Print this page
2013 március 31, vasárnap

Sábai kőtábla magyar nyelven

Szerző: ismeretlen

Sábaiak, szabateusok, vagy magyarul nevezve szombathelyiek! Dél-Arábiából előkerült magyar írásának megfejtése

A sivatagban élő sába

A sivatagban élő sábai = szabái= szabateus= szombathelyi= szombathely-ős(?) nép ezeken a neveken kereshető a netes lexikonokban, de mi közöljük először, hogy ők is magyarok voltak.

Olvassák velem a lelet bizonyítékait:

A magyarok e népénél lehetett a vizet megvásárolnia az áthaladó karavánoknak. Egy kereskedelmi központhoz hozzátartozott a vendéglátás, szállás, élelem, takarmány, egy szóval mindent biztosítottak, amire az utazóknak szüksége volt. A kő szélét kecske = KUS = kos ábrázolások díszítik, a fekete magyarok, kusok területe volt. A két felső sor vízszintes mintázata és fogazása szerintem a híres gátat és a vizet szimbolizálja.

Az 1 sort jobbról olvassuk,a 2 sort balról, 3 jobb, 4 bal, 5 jobb, 6 bal, 7 jobbról balra.
Magyar – haboshoni mássalhangzós írás, mint a baraqis-i lelet.

sabaikotabla2

1 Ma MáR JoBbaN iMáD(kozik) aBúR aBiRáK.
Ma már jobban imádkozik Habúr Abirák.
2 Nagy KiRáLy, MaKaRi úRI őS, aRáM aKő-Ben
Nagy király, magyar úri ős, arám aki a kőre van írva. (volt arám törzsünk is)
3 KéT uRa aBi NA Bi Ma uRi ViZéT
Két uram, Abi (apa) Nabi(nap) Mauri (magyar úr) vizét
4 iSZoM aKi MéJ VIZeT JóB aD iNnI
iszom, ami mély(-ről jövő kútból való) vizet Jób ad inni (nektek, nekünk).
5 aKi MéJ VíZ uRa BáLJa ViSeM
Aki mély(-ről jövő) víz ura, Bálja Visem(nek) /értsd: vizemnek./
6 ÚR LaKi eBbent MéReK aMi Jó (víz)
Úr laki (lakán a házban) ebből (bent) mérnek ami jó / értsd: A házban kapsz vizet amennyi kell, és a jó ivóvízről van szó/.
7 Kő háZ uRa SzáMoL BeNn.
Kő ház ura számol benn. (A vizet kinn adjuk, benn kell fizetni érte.)
+egy jellel bekerített résszel fejeződik be a szöveg, ami a képírásban jelenti a kőfallal védett házat és kutat, vízlelőhelyet. A jel honurat is jelent, a terület urát.

A jobb olvashatóság kedvéért kinagyított szövegen jól látszik, hogy minden magyar betű egyezik a rovás betűkkel:

A sábai kô

Nyilakkal jelöltem az olvasás menetét. Ezzel a nagyobb összefüggő magyar nyelvemlékkel biztosan állíthatjuk, hogy a mássalhangzós magyar-haboshoni írást jól olvastam el.

A SÁBAI KIRÁLYSÁG AZ ŐSIDŐKBEN MAGYAR NYELVEN ÍRT ÉS OLVASOTT, az utazóknak magyar nyelvű táblák voltak kihelyezve, kőbe vésve.

A lelet olvasata mai nyelven így szól:

Habúr Abirák magyar pap király birtokán a Magyar Nap atya Isten vizét isszák. Jób az, aki a vizet a kútnál adja, az Úr benn a házban van, ott kell elszámolni a víz árával. A kútban Bál a víz istene lakik, ő adja a vizet és életet.

(Jób neve ismert a Bibliából, alkalom adtán megvizsgáljuk ki is ő. Bál neve is szerepel a Bibliában, az ő nevére is visszatérünk, Kánaán = Kan-hon magyar leleteinél.)
Mivel minden magyar lelet közkincs, szabadon közölhető a munkám olvasata " Kissúrék rovás megfejtései" megjegyzéssel.

2011-06-24


Forrás: http://www.rovasoldal.eoldal.hu/cikkek/73-sabai-kotabla-magyar-nyelven.html

Beküldte: Érszegi Edit

Megnyitva 6003 alkalommal