Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2020Jul05

2011. Július 11., Hétfő 12:13

Hamis „békeapostolok”.

Máskülönben nem ártana az úgynevezett "anyaországba" is, ha eltörölték a halálbüntetést, helyette be kellene újra vezetni az állampolgárság megvonását (vagyis a száműzetést, mert gazdaságosabb mint a fogva-tartás) bizonyos jogsértéseknél mint pl. a nemzetgyalázás, a nemzeti vagyonnak az eltékozlása vagy saját érdekekre való használata, az ország eladósítása, amit a néppel fizettetnek meg mostanában stb..Nem új a gondolat, még volt rá példa: „A mi országunkban nem mondjuk, hogy az az ember, akit nem érdekel országa sorsa, egyike azoknak, aki saját dolgaival törődik; mi azt mondjuk, hogy itt nincs helye neki”! (Thuküdidész görög történetíró)
Kategória: Trianon sebek
2011. Július 09., Szombat 11:56

Kiút Trianonból.

Köztudomású, hogy, a cárista Oroszország, a pánszlávterjeszkedést szervezte, és az Ortodox egyház támogatásával kereste, a háború kitörését, mert abban látta Magyarország megsemmisítését, hogy végre megvalósuljon az észak és déli szlávok egyesítése. Ebben a tervben a franciák is érdekelve voltak, mert Alsace Lotharingiát tervezték visszaszerezni a németektől, egy általános háborúval, tehát titkosan összejátszottak a cári oroszokkal. Ferdinánd herceg meggyilkolása a szerb és orosz tikos szervek terve szerint meg is történt, 
Kategória: Trianon sebek
2011. Július 02., Szombat 11:45

Időszerű-e Trianonról beszélni?

A nyugati szakirodalom általában elismeri az elszakadás jogát végső eset­ben, ha semmi más megoldás, köztük az autonómia kérése is, eredménytelen a kisebbségi panaszok orvoslására. Brilmayer szerint azonban a jelenlegi állapotokra vonatkozó pa­naszok nem elegendők az elszakadás indoklására. Az elszakadás. illetve határváltoztatás követeléséhez “területi panasz (territorial grievance) amely va­lamilyen igazságtalan történelmi esemény eredménye" (result of some unjusti­fiable historic event, l. 189. old.) is szükséges.
Kategória: Trianon sebek
Ha az Úr valamit ránk bízott, majd ad alkalmat s elég erőt, hogy meg is oldjuk azt, csak hinni kell benne. Nekünk csak fel kell készülnünk rá, idejében. A feltámadás metaforáját sem tartom helyénvalónak, mert a feltámadás után következik a mennybemenetel, amit sok ellenségünk kíván nekünk (már gyűlnek is a keselyük, mint: Izrael, Kína, Ausztria és mások). De mi nemadjukfel !!!
Kategória: Trianon sebek
2011. Június 19., Vasárnap 07:21

Felkészültünk a feltámadásra?

A Versaillesban született békediktátumok hamisságát éppen az bizonyítja legjobban, hogy már régen szétesett a (csalásokra, hazugságokra) felépített országok többsége. Az a béke és harmónia, amelyet éppen a Szent Korona biztosított a Kárpát-medencei nemzeteknek, nem tért vissza, mert az 1848-tól elfogadott „hungarus” jogegyenlőség és az ősi erkölcsös hit megsemmisült a rablással értékvesztett utódállamokban. Hivatkozhatnánk mi magyarok arra is, hogy ezer éven át védelmeztünk életünkkel, vérünkkel és javaink feláldozásával a keleti hordák ellen a Kárpát-medencét, de nekünk nem kell kizárnunk ebből a történelemből őket, hiszen ők – mint befogadottak – részei voltak annak.
Kategória: Bene Gábor
2011. Június 18., Szombat 10:20

Gondolatok a M A G Y A R S Á G -ról

>> De bárhogyan is keresem a "felszabadulás" után még megmaradt magyar nemzet nyomát Magyarország mai lakosainak, főként politikai képviseletének megnyilatkozásaiban: nem lelem sehol. Mindössze egy "népet" látok ott csupán, egy meggyötört, sokat szenvedett népet, mely megtanulta, hogy bizalmatlan legyen és önző, amikor csak módja van hozzá.
Kategória: Trianon sebek
2011. Június 18., Szombat 09:40

Az egyik szemem nevet, a másik meg sír.

Teljes tudatában vagyok, hogy nem az én feladatom megítélni a történelem igazságosságát, sem a törvények milyenségét, de mivel szenvedő alanya vagyok/vagy leszek mindkettőnek, jogot tartok a jajkiáltásra, ha valami nagyon fáj (s „ordítok, mint a fába szorult féreg”). Még az a hit sem kisebbíti a fájdalmamat, hogy nem vagyok egyedül vele. Sőt ez csak bátorít, mert: MINDEN MAGYAR FELELŐS MINDEN MAGYARÉRT (Szabó Dezső) s erőt ad a szókimondásra.
2011. Június 18., Szombat 09:25

Kaboli leszámolások

Az 1944. őszi rémtettek zömét a népi milícia és a partizán „harcosok” vitték végbe Slavko Makarin Kedjar helyi származású parancsnok vezetésével, felső utasításra. „ A parancs körülbelül így hangozhatott: összefogni mindenkit, aki együttműködött a megszállókkal, és minél több magyart és németet, és elvezetni őket a Dunagárdony (szerbül Gardinovci – Cs. B.) melletti Badashoz, kivégezni és a Dunába dobni őket. Mindezt olyan kegyetlenséggel kell véghezvinni, hogy hetedíziglen megemlegessék, és halálos rettegéssel gondoljanak rá. (...) Senkit sem lőttek le, mindenkit halálra kínoztak, és miután kiszenvedtek, csónakkal bevitték a folyó sodráig, és ott dobták a vízbe.”
Kategória: Trianon sebek
Rendőrfőnök Úr! A ma hajnali, lényegében a korábbiakat ismétlő esemény arra utal, hogy személyem és családom megfélemlítésére irányuló tervszerű zaklatással állunk szemben. Föltételezem, mindez összefügg a Vajdasági Magyar Demokrata Pártban (VMDP) betöltött helyi vezető szerepemmel és aktivitásommal, és egyfajta aljas, minden bizonnyal politikai indítékú pszichológiai nyomásgyakorlásnak tekinthető.
Kategória: Trianon sebek
Raffai Ernő szerint létezik kutatás mely kimutatta, hogy ha nincs Trianon, akkor ma 36 milliós nemzeteként élünk itt a Kárpát-medencében. Ebből a létszámból kb. 30 millió lenne az etnikai magyar, s kb. 6 milliós a befogadott nemzetiségek. S így, ők is a Szent Koronához ragaszkodó hungarusok, tehát a politikai nemzet – békésen, sőt teljes szimbiózisban élő – tagjai lennének, s nem vicsorgó Sloták, vagy „nagyromán” nacionalisták által irányítottak, akik nem a hibás propaganda okán nem képesek felismerni a valós érdekeiket.
Kategória: Bene Gábor

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.3%Norway 1.2%
Romania 5.4%Canada 1%
United States 4%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.5%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.3%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 166
This Week: 3427
Last Week: 3886
This Month: 2347
Last Month: 26809
Total: 2429925

Belépés