Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2020Aug09

2016. Január 16., Szombat 08:31

Ébredj Hazám! Ez már nem Magyarország

Írta:  Dr. Nagy László
Értékelés:
(18 szavazat)
ÉBREDJ HAZÁM, MERT HA MOST NEM ÉBREDSZ. ,SOHA TÖBBÉ NEM LESZ ÉBREDÉSED! / Ez az anyag a felelősen gondolkodó - pártfüggetlen - szókimondó magyar értelmiségi elit Évértékelője )

Dr. Nagy LászlóHÁT IDE JUTOTTUNK!
EZ MÁR NEM MAGYARORSZÁG! MÉG KEVÉSBÉ EGY SZERETHETŐ POLGÁRI DEMOKRÁCIA, HANEM EGY „CIGÁNY ÚTRA" TERELT MOSDATLAN ÉS KAOTIKUS BANÁNKÖZTÁRSASÁG.

Senki ne várja el tőlem,hogy e  figyelmeztető levelemben kimerítő részletességgel felsoroljam mindazokat a súlyos tényeket, amelyek a fenti megállapításaim kimondásához vezettek.  Elég volt , a szavakban békésnek és szeretetteljesnek hazudott   újesztendő másnapján Budapest szétrombolt   utcáira tekintenünk , máris átérezhettük, hogy miként  működik a valóságban -  25 évvel a rendszerváltás után -  a  „Kedves Vezető „ Orbán Viktor Mihály személyes indulatait  törvényalkotási manőverekkel is kiszolgáló  Főtalpnyalóknak a   közhatalom szintjére  felemelt  rémségesen ostoba  és erőszakos diktátuma , még  egy bírósági szakaszban levő (  2016. január 11.napjára már tárgyalás alá is vont )   szimpla polgári jogvita tekintetében is . Mindebből  az a szomorú tény  tűnik ki ,hogy a hatalommal való visszaélés  tartalmi elemeit –akárcsak Észak-Koreában - egyetlen bűnüldöző szerv sem meri még vizsgálni sem. Ebben a tekintetben - a sokak által  alulértékelt  román igazságszolgáltatás  - is  mérföldekkel előbbre tart a mi ezeréves magyar hazánknál! És ez –pesti szóhasználattal már „ nem semmi!”   Hát ide jutottunk!

*

Közismert tény ,hogy a számtalan  személyre szabott állami és önkormányzati megtorló  cselekmény első számú   kijelölt áldozata a „Kedves Vezető „ egykori  barátja,kollégiumi szobatársa ,szakmai mentora, nélkülözhetetlen tanácsadója ,a közismerten túlképzett Dr. S.L  és annak német /!/  befektető társa  ellen került felfokozott kisebbségi indulatok törvénytelen kiélése révén  jogi kontroll nélkül bevetésre. Ezeknek az ügyeknek az anyagi következményei - figyelemmel a hűtlen kezelés törvényi tényállási elemeire  -  a Főtalpnyalókat egyáltalán nem érdekelték és nem érdeklik most sem! Úgy gondolják,hogy mire ennek az ügynek vége lesz már nem ők lesznek hatalmon. A törvénytelenül megtámadottaknak, a kárt szenvedetteknek  pedig fizessenek a „ Gonosz utódok! Úgy vélem, hogy a közösségi és személyi felelősség a közpénzek kockázatmentes kezelése  tekintetében mintha  megszűnt  volna  létezni a mi kis hazánkban. Mégpedig onnan kezdve, hogy a „ Kedves Vezető „ nemrég harmadszor került kormányzati pozícióba! Óriási  kockázat ez az ország  jövője szempontjából!  

*

A hatalmi körökből származó  Főtalpnyaló- i   nyilatkozatokat hallva joggal merül fel az a  kérdés , hogy vajon miért olyan biztosak a Főtalpnyalók a törvényeink szerint  független bíróság  számukra kedvezőnek remélt  majdani  döntésében, miközben a jól felkészült és érdektelen szakmai társadalom ennek pont  az ellenkezőjét állítja! Ez is megérne egy misét! Ennek kapcsán senki előtt nem legyen kétséges,hogy ennek a példátlan, a német tulajdonostárs törvényes érdekeit  is súlyosan sértő hatalmi agressziónak súlyos anyagi kihatású , nemzetközi jogi következményei is lesznek ! Ez az ügy nem áll meg hazánk határainál! Köztudott, hogy a  magyarországi diplomáciai képviseletek közül többen etalonként  dokumentálják  ezt  a  vérlázító  polgár és vállalkozó ellenes  hatalmi  erőszaknak minden epizódját. Helyesen teszik, mert az általuk évek óta hiányolt jogbiztonság  a mi jobbsorsra érdemes kis hazánkban  megszűnt már létezni ! A honi optimisták  azonban még mindig hisznek abban , hogy az elkövetők kezére - megfelelő időben-  egy jó vastag demokratikus bilincs kerül majd és ezzel helyreáll a törvényes jogrend és jogbiztonság is!  

*

Ezzel szemben  a Moszkva és a  Rothschildok irányába is  kiépített  kettős főintézői  együttműködés  miatt a mi nyomorult   magyar sorsunk  gyors megváltozásában  ne is reménykedjünk !  Mintha ez a kettősség köszönne vissza Kasner ( Merkel ) Angellának , a  „ Kedves Vezetővel „ szinkronban álló kettős  ügyintézői működése   és annak a Paks II.-re való kihatása  kapcsán  is.  Ennek ellenére az én politikai meggyőződésem szerint a  helyzet kulcsa   már nem a  „ Kedves Vezető „ és körei kezében van,  hanem  az  átkerült  pár hónap alatt az áldozat, az eddig sikeresen  beetetett és átvert,  ébredező magyarok kezébe ,mégpedig visszafordíthatatlanul!   Ebben biztos vagyok. 1956. szabadságharcos magyar népe  tartósan nem válhat sem X-nek, sem Y –nak  a  labancaivá!   

*

A tévútra lökött  kis hazánkban zajló, felső szintekről  irányított, durva történések azt is jelzik, hogy  a  „ Kedves Vezető „  által újdonságként használt  „ munkaalapú társadalom  „  vízióját,   ami nem más,mint az „Imádkozzál és dolgozzál „   bibliai parancsnak az  átírt lózungja,  a valóságban gyorsan felváltotta a politikai újságírás által csak  „maffia államnak „nevezett valóság szörnyű víziója ! Ezért aztán  felettébb érthetetlen , hogy  a régi plasztikus népi szóhasználattal  „ cigány útra „ terelt  életveszélyes „demokrácia-deficitnek ” definiált  mai drámai  helyzet , miért nem késztet egyetlen hatalmi szervezetet  sem  a megmozdulásra! Úgy látszik , hogy már ők is hozzászoktak a „ Kedves Vezető „ által  kibiztosított  bénasághoz, pedig  lenne mit vizsgálniuk  és üldözniük! Vészesen terjed az országban az a szleng is , hogy:  „ Ne csináljunk semmit, mert abból soha nem lesz baj !”   Miért nem vizsgálja például  egyetlen  bűnüldöző szerv sem , a következő történéseket és jogi vonatkozású  eseményeket :  

1./

A „ Kedves Vezető „ kebelbeli , nem sokkal ezelőtt még csóró,  ma pedig már multi milliárdos alacsony képzettségű roma barátja,  a karcagi /!/ születésű Mészáros Lőrinc  csőszerelő mester miért vehetett titokban sokkal több állami földet magának az árverező bizottság asszisztálása mellett,mint amit a  törvény  szigorú előírásai megengednek  ?  Mészáros, a kebelbarát  – hála a magyar civilek éberségének- a mai napon  csúfosan lebukott !  A „ Kedves  Vezető „ csalárdságon tettenért kebelbeli barátjának a különös  érdekei  tán a törvényeken is   felül állnak ? A  csalárdságba és hazugságba keveredett Mészáros Lőrinc  tán ezután is  zavartalanul  tovább üldögélhet  Felcsút község  polgármesteri székében  még  e csalárdság ellenére is , miután lehetséges politikai  ellenfelét , közvetlenül a polgármester választás előtt  Felcsut- Alcsut  belterületén halálra gázolta egy autó ?  No nem !  Ez már vérlázítóan abnormis állapot!

2./

A  „ Kedves  Vezető „ másik  kebelbarátja és tulajdonostársa  Garancsi  István ( Videoton FC ) ,a nagynyilvánosság , vagyis a bűnüldöző szervek szemeláttára azzal zsarolhatta meg Kleinheisler László 21 éves igen tehetséges válogatott magyar labdarúgó munkavállalót, , hogy ha a 2016 nyarán lejáró – határozott időre szóló - munkavállalási szerződését,  annak a  lejárta előtt 2015-ben /!/   nem hajlandó  Garancsi úr felszólítására meghosszabbítani,  ( értsd: újabb munkavállalási szerződést kötni a korábbi lejárata előtt  )  akkor a hátralevő időben még a Videoton  NB.III-as kiscsapatában  is csak játék nélküli „kispados „ lesz! Való tény, hogy eddig  még egyetlen  NB.III-as meccsen sem játszhatott  Garancsi úr klubjával szerződésben álló   megzsarolt ifjú munkavállaló!  Ezzel a jogellenes zsarolással _Garancsi István  Kleinheisler Lászlónak a soron következő  külhoni  munkavállalási szerződésének a lényeges elemeit   ( anyagiak ) igyekezett megtorlásként a nulla közeli szintre  leszorítani kiváló képességei ellenére is!   Összegezve:  Garancsi úr Kleinheisler László magyar válogatott labdarúgó terhére  példátlan akaratmegtörő,  embertelen és tisztességtelen helyzetet  kreált a „Kedves  Vezető „ kebelbarátjaként,  mégpedig  e  döntésben  esetleg részes társaival együtt!   Ezzel az érintettek  Kleinheisler Lászlónak  más klubbal kötendő új munkavállalási szerződésének az  anyagi feltételeit jó előre  tudatosan lerontották  és ezzel súlyos anyagi hátrányt  is okoztak neki.  A magyar válogatottba való beépítését pedig ezzel a zsarolással szisztematikusan romba döntötték. Az ifjú magyar  válogatott  labdarugó  tehetség kára  máris hatalmas!   

Mélyen Tisztelt Főügyész Urak, Tanult Barátaink !  Hová tüntetek,  amikor  mindenki  szeme láttára terrorizálják, akaratmegtörésnek vetik alá jogtalanul még a magyar nemzet egyetemes sportérdekeit is sutba vágva egy kiváló ;fiatal  magyar sportoló-munkavállaló /!/  személyét is. Vajon miért nem indul büntető eljárás , nyomozás  e törvénytelen zsarolási ügyben bűnrészes  döntéshozó vagy döntéshozók   ellen ? Ezt kérdezi Önöktől minden szakképzett magyar jogász. Ennek a jó erkölcsbe is ütköző magatartásnak a társadalomra való veszélyessége már nem is számít?  A Magyar Labdarugó Szövetség képviselői  vajon  miért nem  kérik számon  a Videoton FC  tulajdonosain károkozó cselekményeik következményeit akár anyagi szankciók alkalmazásával  is ? ( Pl. pénzbüntetés, kizárás , kedvezmények megvonása stb )

A magyar közvélemény úgy véli, hogy a „ Kedves Vezető „ a meghatározó magyar sportágazatok élére ültetett „tornából fölmentett pártkatonái „ révén  bármikor  meg is béníthatja a neki éppen nem tetsző   teljes szakmai vezetés munkáját is! Ez a hatalmi őrületnek egy  olyan beteges lenyomata már , amely lázadásra késztette  a magyar helyzetet kristálytisztán  átlátó  legendás magyar sportolót  és hazafit,  Hosszú Katinkát  és amerikai férjét is!  Kalapot emelünk előttük!  A  magyar ifjúságért cselekedtek , köszönet érte ! Ám ez a becsületes honleányi lázadás sem hoz majd egymagában eredményt és változást. A sportra ültetett „  orbáni pártkatonák  „ tisztelet a kivételnek,  minden hatalmi támogatást megkapnak majd a lázadókkal szemben a „ Kedves Vezetőtől „ ! No ebben nem lehet  semmi kétség!  

3./

Végezetül  fel kell most már vetni azt a kérdést is, hogy miféle parasztpárti  és családi gazdaságpárti  az a hatalmi intézkedés,  amely tudatosan lehetővé tette ,hogy az állami cégek élére kinevezett  vidéki vezérigazgatók feleségei, a  karcagi Fazekas miniszter foxi-maxi tanfolyamát  elvégző és ettől kezdve családi gazdálkodóvá kreált  , feltőkésített    „ műparasztok”  sorra viszik el  a tradicionális magyar gazdacsaládok elől , a tudatosan  túlméretezett  állami földeket? Az alábbi  videó felvétel félreérthetetlenül bizonyítja, hogy Orbán Viktor Mihály és cinkelt lapokkal operáló kormányának  a hangosan  hirdetett elvei és céljai  a megtámogatandó magyar családi gazdaságok tekintetében,  még köszönő viszonyban sincsenek  a nyers valósággal. Az ország-megtartó  magyar parasztságot a kormány  hamis prófétái és Főtalpnyalói rafinált módon  ismét kisemmizték!  A hatalmas  magyar állami földbirtokok megszerzéséhez bizonyára kellettek és  jöttek is számolatlanul   a Rothschildok (strómani )  megelőlegezett pénzügyi „ támogatásai”   is a műparasztok és pénztelen bevásárlók kezeihez akár közvetve,akár közvetlenül is. Már a pénzek eredete sem számít?  Döbbenetes látni azt, hogy a kommunisták által  kisemmizett magyar gazdatársadalom miként pusztul tovább  államilag szervezett módon, szinte  megállíthatatlanul a magyar strómanok és egyéb fundamentalisták –piros-fehér-zöld- zászlókat  lengető képmutató körei által. Iszonyatos ez az árulás!   Ne mehet el egyetlen felelősen gondolkodó értelmiségi sem  a jól felismerhető  egyéb összefüggések mellett sem ! Ugyanis nemcsak az állami  földjeinkre, hanem a minisztériumaink és más fontos – átadásra szánt vagy már ki is jelölt -   pazar történelmi épületeinkre is  rámozdult az idegen célokat kiszolgáló /!/   hatalmi önkény.   Ha nem vigyázunk, akkor a  fiaink és unokáink számára már elvész az   őseink által ezer év alatt belakott és megtartott ősi Magyarország és annak középületeinkben is visszatükröződő  ország megtartó , szimbolikus ereje is.  

*

Ebben a tetten ért  drámai helyzetben,mi a politikai és  hatalmi  üldöztetésektől ártatlanul oly sokat szenvedett  történelmi  magyar gazdacsaládok (kulákok) értelmiségivé vált utódai,  mélységesen elítéljük és megvetjük  Orbán Viktor Mihály keresztény-nemzetinek álcázott és hazudott, az egyszerű dolgos magyar földműves emberek szerény megélhetési feltételeit  is semmibe vevő  embertelen hatalmi módszereit ,különösen azt, hogy a médiumokban  a kormánya által   csalárd módon  előre gyártott  műparasztjaik  és strómanjaik  előretörését a magyar parasztságot  felerősítő  nemzeti érdeknek állítsak be. Tudnia kell, hogy mi a történelmi magyar gazdacsaládok értelmiségivé lett fiai  nem most jöttünk le a falvédőről . Szellemi fölényünk  a felismerések tekintetében messze az Orbán kormány felett áll ! Tökéletesen tisztában vagyunk azzal is ,hogy ez a képmutató állami földeladási manőver valójában egy  igen ravasz módon kifundált , magyar ellenes, külhonból irányított  és  a kormány által önérdekből támogatott  nemzetköz akcióknak a szerves részét képezi Budapest történelmi épületeinek a kiárusításával együtt. ( minisztériumok szétdobálása, történelmi épületeinknek a megkaparintása  stb. ) Ennek útját fogjuk állni!   Egy neves , földszerető magyar újságíró ezt írta , ritka tömörséggel  Orbán Viktor Mihály, a „ Kedves Vezető „ rettenetes  kormányáról , amikor e pársoros  levelével megkeresett :  

Kedves Laci!

 Nézd meg, ha van időd, kétségbeejtő. A nemzeti-keresztény kormány alatt....?!

 http://index.hu/video/2016/01/05/birka_folyt/

Ölellek:

 Ha  pedig összevetjük  a videóban látott szegény , elesett magyar parasztok „sporteredményét” az 1400 hektár földet  a magyar  államról mint közvagyonról percek alatt legombolt , előtte pedig egy vidéki nagy erőművet is megvásárolt stb.  felcsuti ( karcagi ) kisebbségi jó barátéval,  akkor az „ évtized mérkőzésének”  a végeredménye többségi oldalról  így néz ki: 

MAGYAR PARASZTOK  FC – FELCSUTI KISEBBSÉGI SK.  0 : 1400

Vitathatatlan, hogy ez egy sokat mondó és mindent eláruló, mások  jövőjét formáló fényes  győzelem!

Mindenütt besötétedett.  Isten vele Mihály.

 Kelt Budapesten 2016. január 09-én.

 CUM DEO PRO PÁTRIA ET LIBERTATE.

Kiadmányozta: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." target="_blank">Email:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ÍRTA: DR.NAGY LÁSZLÓ NY. BUDAPESTI ÜGYVÉD, A CEAUSESCU ELLENES POLITIKAI HARC NEMZETKÖZILEG IS ISMERT SZEMÉLYISÉGE, a magyar nemzeti érdekeket ÉVTIZEDEK ÓTA MARKÁNSAN védelmező, SZENT LÁSZLÓ CIVIL DIPLOMÁCIA ALAPÍTÓJA ÉS VEZETŐJE

Beküldte: Dr. Bene Gábor

Megjelent: 1940 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.1%Norway 1.1%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 4%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 645
This Week: 645
Last Week: 3267
This Month: 4266
Last Month: 18035
Total: 2447269

Belépés