Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

K2020Nov24

2012. Április 12., Csütörtök 21:22

Mit, miért?

Írta:  Orosházi Ferenc
Értékelés:
(7 szavazat)
A Magyar Királyság, vele nemzeti önállóságunk 1944. március 19-én a német bevonulás miatt – nem önszántából –, megszűnt létezni. A német és a szovjet megszállás, gyakorlatilag átmenet nélkül egymást váltotta. A II. Világháborút követő 45 év a Szovjet birodalom fennhatósága, a kommunista ideológia elnyomása alatt telt.

 1990-ben következett a rendszerváltásnak elkeresztelt módszerváltás. A Királyságot ekkor sem szüntették meg (nem is lehet). Ez volt az az időszak, amikor még hittünk. Reméltük, hogy annyi év megpróbáltatása után sorsunk jobbra fordul, de szemünkre hályog került. Ma már tudjuk, hogy – néhány lángelme kivételével – teljesen vakok voltunk.

Nemzetünk húszévnyi megaláztatása, gyarmati sorsba süllyesztése, erkölcsi lezüllesztése, az ország vagyonának teljes kifosztása közben, 2011. április 18-án, a kétharmados fülkeforradalmárok összetákolták az alaptörvényüket, amelyben hivatkoznak a Szent Koronára, mint követendő(!) értékre.

Hivatkoznak, de nem a Szent Korona erkölcsrendje szerint cselekszenek. A Szent Korona szellemiségével ugyanis, a sáska népekre oly jellemző, kivagyi, másokon keresztül tipró életmód, harácsoló viselkedési morál, öntelt, arrogáns, nemzetvesztő ország vezetési forma, nem összeegyeztethető. Kiárulták, kiárusítják földi javainkat, gombokért osztogatják mindenféle jöttmentnek. Most már őseink otthonát, a földet, az anyaföldet, szó szerint a hazánkat játsszák át „nekik” hitszegő áruló módjára.

A Szent Korona Alkotmánya a tulajdon viszonyokat nagyon egyszerűen rendezi. A világon egyedülállóan, nem magyar észjárású ember számára érthetetlen módon. A világ más népeinek gondolkodásába egész egyszerűen nem fér bele, hogyan lehet minden jogok forrása – az ő értékrendjük szerint – egy tárgy. Szerintünk pedig, velük ellentétben: „Az általa képviselt értékek jelentik, az egyetlen, valóban demokratikus alkotmányt a földön. Az egyetlent, ami az emberek szabadságát és egyenlőségét hirdeti.” (William Sexpeare, én és ÉN c. könyvéből)

Ugyanis mindent – ami a földön, föld alatt, és a föld fölött található – a Szent Korona, azt saját tulajdonaként rendeli. Így a „te” tulajdonodat is. Te „csak” a birtokosa vagy, ami valójában megegyezik a tulajdonjoggal. Néhány dolgot nem tehetsz meg vele: a legfontosabb az, hogy nem idegenítheted el. Ez nem azt jelenti, hogy nem adhatod el, csak figyelj a magyar szóra! Nem idegenítheted el! Vagyis nem adhatod el a birtokolt ingatlanodat, csak a Kárpát-haza, a Szent Korona nemzetek-közösségét alkotók – akik elismerik a Szent Korona legfőbb méltóságát –, valamely tagjának.

Idegennek NEM!

Ez a Szent Korona nemzet és honvédő csodája!

(mellékesen jegyzem meg, hogy Izrael állam is hasonló módon jár el. Mi több, ha egy izraeli állampolgár bárhol a világon ingatlant szerez, az a zsidó állam törvényei szerint, Izrael tulajdonát képezi, és persze azt gondolja, hogy azt jogosan meg is védelmezheti. Belegondoltunk már, hány százezer hektár hazai termőföld és egyéb ingatlan lehet ezen egyedek kezében?)

Nézzük röviden, mit jelentene a gyakorlatban, ha holnaptól visszaállítanánk ősi Alkotmányunkat. Jogilag vissza kell mennünk 1944. március 19.-ére. Erkölcsiségben, gondolkodásban pedig bő ezredévvel, I.István korát megelőző időkre. Oda, ahol még a magyarság életében nem vert gyökeret az ármány és az áruló hitszegés.

Először. Ami 1944 óta történt, jogi értelembe véve semmisnek tekintendő. A teljesség igénye nélkül például:
- nem vettünk fel senkitől semmiféle kölcsönt – mint ország –, tehát nem is tartozunk senkinek egy „huncut buznyákkal” sem. Sem kamattal, sem tőkével.
- nem vagyunk tagjai semmiféle nemzetközi szervezetnek, így sem az EU-nak, sem a NATO-nak, sem az IMF-nek.
- minden egyes nemzetközi szerződés – így a Multikkal megkötöttek is – semmisnek tekintendő, de valós nemzeti érdekeinknek megfelelően, természetesen bármi újra tárgyalható.
Másodszor. A Szent Korona tulajdona semmivel sem terhelhető. Így az a ház, lakás amiben te élsz – vagy egyéb más földterületek, erdők, mezők, ipari ingatlanok – sem. Ha van a birtokodban lévő tulajdonlapon bármilyen terhet jelentő bejegyzés, lekerül róla. Mindenféle rárakódott mocsoktól tisztává kell tenni a Szent Korona tulajdonát, merthogy nem lehet másként. Ingatlan birtokosa – a fentebb leírtak szerint –, csak a Kárpát-haza szülöttje lehet. Nem bújhat el nemzetidegen semmilyen kft, Rt, alapítvány és egyéb, jelenkorszakunk divatos álcái mögé, vagyis birtokos jogokat, csak természetes személy gyakorolhat. Amennyiben ez a Szent Korona Alkotmánya szellemének megfelelően nem lehetséges, akkor minden jog – a birtokjog is – visszaszáll oda, ahová rendeltetett, a Szent Korona tulajdonába.

Bizalommal, szeretettel fordulunk embertársaink felé. Felnőtt, családi szinten is önálló döntéshozásra jogosult – nem adókkal, közterhekkel agyongyötört – társadalom megvalósulását segítjük elő a Szent Korona történelmi Alkotmányának helyreállításával. A nemzet irányítás, az igaz-szólás, az igazságosság, a mindenkire vonatkozó teherelosztás és teherviselés, a természettel való harmonikus együttműködés szem előtt tartásával valósul meg. Oly módon, hogy a – Magyar Nemzet érdekeit a legmesszebbmenően figyelembe vevő – felelősségteljes irányítás, végrehajtás és ellenőrzés hármas egysége, ténylegesen elkülönül egymástól.

Helyre állítjuk a munka becsületét, és természetesen helyére tesszük a segélyezés rendszerét. Teret engedünk az összes olyan világra szóló, csodálatos magyar találmánynak, amelyet az élővilág károsító, természet gyilkos, emberszabású élősködök a „haszon” érdekében ellehetetlenítettek, és végre a magyarság, és az összemberi társadalom érdekeit szolgálhatják.

A Szent Korona Országában nincs mit takargatni, nincs rejtegetni való. Nem lesz több titok, nem lesz több pusmogás, emberöltőnyi, vagy azt meghaladó titkosítás. Helyette feltárjuk a múltat. A múlt kivizsgálására és a valódi elszámoltatásra vonatkozó jövőbeni cselekedeteinket nem a gyűlölet, hanem az igazság kiderítése iránti jogos igény vezérli.

Ezt szeretnénk. Ezt akarjuk. Ezt valósítjuk meg.

Mi a teendőd? Tudj róla, és ismertesd a környezeteddel, mi, miért, milyen célból fog történni. Tisztelettel kérlek, terjeszd ezt az írást. Nyomtasd is ki – lehetőségeidnek megfelelő példányban –, és juttasd el az internetet nem használó nemzettársainkhoz is.

Kiskunlacháza, 2012. április 9. Húsvét-hétfő
Orosházi Ferenc
a Zászlós, a Magyar Nemzeti Hadsereg tisztje
 

Megjelent: 2196 alkalommal

Hozzászólások  

 
Tejfalussy András
#2 Tejfalussy András 2012-04-13 09:26
Kód: uzenetek-tejfalussy-andrastol-120413

OLVASSA(D) ÉS TERJESSZE(D)!

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK és ILLÉS ZOLTÁN ÁLLAMTITKÁR SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. §. alapján folytatott közérdekű nyilvános kárelhárításként, másolat a aquanet-apla.atw.hu honlap „NYÍLT LEVÉLKÉNT, üzenetek Tejfalussy Andrástól „című rovatának aktuális tartalmáról (a www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett üzenetek folytatása):

XCIX.

1./ Közérdekű kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: KORRUPTAK a minisztériumok vezetői, akik megengedik az aszálykárt növelő NaCl konyhasót tartalmazó 40%-os kálisó (hamis nevű) izraeli stb. műtrágyák árusítását? Verőce, 2012. 04. 07.

2./ Közérdekű bejelentés Vona Gáborhoz, a Jobbik Magyarország párt vezetőjéhez: Hamis az Alkotmány: Szójelentést átkalibrálási csalással tették az országgyűlési képviselők "államfői" pozízióvá az addigi "gyenge köztársasági elnöki" pozíciót! Verőce, 2012. 04. 08.

3./ Dr. Illés Zoltánt, a Vidékfejlesztési Minisztériumi államtitkárát tájékoztatásként is: A követelmények és a követelménykielégítési módok páronkénti szembesítésén alapuló kapcsolat optimalizáló APLA software-em (lásd: aquanet-apla.atw.hu) nem pótolható a vidékfejlesztési miniszter úr által látogatott "gazdafórumokkal"! Verőce, 2012. 04. 08.

4./ Dr. Éger István, Magyar Orvosi Kamara elnökhöz is intézett közvetlen kérésem: Tájékoztass minél több orvost, Prof. Papp Lajos szívsebész akadémiai Dr-nak a nátriumklorid, kálium, és víz dózis optimumokra vonatkozó állásfoglalásáról, lásd: www.tisztaso.hu! Verőce, 2012. 04. 08.

5./ A zsidók törvényei, a Talmud és a Tóra a bálványimádók közé sorolnak minket, keresztényeket, akiket a zsidók irgalmatlanul ki kell irtsanak az általuk megszerezni óhajtott helyekről (lásd: Mózes V. könyve, 7. rész, 2.,22.), a Mózes II. 23. rész, 20-33. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lapon leírt terrorista módszerekkel, (fertőző szennyvízzel keveréssel) ivóvíz szennyezési, (konyhasó helyett kálisóval ételízesítéssel) ételmérgezési, a zsidók elszaporodásával arányos mértékben használt biofegyverekkel. Népirtás bűnpártolása az olyan alkotmány, amely az ilyen törvényeket elfogadó terrorszervezetet tűrni rendeli. Verőce, 2012. 04. 12.

6./ Közérdekű bejelentés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Kormányt akarnak buktatni azzal, hogy a vízműveket gazdagító, vízdíj megtöbbszöröző önkormányzati adóként behajtható "talajterhelési díjjal" büntetni rendelik a saját kertjükben a saját szennyvizükkel trágyázókat és (altalaj)öntözoket ugyanazokon a helyeken, amelyeken megengedik az állati ürülékkel trágyázást és a NaCl-dal és nitráttal is mérgező izraeli stb. kálium-műtrágyákkal talajterhelést, az ezekkel trágyázásra felbiztató, OMÉK-os stb. kiadványok terjesztését?! A legtöbb vízműveknél kb. 50 Ft önköltséggel állítanak elő 1 köbméter vezetékes ivóvizet, de köbméterenként 3-1200 Ft körül fizettetnek a vezetékes vízért, plusz a szennycsatorna- használatért. Aki nem adja nekik a szennyvizét, mert hasznosítani szeretné ahelyett, hogy a Dunát és egyéb vízbázisokat szennyeztetné vele, azt akár 3500 Ft x köbméter víz mértékű talajterhelési díjjal rendelték büntetni. Lehet, hogy az a titkos főcéljuk, hogy izraeliek árveréseken olcsón felvásárolhassák a minisztérium környezet- és egészségkárosító szennyvízzel itatási korrupciója segítségével (túlcsatornáztatással és fenti csalásukon alapuló bírságolással) eladósított, fogamzásgátlószeres vezetékes vízzel és kálisóval kevert konyhasóval meddősített, lerövidített életű magyaroktól, ezen (Tóra és Talmud szerinti!) módszereikkel elrabolt ingatlanokat?! Verőce, 2012. 04. 12.
Idézet
 
 
Rékabea
#1 Rékabea 2012-04-13 09:04
T. Orosházi úr !
Részletes megoldást a Magyar Ügyre Kömüves Géza kinál "ELÉG VOLT ! EGY LÉPÉST SE TOVÁBB" cimü irásában, ahol csatlakozni is lehet a "Magyar Vérszövetség" -Mozgalomhoz.
A irást a honlapon a "figyelemre méltó irások" rovatban megtalálja.
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67.3%Austria 1.3%
United States 5.6%Canada 1%
Romania 4.9%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 782
This Week: 1891
Last Week: 7754
This Month: 26227
Last Month: 21570
Total: 2527582

Belépés