Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2017Dec17

2011. Május 08., Vasárnap 21:12

Magyarországon etnikai tisztogatás folyik

Írta:  Hegedűsné Enikő
Értékelés:
(7 szavazat)
Magyarországon etnikai tisztogatás folyik! Itt a túlnyomó többségben lévő, államalapító nemzet tagjait irtja egy törpe kisebbségben lévő, élősködő biológiai létezési forma. Nemzetállamok történetében erre példa, tudtommal nemigen akad.

HEGEDŰSNÉ ENIKŐ LEVELE és ehhez fűzött V. Szabolcs gondolatok

Egyetértően továbbítok egy nagyon figyelemre méltó írást! Előtte azonban hozzáfűzöm saját gondolataimat:

Magyarországon etnikai tisztogatás folyik! Itt a túlnyomó többségben lévő, államalapító nemzet tagjait irtja egy törpe kisebbségben lévő, élősködő biológiai létezési forma. Nemzetállamok történetében erre példa, tudtommal nemigen akad.

Azt szinte mindenki tudja, érzi mát, hogy a zsidók a mi ellenségeink. Ám arra a következtetésre bizonyára nem mindenki jutott el még, hogy tulajdonképpen azokat terheli a felelősség, akik a halálos ellenségeink kezére kijátszanak minket.

Gondoljunk csak bele, hogyan tudott volna boldogulni néhány tucatnyi moszkovita zsidó, ha nem akad támogatójuk, szekér-tolójuk? Vajon meg tudta volna-e tartani pl. kádár jános is a megragadott hatalmát, ha "56-ot nem árulják el tömegesen. Azt feltétlen tudni kell, hogy kádár hatalma eleinte borotva élen táncolt. Nem kell volna neki sok...!

Míg kádár nem ígért semmit; a hatalmat is erőszakkal ragadta magához, addig orbán viktor mézesmadzagot húzogatott el az együgyű szimpatizánsai előtt, melynek következtében teljhatalom birtokába jutott. Nemzetünk, hazánk elárulása tekintetében micsoda minőségbeli különbség ez! -- ugye? Míg kádár hazánkban nem telepített le végleges szándékkal oroszokat, addig orbán viktor ide telepíti a Palesztinában (izraelben) egyre inkább ellehetetlenülő zsidókat! És ezek nem vendégként érkeznek ám ide, hanem hódítóként. Ezt is, mint mindent a lehető legalattomosabban teszik. Sunyin. igazi konfrontációt egyelőre még nem vállalva!

Míg kádár jános népszerűsége az átlagembereknél növekedett, addig orbán viktor népszerűsége hatalom bitorlása első esztendejében is már rohamosan csökken. A napokban lehettünk tanúi egy soha nem látott elszántságú demonstrációnak, a rendvédelmi dolgozók és a tűzoltók részéről!

Vajon miért alakulnak így a dolgok még egy agymosott társadalom értékítéletében is? Mert amíg kádár jános széles tömegeknek (érdemtelenül is) adott, addig orbán viktor méltánytalanul elvesz mindenkitől mindent. Kivételt csak a bosszú és a gyűlölet népének egyedei, és ezek talpát nyaló, hazaáruló gazemberek élveznek.

A zsidót nem lehet hazaárulással vádolni, mivel sehol sincs hazája! Hazaáruló viszont az a látszatra közülünk való gazember, amelyik a saját fajtáját, beleértve apját, anyját, gyermekeit, unokáit árulja el! -- mindegy, hogy miért, s hogy mennyiért.

A törökök tették helyesen, amikor az ellenségeik közül a sajátjaikat eláruló hitvány férgeket iszonyú halállal "jutalmazták". De mi mást érdemelne az a bitang, aki a sajátjait pénzért, vagy egyéb anyagi haszonért elárulja. Persze akkor is más elbírálás alá esett az a fajta "árulás", amit szörnyű kínvallatással csikartak ki egyesekből. Ám voltak olyanok, kiknek még ekkor se nyílott szóra a szája!

Nagyot téved, akinek agyát netán olyan gondolatok kereszteznék, miszerint én kádárt fényezni akarnám. Nem! -- erről szó sincs. Én csak azért hoztam fel kádárt összehasonlító példának, hogy mindenki világosan lássa, hogy jelen pillanatban orbán viktor és bandája a mi vérzivataros történelmünk legaljasabb árulója. Bátran kockáztatom meg, hogy az egyetemes történelem se jegyzett fel ehhez hasonlót! E tekintetben mindent mérlegre kell tenni. A kor szellemét, az árulás módját, eszközeit, a kényszerhelyzeteket, és minden más dolgot, ami a megítélésben számíthat

Árulóink bűne tehát ez a töménytelen sok szenvedésünk, megaláztatásunk, a gyalázat, amit a nap minden percében ránk zúdítanak. Ezeknek tudható be hogy idáig jutottunk. Mindez azért van, mert a minket eláruló gazemberekkel nem bántunk el kellő időben úgy, ahogyan kellett volna.

Lehetséges, hogy rosszul tudom, de első István király (Vajk) apja Géza ideje előtt a mi nagyon bölcs Eleink az árulók írmagvát is kiirtották. Az egész vérvonalat felszámolták! István tűzzel vassal irtotta ősi hagyományainkat, szokásainkat, és vérszívó élősködőket: idegeneket ültetett a magyarság nyakába, a legyilkoltatott, kivégeztetett törzsi vezetőink jószágaiba, pozícióiba. Megtagadva és elárulva ezzel mindent ami a magyarságot addig erős egységben tartotta. (Vérszerződés, Törzsszövetség, stb.)

Az árulás (nagyon helyesen) oly nagy bűn volt annak idején, hogy elkerülése végett nemzetségek saját maguk gyilkolták le közülük azokat, aki árulásra készültek. Már csak azért is, hogy a saját életük emiatt ne kerüljön veszélybe. Kérem, javítson ki, akinek tényeken alapuló ismeretei ettől eltérőek!

És akkor kérem tisztelettel, olvassák el Hegedűs Lórántné, parlamenti képviselő asszony levelét a honunkat fokozatosan elfoglaló idegen fajú néppel kapcsolatban!

Vattay Szabolcs

* * *
Ehhez elmondom, hogy a Majálison felszólat egy csíki magyar ember, aki nem érti az egész cigány problémát. "HA NÁLUNK OLYASMI TÖRTÉNNE, MINT PL. OLASZLISZKÁN, FÉL NAPON BELÜL EGYETLEN CIGÁNYT NEM TALÁLNÁNK 30 KM-ES KÖRZETBEN. HOL VANNAK, MIVÉ LETTEK A MAGYAR FÉRFIAK? IGAZ: A MAGYAROKNAK NEM MIN. ELNÖKE, HANEM VAJDÁJA VAN!"
(Dezső)

HEGEDŰSNÉ ENIKŐ LEVELE!! Itt az idő, hogy végre kimondjuk: izraeli honfoglalás zajlik hazánkban

http://fusz.hu/index.php?op=full&q=12922

Gyöngyöspata-jelenség, avagy az országhódítók harcmodora

Egy abszurd tragikomédiában vagy egy hagymázas anti-utópiában is túlzásnak minősíthetnénk azt az ámokfutást, amit a kormányzat mostanában a cigánybűnözők rémtettei kapcsán végbe visz. Találgathatunk, fogadásokat köthetünk, vajon mi lesz a következő lépésük. Eddig csoportosan elkövetett garázdaság címén fogtak le aláírásgyűjtőket, majd kisvártatva megtiltják a járőrözést, azaz a települések utcáin történő sétálást, végül bűnözőknek nyílvánítják azokat, akik fegyvertelenül, közterületen nézelődni mernek - s mindezt csak azért, mert magyarnak születtek. Mi lesz a folytatás? Táncsak nem az, hogy ha esetleg gondolni merünk arra, hogy megvédjük otthonainkat, szeretteinket, vagy pusztán saját testi épségünket, már ezzel megvalósítjuk a "gondolat-bűn" súlyosan (cigány)társadalomellenes tettét és ezért életfogytig tartó száműzetés lesz a sorsunk Borsod megye valamelyik etnikai zárványába?! Vagy inkább halálbüntetés, amelyet bármely cigánybűnöző végrehajthat, s utólag majd mentesíti őt a bíróság, mint ahogy tették ezt a hóhérok esetén egykor?!

Szükségképpen fölmerül ugyanakkor a kérdés: lehetséges, hogy ezen minden mértéket elvesztő kormányzati felelőtlenség alapja az, hogy csak egyszerűen dilettáns amatőrökkel van dolgunk, akik rettegnek a liberális sajtócsahosoktól? Vagy épp tudatos etnikai uszításnak engednek teret kormányzati szinten? Nem, annyira naivak nem lehetünk, hogy az első feltételezéssel akár csak egy pillanatig is foglalkozzunk. Fel kell tennünk a politika alapvető kérdését: Cui prodest? Azaz: kinek használ? Egészen pontosan kiknek az érdekében történik mindez?

Itt az idő, hogy végre kimondjuk: izraeli honfoglalás zajlik hazánkban. Ez tény, bizonyítékul elég csak az izraeli tőkebefektetések, ingatlanfejlesztések gyakorlatilag kizárólagos magyarországi egyeduralmára gondolnunk. S ennek egyfajta biológiai fegyvere a cigányság. Eszközként használják őket a magyarság ellen, csakúgy, - hogy egy kézenfekvő hasonlattal éljünk - mint a hókotró a homloktoló lapátot. (Lásd: élet minden területén velük szemben alkalmazott pozitív diszkrimináció, a média egyoldalúsága, hazudozása, a segélyrendszer, stb.) Az izraeli honfoglalás magyarországi kiszolgálói - a kapott ukáznak megfelelően - nem engedhetik meg, hogy ezen fegyver ellen az őslakosság bármilyen módon is védekezzen, minden részletre kiterjedően megtiltva az önvédelem jogát fittyet hányva saját "forradalmi kétharmados" alkotmányukra. A nyilvánvaló cél végsősoron egy olyan polgárháború-közeli állapot fenntartása, amely szükség esetén rendkívüli állapot bevezetését is maga után vonhatja, felszámolva ezzel az őshonos államalkotó nemzet önszerveződő ellenállásának utolsó morzsáit is. Épp ezért létfontosságú, hogy egy pillanatra se tévesszük szemelől a valódi, háttérből irányító ellenség kilétét és azt, hogy a tét Magyarország földjének, víz- és más természeti kincseinek birtoklása, melyek szintén nem kaphattak - a menetrendszerű hangzatos-fanfáros népámító orbáni ígéretek ellenére - alkotmányos védelmet.

Más, nálunk elszántabb, életerősebb népek életrendjében természetes, hogy hazájuk védelmében, ha kell, életüket is áldozzák és ezért szent háborút (példának okáért: intifádát) hirdetnek meg. Népünk megmaradásáért nekünk, kik vérzivataros századok után megmaradtunk magyarnak, egyfajta "keresztes háború" keretében kellene már összefogni azért, hogy képesek legyünk a 24. órában az országhódítókkal szemben megvédeni azt, ami a mi Istentől nyert ősi jussunk. Félreértés ne essék: a fenti, valósággal szembesítő életigazságaink gondolatrendőrségi fogdájukból történő kiszabadítása már forradalmi lépés lenne önrendelkezési képességünk visszaszerzése érdekében, melyet a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata szemfényvesztő módon befejezett tényként kezel. Addig is, míg a magyar nem lesz teljességgel birtokában eme képességének, hirdessük a hatalom ezen szabadságharcunkban korlátokat állító önkénye közepette az izraeli apartheid honi térnyerésével szemben is:

De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!
Hegedűs Lorántné


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megjelent: 1770 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Oldalainkat 275 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

Hungary 67.2%Canada 1.1%
Romania 6.2%Serbia 0.8%
United States 4.3%Switzerland 0.4%
Germany 3%Australia 0.3%
Russian Federation 2.9%France 0.3%
Ukraine 2.8%Italy 0.2%
Slovakia 2.2%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2%Belgium 0.2%
Sweden 1.7%Greece 0.2%
Austria 1.5%Kuwait 0.2%

Today: 59
This Week: 4071
Last Week: 5187
This Month: 11831
Last Month: 25920
Total: 1679355

Belépés