20231206
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2008 augusztus 15, péntek

A maja próféciákban jövendölt 2012-es nagy világégésre

Szerző: Aschenbrenner Sándor

Négy év múlva világvége? Árulkodó jelek a Szent Koronán? A maja próféciákban jövendölt 2012-es nagy „világégésre” a Szent Koronán is találunk utalást. Sőt, koronázási ékszerünk több fontos eseményre vonatkozó időkódot is magában rejt...

Ezoterikus körökben 2012 olyan, mint a gazdasági életben a 2000-es évforduló. Akkoriban azt jósolták, hogy kezelhetetlenek lesznek a komputerek, és óriási káosz tör ki az évszámváltás miatt. Szerencsésen átvészeltük az évezredfordulót, ám azóta több tucat összeesküvés-elmélet látott napvilágot, hogy mi történik majd 2012-ben. A legenda úgy tartja, hogy a maja naptárak időszámítása alapján 2012. december 21-én véget ér egy olyan ciklus, amely i. e. 3114. augusztus 13-án kezdődött el. Ezután egy újabb 5125 éves időszak indul, viszont az új korszak teljesen különbözni fog az előzőektől, és egyáltalán nem lesz zökkenőmentes az átmenet…

dimvalt_31661

A naptár nem téved...

A maja kalendáriumokból állítólag kiolvasható, hogy a 16 milliárd évvel ezelőtt történt ősrobbanás óta milyen fejlődési szakaszokon ment át az emberiség. Beavatottak szerint a különböző létsíkokban „kalandozó” maják Atlantisz örökösei voltak, és nemcsak a múltban végeztek utazásokat, hanem a jövőbe is láttak. Kultúrájuk Mexikó déli területeitől egészen Honduras nyugati részéig virágzott, egyik-másik találmányuk jóval megelőzte a korát.

Többek között írott nyelvvel, magas színvonalú építészettel, valamint fejlett csillagászati és matematikai rendszerrel büszkélkedhettek. Több naptáruk volt, a „hosszú számítást” időszámításunk előtt kezdték meg 0.0.0.0.0 dátummal. Ez a naptár 2012. december 21-én éri el a 13.0.0.0.0-t, ami nagyjából 5126 évet jelent. Ehhez tudni kell, hogy ők a húszas számrendszert alkalmazták, vagyis a jobb szélső helyi érték naponként 0-tól 19-ig változott, majd utána a következő fordult át 1-esre (például 0.0.0.1.0-re). A vitát a mai napig az váltja ki, hogy mi történik 13.0.0.0.0. után, azaz 2012. december 21-én? Lenullázódik a naptár, és újraindul, vagy pedig továbbmegy 20.0.0.0.0-ig, és akkor kezdődik új időszámítás?

dimvalt_31662

Átlépünk az ötödik dimenzióbaA kevésbé elvadult elméletek képviselői szerint a 2012-es fordulópont nem az emberiség pusztulását jelenti. Ekkor egy „félanyagi” létbe emelkedünk, és megszabadulunk az olyan „vágyaktól” (irigység, félelem), amelyek erősen az anyaghoz kötnek bennünket. Ennek lesznek fizikailag is érezhető hatásai, például a testünk könnyebb lesz, és még jobban kifinomulnak az érzékszerveink.

Mások szerint 2012. december 21-én (vagy 22-én) új világrend váltja fel a jelenlegit. Ekkor az emberiség, vagy legalábbis egy kritikus tömeg átlép az ötödik dimenzióba. Közben a Nap mágnesespólus-váltása miatt a Föld mágneses polaritása felcserélődik, és ez számtalan természeti katasztrófa kiváltó oka lesz. Földrengések, szökőárak, árvizek és vulkánkitörések tizedelik meg az emberiséget.

A koronán van az időkód!

A tudományos érdeklődés középpontjába évekkel ezelőtt bekerült Berta Tibor orientalista író időkódelmélete, amellyel csillagászatilag bebizonyította, hogy szerkezetileg köze van egymáshoz a dél-angliai Stonehenge-nek, az egyiptomi Kheopsz-piramisnak és a magyar Szent Koronának. A két építmény szerinte üzenetet közvetít az emberiség számára, és ez a magyar korona szerkezetébe rejtett időkód segítségével megfejthető. Természetesen nem véletlen, hogy a Stonehenge és a Kheopsz-piramis lett a mementója a már letűnt kornak. Berta szerint mindkettőbe az akkor még meglévő „Tudást” kódolva átörökítették az utókor számára. Méretalapnak azonos szabványt használtak, az ún. 0,637 m hosszú „piramismétert”, amely meglepő módon a koronán is megtalálható.

A Szent Koronáról

A Szent Korona beavató ékszer, tehát csak koronázáskor lehet viselni. Az elmúlt évszázadok során 55 magyar király fejére került. A hozzá és a többi ékszerhez kapcsolódó Szent Korona-tan az 1949-es alkotmány kikiáltásáig a magyar alkotmányosság alapja volt. Az orientalista író közel két évtizeden át végzett kutatásokat a témában. Tudományos felfedezését csillagászati összefüggésekkel támasztja alá. A kiindulási alapot az az érdekes összefüggés adta számára, hogy a Stonehenge, a Kheopsz-piramis és a korona egyformán kiemeli a Szíriusz csillag kultusz földi totemjelét, a fehér ló szimbólumot, amely a magyarok szent totemjele volt. Ezután a korona szerkezetét kezdte vizsgálni. Rájött, hogy az abroncsból és a pántból (föld és ég) álló ékszer egy több ezer éves zoroasztriánus világképet tükröz, amely valamiféle csillagászati naptárként információt közvetít. Például a rajta található „jelekben” utalás van Jézus születésére, 2012-re és talán az apokalipszis kezdetének idejére is.

dimvalt_31663

Mi történik 2012-ben?

• Lejár a kiotói jegyzőkönyv első kötelezettségvállalása.

• Londonban megrendezik a XXX. nyári olimpiai játékokat.

• A NASA kutatói szerint körülbelül ekkor fog teljesen elolvadni az északi jégsapka.

• Az indiai Sorsok könyvében azt írják, hogy a pálmalevelek elszenesednek…

• A Tóra-szakértők 2010-től világméretű katasztrófákat jósolnak.

• A maja próféciák szerint bekövetkezik a világvége…

Mi lesz 2030 után?

Az író nem szeretné úgy beállítani elméletét, hogy az a magyarok kiválasztottságát hangsúlyozza. Véleménye szerint nekünk csupán megőriznünk kellett a koronát, ami talán földrajzi elhelyezkedésünkből is adódik, vagyis jó időben voltunk jó helyen. A koronázási ékszeren például nincsenek magyar személyek, viszont szerepel rajta az i. u. 401-es dátum, amikor a Szkíta Birodalom népeinek egyesített fejedelmét Kárpát-medence központtal megválasztották.

Tehát ebből a szempontból túl nagy jelentőséget ne tulajdonítsunk a származásunknak és a koronának, viszont sok múlna azon, ha megjavítanánk az időmérő szerkezetet. Berta Tibor szerint ugyanis a koronán a megoldás is rajta van, amely a sok baj elkerülését sejteti, ezért úgy gondolja, hogy helyre kellene állítani az ékszer eredeti állapotát, és akkor talán újabb információkat tudhatnánk meg a közeli vagy éppen távoli jövőnkről, vagy akár 2012-ről…

Mindebből a felfedezésből a legtöbbünket az foglalkoztatja, hogy a koronán található dátumok szerint lesz-e világvége, és ha igen, akkor mennyi időnk van még hátra? Annyi bizonyos, hogy megtalálható rajta a 2012-es dátum. A legfurcsább talán a 2030-as év, ezután ugyanis nincs több évszám a koronán. Arra még Berta Tibor sem tudja a választ, hogy mindez mire utalhat, talán a mostani korszak végére és egy új kezdetére? Véleménye szerint attól is függ a távoli jövő, hogy mi történik az emberiséggel 2012-ben és azután…

Forrás. nlcafe.hu

Hozzászólások megtekintése a régi honlapról I.                    

Hozzászólások megtekintése a régi honlapról II. (régebbiek)

Megnyitva 10557 alkalommal

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások