Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Sze2020Sep30

2009. Június 01., Hétfő 20:08

A saját őstörténeti kutatásomról

  A mostanában felfedezett Balkánsági ( Nagy-kánsági)( Boszniai) piramisok és az ott talált rovásírás jelek, és körülötte élő népek történelme is ezt igazolja. A Monte-negróiak őstörténelme ugyanazt a mezopotámiai Madayt hozza, őshazának, mint mi magyarok, (csak mi még ezt titokban tehetjük), ott van Svati Stefán, ( Szent-István) szigetük, vagy a Svato more Szent tenger aminek a neve ma ( M)Adria, és szent tenger neve (Madraya volt még Homéros korában. A Nagykánsági Madabeusok a szent népe tengere, így titokban jött át a XXI. századba.
Kategória: Igaz történelmünk
2009. Május 31., Vasárnap 13:07

Államosítás az ókori Egyiptomban

Ugorjunk vissza lélekben néhány évezredet. Az egyiptomi Józsefet (Mózes első könyve) a gondoskodás, a bölcs előrelátás, a testvéri szeretet, a megbocsátás és a nagylelkűség jelképének szokás tekinteni. Nézőpont kérdése. A leszármazottai, szellemi örökösei részéről természetes ez az értékelés. Mi magyarok azonban jobban tesszük, ha az egyiptomiak szemszögéből is megvizsgáljuk az eseményeket, és párhuzamba állítjuk saját történelmünk idevágó részeivel.
Kategória: Tóth Ferenc
2009. Május 20., Szerda 16:27

Beograd, tehát Bélavár, Bélamagaslat,

Érdekes BELAGRADA elnevezése a mai Beograd, tehát Bélavár, Bélamagaslat, fokozat, garádis. A magyarok előszeretettel használják a régi idők óta Jézus igazi elődje, Bél isten nevét. Bél Mátyás, Bélapataka, Béla királyaink. Teljesen hibás Bélapatakát Fehérpataknak, tehát Belopotok-nak forditani, belőle a Belopotocky családnevet kitalálni.
Kategória: Geönczeöl Gyula
Adelhaid testőrei elfoglalták Géza palotáját és ő „fogoly” volt saját otthonában. A németeknek ez a megoldás jobban megfelelt, mintha megölték volna, mint tették Atillával. De ki készíthetett egy ilyen szégyenteljesen egyoldalú békefeltételtervet a nemzet nevében? A hivatalos kormány képtelen erre, csak az a csoport lehetett, amelyik előkészítette az államcsínyt, azok, akik adományokat fogadtak, fizetéseket kaptak, békét ajánlottak és kereszténységet hirdettek. Pilgrim, Wolfgang és Brúnó képezték ezt a titkos belső erőt, amely idegen célok érdekében dolgozott.
Kategória: Igaz történelmünk
2009. Április 11., Szombat 15:47

A magyar nemzeti ereklyék õsi eredete.

Árpád – Álmos fia – sötétes arcú katonai vezér. A nevének ómagyar jelentése: Ár = úr + (a)pa + d = dóm, szent hely. Értelme: Úr- apád, vagyis a Föld-szent-ura (Ptah), szintén szakrális egyiptomi eredetû uralkodói név, és nem árpácska képzésû fogalom. Hacsak annyiban nem, hogy az árpa növény is az Árpád õskirályról kapta a nevét. A Nílus-delta elsõ hun uralkodójának neve tehát Árpád volt, mintegy 5-8 ezer évvel ezelõtt. A hun nép az õsapjának istenségét tisztelte benne. A honfoglaló Árpád vezérnek királyfiként feladata volt a kárpát-medencei honegyesítés katonai feladatainak a végrehajtása.
Kategória: Igaz történelmünk
2009. Április 10., Péntek 15:27

A Hercegprímás Vétója

A Hercegprímás a Koronatanács tagja, és mivel annak tagjai 1945-ben külföldön tartózkodtak, a Hercegprímás az államfő. Bölcs őseink törvényei szerint, hogy Magyarország sose maradjon bölcs vezetés nélkül.
Kategória: Geönczeöl Gyula
2009. Április 05., Vasárnap 15:48

Népünk eredete és Kárpát-medencei állama

Nincsen olyan nép, amelynek őstörténete ne volna homályos és ködös, magyarán bizonytalan vagy bizonyíthatatlan. S ez nem azért van így, mert a kutatók hanyagok, tehetségtelenek, közönyösek vagy felületesek, hanem azért, mert a források nagyon szűkösek, hiányosak, nem egyértelműek (azaz többféleképpen értelmezhetők), vagy a legősibb időkre nézvést egyáltalán nincsenek.
Kategória: Bakay Kornél
2009. Április 05., Vasárnap 02:16

A Magyar Nemzet történetének kis tükre 4

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 4   K.: Mindenütt azt olvassuk a történelemkönyvekben, hogy a "gepidák" a gótok oldalán harcoltak, és tulajdonképpen ők "verték szét" a Hun Birodalmat ... Mi igaz ebből... ? F.: Már az előbbiekben ismertettem, hogy a Hun Birodalom "szétveréséről" szó sem lehet. A "gepida" néven ismert nép hovatartozandóságát is megismerjük rövidesen, amint követjük a történelmi eseményeket.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 03., Péntek 02:16

A Magyar Nemzet történetének kis tükre 3

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 3   Hunkori népek s Atilla király nyomában Debrecen vidékén Dobridzeni a sarmaták nyelvén boldogságost jelent (Vályi A.: "Magyarország leírása" I. köt. 464. lap, Buda 1796). Novotny E. dr. szerint nem kétséges Debrecen nevének az ősi sumir nyelv segítségével történő megfejtése: DIB-RI-IDZU- EN = a Holdisten kezének megragadása. A sumirok ugyanis a Holdistent, ZU-EN-t hívták segítségül s ezt az ősi királyi szertartást nevezték így. Ebből következtethető tehát, hogy Debrecen a "pogány" korban már kultikus hely volt. Csakhogy történetíróink a sarmatákat nem ismerik a Tiszán túl fekvő országrészen, hanem csak a Duna-Tisza között elterülő síkságon, a jazigok társaságában. Mit keres akkor a SARMISEGETHUSA nevű régi város a Tisza keleti részén? Ez a város SARMISTEGESTE néven volt ismert, és úgy a SARMISE, mint a SARMISTE szavak a sarmaták népnevét tüntetik fel: a "GETHUSA" és "GTE" szavak pedig helyet jelentenek.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 02., Csütörtök 02:15

A magyar nemzet történetének kis tükre 2

 K.: Chersoni csata után tortént 442-ben a békekötés. Hogyan kerültek Atilla seregei Chersonba... hiszen az a Krím félszigeten van ... ? F.: Már említettem, hogy még Ruga királyságának idején, a hun királyfi - Atilla - szervezte meg a Duna hajózásának hun monopóliumát. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a hunoknak hatalmas hajóhaduk és szállító flottájuk volt, hanem azt is, hogy kikötővárosokat építettek. Atilla - amint a központi hatalmat kézbe vette és ő lett a király, testvérének - Budának adta ezt a feladatot addig, míg ő a hadjáratokkal volt elfoglalva.
Kategória: Badiny Jós Ferenc

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.6%Austria 1.3%
Romania 5.2%Canada 1.1%
United States 4.1%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Norway 1.3%Poland 0.1%

Today: 129
This Week: 1259
Last Week: 4713
This Month: 17906
Last Month: 18017
Total: 2478926

Belépés