Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2020Sep27

2011. Május 08., Vasárnap 21:12

Magyarországon etnikai tisztogatás folyik

Írta:  Hegedűsné Enikő
Értékelés:
(19 szavazat)
Magyarországon etnikai tisztogatás folyik! Itt a túlnyomó többségben lévő, államalapító nemzet tagjait irtja egy törpe kisebbségben lévő, élősködő biológiai létezési forma. Nemzetállamok történetében erre példa, tudtommal nemigen akad.

HEGEDŰSNÉ ENIKŐ LEVELE és ehhez fűzött V. Szabolcs gondolatok

Egyetértően továbbítok egy nagyon figyelemre méltó írást! Előtte azonban hozzáfűzöm saját gondolataimat:

Magyarországon etnikai tisztogatás folyik! Itt a túlnyomó többségben lévő, államalapító nemzet tagjait irtja egy törpe kisebbségben lévő, élősködő biológiai létezési forma. Nemzetállamok történetében erre példa, tudtommal nemigen akad.

Azt szinte mindenki tudja, érzi mát, hogy a zsidók a mi ellenségeink. Ám arra a következtetésre bizonyára nem mindenki jutott el még, hogy tulajdonképpen azokat terheli a felelősség, akik a halálos ellenségeink kezére kijátszanak minket.

Gondoljunk csak bele, hogyan tudott volna boldogulni néhány tucatnyi moszkovita zsidó, ha nem akad támogatójuk, szekér-tolójuk? Vajon meg tudta volna-e tartani pl. kádár jános is a megragadott hatalmát, ha "56-ot nem árulják el tömegesen. Azt feltétlen tudni kell, hogy kádár hatalma eleinte borotva élen táncolt. Nem kell volna neki sok...!

Míg kádár nem ígért semmit; a hatalmat is erőszakkal ragadta magához, addig orbán viktor mézesmadzagot húzogatott el az együgyű szimpatizánsai előtt, melynek következtében teljhatalom birtokába jutott. Nemzetünk, hazánk elárulása tekintetében micsoda minőségbeli különbség ez! -- ugye? Míg kádár hazánkban nem telepített le végleges szándékkal oroszokat, addig orbán viktor ide telepíti a Palesztinában (izraelben) egyre inkább ellehetetlenülő zsidókat! És ezek nem vendégként érkeznek ám ide, hanem hódítóként. Ezt is, mint mindent a lehető legalattomosabban teszik. Sunyin. igazi konfrontációt egyelőre még nem vállalva!

Míg kádár jános népszerűsége az átlagembereknél növekedett, addig orbán viktor népszerűsége hatalom bitorlása első esztendejében is már rohamosan csökken. A napokban lehettünk tanúi egy soha nem látott elszántságú demonstrációnak, a rendvédelmi dolgozók és a tűzoltók részéről!

Vajon miért alakulnak így a dolgok még egy agymosott társadalom értékítéletében is? Mert amíg kádár jános széles tömegeknek (érdemtelenül is) adott, addig orbán viktor méltánytalanul elvesz mindenkitől mindent. Kivételt csak a bosszú és a gyűlölet népének egyedei, és ezek talpát nyaló, hazaáruló gazemberek élveznek.

A zsidót nem lehet hazaárulással vádolni, mivel sehol sincs hazája! Hazaáruló viszont az a látszatra közülünk való gazember, amelyik a saját fajtáját, beleértve apját, anyját, gyermekeit, unokáit árulja el! -- mindegy, hogy miért, s hogy mennyiért.

A törökök tették helyesen, amikor az ellenségeik közül a sajátjaikat eláruló hitvány férgeket iszonyú halállal "jutalmazták". De mi mást érdemelne az a bitang, aki a sajátjait pénzért, vagy egyéb anyagi haszonért elárulja. Persze akkor is más elbírálás alá esett az a fajta "árulás", amit szörnyű kínvallatással csikartak ki egyesekből. Ám voltak olyanok, kiknek még ekkor se nyílott szóra a szája!

Nagyot téved, akinek agyát netán olyan gondolatok kereszteznék, miszerint én kádárt fényezni akarnám. Nem! -- erről szó sincs. Én csak azért hoztam fel kádárt összehasonlító példának, hogy mindenki világosan lássa, hogy jelen pillanatban orbán viktor és bandája a mi vérzivataros történelmünk legaljasabb árulója. Bátran kockáztatom meg, hogy az egyetemes történelem se jegyzett fel ehhez hasonlót! E tekintetben mindent mérlegre kell tenni. A kor szellemét, az árulás módját, eszközeit, a kényszerhelyzeteket, és minden más dolgot, ami a megítélésben számíthat

Árulóink bűne tehát ez a töménytelen sok szenvedésünk, megaláztatásunk, a gyalázat, amit a nap minden percében ránk zúdítanak. Ezeknek tudható be hogy idáig jutottunk. Mindez azért van, mert a minket eláruló gazemberekkel nem bántunk el kellő időben úgy, ahogyan kellett volna.

Lehetséges, hogy rosszul tudom, de első István király (Vajk) apja Géza ideje előtt a mi nagyon bölcs Eleink az árulók írmagvát is kiirtották. Az egész vérvonalat felszámolták! István tűzzel vassal irtotta ősi hagyományainkat, szokásainkat, és vérszívó élősködőket: idegeneket ültetett a magyarság nyakába, a legyilkoltatott, kivégeztetett törzsi vezetőink jószágaiba, pozícióiba. Megtagadva és elárulva ezzel mindent ami a magyarságot addig erős egységben tartotta. (Vérszerződés, Törzsszövetség, stb.)

Az árulás (nagyon helyesen) oly nagy bűn volt annak idején, hogy elkerülése végett nemzetségek saját maguk gyilkolták le közülük azokat, aki árulásra készültek. Már csak azért is, hogy a saját életük emiatt ne kerüljön veszélybe. Kérem, javítson ki, akinek tényeken alapuló ismeretei ettől eltérőek!

És akkor kérem tisztelettel, olvassák el Hegedűs Lórántné, parlamenti képviselő asszony levelét a honunkat fokozatosan elfoglaló idegen fajú néppel kapcsolatban!

Vattay Szabolcs

* * *
Ehhez elmondom, hogy a Majálison felszólat egy csíki magyar ember, aki nem érti az egész cigány problémát. "HA NÁLUNK OLYASMI TÖRTÉNNE, MINT PL. OLASZLISZKÁN, FÉL NAPON BELÜL EGYETLEN CIGÁNYT NEM TALÁLNÁNK 30 KM-ES KÖRZETBEN. HOL VANNAK, MIVÉ LETTEK A MAGYAR FÉRFIAK? IGAZ: A MAGYAROKNAK NEM MIN. ELNÖKE, HANEM VAJDÁJA VAN!"
(Dezső)

HEGEDŰSNÉ ENIKŐ LEVELE!! Itt az idő, hogy végre kimondjuk: izraeli honfoglalás zajlik hazánkban

http://fusz.hu/index.php?op=full&q=12922

Gyöngyöspata-jelenség, avagy az országhódítók harcmodora

Egy abszurd tragikomédiában vagy egy hagymázas anti-utópiában is túlzásnak minősíthetnénk azt az ámokfutást, amit a kormányzat mostanában a cigánybűnözők rémtettei kapcsán végbe visz. Találgathatunk, fogadásokat köthetünk, vajon mi lesz a következő lépésük. Eddig csoportosan elkövetett garázdaság címén fogtak le aláírásgyűjtőket, majd kisvártatva megtiltják a járőrözést, azaz a települések utcáin történő sétálást, végül bűnözőknek nyílvánítják azokat, akik fegyvertelenül, közterületen nézelődni mernek - s mindezt csak azért, mert magyarnak születtek. Mi lesz a folytatás? Táncsak nem az, hogy ha esetleg gondolni merünk arra, hogy megvédjük otthonainkat, szeretteinket, vagy pusztán saját testi épségünket, már ezzel megvalósítjuk a "gondolat-bűn" súlyosan (cigány)társadalomellenes tettét és ezért életfogytig tartó száműzetés lesz a sorsunk Borsod megye valamelyik etnikai zárványába?! Vagy inkább halálbüntetés, amelyet bármely cigánybűnöző végrehajthat, s utólag majd mentesíti őt a bíróság, mint ahogy tették ezt a hóhérok esetén egykor?!

Szükségképpen fölmerül ugyanakkor a kérdés: lehetséges, hogy ezen minden mértéket elvesztő kormányzati felelőtlenség alapja az, hogy csak egyszerűen dilettáns amatőrökkel van dolgunk, akik rettegnek a liberális sajtócsahosoktól? Vagy épp tudatos etnikai uszításnak engednek teret kormányzati szinten? Nem, annyira naivak nem lehetünk, hogy az első feltételezéssel akár csak egy pillanatig is foglalkozzunk. Fel kell tennünk a politika alapvető kérdését: Cui prodest? Azaz: kinek használ? Egészen pontosan kiknek az érdekében történik mindez?

Itt az idő, hogy végre kimondjuk: izraeli honfoglalás zajlik hazánkban. Ez tény, bizonyítékul elég csak az izraeli tőkebefektetések, ingatlanfejlesztések gyakorlatilag kizárólagos magyarországi egyeduralmára gondolnunk. S ennek egyfajta biológiai fegyvere a cigányság. Eszközként használják őket a magyarság ellen, csakúgy, - hogy egy kézenfekvő hasonlattal éljünk - mint a hókotró a homloktoló lapátot. (Lásd: élet minden területén velük szemben alkalmazott pozitív diszkrimináció, a média egyoldalúsága, hazudozása, a segélyrendszer, stb.) Az izraeli honfoglalás magyarországi kiszolgálói - a kapott ukáznak megfelelően - nem engedhetik meg, hogy ezen fegyver ellen az őslakosság bármilyen módon is védekezzen, minden részletre kiterjedően megtiltva az önvédelem jogát fittyet hányva saját "forradalmi kétharmados" alkotmányukra. A nyilvánvaló cél végsősoron egy olyan polgárháború-közeli állapot fenntartása, amely szükség esetén rendkívüli állapot bevezetését is maga után vonhatja, felszámolva ezzel az őshonos államalkotó nemzet önszerveződő ellenállásának utolsó morzsáit is. Épp ezért létfontosságú, hogy egy pillanatra se tévesszük szemelől a valódi, háttérből irányító ellenség kilétét és azt, hogy a tét Magyarország földjének, víz- és más természeti kincseinek birtoklása, melyek szintén nem kaphattak - a menetrendszerű hangzatos-fanfáros népámító orbáni ígéretek ellenére - alkotmányos védelmet.

Más, nálunk elszántabb, életerősebb népek életrendjében természetes, hogy hazájuk védelmében, ha kell, életüket is áldozzák és ezért szent háborút (példának okáért: intifádát) hirdetnek meg. Népünk megmaradásáért nekünk, kik vérzivataros századok után megmaradtunk magyarnak, egyfajta "keresztes háború" keretében kellene már összefogni azért, hogy képesek legyünk a 24. órában az országhódítókkal szemben megvédeni azt, ami a mi Istentől nyert ősi jussunk. Félreértés ne essék: a fenti, valósággal szembesítő életigazságaink gondolatrendőrségi fogdájukból történő kiszabadítása már forradalmi lépés lenne önrendelkezési képességünk visszaszerzése érdekében, melyet a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata szemfényvesztő módon befejezett tényként kezel. Addig is, míg a magyar nem lesz teljességgel birtokában eme képességének, hirdessük a hatalom ezen szabadságharcunkban korlátokat állító önkénye közepette az izraeli apartheid honi térnyerésével szemben is:

De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!
Hegedűs Lorántné


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megjelent: 2537 alkalommal

Hozzászólások  

 
Csorba Tibor
#3 A sóvita folytatódikCsorba Tibor 2018-03-18 07:05
Mezei Elmira-Szendi Gábor:
A sóvita folytatódik
Vajon a sóbevitel csökkentése csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának gyakoriságát? A témával kapcsolatos randomizált, kontrollált vizsgálatok alapján készült átfogó, nagy metaanalízis szerint nem igazán. Sem a normális, sem a magas vérnyomású egyéneknél nem jelentett jelentős rizikócsökkentést a szív és érrendszeri betegségekre. A szívelégtelenségben szenvedőknél viszont a sócsökkentés megemelte az összes halálozás rizikóját. E vizsgálati eredmény szerint a sócsökkentés csak nagyon csekély mértékben csökkenti a vérnyomást.
Idézet
 
 
Csorba Tibor
#2 A sóCsorba Tibor 2018-03-17 06:42
In-Kal-ium

A só vesél-yes vegy-ver…
Idézet
 
 
S. Tejfalussy András
#1 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S. Tejfalussy András 2018-03-16 13:45
Közérdekű feljelentés az Alkotmánybírósághoz: (Kód: AllianceIsraelitee100evesterv)

NEM JOGÁLLAM, AHOL NEMZŐKÉPTELENNÉ MÉRGEZHETIK A MAGYAROKAT!

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.” (A HÍDFŐ Baráti Köre, Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A, „Országhódítók” c. kiadványából idézve.)
Ezt a célt a hazai kormányok az akadémiai stb. hamis szakértőik segítségével érik el. A Talmud és Ószövetség fajirtó étkezési diszkriminációival. Lásd: Talmud Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap, 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26.: káliumműtrágyázással mérgeztetik a növényeket és nem engedik tiszta desztillált vizet inni és tiszta konyhasóval kellően sózni a nem zsidókat. Lásd a „Nemzeti Stop só, Menzareform, Chipsadó” törvényi csalással árusított Vivega, Bonosalt, Sara Lee, Horváth Rozis, Bad Ischler, Star kosher Bonsalt mérgező káliumos étkezési sókat. Sikeres a fajirtásuk: egy izraeli kutató közzétette, hogy az ivartalanodási nemzetközi statisztikák alapján a nyugati férfiak 2050-re nemzőképtelenné válását várják, de elfedte a valódi okát. A biológiai hatás vizsgáló mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a nemzőképtelenné válás tényleges oka az étkezéssel túladagolt kálium és az akadályozott konyhasópótlás. Nobel díjat is kaptak biológiai kutatók 1950-ben, akik ezt konkrét hatásmérésekkel bebizonyították. Azóta kálium-műtrágyázzák növényt, állatot és embert mérgezően a nyugati országok élelmiszer növényeit. Tudva azt is, hogy a kosok negyedik nemzedéke is nemzőképtelenné lett a káliumműtrágyával növelt káliumtartalmú legelőn! Azért jósolhatják a nemzőképtelenséget 2050-re, mert akkor esedékes a káliummal műtrágyázással és kálisóval sózással mérgezett emberek negyedik nemzedéke.(Hazánkat kb. 1960 óta mérgeztetik a káliummal. Évenként egy nagyvárosnyi ingatlant ürítenek ki vele. Kínában és a többi keleti országokban műtrágyaként és étkezési sóként sem használtak mérgező mennyiségű káliumot. Ezért ezek gazdagjai 2050-től olcsón felvásárolhatják, elbirtokolhatják a vegyi fegyver káliummal fajirtással kiürített magyarországi ingatlanokat.) Az izraeliek hamis okokra hivatkozó ivartalanodási jóslata, a kipusztulásunk eltitkolt okát bizonyító biológiai hatás mérések és a sok méréstudományi nemzetközi szabadalmam is megtekinthető a www.tejfalussy.com honlapomon. Lásd: 8, 10. és 61. videók, 1., 52., 58. és 101. email könyveim, GTS-Antirandom, MEHNAM 944. stb.

Verőce, 2018. március 16. Tejfalussy András megbízás nélküli kárelhárító szakértő mérnök
(1-420415, 0215, an: Bartha Edit) 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

feladó: András Tejfalussy 
címzett: "Dr. Bitskey Botond"
titkos másolat:
. . .
dátum: 2018. március 16. 11:29
tárgy: Fwd: Fw: Orbán Viktor: el akarják venni az országunkat./Meg kell védeni hazánkat!
küldő: gmail.com
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.6%Austria 1.3%
Romania 5.2%Canada 1.1%
United States 4.1%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Norway 1.3%Poland 0.1%

Today: 142
This Week: 3940
Last Week: 4572
This Month: 15874
Last Month: 17397
Total: 2476894

Belépés