Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Sze2020Nov25

2011. Szeptember 14., Szerda 05:43

Torma Zsófia élete és munkássága

Szerkesztő előjegyzete: A SUMÉR NYOMOK ERDÉLYBEN Fehér Jenő Mátyás és Fehér Anna, a "MAGYAR ŐSKUTATÁS", Buenos Aires, 1972, "SUMÉR KÖNYVEK", három részből álló kiadása. A Bevezető és Előszó Fehér Anna fogalmazása; az I. rész, Jáki Gábor, TORMA ZSÓFIA ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA, című dolgozata; a II. rész, Torma Zsófia, SUMÉR NYOMOK ERDÉLYBEN - Foyta István fordítása; a III. rész, Jáki Gábor, SUMÉROK MAGYAR FÖLDÖN című dolgozata. * * * SUMÉR NYOMOK ERDÉLYBEN ELSŐ RÉSZ TORMA ZSÓFIA ELETE ÉS MUNKÁSSÁGA Jáki Gábor TORMA ZSÓFIA ÉS ÉLETMŰVE Az első magyar régésznő és a kolozsvári Egyetem disz doktora, TORMA ZSÓFIA 1840-ben született Csicsókereszturon, nemesi, nagybirtokos TORMA JÓZSEF és DÁNIEL JOZEFA házasságából. A szülői ház három gyermek fészke volt és már korán a régészet varázsában élt, mert atyjuk szenvedélyes régészkedő lévén minden közeli rommal, barlanggal ismerős volt. ZSÓFIA írja rövid "Önéletrajzában", mint első gyermekkori élményt : "Midőn néhai atyám, Torma József, a csicsókereszturi birtokával szomszédos Ilosva község határán "Gorgiána-Zutor"római Castrum romjainak ásatásával foglalkozott, a kő- és cserépleletek halomszámra borították udvarunkat, azok törmelékei mint legkedvesebb játéktárgyak gyermekszobánk padlózatát, melynek akkori boldog lakói Károly fivérem és én valánk".
2011. Augusztus 25., Csütörtök 03:10

Királygyilkosságok 3

AZ IGAZI VAK BÉLA REJTÉLY / Vak (II.) Béla király (1131-1141), Vak Álmos herceg fia a maga egész életével, személyével a királyi trón körül dúló dühödt harcok, trónvillongások, polgárháborúkig ajzódó belviszályok áldozata, hiszen vakon éli le az életét; Kálmán király, apjával, Álmos herceggel együtt, még kisgyermekként megvakíttatta. Ádáz viszálykodások közepette telik el rövid élete; és mindössze tíz éves uralkodása is. Véres viszályok töltik ki napjait, véres árnyak kísértik álmait: országát, létét szüntelenül megsemmisítéssel fenyegeti a pártoskodás: szüntelenül küzdenie kell a pártütőkkel, árulókkal, összeesküvőkkel, akikkel szemben maga is véres megtorlást alkalmaz: szerb felesége unszolására vagy éppen parancsára. Küzdenie kell Kálmán király állítólagos fiával, mostohagyermekével, a trónkövetelő Borisszal, aki idegen hadakkal támad ellene.
Kategória: Grandpierre K. Endre
2011. Augusztus 25., Csütörtök 03:10

Királygyilkosságok 2

A BIZÁNCI EXPANZIÓS TÖREKVÉSEK IDŐSZAKA /1114-1205/ / A XII. század a testvérharc, a bizánci intrikák s az oligarchia hatalomgyarapodásának kora. Alig hagyott némileg alább a német hódító szándék, mikor egy másik világhatalom, Bizánc vetett szemet Magyarországra. Két világfaló cápa falta kétfelől az országot éppúgy, mint később, a török időkben: egyikük nyugatról támadott, a másik délkeletről. Jellemző erre a trónkövetelő Borisz (1113-1155) példája. Előbb német segítséggel próbálja ő is célját elérni, s német hadakkal ő is Pozsonyra tőr, később Bizáncban köt ki és 1152-ben görög hadakkal támad az országra.
Kategória: Grandpierre K. Endre
2011. Augusztus 25., Csütörtök 03:07

Királygyilkosságok 1

Történelmünk utóbbi ezredévét titkok borítják. Titkok leple fedi történéseit, meglepő fordulatait, roppant töréseit. Látjuk a felületet, a bőröző anyagot rajta a hullámzásokat, forgókat, örvénygyűrűket, de nem tudjuk, mitől képződtek s mi rejlik lenn a mélyben. Még magát az eseményhullámzást sem értjük, ritmusát nem ismerjük, még csak föl sem fedeztük, hogy sajátos, semmi mással, semmilyen más nép eseménytörténetével össze nem hasonlítható ritmusa van:
Kategória: Grandpierre K. Endre
Láttuk az augsburgi alkalmi részvereségre épülő, hihető csalást. Itt a mérgezett alma másik fele, az ájtatoskodás mezébe burkolt hatatlanított quedlinburgi nemzetmételyezés és -védtelenítés.
Kategória: Grandpierre K. Endre
Címünk paradox; egymást kizáró tényeket rejt. Nyomozáshoz nyomok kellenek, nyomok nélkül nyomozni hogy lehetne? Nyomtalanul nyomokra miként bukkanhatunk? Nyomtalanított titkok nyomában nyomozni, nyomokat nyomatékosítani, nyomozás alá vetni, vajon nem holmiféle fából vaskarika, sűrített képtelenség?
Kategória: Grandpierre K. Endre
Mi volt hát a magyar külháborúk oka? / Mielőtt felelnénk az okokra, rá kell mutatnunk a közvetlen előzményre, arra, mi robbantotta ki a tizedik évszázad Nyugat elleni nagy hadműveleteit. Annál is inkább meg kell tennünk ezt, mivel történelemszemléletünkben divatossá vált (mesterségesen ráerőszakolt, tekintélyelvekkel rátukmált) csőlátás valósággal ránevel arra, hogy összefüggéseikből és az ok-oksági viszonyból kiszakítottan szemléljük.
Kategória: Grandpierre K. Endre
Fekete démonok törtek az emberi világra, elrabolták a világ virágát, világosságát, világló fényeit, a Napot, a Holdat, a csillagokat. Mintha leszakadt volna a menny, rászakadt volna az emberi világra s a világ feneketlen éjszakába, feneketlen szakadékba süllyedett. Égszakadás, földindulás, világok pusztulása.
Kategória: Grandpierre K. Endre
Koppány nemzeti szabadságharcát Hartvik püspök legendája (i. m. 37. ) így kommentálja: /  "DE MINDEN JÓNAK ELLENSÉGE, AZ IRIGYSÉGGEL ÉS GONOSZSÁGGAL TELJES ÖRDÖG, hogy Krisztus apródjának (István királynak) szent szándékát szétzilálja, BELHÁBORÚT TÁMASZTOTT ELLENE; az ő sugallatára vonakodott a pogány nép nyakát a keresztény hit igájába hajtani, s azon mesterkedett, hogy főembereivel együtt kivonja magát uralma alól. "
Kategória: Grandpierre K. Endre
2011. Július 30., Szombat 17:47

Az Úr szava magyar volt!

Az ókori Kelet kétezer éves története nem más, mint az árják és szemiták küzdelme, amelyben a szemita az állandóan támadó, az árja állandóan védekező fél. Mivel a szemita katonailag erősebbnek bizonyult, azaz vérengzőnek és kegyetlennek, a küzdelem az árják bukásával végződött.
Kategória: Hitünk

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67.3%Austria 1.3%
United States 5.6%Canada 1%
Romania 4.9%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 278
This Week: 2575
Last Week: 7754
This Month: 26911
Last Month: 21831
Total: 2528266

Belépés