Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Cs2020Oct01

2009. Július 02., Csütörtök 02:19

A táltos

Badiny Jós Ferenc ÉLETMÛSOROZAT II. A TÁLTOS Azokról a bölcsekről fogunk beszélni, akik népünket a Magyarok Istenéhez vezették. Beláthatatlan időkből, tehát nagyon-nagyon régről ered a mi táltosaink tudása. A nevük így: TAL- TU-US megtalálható a ma sumérnak nevezett MAH-GAR őseinknéll10 jelentése: "az égi tudást értelemmé tenni". Ez a kötelessége a táltosnak. De az ékiratos szövegek azt is mutatják, hogy a "táltos" személyét az égi hatalom választja ki, mert a táltosok-táltosa maga a földre szállt Isten - ÉN -KI - miképpen azt a Deimel szótárból ide átvett ékjel és annak jelentése mutatja (az akkád il- EA = EN-KI, vagy BEL/BAL/: a Napisten).
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Július 01., Szerda 02:18

A Mágus

Badiny Jós Ferenc ÉLETMÛSOROZAT I. A MÁGUS Jó kétezer év óta találkozunk ezzel a szóval, vagy inkább a többes számú változatával, így: MAGI. Azokat a különleges képességekkel rendelkező embereket nevezték így, akik hatalmas népünk lelki vezetését, gyógyítását, mesterségbeli tudásának tanítását és összetartozásának (vagyis egymás szeretetének) kötelességét hirdették.Visszafelé nézve láthatjuk, hogy a mágus-név ilyen értelmezése csak a zsidó kereszténység által "pogánynak" nevezett népünknél élt. Vagyis a koppányiaknál. A mai és ezer éve létező "szentistvánosoknál" osztályon kívül álló kuruzslóknak, ördögűzőknek nevezik őket, és a tekergő, révülő "sámánokkal" azonosítják.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 05., Vasárnap 02:16

A Magyar Nemzet történetének kis tükre 4

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 4   K.: Mindenütt azt olvassuk a történelemkönyvekben, hogy a "gepidák" a gótok oldalán harcoltak, és tulajdonképpen ők "verték szét" a Hun Birodalmat ... Mi igaz ebből... ? F.: Már az előbbiekben ismertettem, hogy a Hun Birodalom "szétveréséről" szó sem lehet. A "gepida" néven ismert nép hovatartozandóságát is megismerjük rövidesen, amint követjük a történelmi eseményeket.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 03., Péntek 02:16

A Magyar Nemzet történetének kis tükre 3

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 3   Hunkori népek s Atilla király nyomában Debrecen vidékén Dobridzeni a sarmaták nyelvén boldogságost jelent (Vályi A.: "Magyarország leírása" I. köt. 464. lap, Buda 1796). Novotny E. dr. szerint nem kétséges Debrecen nevének az ősi sumir nyelv segítségével történő megfejtése: DIB-RI-IDZU- EN = a Holdisten kezének megragadása. A sumirok ugyanis a Holdistent, ZU-EN-t hívták segítségül s ezt az ősi királyi szertartást nevezték így. Ebből következtethető tehát, hogy Debrecen a "pogány" korban már kultikus hely volt. Csakhogy történetíróink a sarmatákat nem ismerik a Tiszán túl fekvő országrészen, hanem csak a Duna-Tisza között elterülő síkságon, a jazigok társaságában. Mit keres akkor a SARMISEGETHUSA nevű régi város a Tisza keleti részén? Ez a város SARMISTEGESTE néven volt ismert, és úgy a SARMISE, mint a SARMISTE szavak a sarmaták népnevét tüntetik fel: a "GETHUSA" és "GTE" szavak pedig helyet jelentenek.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 02., Csütörtök 02:15

A magyar nemzet történetének kis tükre 2

 K.: Chersoni csata után tortént 442-ben a békekötés. Hogyan kerültek Atilla seregei Chersonba... hiszen az a Krím félszigeten van ... ? F.: Már említettem, hogy még Ruga királyságának idején, a hun királyfi - Atilla - szervezte meg a Duna hajózásának hun monopóliumát. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a hunoknak hatalmas hajóhaduk és szállító flottájuk volt, hanem azt is, hogy kikötővárosokat építettek. Atilla - amint a központi hatalmat kézbe vette és ő lett a király, testvérének - Budának adta ezt a feladatot addig, míg ő a hadjáratokkal volt elfoglalva.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 01., Szerda 02:15

A magyar nemzet történetének kis tükre 1

K: Mikor vezette Hunor népét a Kárpát-medencébe ... ? F.: A Tarihi Üngürüsz úgy mondja, hogy Nimrud korában, nem sokkal a vízözön után.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
Isten áldja meg emlékét. Mi tudjuk, hogy csak félig volt tréfa mikor azt mondogattuk egy-egy gondolatát boncolgatva: bízzuk rá, ezt Ő jól tudja, hiszen Jézus Urunk barátja… Most már a fele sem tréfa. Ő ott ül mennyei barátja hajlékában, és helyettünk az angyalok hegyezik fülüket, ha megszólal.
Az olasz kutatócsoport vezetői - mint prof. MATTHIAE és PETTINATO - és munkatársai több ízben tartottak sajtókonferenciát. Azokon elhangzott beszámolók és kijelentések azonban egyáltalán nem erősítik meg a „kampány" állításait. Sőt, ellenkezőleg, azt egyenesen cáfolják. De hogy valóban létezett egy széles körben megrendezett és nemzetközileg szervezett hírverés, minden kétséget kizáróan bebizonyosodott az ARGENTINA-i olvasók előtt is. Ez 1979-ben olyan méreteket öltött, amire mindenkinek fel kellett figyelnie. (Hisz ez is volt a cél!)
Kategória: Badiny Jós Ferenc
Miután korunk embere nem ismeri kellőképpen az elmúlt ezerévek történetét, kénytelen elhinni a napisajtó és álmodozó novellisták írásaiban közölteket. Így keletkeznek azután az „állandósult tévhitek", melyek az ókorig visszanyúló származással rendelkező népekről nem hirdetik a történelmi valóságot.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2008. Október 04., Szombat 02:13

A pozsonyi csata

Árpád Népe és a velük egyesült őshonos lakosság a békesség és öröm földjén lakozó MAGYARSÁG, a Magyar Birodalom ellen az egyesült európai német-római seregek támadást indítottak. A háború céljaként Lajos király (Ludovicus Rex Germaniae) elrendeli: / "decretum... Ugros eliminandos esse", vagyis "rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak" írja az Annalium Boiarum.
Kategória: Badiny Jós Ferenc

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.6%Austria 1.3%
Romania 5.2%Canada 1.1%
United States 4.1%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Norway 1.3%Spain 0.1%

Today: 404
This Week: 2130
Last Week: 4713
This Month: 404
Last Month: 18017
Total: 2479797

Belépés