20231206
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2008 augusztus 08, péntek

Nibiru, az Isteni szféra I.

Szerző: mentalaid.blog.hu

Köszönjük mindenkinek az eddigi érdeklődést, örülünk, hogy egyre több ember figyelmét keltik fel az itt megjelenő információk. Az előző írásban említésre került egy idegen faj akiktől a maják az ismereteiket merítették. Ők az Anunnakik. A maják minden eddig feltárt ismeretei mellett azt is átadták nekik, honnan jöttek ők, az „Isteneik”.

Mikor a tudósok elkezdték a maja feljegyzéseket és csillagtérképeket elemezni, szemet szúrt nekik egy dolog. A maják naprendszert ábrázoló, és helyes illusztrációin a napon kívül 9 bolygó helyett 10 van feltüntetve. Az eddig leellenőrzött és bizonyítottan pontos számításaik a naprendszer létező bolygóira felkeltették teljes nevén a National Aeronautics and Space Administration, közismertebben a NASA figyelmét. Az intézet nem sajnálta rá sem a pénzt, sem az időt, és részletesen áttanulmányozta a feltételezett mindeddig ismeretlen égitestre vonatkozó maja feljegyzéseket. Közel egy éves munkával a szakembereknek sikerült ezeket a maja számításokat teljes mértékben átültetniük a ma alkalmazott koordinátarendszerre, így megkezdődött a kutatás a titokzatos 10. bolygó, a „Planet X” után.

Erre a célra a NASA fejlesztettegy teleszkópot, amit már 1983-ban fel is bocsátottak. A teleszkóp neve IRAS volt, ami egy gyűjtőnévként is szolgál a hasonló típusú megfigyelő eszközökre. Az IRAS szó egy rövidítés, a teljes neve InfraRed Astronomycal Satelite, jelentése pedig infravörös asztrológiai műhold. Ez is egy föld körül keringő teleszkóp, viszont különbözik a legismertebbektől, az optikai teleszkópoktól. A fény hullámok formájában terjed – valójában hullámtulajdonsággal rendelkező, több típusú részecskék formájában, a legismertebb a foton – amiknek két ismert tulajdonsága van. Az egyik az amplitúdó/erősség, a másik pedig a hullámhossz. Ha a fényt ábrázolni szeretnénk, úgy kell elképzelni, mint egy hullámvonalat. A hullámhossz azt a távolságot adja meg, ami két egymás melletti hullám ugyanazon pontja között mérhető. Azonban a fénynek nem csak egy hullámhossza létezik, viszont az emberi szem nem is látja ennek csak egy töredékét. A szemmel látható hullámhossznál alacsonyabb fénytartományt Ultra Ibolyának nevezik – mivel a látható színspektrum utolsó színén, az Ibolyán túl van – a magasabbakat pedig Infravörösnek, ami közvetlenül a vörös fény előtt foglal helyet. Míg az optikai teleszkópok csak a látható színtartományban adnak lehetőséget szabad szemmel való megfigyelésre, addig az IRAS képes detektálni az infravörös tartományban beérkező sugarakat is.

Ugyanezt a technológiát használja a hadsereg, vagy a baleseti mentőegységek áldozatok felkutatására, mert az infravörös fényt hőként érzékeljük, amivel az emberi test melege érzékelhető sötétben is. Az ezzel a technológiával felszerelt IRAS-t állították rá a maja számításokban található koordinátákra. A tudósok részben biztosak voltak benne, részben viszont megdöbbentette őket, hogy a teleszkóp szinte azonnal megtalálta a keresett égitestet, melyet a maják és még számos tőlük független civilizáció, a sumérok, és még a Biblia is Nibiru néven említ. A felfedezés híre akkoriban végigsöpört az egész világon, a legnevesebb szaklapok számoltak be róla. Ez azonban nem tartott sokáig, mert a Nibiru bolygónak olyan tudományosan bizonyított hatásai lehetnek a Földre, amilyenek végül is lesznek, amik ha kitudódnának, hatalmas közpánikot keltenének a vezető szervek szerint. Mi mégis úgy látjuk jónak, hogy ez egy közérdekű információ és nem csak azt a pár embert illeti akik jelenleg a világ sorsáról döntenek, önérdekelt módon. Ezeket egy későbbi írásunkban részletesen kifejtjük. A felfedezésre onnantól kezdve magasabb szintről hírzárlatot rendeltek el és hivatalos forrásból azóta sem hallani róla, rések azonban minden rendszerben vannak. Bár a bolygó létezését igyekeznek a tagadás leplével elfedni, létezésének igazolására sok anyag szivárgott már ki.

A Nibiru valójában nem bolygó, mint ahogy azt a felfedezéséig hitték, hanem egy barna színű törpecsillag. A felfedezés azt a tényt is maga után vonta, hogy valójában sok más naprendszerhez hasonlóan egy bináris naprendszerben élünk. Két „Napunk” van. Az égitestnek számos holdja van, csillag révén ezeket inkább bolygóknak illene nevezni, viszont a tőle mért viszonylag közeli elhelyezkedésük, és a Nibiru Nap körüli keringése miatt említik hold néven őket. A Nibiru belsejében is ugyanolyan magfúzió zajlik, mint más csillagokban, ahol a hidrogén héliummá ég el, az intenzitása viszont sokkal kisebb, mint például a Napé. Ez adja a magyarázatot arra a sok helyen említett téves feltételezésre, miszerint a Nibiru nem adhat otthon életnek, mert a pályája egyes részein a Naptól mért nagy távolsága miatt hő hiányában egy fagyott bolygóvá válik. Az előbb említett állításban téves az is, miszerint az életet a Nibiru, mint bolygó felszínén feltételezi, pedig valójában nem az. Ennek a fix hőforrásnak, és a holdjai hozzá képest viszonylag közeli elhelyezkedésének köszönhető, hogy nem is egyen az élet is lábat vetett. Az Anunnakik ezek egyikéről származnak. Sok feltételezéssel ellentétben nem az Anunnaki az egyetlen intelligens civilizáció abban a térségben. Ezeket a tagoltságra és érthetőségre való tekintettel az írás következő részében fogjuk kifejteni.

Az égitest mérete a közel megegyező a Jupiterével, ennek ellenére tömege mindössze a Föld 23-szorosa. Mivel nem tömör objektum, hanem a testet jórészt gáz alkotja mely a külső rétegei felé haladva egyre kisebb sűrűségű, a tömeg/méret arány ennek megfelelően torzul. A Nibiru Nap körüli keringési ideje 3.600 évvel ellentétben 3.660 év. Minél távolabb kering egy égitest a naptól, a keringési idő fizikai okok miatt annál hosszabb, hogy az égitest meg tudja tartani pályáját a Nap körül. Példának felhozható itt a Föld, aminek a Naptól mért ezen a távolságán egy megadott szögsebessége van. A szögsebesség jelen esetben egyszerűen azt adja meg, hogy egy égitest mennyi idő alatt hajt végre a Nap körül egy bizonyos elfordulási szöget. A Földnél ez megközelítőleg állandó, mivel majdnem szabályos körpályán kering. Ha távolabb helyezkedne el a Naptól, viszont tartaná a szögsebességét, az a már a nagyobb távolságban rá ható kisebb gravitációs erő miatt egyszerűen kirepülne a naprendszerből, ha pedig közelebb helyezkedne el hozzá ugyanekkora szögsebességgel, akkor pedig a nagyobb gravitáció miatt belezuhanna a Napba. Ezek alapján, szemben a Föld 1 éves keringési idejével, a Nibiru 3.660 éves keringési ideje azt engedné feltételezni, hogy túl távol van ahhoz, hogy bármilyen hatással legyen bolygónkra. Ez azonban csak részben igaz, ugyanis a Nibiru egy elnyújtott ellipszis alakú pályát jár be a Nap körül, a többi bolygó keringési síkjával majd 30°-os szöget bezárva. A Naptól legtávolabbi keringési szakaszán a Nibiru közel kétszer olyan messzire kerül a naptól, mint a Plútó legtávolabbi helyzete, azonban Napközelben a pályája Naptól mért távolsága megközelíti a Nap-Föld távolságot. Emiatt a torzult ekliptika miatt a Naphoz, egy nagy tömegű nagyobb gravitációs erőt kifejtő testhez közeledve a sebessége megnő, mint a levegőben egy leejtett kőnek, hogy a pályáját az előbbiekben említett szögsebesség növekedéssel tartani tudja, a Naptól távolodva pedig csökken, mint egy feldobott kőnek a sebessége. Ilyenkor a Nap gravitációja fékezi/lassítja a mozgását egészen a pályája holtpontjáig, ahol egy újabb Nap felé történő gyorsulás veszi kezdetét. Emiatt van az, hogy a Nibiru napközelben töltött ideje elenyésző a pályája többi szakaszához képest. Emberi léptékekben mérve ez a sebességnövekedés és elhaladás lassú, csillagászatiban viszont nagyon is gyors. Ez a gyors áthaladás idéz elő időnként a Földön nagy változásokat, rövid időintervallumon belül.

Bár ezek miatt a nagyhatalmi szervek igyekeztek eltitkolni a konkrétumokat, az égitest létezésének bizonyítására most kitérünk. Léteznek ingyenes programok, melyekkel egy hatalmas adatbázisból az égbolt bármely részéről nagyfelbontású fényképekhez juthat bárki a földön. Ezek konkrétan a Google Earth és a Microsoft World Wide Telescope. Ezek segítségével könnyen fellelhető lenne a Nibiru, ez mindenkinek nyilvánvaló. Felsőbb körökből igen szigorúan kontrollált intézkedések mellett ezeket is szűrik, mint minden hasonló tartalmat . Ha valamely objektumot egy képen el akarnak rejteni, arra két módszer létezik. Az egyik, hogy kimaszkolják/eltakarják az égbolt azon részét melyen az objektum fellelhető, a másik, hogy egyszerűen kiretusálják/kifestik a képről valamely digitális képszerkesztő programmal. Ahogy bármelyik égitest, ezekben az adatbázisokban a Nibiru is szerepel bizonyos képeken. A Google Earth a maszkolásos technikát alkalmazza, míg a Microsoft programjában egyszerűen „kiradírozták” az adott koordinátákról.

A következő képek az égbolt azon területéről készültek ezzel a két programmal, ahol készítésükkor a Nibiru tartózkodott. Ezek a koordináták a két programban a képek készítésének eltérő időpontja miatt nem esnek egybe, mivel a Nibiru mozog az égbolton. A nagyobb felbontású képek megtekintéséhez kattintsatok az alábbi képekre:

Az első képen tisztán látszik a maszk, míg a másodikon az adott területen pedig semmi. Természetesen ez önmagában semmit sem bizonyít, viszont a Microsoft szoftvere annak ellenére, hogy a hozzá felhasznált képek sokkal részletszegényebbek a Google programjánál, sokkal többet tud ilyet szempontból. Infravörös tartományban is megtekinthetők segítségével az égbolt ugyanazon koordinátái. A következő kép ugyanazokról a koordinátákról készült a Microsoft programjával mint az előző, infravörös tartományban. A két koordináta és kép egyezésének beazonosításához mint ahogy már biztos feltűnt, referencia csillagokat jelöltünk be ezen és az előző képen is:

Ezen a képen már látható egy, a háttér csillagoknál jóval fényesebb és nagyobb méretű objektum. A fényereje mutatja, hogy erős hőkibocsátása van. Ezen a képen két ok miatt hagyhatták rajta. Az első szerint egy ekkora méretű objektum eltüntetése nyom nélkül szinte lehetetlen ilyen képről, a másik szerint egyszerűen rajta felejtették. Mindkettő tökéletesen megállja a helyét, mert az eltüntetéssel alapból gondok vannak, a legtöbb ember viszont aki a Nibirut keresi csak a látható színtartományban kutat, mert nincs tisztában az egyéb fénytartományokkal.

A referencia jelölések nélküli képek a következő linkre kattintva letölthetők: mentalaid.blog.hu/media/file/planetx_kepek.zip

A komolyabb érdeklődők akár otthon is meggyőződhetnek a képek valódiságáról, az ehhez szükséges két program a következő helyről tölthető le:

Google Earth: earth.google.com

Microsoft World Wide Telescope: www.worldwidetelescope.org

Google Earth koordináták: Latitude: -6.01931° Longitude: -91.5903°

Microsoft World Wide Telescope koordináták: RA: 9h 47m 59s Dec: 13 16' 27"

A következő kép viszont optikai teleszkóppal készült az Antarktiszon egy amerikai kutatóállomáson 2008 Januárjában: [nincs kép]

Tisztán látszik rajta a vörösen izzó csillag pár holdja társaságában, az egyik részben még takarja is. Bár erről a képről azt terjesztik, hogy hamis, valójában nem az. Hogy miért csempészte ki és publikálta valaki először névtelenül, utána pedig üzente, hogy hamisítvány, arra a legjobb magyarázat az, hogy a nagy tömegek kontroll alatt tartásának legjobb módja a bizonytalanságban tartás.

Forrás: mentalaid.blog.hu

Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 11398 alkalommal

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások