20211021
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2014 február 03, hétfő

Földönkívüli bázis Romániában - magyar fordítása

Szerző: Dombi Katalin

2003 nyarán a Bucsecs-hegység egyik felderítetlen részén a Román Információs Szolgálat (SRI) titkos egysége, a "Nulladik Osztály" egy korszakalkotó felfedezést tett, amely alapvetően megváltoztathatja az emberiség sorsát.

Ezt a cikket eredetileg 2010 Nov. 30-án közölték le. 2013 májusában javítva újra kiadták.

Köszönöm a gyors fordítást!

Eredeti angol szöveg: http://humansarefree.com/2010/11/another-true-history-chapter.html#A-

I. Rövid bevezető

Az USA kolosszális diplomáciai nyomást gyakorolt a román kormányra, amely a felfedezéseket fel akarta tárni az egész világ számára.

A felfedezések jelentősége elég bonyolulttá kezdett válni az Illuminátus világrenddel való kölcsönhatás következtében, akik módot kerestek az irányítás átvételére mind a felfedezés helyszínét, mind a közös román-amerikai expedíciót tekintve.

Cezar Brad, a különös jelenségek szakértője és a román állam részéről a művelet vezetője volt a hőse annak a sokkoló műveletnek, mely a Bucegi hegységben történt. Brad emlékezetes körülmények között találkozott egyszer az Illuminati vezető képviselőjével, egyszer pedig egy felső Bilderberg taggal.

 A Bucsecs-hegység

II. Egy különös látogatás a Leghatalmasabb Bilderberg Taggal

2003 májusában Cézárt meglátogatta egy nagyon fontos ember. A találkozóra felkérés az SRI-n keresztül érkezett az állam beavatkozásának következtében. Az ember külföldi volt, de jól beszélt románul és az országot is jól ismerte. Az SRI tájékoztatta Cézárt, hogy a látogató egy nagyon fontos szabadkőműves páholy tagja Olaszországból, aki nemes, és nagyon erős pénzügyi befolyással rendelkezik Romániára.

A politikai befolyása is nagyon magas volt, mert át tudta törni az SRI falát a Nulladik Osztály eléréséhez. Cézár nagy nyomást és súlyt érzett ez az ember körül. Egy nehéz, kellemetlen kisugárzás vette körül ezt az embert, mely elfedte az igazi szándékát. Cézár alaposan felkészült a találkozásra, magányos szobában mély meditációban akart megtudni minél többet erről az emberről.

Egy SRI helikopterrel érkezett ez a magas, arrogáns, feketeöltönyös ember. Egy aranyberakásos elefántcsont botja volt. Arca szigorú volt, és a zöld szemeiből szokatlan hűvösség sugárzott. Senior Massini-ként mutatkozott be, (valószínűleg nem ez volt az igazi neve). Nagyon magabiztos volt az erejében és olyan ember benyomását keltette, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy parancsokat osztogasson.

Európa és a világ egyik legfontosabb szabadkőműves páholyának a vezetője volt, a Bilderberg Csoporté.

Massini nyíltan kijelentette, hogy az emberek kétfélék, vannak, akiket lehet irányítani és manipulálni (ezek alkotják a többséget), és vannak, akik erényesek és erős személyiségűek. Elmondta, hogy az ő csoportja a legmagasabb szabadkőműves rend része és nagyon érdekelt a tárgyalások eredménye végett.

Massini úr elmagyarázta, hogy a Bilderberg Csoport nem egy szabadkőműves páholy, hanem annál jóval többet jelent. Azt mondta, hogy a páholyok csak "homlokzatok", és az igazi erő az sokkal magasabb, mint a 33-ik hierarchikus szint. Massini invitálta Cézárt, hogy csatlakozzon a csoporthoz, tudomására juttatva ennek sok előnyét.

Cezar szerint Massini a korát meghazudtolva fizikailag és mentálisan erős volt. Szerencsétlenségére, az ereje egy hatalmas egóban, arroganciában és a többiek feletti felsőbbrendűség érzésében összpontosult

Massini elmondta Cezarnak, hogy a saját politikai befolyását felhasználva kérte személyesen őt (Cézárt), mert lenyűgözte a pszichikus ereje.

III. A Pentagon Ügynök a Műholddal

2002-ben egy, a Pentagon által földfelszíni kémkedésre használt, bionikus elven és alakhullámokon működő felfedezett egy különálló egységet a Bucsecs-hegységben. A hegy belsejében lévő üres tér nem volt összhangban a külvilággal, és úgy nézett ki, mintha intelligens lények belülről faragták volna kifelé. Egészen biztosan nem egy barlang volt.

 

Alagút és kupola a Bucsecs-hegység belsejében

Alagút és kupola a Bucsecs-hegység belsejében

A román Bucsecs -szfinxA román Bucsecs -szfinx

Két fő energetikai blokkot mutatott ki a szatellit felvétel. A határvonalak nem természetes energiából álltak. Az első olyan volt, mint egy energia-fal, mely meggátolja az alagútba való belépést. A másik egy kupola vagy félgömb alakú volt, és az alagút szemben lévő végén helyezkedett el, közel a hegy közepéhez.

Massini biztos volt, hogy a kupola belsejében valami egészen fontosat fognak felfedezni.

Alapos tudása volt a felfedezés eredetét illetően, és legalább egy elem létezéséről tudott a nagy félgömbterem belsejében. Az alagút és a kupola különös módon azokhoz a kő-formációkhoz volt igazítva, melyek "Bábel" és " Bucegi szfinx" néven ismertek.

IV. Hasonló formák Irakban

A Pentagon csapat megjegyezte, hogy a félgömb alakú energiagát ugyanolyan frekvencián és formán rezeg, mint a korábban, Bagdadban (Irak) felfedezett csúcstitkos földalatti szerkezet. Röviddel a felfedezés után kitört az iraki háború, és pár hónap után az amerikaiak hozzáférést kaptak a térség legnagyobb titkához, melyről az irakiaknak tudomásuk sem volt.

Massini elmagyarázta Cézárnak, hogy a felfedezésnek köze volt a Föld rejtélyes múltjához és a titkos társaságok történelméhez. Mikor a Pentagon felfigyelt a bagdadi földalatti szerkezet és a Bucegi Hegység alatti szerkezet hasonlóságaira, Massini és a szabadkőműves társa igencsak izgatott lett. Kezdetben szinte pánikoltak. A pánikot az okozta, hogy a most felfedezett szerkezet, mely sokkal nagyobb és összetettebb, mint az iraki volt, Románia területén fekszik.

(Nyilvánvalóan, Románia valószínűleg fontos szerepet játszott a titkos társaságok leomlásában, melyek a világot irányítják és rabszolgaságban tartják. Azt is feltételezték, hogy valahol a Bucegi Hegység felett egy energiapiramis helyezkedik el, mely a puszta szem számára láthatatlan, és a bolygó valódi történelmét tartalmazza. Elképzelhetjük a pánikot).

Massini egy, az amerikai hadseregben használt, csúcstechnológiás kemény kőzet fúrására lkalmas fúrógépet hozott. A gép látható erőlködés nélkül, erős plazmasugárral és forgó mágneses mezővel szó szerint megolvasztotta a kőzetet.

V. A Bucsecs-hegység Titkai – 2003 Év

Az első energiakorláttól 60-70 méter mélységre tudtak behatolni és elérték az első járatot, mely olyan volt, mint egy metróalagút. A falai teljesen fényesek voltak. Az alagút végén egy masszív kőkapu állt, melyet egy láthatatlan energiakorlát védett. Az első csapat három embere megpróbálta megérinteni az ajtót és azonnal meghaltak szívleállásban.

Bármely tárgy, melyet amelyet az energiakorláton átdobtak, finom porrá oszlott szét. Két ember a Pentagontól és az USA elnöki tanácsadó érkezett a helyszínre.

VI. A Nagy Járat

A félelmetes energiakorlát mögött, mely három ember halálát okozta, egy szilárd kőkapu állt. Az alagút falán, épp szemben a kapuval, egy 20 cm2-es terület volt, melyen egy felfelé mutató szabályos háromszög állt.

Cézár érezte, hogy valamiféle hasonlóság van az energiakorlát és ő maga között, mint valamiféle kölcsönös szimpátia. Lágyan megérintette az energiafal felszínét, és bizsergést érzett a bőrén. Az energiapajzs teljesen ártalmatlan volt a számára, így előrelépett és átment rajta. Az amerikaiak le voltak döbbenve.

Cezar az energiapajzs vastagságát 2,5 cm-re saccolta.

Megérintette a tér közepén álló háromszögrajzot, és a gigantikus kőajtó csendben balra a falba csúszott. Ez a parancs egyúttal megszüntette az energiapajzsot, lehetőséget adván a nagy terembe való belépésre, melyet később a Nagy Járatnak neveztek el.

Noha nem volt látható fényforrás, a Nagy Járat mégis tökéletesen világos volt.

Az első energiapajzs kikapcsolása után a hatalmas félgömb alakú pajzs a terem másik végében egy magasabb vibrációra váltott és erősebb sugárzást bocsátott ki.

Közelebbről megvizsgálva a Nagy Járatban lévő fal nem természetes eredetűnek tűnt, legalábbis nem teljesen. Olajszínű volt, de zölden és kéken verte vissza a fényt.

Később tesztek kimutatták, hogy a fal anyaga érintésre durva volt, de nem lehetett megkarcolni. Ellenállt minden törési, vágási kísérletnek. Később a tudósok megpróbálták az anyagot elégetni, de titokzatos módon a lángok nem érintették azt.

Amerikai tudósok egyetértettek abban, hogy az anyag szerves és szervetlen anyag titokzatos keveréke. 280 láb magasan a járat egy éles jobbra irányt vett fel. Később egyenesen egy kék, szikrázó fény látszott. A kék fény a járat végén a védő energiaköpeny visszatükröződése volt.

VII. Egy hasonló bázis Irakban

Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót telefonon tájékoztatták, hogy a bagdadi energiaköpeny hirtelen aktiválódott, és magasabb frekvencián pulzál. A bagdadi energiaköpeny előtt egy hologram jelent meg, mely sorjában leírta az európai kontinenst, utána délkeletre ment, azután bemutatta a Bucegi Hegységet Romániából, és végül megmutatta saját helyzetét a bázis folyosóján belül. Nyilvánvaló volt, hogy a két félgömb alakú energiapajzs közvetlen kapcsolatban vannak egymással.

Alapjában véve az iraki bázis lett értesítve a román bázisban lévő emberek jelenlétéről.

A rossz hír az volt, hogy az USA elnöki hivatalát is értesítették. Azok pedig a román diplomáciát. Perceken belül az egész művelet fel volt fedve, és Massini terve kútba esett.

Az USA elnöki hivatala ellenőrzés alá akarta vonni a titkos bázist és az egész műveletet. A román politikusok, akik semmit nem tudtak a folyó titkos műveletről, pánikba estek.

A Pentagon tábornokokat tájékoztatták, hogy Washington sürgős tanácskozást követel.

VIII. CSAT (Legfelsőbb Védelmi Tanács) Szükségtanácskozása

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szükségülése nagy hullámokat kavart a Nulladik Osztály szimpátiáját illetően. A legtöbbjüket megrázta a kapott hír. A CSAT úgy határozott, hogy folytatják a kutatást, de a Nulladik Osztály teljes felügyelete alatt. Leltárt is kellett készíteni a Nagy Járatban talált összes tárgyról.

Bukarestből vegyes parancsok jöttek. Többórás tanácskozást követően arra döntöttek, hogy a felfedezést nyilvánossá teszik az egész világ számára. Néhány CSAT tag vehemensen tiltakozott a döntés miatt.

IX. Románia Hivatalos Nyilatkozata

Amikor az amerikai diplomácia értesült arról, hogy Románia felfedi a felfedezéseket, minden káoszba keveredett. Órákon belül az USA leállította a pénzügyi tranzakciókat Romániával. Románia szükségállapot kihirdetésére készült a Bucegi Hegységben és a fővárosban.

A Bukarestbe érkező amerikai és román hivatalnokok közötti megbeszélések tolmács nélkül zajlottak. Az amerikaiak hevesen, kiabáltak és fenyegetőztek a románokkal.

Vezető tudósok és kutatók lettek meghívva a világ minden tájáról tanulmányok végzésére. De ami a legfontosabb, hogy az emberiség távoli múltjáról és valódi történelméről lebbentették volna fel a fátylat, mely tudvalevőleg hamisítvány, amint Cézár azt tanúsította a Nagy Járatban,

Az USA reakciója azért volt oly brutális, mert a felfedés azonnal meghiúsította volna a világ feletti globális befolyásukat és hatalmukat.

Az USA hivatalos válasza szerint ők nem akartak pánikot kelteni a világban, de azt elfelejtették beismerni, hogy a világ jelenlegi gyötrődése egyenes következménye a szándékos megtévesztésnek és manipulációnak, melyet a szabadkőművesek és más titkos társaságok vezetésével évezredek óta elkövetnek.

Volt a Vatikán részéről is egy beavatkozás (ha azon csodálkoznának, hogyan kapott hírt a Vatikán e felfedezésről, akkor tudniuk kell, hogy ők a világ irányító piramisának tetején állnak, és a vallásos áhítatuk csupán egy felszín – ld. A Vatikán legsötétebb titkai).

A pápa bizonyos dokumentumok megszerzését ígérte a pápai titkos archívumokból, melyek Románia számára fontosak voltak

24 órás tárgyalást követően végső megegyezés született az USA és Románia között. A román állam elhalasztotta a felfedezés nyilvánosságra hozatalát, és fokozatosan fedi azokat fel az emberek számára.

X. A Vetítőterem

X. The Projection Room

A Nagy Járat váratlanul egy gigantikus auditóriumban végződött, mely 30 m magas volt, és 100 m hosszú. A vetítőterem ennél kisebb volt, és energiapajzzsal volt védve. A pajzs felé haladva egy része eltűnt egy ajtó formájában, lehetővé téve az áthaladást. A pajzs minden külső behatástól megvédte a szobát. A pajzs a szoba belsejéből nézve tömör volt és fehér-arany színű.

Alapjában véve a pajzs formálta ezt a kupola alakú termet, legörbített falakkal és plafonnal. A szoba hátsó részében, 10-12 m-es magasságban végződött a pajzs, ahol is megérintette a szoba kőfalát. Ezen a falon három hatalmas alagútlyuk volt látható, egy egyenesen előre, a másik kettő két oldalon szimmetrikusan.

XI. Óriások Asztala

Egy sor óriás kőasztal volt a fal mentél balra és jobbra, 5-5 mindkét oldalon. Az asztalon kb. 2 m magasak voltak.

Az asztalok tetején precíz vésés, különböző jelek és ismeretlen ősi írás és karakterek voltak.

Az írás több, általános szimbólumot is tartalmazott (pl. kör, háromszög). Több színben fluoreszkálva világított az írás, minden asztalon más színnel.

Pár asztalon különböző tárgyak voltak, melyek műszaki tárgyaknak bizonyultak. Több tárgyból átlátszó fehér drótok lógtak a földre helyezett fényes, ezüst-szerű háromszög alakú dobozokba.

Közelebbről megvizsgálva a kábelek végtelenül rugalmasak és könnyűek voltak, és egész hosszukban fényesen pulzáltak.

Valahányszor valaki megérintette az asztalt, egy holografikus kivetítődés aktiválódott, egy specifikus tudományterületet bemutatva. A képek háromdimenziósak voltak, kb. 2,5 m magasak.

A kivetülések automatikusan követték egymást, de egyidejűleg interaktívan az asztalon lévő jelek megérintésének megfelelően.

XII. A Nagy Felfedezés: Holografikus DNS Kombináció Földönkívüli Fajokkal

Az asztalok nagy mérete miatt a tudósok speciális háromlábú állványokat használtak a kényelmes magasság elérésére. Közelebbről megvizsgálva megfigyeltek egy sötét üvegszerű anyagot, mely az asztalok tetejét borította. Az anyag különböző nagy négyzetekre volt osztva, mely egyfajta rácsbeosztást alkotott.

Az egyik asztal a biológia területéről adott információt, növényekről és állatokról vetített ki képeket, melyek közül pár ismeretlen volt a tudósok számára.

Az egyik négyzet megérintésével földönkívüli lények holografikus kivetülése jelent meg, complex tudományos vizsgálat jelent meg, bemutatván a két faj DNS-jét és azok közötti hasonlóságot.

A diákon függőlegesen idegen nyelven abc volt írva. A diák végén a két faj keresztezése volt bemutatva.

XIII. Valódi Óriások

A Vetítőteremben lévő tárgyak méreteit tekintve az épület alkotói valószínűleg nagyon magas lények lehettek.

Óriás humanoid csontvázakat találtak Romániában az Újság nevű újság szerint.

Az újságírók csapatához csatlakozott Vasile Rudan kutató, aki megjegyezte, hogy Bozioru falu lakosainak konkrét bizonyítékuk van: a temetőben óriás csontvázak vannak. 20 évvel ezelőtt véletlenül fedezték a több, mint 2,4 m magas csontvázakat.

XIV. Az Univerzum Könyvtára

A Vetítőteremben részletes információk voltak a különböző területekről, úgymint: fizika, kozmológia, asztronómia, építészet, műszaki tudományok, biológia, genetika, vallás. Emiatt könyvtárhoz hasonlították.

A terem közepén egy pódium-szerű terület volt, mely egy érdekes eszközt tartalmazott. A tudósok úgy vélték, hogy ez bizonyos agyi területeket aktivált.

XV. Románia Irányítópult

Mellette volt egy parancspult, különböző geometriai szimbólumokkal, több színben. Egy holografikus szimuláció magyarázta el a gombok működését. A Kárpátokat mutatta 25 km magasról és utána hatalmas vízmennyiség zúdult az alföldekre.

Majd Románia, Magyarország és Ukrajna területéről az erdélyi területre érkező vizekből folyók lettek. Majd Románia területét tenger öntötte el, és a magas hegyek szigetekként álltak ki a vízből. Utána a víz visszahúzódott.

XVI. A Titokzatos Amfóra

Az irányítópult mögött egy kb. háromméteres piedesztál volt, melyen egy titokzatos amfóra volt. Lord Massini és a szabadkőműves elit tudott az amfóra létezéséről, ez volt a legnagyobb felfedezés.

Az edényben nagyon finom fehér por volt. A tudósok szerint ez ismeretlen kristályszerkezetű egyatomos arany.

Az aranypor ilyen tiszta formában bizonyos sejt- és idegszintű hullámokat és energiacserét stimulál. Ez felgyorsítja a fiatalodás folyamatát. Elméletileg az ember több ezer évig is tudna élni ugyanazon fizikai testben ezen anyag fogyasztásával. Ez megmagyaráz pár hiányzó részt a globális elit rejtett szándékairól és hihetetlen hosszú életével kapcsolatban.

XVII. Bolygónk igazi történelme

Az amfóra mögött, a piedesztál közepén volt egy nagy kupola, mely hologramokat vetített ki az emberiség történelméről. Cézár elmagyarázta, hogy az emberiség történelmének 90%-a hamisítvány és Darwin evolúcióelmélete is téves. A történelemben leirt dolgok meg sem történtek, de az úgynevezett mítoszok és legendák szinte mindegyike igaz.

A legtöbb régészeti elmélet hamis. Pl. a dinoszauruszok nem haltak ki 65 millió évvel ezelőtt, és a régi kontinensek, Lemúria és Atlantisz pedig léteztek.

Egy kivetített csillagtérkép mutatta meg a bemutatott események pontos dátumát.

A Föld processziós ciklusa 25.920 év. A Bucegi Hegyek 50-55 ezer évesek.

XVIII. Sokkoló Felfedezések

Cézár látta, mi történt az ún. Vízözön során, és hogy honnan ered az emberiség, de elhatározta, hogy nem hozza ezt nyilvánosságra, mert ez túl sokkoló lenne.

Hazudtak nekünk és manipuláltak bennünket évezredek óta, és minél közelebb vagyunk az igazsághoz, valaki úgy határoz, hogy még nem vagyunk készek meghallani azt. Ez önző és arrogant megközelítés. Az emberek ma is és a jövőben is készen állnak. És minél hamarabb lesz felfedve az igazság, annál jobb. Minél több puzzle darabunk van, annál könnyebben fogadjuk el az igazságot és cselekszünk.

Jézus keresztre feszítését is bemutatták. A kivetítés felfedte, hogy a keresztre feszítésnél jelen voltak olyanok is, akik más történelmi periódusból érkeztek.

A hologram bemutatott részleteket pár kivételes karakter spirituális életéből az emberiség távoli történelméről, akikről semmit sem tudunk.

Azokban az időkben a társadalmi és szociális eloszlás teljesen különbözött a maitól.

XIX. A Három Titokzatos Alagút

A feltárt alagutak több ezer mérföld hosszúak és a bolygó három részére vezetnek. A baloldali egy egyiptomi területre vezet.

A jobb oldali alagút egy hasonló, de kisebb szerkezethez vezet a tibeti fennsík alatt. Ennek van három elágazása, az egyik Buzaru-ba megy a közel a Kárpát-kanyarhoz. A második a már említett iraki bázishoz vezet. A harmadik pedig a mongóliai Góbi sivatagba.

XX. A Harmadik Alagút - Egy Titkos Világ

A középső alagút volt a legfontosabb mind Massini, mind az USA kormány számára, melyet a nyilvánosság elől szigorú titokban kellett tartani. Ez az alagút hihetetlen mélységbe vezetett, egy valóságos földalatti világba, közel a bolygónk közepéhez (Belső Föld).

Ezt a területet Agartha-nak nevezik, és valószínűleg ide vezetett a harmadik alagút. Az árnyékelitnek nem érdeke, hogy erről tudomást szerezzenek az emberek.

(http://humansarefree.com/2011/11/hollow-earth-science-jan-lamprecht.html)

2009-ben, a helyi televízió "Antena 1" vázolta ezeket az eseményeket: Video

Az adás után egy névtelen telefonált be: Video


 Köszönjük a gyors magyar fordítást a magát megnevezni nem akaró olvasónak!

Saját véleményem:

Állítólag ez egy angol nyelvű könyv volt eredetileg. Akik pedig a helyszín környékén laknak, nem tudnak ilyen barlangról.

Csak annyit fűzök hozzá, hogy a föld alatt nagyon sok helyen van alagút és barlang, és sok országot összekötő rendszerek is. A "látók, és tudók" mondják, hogy mostanában egyre több elrejtett titokzatos dologra fog fény derülni, ahogy megérik rá az emberiség. A földönkívüli üzenetekben pedig olvashatjuk, hogy a sci-fi filmekben és könyvekben nagyon sok olyan tényező található, amely valójában létezik.

Várjuk ki a végét. Vagy igaz lesz, vagy sem. Most mi hogyan tudnánk eldönteni? Nincs meg hozzá a megfelelő tudásunk.

Dombi Katalin

Javitást beküldte Horváth Ferenc 

Témához kapcsolódó videó
Ébredések – Erdélyi ébredések – 2015.09.22.
https://www.youtube.com/watch?v=MegfBzfyIWs

Megnyitva 9331 alkalommal

Hozzászólás   

#5 dimenziókúgyistudodki 2018-11-14 21:37
Vannak elkottyantott írások a földön "belüli életről is. Állítólag az "északi sarknál (de nincs olyan,hogy északi) van a lejáró (15 km sugarú kör) a föld belselyében. Ahol hasonló élet van ,mint a földön kívűl,de mégis más ez a világ. Saját napjuk van ,a hőmérséklet 23 fok körül van. Az emberek hasonlóak hozzánk,de 2,5 méter körüli a magasságuk és fejlettebb a lelkiviláguk. A leírtak szerint repültek már be oda az itteni világból. Akik ott jártak csodálatos életről,színekről, épületekről,városokról,emberekről meséltek. Az írások szerint több hely is van a földön,ahol le lehet menni a föld belselyébe. Ahol mi élünk szerintem ez a periféria. Azok az emberek(lelkek) kerülnek ide,akik vágyaiktól hajtva megakarják tapasztalni azokat. Itt van "csak lehetőség kiélni az allantas ösztönöket, vágyakat, szerzést, indulatokat, gyilkos szándékokat, míg életek során rá nem ébrednek mindezek hiábavalóságára, lassan önvalóra ébredve, saját magán érzékelve a karma törvényét. Ha ez életek sokasága után bekövetkezik,egy magassabb osztályba( dimenzióba ) léphet, ahol az Igazság,a Tisztesség, a Tudás, az Etika és az Erény dominál. Sajnos itt ,a többség, a siker,a karrier, a vagyon,az olcsó örömök, és gyönyörök hajszolása közben minden másról, ami valóban fontos, megfeledkezik, vagy nem akar tudomást venni. Úgyhogy egy darabig még működni fog ez a "büntető tábor, mert aki ide születik,az többnyire végig megy azokon a szenvedéseken,mint a születés,a betegség,az öregség és a halál. Függetlenül,hogy eszes,vagy bolond,szegény,vagy gazdag. Hogy ez mennyi ideig tart, teljesen mindegy,de a végén akkor is ott várja a kaszás. Háromszáz milliárd sejtünk van,és ugyanennyi bolygó mint a "miénk. ("ahogy lent,úgy fent,ahogy kint,úgy bent" ( háromszor leghatalmassabb,) Mindenki a saját lelkivilágának megfelellő helyre kerül. Hasonló a hasonlóhoz!
Ma minden Tudás létezik,néha néha dobnak valamit a "kiválasztottak" ebből a köznek,mint "felfedezést.
#4 hazudnakLEWIS 2016-06-19 01:52
A FOLD FELETT ALATT ES BENNE VAGY VIZEIBEN TOBB MILLIO VAGY BILLIO
UFO TALALHATO
A HAROM VAGY KISEBBTOL
A TOBB SZAZ METERESIG VAGY EPEN
AZ OCEANOKBAN TOBB KILOMETERESIG
MILLYENEK ITT LATHATOKA,
HOGY MELYIK ALLAM MIT SUMAKOL
SOHA NEM LEHET TUDNI,
HOGY MERT EGY ERTELMU LEGYEN,
www.youtube.com/.../
#3 butsetsszikan 2014-11-26 07:16
a link nem mukodik

ez igen

www.hiddenfromhumanity.com/bucegi-mountain-secrets/bucegi.html

pdf-be le lehet szedni
#2 Ez csak egy kivonatSubartu 2014-10-07 03:31
A lefordított forrás meglehetősen szenzáció hajhászó, lévén a forrása a beforeitsnews.com oldal. Tény hogy más magyar fordítás nem érhető el mert hát kinek van ideje energiája ilyesmire?
Angol nyelven tudók számára inkább ajánlom a
www.hiddenfromhumanity.com/bucegi-mountain-secrets/bucegi.html
honlapot, bővebben és érthetőbben lehet olvasni a témáról. A monoatomos aranyat épp csak megemlítik benne, pedig ez a kulcsa a történetnek, ami miatt a reptoidok birtokba vették a Földet és rajta az emberiséget, még pontosabban létrehoztak minket és zárt rendszerben tenyésztenek. A Biblia, Tóra, Korán stb rajongók hogy elcsodálkoznának, ha látnák "szent" műveik forrását.
#1 ellentmondás az akaratbanauranka 2014-10-06 08:45
Idézet: "Cézár látta, mi történt az ún. Vízözön során, és hogy honnan ered az emberiség, de elhatározta, hogy nem hozza ezt nyilvánosságra, mert ez túl sokkoló lenne.

Hazudtak nekünk és manipuláltak bennünket évezredek óta, és minél közelebb vagyunk az igazsághoz, valaki úgy határoz, hogy még nem vagyunk készek meghallani azt. Ez önző és arrogant megközelítés. Az emberek ma is és a jövőben is készen állnak. És minél hamarabb lesz felfedve az igazság, annál jobb. Minél több puzzle darabunk van, annál könnyebben fogadjuk el az igazságot és cselekszünk."

Ha készen állunk, akkor miért aggódik Cézár? Az nem önző és arrogáns megközelítés? A mai világnál nincs sokkolóbb! Hogyan cselekedjünk, ha elhallgatás a részünk? Mégis mikor jön el az a "minél", ami után jobb lesz? Ha az emberek készen állnak, akkor miért ez a titokzatoskodás? Mégis mi derülhetne ki, amit emberi fantázia már nem írt és mondott ki?
Az információ hatalom, és vannak akik nem tudnak lemondani róla.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások