózgatás hosszú távon jobban árt nekünk, mint Oroszországnak, aki a BRICS országokból, az Eurázsiai Gazdasági Unió országaiból és Kínából mindazon árukat tudja pótolni, amihez az unióból már nem jut hozzá, miközben jelentős piaci veszteségek érik Európát! Érdekes módon, miközben csökkent az Európából Oroszországba irányuló export, addig az USA növelte ugyanide áramló kivitelét!

A szankciók következtében a rubel árfolyama meredek esésbe kezdett, ezért az európai gazdasági szereplők, további veszteségek elkerülése miatt szabadulni igyekeztek oroszországi érdekeltségeiktől. Ennek következményeként a közös vállalatok jó része áron alul került orosz nemzeti kezekbe. Az Európából Oroszországba irányuló kivitel csökkenése és a közös vállalatok említett kiárusítása azt jelenti, hogy az unió nem lesz képes kitermelni az orosz honból érkező nyersanyagok 2019 –től rubelben elszámolásra kerülő árát, azaz jelentős kereslet lép majd fel az orosz nemzeti valuta iránt, ami erősíteni fogja az orosz valutát és gazdaságot, egyúttal tovább terheli az európait! Láthatóan az európai politikusok (nem a brüsszeli vezetés) kezdik felismerni a szankciózgatás hosszú távú káros hatását, lásd pl. Angela Merkel davosi világgazdasági fórumon elmondott beszéde, melyben felvetette Lisszabontól Vlagyivosztokig tartó szabad-kereskedelmi övezet kialakítását. Ezzel, szerintem tudtán kívül újabb Európa ellenes frontvonal létrehozását „sikerült” elérnie. (Erről később.)

Európára nehezedő amerikai nyomás hatalmas súlyát mutatja ugyanakkor, hogy részben a politikai-, de főleg gazdasági erők érdekeit figyelmen kívül hagyva, az Európai Unió meghosszabbította az Oroszország elleni szankciók érvényét!

TTIP

Az USA és az Európai Unió közötti, úgynevezett transz-atlanti szabad-kereskedelmi egyezmény megkötése küszöbön áll, még akkor is, ha azt most egy időre – a háttéralkuk megkötése érdekében – jegelték! Magáról az egyezmény részleteiről nagyon keveset lehet tudni, de a kiszivárgottak szerint annak elfogadása a nemzetállamok pusztulását jelentené! A hírek szerint a nagy multinacionális cégeknek lehetővé válna, akár mondvacsinált okokból is beperelni egy adott államot érdekeik elérése érdekében, valamely – erre a célra létrehozott – választott bíróság előtt. Ez akár azt is jelenthetné, ha az állam a lakosság érdekeit oly módon képviselné, hogy azzal a monopol cég érdekei sérülnének, azok akár iszonyatos kártérítést is kérhetnének, mely szintén csak a lakosságot sújtaná! Az egyezmény elfogadásával tehát már nem szuverén államokról beszélhetnénk, mely ma még többé-kevésbé megvalósul, hanem multinacionális cégek irányításáról. A TTIP megkötése kifejezetten az USA érdeke! Amennyiben azt az egyre kiterjedtebb európai tiltakozások ellenére is megkötik, nagy a valószínűsége annak, hogy azzal az Európai Unió a dollárt fogja megtámogatni, az uniót alkotó népek kárára! Nagyon leegyszerűsítve fogalmazva: nem csak Közép-Európa, hanem a teljes Európai Unió Amerika gyarmatává válna.

(A TTIP elleni tiltakozásra lehetőség: https://stop-ttip.org/alairas/ Kérek minden olvasót, tiltakozzon a TTIP elfogadása ellen!!!)

Iszlám Állam

A külföldi és hazai források szerint az ISIS, vagy IÁ néven emlegetett, senki által el nem ismert „államot” az amerikai és izraeli titkosszolgálatok hozták létre, és tartják életben! Vélekedésüket igazolhatja, hogy az IÁ tevékenysége még véletlenül sem sérti Izrael érdekeit, sőt… Úgy tűnik, hogy az Iszlám Állam a Közel-kelet országainak destabilizálását szolgálja, egyszersmind közvetlen és élő fenyegetést jelent Európa népeire is. Látszik ez abból is, hogy a most történt tunéziai merényletben, leginkább angol és francia turistákat öltek meg. A párizsi Charlie Hebdo szerkesztősége ellen, vélhetően valamely titkosszolgálat által szervezett hamis-zászlós merénylet óta, szerte a kontinensen fokozták a terrorveszély elleni készültséget. Talán jellemző példája ennek, hogy Olaszországban minden turisták által látogatott hely közelében, automata fegyverekkel felszerelt rendőrökkel, csendőrökkel és katonákkal lehet találkozni. A frekventáltabb helyeken 6-10 fő fegyverest is látni lehet egy időben, párban „elszórva”, de vélhetően civil ruhás fegyveresek is tevékenykednek! A készültséget látva, el lehet gondolkodni azon, vajon annak fenntartása mennyire terheli meg az egyes államok kasszáját, mikor azt az összeget más hasznosabb célra is lehetne fordítani?

 Iszlám Állam

 Érdemes elgondolkodni azon is, hogy az IÁ soraiban igen nagy számmal vannak azok a bevándorlók, akik ugyan már Európában születtek, de mégis kötődnek a szélsőséges iszlámhoz, és csatlakoznak is az ISIS -hez! Tekintve, hogy a terrorista szervezet nem egy európait végzett ki nyilvánosan, talán lenne értelme annak is utánajárni, van-e összefüggés az ugyan Európában született, de eltérő kultúrájú bevándorlók vagy azok utódainak, fehér ember elleni esetleges gyűlöletéhez? Nem túlzok, ha azt mondom, ez számukra létkérdés lenne!

Menekült hullám

Ahová az Egyesült Államok „demokráciaépítés” céljából beteszi a lábát, ott pusztítás, káosz és szegénység uralkodik el! Lásd pl. az „Arab tavasz” néven emlegetett felforgatást, mely óta sem Líbiában, sem Szíriában, de Irakban sem hallgattak el a fegyverek, és gazdasági menekültek árasztják el Európát! Nagyon valószínűsítem, hogy valamely titkosszolgálat szervezésében a menekült hullámot – Angela Merkel davosi beszéde után – szándékosan generálják! Ez érezhető a nyilatkozó menekültek szavaiból is, akik pontosan tisztában vannak az európai jogaikkal! Sajnos egy pl. szudáni menekültről nem tudom feltételezni, hogy szabad óráiban jogi disszertációra készül az európai jogokból, mint ahogy én sem ismerem a szudáni jogrendszert. Ugyanakkor feltűnő, hogy olyan menekültek sorát látjuk a híradókban, akikről még csak feltételezni sem lehet, hogy azt az esetleg több ezer euróra rúgó összeget saját erőből össze tudták szedni, ami az útra, illetve az embercsempészek megfizetésére kell, viszont elég jó kondícióban vannak! Tehát alaposan feltételezhető, hogy nem csak szervezik a menekültáradatot, hanem anyagiakkal támogatják is! Ami most zajlik menekültügyben, azt a legdurvább Európa elleni támadásnak tudom értékelni, mely a liberálisok aktív támogatásával történik! Ugyan miként is lehet feltételezni, hogy a többnyire képzetlen menekültek be tudnak illeszkedni Európa népei közé belátható időn belül? A cigányság több mint ötszáz éve él közöttünk, és még ma is irdatlan összegeket áldozunk felzárkóztatásukra! A menekültek magukkal hozzák kultúrájukat, szokásaikat, életvitelüket, melyről a mi kedvünkért megválni nem akarnak. Ugyanakkor képtelenség ellenőrizni, hogy ki a valódi gazdasági vagy politikai menekült, és kik közülük a beépült terroristák! Ugyanis köztudott, a különböző terrorszervezetek már 8-9 éves gyerekeket képeznek ki fegyverhasználatra, így könnyen elképzelhető, hogy 13-14 éves „menekült” már profi gyilkos kategóriába tartozik! Ki kellene végre mondani: Európa az európaiaké, különben is ez kontinens már megtelt! A menekültek rendelkezésére kell bocsátani óceánjárókat és az USA partjainál kell velük kikötni! Ugyanis, ha demokráciaépítés kapcsán az amerikaiak lerabolták egy ország gazdaságát, akkor a tevékenységük következtében kifosztott, leszegényedett réteget tartsák is el, és ne másokkal akarják őket eltartatni! Ezért sem értek egyet, a menekültek országonkénti valamely kvóták alapján történő elosztásával.

A déli határunkra történő kerítés felhúzással, mint intézkedéssel egyetértek, de azt nagyon kevésnek tartom! A probléma gyökerét kell megszüntetni, mely pl. a Líbiát bombázó országok (USA, Franciaország, Anglia, stb.) feladata, sőt kötelessége! A költségeket viseljék azok, akik az ország hatalmas aranytartalékait egyszerűen ellopták, és azok is, akik a líbiai olajvagyon jelenlegi haszonélvezői! A kiadásokra az ellopott arany árának töredéke is elegendő lenne!

Egyébként a hazai liberálisok – akik ellenzik a kerítés felállítását – akkor szólaljanak fel az ellen, ha már legalább két éve együtt élnek valamely menekülttel és családjával!

(Ez ügyben ajánlom még az alábbi, 2011 –ből származó olvasói írást: https://kuruc.info/r/20/84647/ )

Országokon belüli felforgatások

Magyarországon a talán legelső kísérlet (főpróbaként) az atlantista hatalomátvételre, 2014 októberében történt, a nettadó elleni tüntetéssel. Valószínűsíti a jelenlegi kormány megdöntésére vonatkozó amerikai érdekeket, hogy André Gootfriend, volt ideiglenes követségi ügyvivő is „tiszteletét tette” a kibontakozó tüntetések egyikén-másikán. Az idén tavasszal a teljes liberális elektronikus és nyomtatott sajtó aktív támogatásával, újrakezdődtek a tüntetések, de azok tulajdonképpen elhaltak, mivel a nemzeti oldal – aki talán csak egyedüliként tudna erőt felmutatni – megértette, hogy azok inkább szolgálnak amerikai, mint hazai érdekeket.

Jelenleg Macedóniában alakulgat a felforgató tevékenység az ottani liberálisok és az általuk megvezetett emberek segítségével. Mivel feltételezésem szerint ennek oka a Törökország felől érkező földgáz csővezetékének kiépítése, mely csak és kizárólag az USA érdekeit sérti, további felforgatási akciók is várhatók a tervezett vezeték nyomvonalán. (Törökországban, Görögországban, Macedóniában, majd ha a helyzet megérett: Szerbiában is!)

Európára nézve azonban a minden eddiginél nagyobb veszélyt, az a szemünk előtt kibontakozó felforgató tevékenység jelenti, melynek célkeresztjében a Transznisztria, vagy Dnyeszteren túli köztársaságnak is nevezett – el nem ismert – állam áll! Ez a kis köztársaság 1990. –ben szakadt el Moldovától, ott jelenleg orosz békefenntartók állomásoznak, lakói oroszok, románok és moldávok. Transznisztria két országgal határos: Ukrajnával, és Moldovával, Fekete tengeri kijárata nincs.

Fekete tengeri kijárat

Amerikai nyomásra Ukrajna felmondta Oroszországgal azt a korábban megkötött egyezményt, mely lehetővé tette, hogy az orosz békefenntartók ukrán területen áthaladva közelítsék meg a kis államot! Egyúttal légvédelmi állások telepítéséhez kezdtek a Fekete tenger partján. Így sem a Dnyeszter menti köztársaság, sem az ott állomásozó orosz katonák hivatalos (engedélyezett) úton utánpótláshoz már nem juthatnak. Moldova ezért két oldalról is nyomás alatt állhat! Egyfelől az USA vélhetően biztathatja, hogy foglalja vissza az 1990. –ben kiszakított területét, másfelől a román megalománia – nagy Románia létrehozása – miatt is szenvedhet, ugyanis a románok egész Moldovát saját területükhöz szeretnék csatolni. Romániában zajló, egymást érő, amerikai hadgyakorlatok miatt feltételezhető, hogy az USA arra biztatja az ország politikai vezetését, hogy moldovai katonai segítségkérés esetén, hatoljon be az országba a Dnyeszter mellék visszafoglalása érdekében! Amennyiben az amerikai diplomáciának sikerül elérnie, hogy Moldova katonai támadást kezdeményezzen Transznisztria ellen, és ehhez Románia is csatlakozik, akkor az oroszoknak nem sok választása marad:

  • * Feladják a velük jó kapcsolatokat ápoló köztársaságot. Ez esetben az ott élő orosz lakosság magára hagyása miatt, Putyin minden belföldi támogatottságát elveszti, egyúttal nyilvánvalóvá válik valamennyi Oroszországgal jó kapcsolatokat ápoló országnak, így pl. Szerbiának is, hogy oroszhonra nem számíthat! Ez Putyin bukását jelentené, de Szerbiában is megerősödnének a felforgató nyugatbarát elemek.
  • * Közvetlen katonai akciókat kezdeményeznek ukrán területen keresztül. Ez esetben a világsajtó, agresszornak kiáltaná ki Oroszországot, s nem kétséges az erről szóló cikkek már ma is nyomtatásra készek!
  • * A harmadik lehetőség, hogy Transznisztria korridort létesít a Fekete tenger irányába Ukrajnán keresztül, esetleg az ukrán szakadárok támogatásával, majd közvetlen segítséget kér és kap Oroszországtól. Erre nagyobb esélyt akkor látok, ha a Dnyeszter menti köztársaságot ukrán támadás is érné.

Az utóbbi két esetben egy újabb háborús tűzfészek alakul ki Európában, mely azzal is járhat, hogy az oroszok megelőző csapást mérnek Romániára, mely nem kétséges ki is provokálja azt. Ez esetben a NATO országok kötelessége a „megtámadott” tagország, Románia megsegítésére sietni! Ezzel az a faramuci helyzet állna elő, hogy Magyarország és Bulgária román megalomániát támogat, miközben tulajdonképpen területi követelésük van Romániával szemben! Azt se felejtsük el, hogy a ma még csak ideákban létező nagy Románia észak-nyugati határa a Tisza folyó lenne, de azt sem, hogy a románok a hadi helyzet változásával szembefordulhatnak mai “szövetségeseikkel”! A két világháborúban erre már három példa is volt! Számomra nem kétséges, hogy a románok kiket küldenének nagyobb arányban a frontra: ott élő magyarokat, székelyeket!

A moldovai miniszterelnök közelmúltbeli lemondása érettségi hamisítás, illetve korrupció kapcsán, talán számunkra és a csehek számára sem lehet meglepő! Az egyensúlyra törekvő erő eltávolítása, majd új választások kiírása, akár azt is jelentheti, hogy az oroszbarát szocialisták, akik a legutóbbi helyhatósági választások nyertesei, kiszorulnak az ország vezetéséből, hogy a nyugatbarát erők: demokraták, liberálisok és – bármilyen meglepő is – a kommunisták (!) végrehajtsák azt, amit az Egyesült Államok eltervezett!

Én csak remélni tudom, a józan ész diadalmaskodik, mielőtt még olyan konfrontációra kerülne sor, melynek vége beláthatatlan és nem csak Közép-Európa borul lángba! Ennek érdekében valamit a magyar külügynek is tenni kellene és nem csak sodródni az árral!

Madarász László

Forrás: magaspart.hu

Megjelent: 1790 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.2%Austria 1.3%
Romania 5%Canada 1.1%
United States 4.5%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.8%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Norway 1.4%Italy 0.1%
Serbia 1.4%Poland 0.1%

Today: 22
This Week: 1546
Last Week: 5363
This Month: 19292
Last Month: 18513
Total: 2498685

Belépés