Print this page
2008 augusztus 19, kedd

A világelit végső céljai

Szerző: Ismeretlen

Ez azt jelenti, hogy nem csak olvasni, hallgatni kell a híreket, hanem folyamatosan mérlegelni is azok valóságos, hiteles mivoltát, és rá fognak jönni, hogy szüntelenül manipulálnak a médián keresztül. Pl. Mit jelent az, hogyha arról értesítik önt a hírcsatornák, hogy ”Egy adott ország szegényei inkább diktatúrában élnének, mint szegénységben?” Az első, az az, hogy ezáltal elfogadtatni szeretnének egy eljövendő világdiktatúrát a nagyközönséggel.

 A VILÁGELIT végső céljai

Út egy totalitárius és zsarnoki világdiktatúra felé

Mivel az idevonatkozó irodalom rendkívül terjedelmes, így csak a legalapvetőbb információkat teszem közzé. Remélem, ez is elég lesz ahhoz, hogy gondolkodásra késztesse azokat, akik önmagukkal szemben annyira tisztességesek, hogy elismerjék; a világ eseményei mögött tervszerűen és titokban előkészítet események húzódnak meg, melyeknek végső célja:
Egy zsarnoki Új Világrend megalapítása, és egy nemzetek fölött álló Világkormány létrehozása.

Először is tisztáznom kell, hogy nekem az altruista, morális értékekkel is rendelkező, más embereket és emberi értékeket tisztelő elit réteggel semmi bajom nincs, és tisztában vagyok azzal, hogy mióta „a világ, világ” azóta mindig is létezett és létezni fog egy elit réteg, már csak az emberek többségének az önző természetéből fakadóan is.

De nem tudok belenyugodni abba, hogy őrült rasszisták, deviáns démoni fasiszták, a vallásukra, istenükre, és vélt felsőbbrendű mivoltukra hivatkozva (ezt csak saját szűk köreikben hangoztatják), sok milliárd embert szellemi és fizikai rabszolgaságba taszítsanak. Szabadnak születtem és szabad emberként szeretnék távozni e világból, amikor eljön annak az ideje. Nem vagyok hajlandó biológiai robotként, rabszolgaként tengetni az életemet, és senkinek nincs joga másokat megfosztani szellemi identitásuktól, kivetkőztetni emberi mivoltukból, meggyalázni, kifosztani, megrontani, becsapni, ellehetetleníteni és gyilkolni ártatlan embereket, csak azért mert ok felsőbbrendű lénynek vélik magukat.

A legtöbb embernek aki A Hálózat-nak dolgozik, fogalma sincs arról, mi a valódi végső cél, amit a piramis tetején lévő 13 (12+1 elnök) elborult elméjű egyén agyalt ki. Mindenki azzal a mesével van megetetve, hogy az Emberiség Aranykora, a jólét és egyetemes világbéke érdekében dolgoznak. Miféle jólét, aranykor az az Új Korszak (New Age), ahol mindenkinek csak azt szabad gondolnia, amit egy pár ütődött helyesnek vél? Miféle mennyország lehet egy olyan világállam, melyben egy zsarnoki uralom határozza meg mit lehet gondolni és mit nem egy adott témával kapcsolatban; miben szabad hinni és miben nem, mivel szabad és mivel nem szabad foglalkoznod? Ki hisz a mesékben, amikor rendkívül intenzív kutatások és démoni kísérletek folynak az olyan elektronikus elmemanipulációs eszközök kifejlesztése érdekében, melyek által - pár őrült reménysége szerint - tudatalatti szinten átprogramozhatóak lesznek az emberek, és ezáltal csak a megengedett és kívánatos gondolatok, magatartásformák, világnézetek fognak létezni a rabszolgák tudatában? Ki hisz a mesékben, amikor nap mint nap hazudnak nekünk a prostituálódott szellemi elit által és a szemünk előtt fosztanak ki?

Ezek mögött az események mögött egy globális világ összeesküvés, konspiráció húzódik meg. Még ha az összeesküvés elméletek nem is teljesek és pontosak (figyelembe véve ezek titkos mivoltát).
Miért lehetett büntetlenül kifosztani és tönkretenni nemzeteket? Miért van az, hogy amikor százmilliárdok tűnnek el az államkasszából, és ezáltal megrövidítenek minket, nem találják meg a büntetésre méltó bűnösöket? Vajon miért omlott össze hirtelen az európai kommunista blokk, mégpedig majdnem ugyanabban az időben? Mivel magyarázható, hogy majdnem az egész világon rasszista címkét ragasztanak rád, ha egy mocskos ügyletben érintett bizonyos nemzetiséghez tartozó bűnöző nemzetiség szerinti hovatartozására is felhívod mások figyelmét, de amennyiben dicsőíted a fajtájukat, akkor sztárrá avatnak, Nobel és sok más díjjal is elhalmoznak? Vajon a világ sajtói miért nem rasszistázzák azokat, akik folyamatosan az arabokat vagy bármely más nemzetiséget mocskolják? Miért van az, hogy majdnem az egész világon csak egy nemzettel kapcsolatban nem fejezheted ki az őszinte véleményedet, és amikor ezt teszed, akkor kígyót-békát összehordanak ellened a sajtóban, beperelnek, sőt még hűvösre is tehetnek a véleményedért? Miért élvez az egész világon egy nemzet különleges bánásmódot és sértheti meg az ENSZ határozatait úgy, hogy nem kell rettegnie az amerikaiak vagy mások légi csapásaitól?

Léteznek titkos társaságok, akik ezen célok megvalósítása érdekében fáradoznak. Több tucat titokba vagy álcázva tevékenykedő társaság létezik. Ide sorolható a Bilderberg csoport (Bilderberg group), a Trilaterális Bizottság (The Trilateral Commission), a CFR (The Council on Foreign Relations), a JASON Társaság (JASON Society), RIIA (British Royal Institute on International Affairs), Csont és Koponya (Skull & Bones) a Római Klub (The Club of Rome), az Illuminátusok (The Illuminati), Szabadkőművesek (The Freemasons) egy része és sokan mások.

Ezeket a titkos társaságokat összefoglaló nevükön A Hálózat-ként is ismerik.
Mindazok, akik azt állítják, hogy a végső cél nemes, hogy az emberiség érdekében kívánnak tevékenykedni és ezt titokban teszik, valamit takargatnak a nagyközönség elől, és ez a valami semmiképpen sem lehet jó, mert a jó, tiszta és nemes dolgokat - azok akik egy közösség érdekében teszik - nem szokták takargatni.
Amikor a politikusok a közalkalmazottak bérét emelik és erről a parlamentben határozatokat hoznak, nem közvetítik-e a médiák, nincs-e tele velük a napi sajtó? De vajon arról hányszor írnak a jelentősebb napi sajtóorgánumokban, hogy a Magyar Kormány a saját Nemzeti Bankjától vesz fel hiteleket, melyeknek a kamatai bankárok magánvagyonát gyarapítják és nem az államkaszát? Az állítólagos szabad és demokratikus Amerikában hányszor írnak a jelentősebb újságok arról, hogy az amerikai kormány a saját kincstárához tartozó bankónyomó gépet kiadta bérbe a magánkézben levő FED-nek, mely ezen bankókat kemény kamatokért az Amerikai kormány rendelkezésére bocsájtja.

A Hálózat ügynökei

A Hálózat piramisszerűen van felépítve, és ebből adódóan a hatalmat is ennek megfelelően gyakorolják. Az ügynökök faji, intelligencia és társadalmi rangjuk alapján vannak osztályozva, és ennek megfelelően is igen széles spektrumban fellelhetők minden társadalmi csoportban, és az élet minden területén. A kevésbé intelligensek általában valamilyen 'csókos' munkával vannak jutalmazva, a többiek jellemüknek és intelligenciájuknak megfelelően; a legtöbb esetben valamilyen vezető szerepében tetszelegnek a nagyközönség előtt bankokban, állami intézetekben, és természetesen a privát szférában is. Az ügyészség, bíróság, rendőrség, katonaság, titkosszolgálatoknál tevékenykedők esetében az anyagi motiváció mellett, főképpen a szunnyadó hatalmi vággyal rendelkezők, a viszonylagos könnyű kenyérkeresetet preferáló és nem valami magas morális, erkölcsi értékekkel rendelkező egyéneket választják ki. Tehát ezek azok az emberek, akik majdnem mindenhol megtalálhatóak és tisztában vannak azzal, hogy ok bárminemű előnyüket elsődlegesen ügynöki tevékenységüknek köszönhetik.

Az ügynökökön kívül, létezik még a besúgó hálózat is, mely alacsony intelligenciájú, kiszolgáltatott emberekből áll, kiknek elsődleges feladatuk a piszkos munka elvégzése, pl. követés, megfigyelés, zaklatás, provokálás. A spiclik többsége nincs is igazán tudatában annak, hogy miért kell azt a szívességet megtennie, amire felkérik, mivel szép mesékkel beetetik őket vagy csak egyszerűen az anyagiak miatt teszik amit tesznek. A kommunista érában is meg volt minden tömbháznak a saját, egy-két spiclije. (Ezek a besúgók még ma is aktívak, csak most már nem olyan lelkesek, mint annak idején amikor azt gondolták, hogy a proletárok érdekeit védik.) Orvosi rendelők, piacok, üzletek, posták, bíróságok és egy csomó más helyen is találkoztam azokkal a spiclikkel akik követésemmel voltak megbízva. Az ügynökök általában a saját működési területükről (mint fedő alkalmazottak) jelentenek, figyelnek vagy éppen keresztültesznek, késleltetnek egy adott ügyet.
Honnan ered A Hálózat, a „világelit” hatalma?

Először is amennyiben a hétköznapi értelembe vett hatalomról beszélünk tisztáznunk kell, hogy miből ered a pénz alapú hatalom. Bármennyire is furcsának tűnik, a mai bankók valódi, tulajdonképpeni értéke valójában nem több mint a gyártásukhoz felhasznált anyagok összértéke és semmi több. A tulajdonképpeni értéktöbblet és a tévesen ehhez társított hatalom, valójában abból ered, hogy az emberek a bankókat fenntartások nélkül törvényes fizetőeszközként ismerik el, minek következtében többletértékkel ruházzák fel azt az anyagot, amit bankóként, vagy másképpen csereeszközként használnak.

Amennyiben mindenki, vagy legalábbis a jelentős többség az állam által kiadott bankjegyeket nem ismerné el törvényes fizetőeszközként, akkor azok gyakorlatilag az égvilágon semmit sem érnének, tehát az érték mindig abból fakad amit a többség értékként fogad el, és ebből fakadóan az érték alapú hatalom is végső soron mindig a többség kezében van, de mivel ez nem tudatosul az emberek többségében ezért ok általában tévesen gondolkodnak, amikor úgy vélik, hogy végső soron mindent a pénz hatalma dönt el és nekik semmi beleszólásuk nincs a „hatalmasok” játszmáiban. De mivel napjainkban tagadhatatlan, hogy az emberek a pénznek hatalmat tulajdonítanak, nézzük meg mennyit ért a pénz hatalma a tudás hatalmával, az igazi és valódi hatalommal szemben. Induljunk ki abból a feltételezésből, hogy a világ leggazdagabb embere vagyonát felhasználva mindent megvehet kivéve a szeretetet.

Mekkora ennek az embernek a valódi hatalma? Kizárólag akkora amekkora a szolgáinak a hűsége és tudása és semmi több. Miért? Egy ember hiába vesz akár tudást is vagyonából, mely által mások fölött uralkodhatna, ha azt a tudást nem tudja elsajátítani, gyakorlatilag kivitelezni és mivel a világon nincs olyan ember mely a világ összes lényeges tudományát magáévá tudná tenni, ezért szüksége van mások segítségére és hűségére, és azok a mások viszont másoktól fognak függeni és így tovább. Kevesen tudják, de a világ valódi, igazán vagyonos emberei sohasem azok, akiket hivatalosan közzétesznek a különböző, erre hivatott szakmagazinokban, hanem teljesen mások, és ezek között a mások között van pl. a Kuvaiti királyi család is, akiknek az összvagyona, ha igaz amiről olvastam, eléri az 1000 milliárd dollárt, ami eszméletlen nagy összeg és mégis teljesen az amerikaiak markában vannak (vagyonukat is ott kezelik), annak ellenére, hogy Amerika valójában már elképesztően (kb:15.000. milliárd) eladósodott, és a dollár árfolyama is csak mesterségesen van fenntartva, amiből világosan lehet látni, hogy a tudás és technológia hatalma a valódi végső hatalom és nem a pénzé.

Mekkora ennek az embernek a valódi hatalma? Kizárólag akkora amekkora a szolgáinak a hűsége és tudása és semmi több. Miért? Egy ember hiába vesz akár tudást is vagyonából, mely által mások fölött uralkodhatna, ha azt a tudást nem tudja elsajátítani, gyakorlatilag kivitelezni és mivel a világon nincs olyan ember mely a világ összes lényeges tudományát magáévá tudná tenni, ezért szüksége van mások segítségére és hűségére, és azok a mások viszont másoktól fognak függeni és így tovább. Kevesen tudják, de a világ valódi, igazán vagyonos emberei sohasem azok, akiket hivatalosan közzétesznek a különböző, erre hivatott szakmagazinokban, hanem teljesen mások, és ezek között a mások között van pl. a Kuvaiti királyi család is, akiknek az összvagyona, ha igaz amiről olvastam, eléri az 1000 milliárd dollárt, ami eszméletlen nagy összeg és mégis teljesen az amerikaiak markában vannak (vagyonukat is ott kezelik), annak ellenére, hogy Amerika valójában már elképesztően (kb:15.000. milliárd) eladósodott, és a dollár árfolyama is csak mesterségesen van fenntartva, amiből világosan lehet látni, hogy a tudás és technológia hatalma a valódi végső hatalom és nem a pénzé.

Fennmaradhat-e egy zsarnoki világrendszer hosszú ideig?

Szerintem erre a kérdésre egyértelmű nem-el lehet válaszolni, amennyiben a szellemi rabszolgaságot is e rendszer szerves részeként vesszük figyelembe, de amennyiben csak fizikai értelemben vett langyos rabszolgaságról beszélünk (pl. olyan mint a szocializmus), akkor akár hosszú ideig is fennmaradhat, mivel az emberek többsége, nem igazán szeret foglalkozni semmi mással, csak az önös kis dolgaikkal. Mindenesetre 100%-os választ erre a kérdésre ember nem adhat, elsődlegesen azért mert nem tudja, hogy az új világrendszer piramisának a tetején levő egyének, elsődlegesen mennyire lesznek hűségesek, intelligensek és megfelelő tudással ellátva, hogy őszinte odaadással kifogástalanul elláthassák feladatukat, de megítélésem szerint annyi biztos, hogy szerintem ezzel a ütődött, démoni, rasszista és bűnöző hajlamú gengszterbandával az emberiségnek iszonyatos árat kell majd fizetnie, ha nem lesz hajlandó rabszolgaságban hajtania a fejét és ez akár az emberi civilizáció végét is jelentheti, ha időben magukhoz nem térnek a tömegek és össze nem fognak.

A közép és felső rétegeknek is mindenképpen el kell gondolkodniuk azon, hogy ok is pont olyan rabszolgák lesznek szellemi értelemben, mint azok a rétegek, akiket pszichotrónikus (elektronikus elmemanipulációs) eszközökkel megpróbálnak átprogramozni, mivel amennyiben az alsó rétegek segítségére többé nem számíthatnak, akár tetszik akár nem, mindent kénytelenek lesznek majd lenyelni, és az olyan fogalmak mint a szabad akarat vagy függetlenség a számukra is csak egy ócska, üres fogalommá degradálódik, ami az idők folyamán lassan, de biztosan el fog tűnni.

Milyen eszközök által vezetnek félre A Hálózat emberei?

A félrevezetésben elsődlegesen a médiát, köztiszteletben álló tudósokat, népszerű személyiségeket és egyéb tekintéllyel rendelkező embereket használnak fel. A módszerük lényege leegyszerűsítve, hogy kezdetben, vagy ha szorult helyzetben kerülnek mindig azt prédikáltatják az embereknek amit azok általában hallani kívánnak kiegészítve a saját "tudományos" módszerükkel is, melyet a laikus agyába idővel szabályosan beledöngölnek, mert ekkora már az emberek többsége az agymosó propagandának köszönhetően nem tanúsít semmilyen ellenállást. Miután ezt egy jó párszor megcsinálják, az emberek többsége kiábrándultan parkoló pályára áll, és nem foglalkozik a politikával. Ezzel elérték az egyik rejtetett céljukat, hogy minél kevesebb ember foglalkozzon az őket érintő mindennapi döntésekkel és a háttérben folyó sötét ügyleteikkel, mert ilyenkor számukra szabad a pálya és bőséges a préda. Azon kevés intelligens és tisztességes személyt, akik még ezek után is árgus szemekkel követik minden lépésüket és ezt nyilvánosságra hozzák, egyszerűen megpróbálják jobb belátásra bírni, a legsátánibb és törvénytelen módszerekkel, és mindezt azért merik megtenni, mert tudják, hogy a lakosság többsége a folyamatos agymosásnak köszönhetően nem fog ezen emberek sietségére futni, már csak azért sem, mert az emberek többsége fáradság, energia és áldozathozatal nélkül kívánja elérni céljait, ami természetesen nem működik. Meggyőződésem, hogy engem is legfőbbképpen a "helytelen" politikai nézeteim és hitem miatt vettek célpontba.

Az a nemzet, amely saját fajtájával nem törődik, lassú de biztos halálra van ítélve, ezért mindenkinek érdemes elgondolkodnia azon, hogy a pillanatnyi kis nyugalomért, esetleges jólétért a közeli jövőben kész-e rabszolgaságba hajtani a fejét vagy sem. Természetesen, mint ez mindig is volt, és ameddig az emberek istentelenek és rendkívül önzőek maradnak így is lesz. Az egyik leghatásosabb fegyver a tömegek megtévesztésében a hazugság. És hogy ez mennyire valós és jellemző mai társadalmunkra, az ki fog derülni az első idézetből, amit idézek. Ezért minden jóindulatú, altruista és tisztességes embernek, rendkívül fontos újból megtanulnia azt, hogy a hozzá eljutó híreket folyamatosan elemezze is, mérlegelje azok valós tartalmát, hiteles mivoltát, hogy pontosan átlássa, merre is tartunk ma és mennyire lehet megbízni a legmagasabb szintekről jövő mesékben. Az intelligensebb embereknek, fontos felhívniuk a kevésbé értelmesebbek, de alapvetően jóindulatú emberek figyelmét arra, hogy miképpen manipulálják őket. Amit soha nem szabad elfelejteni, az az, hogy a világelit a vélt vagy valós ellenségeit, mindig megtévesztés által tudja a legjobban felderíteni, és ezért mindig álellenzéket, álsajtóorgánumokat, álszervezeteket hoznak létre, akik látszólag a becsapottak oldalán álnak, és a becsapók legádázabb ellenségei. Valójában csak álca, amit a sok forrófejű ember azért nem vesz észre mert nem gondolkodik, azaz nem elemzi folyamatosan, a vélt barátnak a lépéseit, hogy rájöjjön, az valójában az ellenségének a barátja.

(Önök szerint Magyarországon, melyik párt játssza az álellenzék szerepét, oly nyájasan, néha oly vehemensen, de annyira hitelesen?)

Ma az egyik legjobban használt terrorizáló és félelmet keltő technika az, hogy a világurak megpróbálják rendszerüket hatalmasabbnak és mindenhatóbbnak feltüntetni, mint amilyen valójában. Pl. az utóbbi időben egyre többet lehetett olvasni arról, hogy a katonai kémműholdak által akár egy gépkocsinak a rendszámát is le lehet olvasni, meg hasonló hi-tech-el kapcsolatos csodahíreket, aminek a fele sem igaz.

A műholdaknál maradva, elgondolkoztak már azon, hogy ha ezek mindent látnak, akkor mi indokolja a kémrepülőgépek, és a robotgépek kémkedés céljából való felhasználását, hiszen a hivatalos propaganda szerint a katonai kémműholdak mindent látnak? Rémisztik még az embereket atombombákkal, biológiai és kémia fegyverekkel, amik tényleg elképesztő pusztítást hajtanak végre, csak azt nem közölik a nagyközönséggel, hogy ezeket legfőbbképpen azért nem merik bevetni, mert az a világurak és fajtájuk pusztulásához is vezethetne, amennyiben egy totális, harmadik világháborút próbálnának kirobbantani, hogy megszabaduljanak a "haszontalan alsóbbrendűektől".

Utolsóként említem a "gyártsunk problémákat és utána kínáljuk fel a megoldásunkat" taktikát, ami magáért beszél és ez most világszerte használatban van. Ennek keretében, például fedett terrorista támadásokat lehet indítani ártatlan emberek ellen, majd ezt látványosan közzétenni a sajtóban, ezáltal rémítgetni az embereket, majd ezt követően a közakaratra hivatkozva tálalni a megoldást, ami a szabadságjogok megkurtításából áll (természetesen a növekvő biztonság érdekében) és a állam, magánszférába való beavatkozásának a bővített jogköréből áll (ami lehetővé teszi pl. hogy bizonyítékok nélkül lehallgassanak, megfigyelés alatt tartsanak, mert 'helytelen' könyveket olvasol vagy nem megfelelőek a politikai nézeteid, túl mélyen hiszel az Istenben ... stb).

Végül ha már semmi sem akar igazán működni, mert az emberek kezdenek ébredezni, és ilyenkor már nem lehet a tömegek nagyobb részét agymosás révén a megfelelő irányba terelni, akkor jönnek a rendszeres választási csalások, amelyekben szó sem lehet újraszámlálásokról vagy bármiféle alapos vizsgálatról, hiszen akkor nyíltan bukna az egész bűnbanda, ezért különböző ürügyek alatt, mindig el kell hárítani bármilyen választási csalás alapos vizsgálatának a lehetőségét is.

Mielőtt tovább haladnánk, fontos megemlítenem, hogy egyes történészek, kutatók azt állítják, hogy a Hálózat nem faji alapon működik, azaz, hogy tagjaik között megtalálhatók mindenféle nemzetségből és fajból álló emberek. Teljesen igaz, csak hogy ez félrevezető, mivel ezzel azt akarják sugallni, hogy a hálózat valódi, végső célja nem rasszista jellegű és hogy nem igazak azok az állítások, mely szerint a hálózat piramisának a csúcsán levők kizárólag egy rendkívül rasszista nemzetséghez tartoznak.


Kérem ne hagyják magukat manipulálni, megtéveszteni, gondolkodjanak!

Tegyék fel önmaguknak a kérdést, hogy sikeresen összeesküdhet-e egyetlen egy emberi faj, egy nemzet a világ összes többi nemzete, állama ellen, úgy hogy nem használ fel minden fajta és nemzetiségű embert terveik végrehajtásában? Amennyiben csak a saját fajukhoz tartozókat használnák, akkor mindenhol ellenállásba ütköznének, ellenségként, idegenként kezelnék őket mindenhol a világon, ezért tehát vesztegetések és más módszerek által mindenütt meg kell venniük azokat az embereket akik eléggé intelligensek, kapzsiak, becsvágyóak, gátlástalanok és akiket a helyiek nem tekintenek ellenségnek, idegennek mivel közülük való és nem tudják róla, hogy árulóvá vált! Ebből természetesen következik, hogy a világon mindenkit, még a legjobban gyűlölt ellenségnek a fajtáját is felhasználják, amennyiben céljaik elérése érdekében hatékonyan fel tudják használni. Csak át kellene lapozni egy pár könyvet, mely a szabadkőművesek és illuminátusok jelvényeit és ceremóniáit mutatja be, ismerteti, és akkor hamar rádöbbennének, hogy azok majdnem kizárólag egy nemzethez kötődnek.

De ha nem akarnak ilyen könyveket olvasni, akkor figyeljék meg, hogy melyik az az egyetlen nemzet a világon, melynek legfőbbképpen az elit rétege majdnem mindenhol a világon különleges bánásmódban részesül, melyik nemzet, faj nevét nem lehet rossz színben feltüntetni főképpen a nyugati világrészben, anélkül hogy rasszista címkével meg ne bélyegeznének a kezükben levő sajtó orgánumok által, és akik most már törvények által, próbálják fékezni az ébredő tömegeket, hogy a gyalázatos és elképesztően sátáni tetteikről, ne lehessen beszélni. Ez a nemzet büntetlenül sértheti meg az ENSZ-határozatokat, emberi jogokat, de nem kell félniük attól, hogy az amerikai vagy az ENSZ-csapatok szét fogják bombázni őket, mert tudják, hogy a világelit piramisának a csúcsán csak a saját fajtájukhoz tartozók gyakorolják a hatalmat.

Jelen korunkban folyamatosan elemezni kell minden eseményt, hogy a színfalak mögé lássunk. Ha nem így teszünk, hamarosan mindenki el fogja hinni, hogy a mesterségesen kreált terroristák miatt, mindenkinek a szabadságát oly mértékben kell korlátozni, hogy azt még egy fasiszta, náci diktátor is megirigyelhetné. Észrevették mostanában, hogy megszaporodtak az utcán levő rendőrök? Vajon egy rendőrállam felé tartunk? Ha igen, akkor miért, ha ez nem az új világrend bevezetéséhez szükséges előkészületeknek az egyik kulcsfontosságú fázisa?
Sokan azt gondolják, hogy a hozzám hasonló emberek lököttek, paranoiásak, skizofrének vagy nagyzási hóbortban szenvednek.

Nem kétlem, hogy sok ember, aki a titkosszolgálatok, rendőrség és más hatalmi ágakban dolgozik, alapvetően tisztességes és jó szándékú ember, de abban már erőteljesen kételkedem, hogy nincsenek folyamatosan félrevezetve. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, amikor a kommunista vagy hasonló ideológiák felé vonzódó embereket kritizálom, akkor soha sem az ideológiai irányultságuk, preferenciájuk miatt teszem ezt, hanem elsődlegesen azért mert vakok voltak és nem akartak tudomást venni arról, hogy az egész ideológia, melyet oly odaadóan és hűséggel kívántak szolgálni csak egy porhintés, egy álca, mely mögött közönséges gengszterek önző érdekeiknek és sötét céljaiknak megfelelően ártatlan embermilliók életét tették tönkre, milliókat gyilkoltak és végül felfedvén valódi céljukat, nemzeteket fosztottak, raboltak ki.

Nem a volt kommunisták között van-e a legtöbb milliárdos, megtollasodott gazember? Miképpen mondhatja akkor bárki is, hogy ezek a báránybőrbe bújt farkasok, valaha is a proletárok, a munkásosztály érdekeit szolgálták, ha végső soron azokat, akiknek az érdekeit kellett volna hogy képviseljék szabályosan kifosztották? Avagy nem azért emelkednek folyamatosan a víz, gáz, áram és egyéb szolgáltatásoknak meg termékeknek az árai, mert a kapitalisták vélt halálos ellenségei, a kommunisták, szocialisták fillérekért kiárusították a nemzet tulajdonát képező vállalatokat a kapitalistáknak, vagy saját maguk kaparintották meg a közvagyonnak jelentős részét? Már ha így van, akkor nem csaptak-e be, vezettek-e félre több évtizeden keresztül, amennyiben elhitted, hogy a vezető elvtársaid jó szándékú, egyenes emberek akik a proletárok érdekeit védik?

Sajnos ez a világelit hatalmának az elsődleges titka, a csalás, hazudozás, megtévesztés, álcázás. Amennyiben az emberek nem ébrednek fel és nem tanulnak meg józanul gondolkodni, melyhez mindig szükség van egy adag kételkedésre is, akkor szüntelenül csalódásból csalódásba fognak sodródni, melynek a csúcspontja egy totalitárius, zsarnoki világdiktatúrában fog kiteljesedni. A világelit számára a legveszedelmesebb dolgok közé tartozik, a tömegek józan gondolkodásának a képessége, ezért ezt minden eszközzel megpróbálják minimalizálni a szórakoztatóipar, média, kábítószerek és más eszközök által, melyeknek a lényege a figyelemelterelés, félrevezetés, álcázás, humán erőforrások egymással szembeni megosztása és természetesen az erkölcsi, morális értékek rombolása is. Akik a Hálózat számára dolgoznak, azoknak mindenképpen érdemes lenne elgondolkodni és megszívlelni azon tisztességes emberek figyelmeztetését, akik rádöbbentek, hogy tehetségüket, tisztességüket, hűségüket és odaadásukat sötét célok érdekében használták.

Terjedelmi okból, csak Mark Phillips, volt CIA ügynök Cathy O'Brien-el való esetének kiragadott momentumait vázolom fel:

Amikor a Védelmi Minisztériumnak dolgoztam, egy MK-Ultra-ként ismert tervben, mely egyenértékű volt Adolf Hitler egyik tervével, melyet Himmler-re bízott.... semmit sem láttam abból amiről Cathy O'Brien beszámolt. Semmiféle visszaélést nem észleltem. Amit a börtönökben és az elmegyógyintézetekben láttam, azok olyan emberek voltak akiknek esélyük volt, hogy az életük és elméjük felépüljön. Olyan dolgokat láttam, melyek nagyon jótékonynak tűntek. És én valójában hittem abban amit láttam..... mivel láttam valójában felépülő embereket, trauma használata nélkül....

Ismertem Heinrich Himmler-nek Adolph Hitler megbízásából végzet tanulmányait, és tudom, hogy Hitler egy újfajta, nagyon komoly emberfajt akart létrehozni, hogy különböző területeket ellenőrizzenek abból amit o, George Bush és Nero Az Új Világrendnek nevezett el..... Most az elmemanipuláció különböző formában jelenik meg..... Ezek után Mark Phillips beszámol arról, hogy a második világháború után, a Project Paperclip keretében miképpen repítettek át egy jó pár náci és fasiszta tudóst (kb.1000) Amerikába, hogy az Amerikai kormánynak dolgozzanak, az olyan tervekben mint a már említet MK-ULTRA, és világosan rámutat arra, hogy saját maga is érintve volt ezekben az ügyekben, de fogalma sem volt, hogy valójában mi folyik a háttérben, mivel mindig csak a minimális információkat kapta kézhez és a legtöbb ügynök azt sem tudja, hogy milyen cél érdekében dolgozik. Említést tesz továbbá az elektronikus elmemanipulációs eszközökről is és elmagyarázza, hogy ezek mennyire károsak a gondolkodásra. Mark Phillips elmagyarázza, hogy amikor a „Trance Formation of America” című könyvüket (mely Cathy O'Brien szörnyű, kegyetlen életének az önéletrajza, akit démoni kísérletekben egyszerű rabszolgaként és élvezeti cikként használtak Amerika közismert politikusai, szenátorai) kinyomtatták, 27.000 dokumentum volt a birtokukban, és most már több mint három tonna iratanyaggal rendelkeznek.

Apropó, önök közül hányan hiszik el, hogy a CIA a világ legnagyobb kábítószer forgalmazója (kérdezte a közönségtől, felemelt kezével jelezve az igenlő válaszát, amit a közönség nagyobb része is megtett). Így vált a hazánk a világ legnagyobb kábítószer kereskedőjévé. Amikor kiszabadítottam (Cathy O'Brien-t a CIA markából) 1988. február 8.-án nem tudta, hogy hívják, hány éves vagy hogy hol van. Az MK-Ultra azért lett létrehozva, hogy kifejlessze a tökéletes katonát, a tökéletes ügynököt (azaz olyan agymosott embereket, akiknek a lelkiismerete nulla és ezért könnyen irányíthatóak). A könyvükből a következő idézet is világossá teszi, milyen sötét terveket agyaltak ki, akik a hátérben az Új Világrendet tervezgetik:
"Byrd azzal indokolta az agykontrol technikák kegyetlenségeit, hogy ezen eszközök által lökést adnak az ember gyorsított evolúciójához, a neo-náci elveknek megfelelően. Azzal indokolta az emberiség vallásának a manipulációját (ma egyebek között tudatosan rombolják a valójában még hívő egyének hitét és hígítják az alapvető erkölcsi tantételeket is), hogy azok a megjövendölt világbékéhez vezetnek az egyetlen rendelkezésre álló eszköz, azaz a teljes elmeirányítás által. (A világbéke alatt valójában nem az emberiség, hanem a világelit békéjét értik. Nem kell folyamatosan rettegniük, hogy bármikor megdönthetik hatalmukat, ha a tömegek nem lesznek tudatában, hogy mi történik velük.) Végül is kijelentette, hogy a pápa és a mormonok prófétája is tudja, hogy ez az egyetlen járható út, és ezért teljes mértékben együttműködnek a 'Tervvel'. Byrd abban hitt, hogy annak érdekében, hogy ez a világ fennmaradjon, az emberiségnek egy hatalmas lépést kell tennie az evolúcióban, egy felsőbbrendű faj létrehozása által.

Mindenkinek ajánlom olvassa el a „Trance Formation of America” című könyvet, és akkor rá fog döbbeni, hogy egyebek mellet miért démoni, őrült, elmebeteg a politikai és pénzügyi világelit egy jelentős része.
A következőkben csak olyan idézeteket fogok közölni önökkel, melyekből kiderül, hogy pontosan miről is van szó és merre is tartunk valójában, a közreadott hivatalos mesékkel ellentétben.
Amikor John Swinton-t, a New York Times vezetőinek a volt elnökét a New York Press Club összejövetelén felkérték, hogy pohár köszöntőt mondjon, a következő szavakkal fordult a hallgatóságához:
A világtörténelem jelen pillanatában, nem létezik olyan, hogy szabad sajtó. Önök tudják ezt és én is tudom. Önök között nincs olyan aki oszintén le merné írni a tisztességes véleményét, és ha mégis megteszi, már előre tudja, hogy nem fog megjelenni nyomtatásban. Engem hetente azért fizetnek, hogy az őszinte véleményemet ne közöljem az újságban. Mások önök közül hasonlóképpen vannak fizetve hasonló dolgokért, és bárki aki önök közül annyira bolond lesz, hogy leírja a véleményét, az utcán fogja találni magát.

Amennyiben megengedtem volna, hogy őszinte véleményemet, újságom valamely számában megjelentessék, 24 órába se telt volna, és vehettem volna a sátorfámat. Az újságíró dolga, hogy megsemmisítse az igazságot, hogy hazudjon, elferdítse a dolgokat, gyalázkodjon, a mammon lábához boruljon és elárulja hazáját a mindennapi kenyérért. Önök tudják ezt és én is tudom, hogy micsoda butaság a független sajtó a felköszöntése. Mi a gazdag emberek eszközei és hűbéresei vagyunk, akik a színpadok mögött vannak. Mi vagyunk a zsinóron rángatott bábuk, ok húzzák a szálakat, és mi táncolunk. A tehetségeink, lehetőségeink és életünk mások tulajdona. Intellektuális prostituáltak vagyunk. (Döbbenetesen őszinte vallomás, de színtiszta igazság. Azt hiszem ebből világos, hogy jelen korunkban mi a sajtó valódi szerepe.) Hálásak vagyunk a „The Washington Post”-nak, a „The New York Times”-nak, a „Time Magazine”-nak és más jelentős kiadványoknak, kiknek az igazgatói eljártak a találkozóinkra és megtartották az óvatosságra vonatkozóan tett ígéretüket majdnem negyven évig. Lehetetlen lett volna a világra vonatkozó terveinket kidolgoznunk, amennyiben a közvélemény figyelmébe kerültek volna azokban az években. De most már a munka sokkalta összetettebb és elő van készítve, hogy a világkormány felé meneteljen. Egy intellektuális elit és világbankárok általi, nemzetek fölött álló korlátlan uralom minden bizonnyal kívánatosabb, szemben a múlt századokban gyakorolt nemzeti önrendelkezési joggal.

(Itt megjegyzem, hogy a CIA a Mockingbird művelet keretében gyakorlatilag elérte, hogy a saját ellenőrzésük alá kerüljenek a különböző sajtótermékekben közétet hírek. Ez azt jelenti, hogy a sajtóorgánumok vezetőségébe beépítet ügynökeik révén is cenzúrázzák a híreket.)

Egy 1975-ös tanulmány melyet a Trilaterális Bizottság végzett arra a következtetésre jutott, hogy a média egy jelentős új nemzeti erőforrássá vált. Hadd álljon itt, egy idézett A Rejtélyes Palota (The Puzzle Palace) című könyvből: 1952. Nov. 4.-én létrejön az NSA, az USA Nemzetbiztonsági Hivatala. A híradásokban nem szerepel, nincsenek kongresszusi viták, a sajtó sem számol be róla, még híreszteléseket sem hallani róla. Sőt még feljegyzést sem lehet találni az új hivatalról. Hasonlóan láthatatlan volt az új hivatal igazgatója, számos épülete és a tízezer alkalmazottja. (Számomra ez teljesen egyértelműen arra utal, hogy ez a halálos nagy csend, csak egy konspiratív társaságnak köszönhetően valósulhatott meg. Vajon napjainkban, milyen információkat rejtenek el a nagyközönség elől?)

Akár tetszik akár nem, lesz Világkormányunk. Az egyetlen kérdés csak az, hogy a Világkormány felállítását hozzájárulás vagy leigázás által érjük el. A világ teljesen más személyek által van vezetve, mint amit azok képzelnek el, akik nincsenek a függönyök mögött

Spartakusz, Weishaupt, Karl Marx, Trotski, Kun Béla, Rosa Luxenberg és Ema Goldman idejétől ez a világ összeesküvés folyamatosan nőtt. Ez az összeesküvés határozottan felismerhető szerepet töltött be a Francia Forradalomban. A 19. század folyamán ez volt a főrugója minden felforgató mozgalomnak. Haszontalan tagadni, mivel lehetetlen elrejteni, hogy Európa egy jelentős része ezeknek a titkos társaságoknak a hálózatával van átszőve. Igen lesz egy Új Világrend, és arra fogja kényszeríteni Amerikát, hogy változtassa meg felfogását.

Henry Kissenger, World Affairs Council sajtóértekezlet, Regent Beverly Wilshire Hotel, 1994. április. 19. A Bibliában mélyen hívő embereknek nincs joguk, hogy gyerekeiknek a saját hitüket oktassák, mivel mi, az állam, a 2000.-ik évre készítjük fel őket, amikor Amerika egy globális világállam része lesz, és gyermekeik nem fognak beleilleszkedni ebbe a társadalomba.

Peter Hoagland a Nebraska-i állam Szenátora, 1983: Senki sem lépheti át az Új Világrend küszöbét, hacsak nem tesz fogadalmat, hogy Lucifert fogja imádni. Senki sem léphet az Új Korszakban, hacsak nem vesz részt egy Luciferiánus beavatáson.
David Spangler, az ENSZ Planetary Initiative igazgatója: Mindannyiunkat végső soron annak alapján, fognak megítélni, hogy mekkora erőfeszítéssel járultunk hozzá az Új Világrend felépítéséhez.

A meggyilkolt Robert Kennedy 1967: Washington-ban a valódi vezetők láthatatlanok és hatalmukat a színpad mögül gyakorolják.

Felix Frankfurter bíró, Amerika Legfelsőbb Bíróságáról: Az idevonatkozó igazság, amint te és én is tudom, az az, hogy egy nagyban központosított pénzügyi alakulat, birtokolja az Amerikai kormányt Andrew Jackson idejéből.

Franklin D. Roosevelt Amerikai elnök E. Mandell House ezredeshez írt egyik levele 1933.november.21: A valódi fenyegetés Köztársaságunkra nézve az a láthatatlan kormány, mely mint egy hatalmas polip szétterpeszti nyálkás mancsait a városaink, államaink és nemzetünk fölött.

Bill Clinton elnök 1994. március 22.: A várakozási idő csak egy lépés. A fegyver regisztráció is csak egy lépés. A cél a magán lőfegyverek betiltása.

Jerry MacArthur az Amerikai Haditengerészet titkárának 1998. június. 16.-i beszédéből: A FED (Amerikai Központi Bank) az egyik legkorruptabb intézmény, amit a világ valaha is látott. A hangom hallótávolságán belül, nincs egy ember sem, aki nem tudja, hogy ezt a nemzetet Nemzetközi Bankárok vezetik.

Louis T. McFadden képviselőházi tag, aki 1920-1931 között a Bankügyek és Pénzügyek Bizottságának az elnöke volt, és akit mérgezés által meggyilkoltak 1936-ban, egy politikai díszvacsorán feltálalt élelembe kevert méreggel, miután tűzfegyverrel nem sikerült kioltaniuk az életét.: Rockefeller és szövetségeseinek a célja egy világkormány létrehozása, mely a szuperkapitalizmus és a kommunizmus ötvözete lesz, azonos sátor alatt, az egész az ellenőrzésük alatt. Összeesküvést értek alatta? Igen, azt. Meg vagyok győződve, hogy létezik ilyen összeesküvés, mely nemzetközi, generációk óta létezik és szándékát tekintve rendkívül ördögi.

Larry P. McDonald volt képviselőházi tag, akit 1976-ban meggyilkoltak azon repülőgép lelövésével (a Korean Airlines 747-et a Szovjetek lőtték le), melyen utazott.: Azt hiszem, hogy a banki intézmények sokkal veszélyesebbek a szabadságunkra nézve, mint egy reguláris hadsereg. A pénzkibocsátás jogát el kell venni a bankoktól, és vissza kell adni az embereknek (államnak).

Thomas Jefferson, volt Amerikai elnök: Nincs olyan proletár - még akkor sem, ha az egy kommunista mozgalom - aki nem a pénz érdekében tevékenykedik, a pénz által mutatott irányba, és csak arra az időszakra, melyet a pénz megenged a számára, és mindezt úgy, hogy az idealisták, a vezetőikkel egyetemben a legcsekélyebb mértékben is sejtenék.

Oswald Spengler (A nyugat hanyatlása): A következő évszázadban, a nemzetek amint ismerjük most őket, megszűnnek, az összes állam csak egy globális hatalmat ismer el. A nemzeti szuverenitás nem valami nagyszerű gondolat végső soron.

Strobe Talbot, a volt Clinton kormány egyik fontos embere, Time, 1992. július.20.: Ha az ENSZ csapatok belépnek Los Angeles-be hogy helyreállítsák a rendet, másnap hálásak lesznek. Ez különösképpen akkor igaz, ha elmondják nekik, hogy egy kívülről jövő külső fenyegetés volt, mely valósággal fenyegette az életüket. Ezek után a világ összes embere a vezetőikkel egyetemben könyörögni fognak nekünk, hogy szabadítsuk meg őket ettől az ördögtől. Egy dolog amitől minden ember fél az az ismeretlen. Amikor ezzel a forgatókönyvvel szembesítve lesznek, az egyéni szabadságjogukról készségesen lemondanak, a jólétük garanciájának cseréjében, melyet a világkormány megad nekik.

Dr. Henry Kissinger beszéde a már említet szupertitkos Bilderberg csoport tagjaihoz, az 1992. május 21.-én (Evian – Franciaország) megtartott gyűlésen. Az idézet, egy titokban felvett hangfelvételnek az átirata.: Mi egy globális átalakulásnak a szélén vagyunk. Mindössze a megfelelő nagyságú krízisekre van szükségünk, és az összes nemzet el fogja fogadni az Új Világrendet.

David Rockefeller: Ötven ember vezeti Amerikát, és ezek előkelő egyének.
Joseph Kennedy, a meggyilkolt volt Amerikai elnöknek (J.F.Kennedy) az édesapja - The New York Times - 1936. július 26.: Az ideális zsarnokság az, amely öntudatlanul van fenntartva az áldozatai által. Következésképpen, a legtökéletesebb rabszolgák azok, akik boldogan és észrevétlenül rabszolgává teszik önmagukat.

George Bernard Shaw: Az egyetlen szükséges dolog az ördög győzelméhez, az az, hogy a jó emberek ne tegyenek semmit.
Edmund Burke: Minél nagyobb a hazugság, annál jobban hisznek az emberek benne.

Adolf Hitler: Oligarchia? Egy kormány mely a birtokolt vagyon értékén alapszik, melyben a gazdagnak van hatalma és a szegény ember meg van fosztva tőle.
Plato, A köztársaság - VIII. Könyv: A demokrácia azt jelenti, hogy csapd be az embereket, hogy azt csinálják, amit a gazdagok kívánnak, az üzlet meg azt, hogy biztosítod, hogy a közönség eltartsa a gazdagokat.

Az ENSZ nem tusolt célja a Világkormány létrehozása, és a létrehozói, előre kikötötték, hogy alapokmányában nem lehet sem Istenre sem Jézus Krisztusra utalni. Sajnos, nagyon sok ember, egyszerűen nem hajlandó arról tudomást venni, hogy valójában sok ütődött és hatalommal rendelkező egyén él köztünk, akik a legcsekélyebb mértékben sem tisztelik az emberi értékeket, életet és ezért céljaik elérése érdekében, őrültebbnél őrültebb terveket szőnek, ezért nem csoda, ha valaki, aki azt hirdeti, hogy meg kell tizedelni a föld lakosságát, amint ez az úgynevezett „georgia guidestones” gránittáblákon áll, azt már olyannyira természetesnek veszik egyesek, hogy hagyják az elmebeteget, hogy nyolc nyelven hirdesse a világnak, egyebek közt azt, hogy a föld összlakosságát 500 millió alatt kell tartani (ez azt jelenti, hogy csak minden 12-ik ember maradhatna életben).

Aki nem hisz nekem, amennyiben ismeri egy picit az angolt, az kérem nézzen szét a http://www.radioliberty.com/stones.htm internet címen (ahol képeket is lehet látni a gránittáblákról.)

Yoko Ono, aki a meggyilkolt John Lennon-nak az özvegye, a következőképpen hivatkozott a gránittáblákra, melyeket még az Amerikai Stonehenge-ként is ismernek: Azt akarom, hogy az emberek tudjanak ezekről a táblákról. Egy olyan világ felé irányítanak minket, ahol megsemmisíthetjük önmagunkat.

A tény, hogy a legtöbb Amerikai nem halott még a „georgia guidestones”-ról vagy az emberiséghez címzett üzeneteiről, hűen tükrözi az Amerikai emberek gondolkodása fölött gyakorolt ellenőrzésnek a mértékét. A weblapról még kiderül, hogy csak egyetlen egy vezető lelkész merte felemelni a szavát a gránittáblákon közölt üzenetek ellen, ezt az embert utána át is helyezték.

Kevesen vannak annak tudatában, hogy amennyiben a jövőben megengedik, hogy bármilyen ürügy, címszó alatt chipet ültessenek be a testük bármely részébe, akkor tökéletes rabszolgákká válhatnak, mivel a jelenlegi technológiával könnyen megvalósítható, hogy a beültetet chip fájdalmat és hangulatváltozást okozzon, vagy hipnotikus, szuggerált parancsok által irányíthatóvá válhat az áldozat, természetesen azon kívül, hogy minden egyes lépését a beültetet chip-ben levő adó-vevő által követhetik. Ezért, a teljesség igénye nélkül, idevonatkozóan most csak a következőkre hívom fel a figyelmüket: Dr. Carl W. Sanders elektronikában jártas mérnök, feltaláló, tanácsadó egyebek mellett olyan cégeknél mint az IBM és General Electric. 32 évet töltött mikrochipek fejlesztésével, melyeket az orvostudományban használnak, és melyekből megszületett az általa „A fenevad bélyegeként” elnevezett chip.

Ez egy parányi kis chip, melyet a test hőmérséklete tölt fel. Ezt a chipet Indiában fogamzásgátlóként tesztelték, a vietnámi veteránoknál viszont viselkedés módosítóként. Dr. Sanders eredetileg a gerincsérültek számára fejlesztett ki egy mikrochipet, de elmondása szerint a találmányát elrabolták. Állítása szerint, jelen volt 17 olyan találkozón, ahol a világkormány utjait egyengetők találkoztak (USA kormányhivataloknál is tanácsadó volt). Elmondása szerint: Ott voltam egy találkozón, ahol arról vitatkoztak, hogy „Hogyan ellenőrizheted az embereket, ha nem tudod őket azonosítani?”

Ezekre a találkozókra Henry Kissinger-hez hasonló emberek és a CIA emberei jártak. Arról tárgyaltak, hogy „Hogyan sulykolhatod az emberekbe, hogy szükségük vagy egy olyan dologra mint egy chip?”. Azonnal egy csomó ötlet támadt. Például: „Tegyük őket aggódóvá az eltűnt gyerekek által.”
(Timothy McVeigh akit az oklahoma-i robbantással kapcsolatban ítéltek el, azt állította, hogy míg a seregben szolgált, mikrochipet ültettek a testébe.)

Mindenkinek érdemes belekukkantani, David C. Korten „Tőkés Társaságok Uralma” című könyvébe, hogy átlássa, mennyire kegyetlenül igazságtalanná vált a világunk. Hogy a nagytőkés világurak mennyire az emberiség jólétének az érdekében tevékenykednek, az a következő idézetekből is ki fog derülni: A Forbes magazinból kiderül, hogy a világnak 358 milliárdosa van. Ezeknek az embereknek az összvagyona meghaladja a világ 2.5 milliárd legszegényebb emberének az összvagyonát. Amennyiben egy fejenkénti átlagot számolunk, akkor minden egyes milliárdosra majdnem hét millió ember jut. A világ leghatékonyabb kormányzási formája nem a kormányok vagy a nemzetközi vállalatok kezében van, hanem inkább a nemzetközi pénzügyi rendszerben. Például, a közismert Nike sport cipőket melyeket 73-135 $ dollár közötti áron adják el a világon mindenhol, és ezeket 75.000 ember gyártja, kiket független vállalkozók alkalmaznak a kevésbé fejlett régiókban. Ezeknek jelentős része Indonéziába van, akik óránként 15 centet (valamivel kevesebb mint 40 forint) kapnak, és még túlórára is kötelezve vannak. A szakszervezeteket és a sztrájkokat a katonasággal verik szét. 1992-ben Michael Jordan, a jelentések szerint 20 millió dollárt kapott a Nike vállalattól, hogy reklámozza a sportcipőjüket, többet mint az összes Indonéz nő együttvéve, akik gyártják ezeket a cipőket.

1987 elején sok millió amerikai TV-néző figyelemmel kísérte a drámai ABC mini sorozatok keretében sugárzott Amerika című műsort. Amit láttak, az gyászos és félelmetes volt, miután az ENSZ csapatok lerohanták az Amerikaiakat. A TV készülékeik egy rossz előérzetű Amerikai képet mutattak, mint egy elfoglalt rendőrállam, koncentrációs táborokkal, agymosással, szomszéd spiclikkel és ENSZ-Szovjet csapatokat, tankokat és helikoptereket, amint a lakosságra kényszerítik a "törvényes rendet".

A liberálisok haragos kifogásokkal támadták a mini-sorozatot, azt állítva, hogy lángra fog lobbantani egy kommunista ellenes hisztériát, amikor a Szovjet-Amerikai kapcsolatok a legjobbak a második világháború befejezése óta. Az a tény, hogy abban az időben a Szovjet csapatok különböző rémtetteket követtek az Afganisztáni emberek ellen, az nem számított. Az ENSZ is mérges lett, és megpróbálta a sorozatott leállíttatni.

Nos, miután tudjuk, hogy ezek a színlelt „ENSZ csapatok” általi város lerohanások a valós életben megtörténtek, feltehetünk magunknak egy pár kérdést. Kiknek az érdekében ált egy ilyen zsarnoki hatalomátvételnek és jogfosztásnak a színlelése és milyen valódi célt szolgált, ha nem egy eljövendő globális és démoni zsarnoknak a színrelépéséhez szükséges titkos tervek életképes mivoltának az ellenőrzését szolgálta? Milyen valódi céllal fogják ezeket a náci és kommunista lágerekre emlékeztető koncentrációs táborokat majd felállítani, amikor a világzsarnok színre lép? Miképpen lehet összeesküvés nélkül ilyen és ehhez hasonló sok más sötét tervet, büntetlenül tesztelni? Vajon mikor érzik majd a világurak oly erősnek magukat, hogy ezt a módszert akár az egészvilágon is alkalmazzák?

De, hadd folytassam az idézeteket:

A lényeges pont a nemzeti függetlenség legfontosabb elemeinek az állam általi a világkormány számára való átadása.

A megsemmisítő központi tény a nemzeti hadseregek ellenőrzésének az elvesztése lesz a különböző nemzetek által.

Akik tényleg abban a naiv hiszemben élnek, hogy az Oroszok és Amerikaiak egymás halálos ellenségei voltak és most is azok, azoknak nem ártana dr. Antony Sutton és más tudósok munkáinak a tanulmányozása, melyekből kiderül, hogy a Szovjetunió hatalmas segítséget kapott az állítólagos nyugati ellenségeitől, pénz, hitel, technológia és tudományos ismeretek terén.

Ha nincs semmiféle összeesküvés, ahhoz mit szólnak, hogy az amerikai 2001. szeptember11-ei események után a világ majdnem az összes országában (Európai, Amerikai kontinens, Ausztráliában, Új Zélandban) ugyanazon a héten és ugyanazon a módon nyújtották be a terrorista-ellenes és más, az emberek szabadságát korlátozó törvényeket. Milyen láthatatlan karmester irányította a legtöbb nemzetet, hogy ezeket a törvényeket egyszerre vigyék át a törvényhozáson?

A 70-es évek közepén, Eric Trist és Fred Emery, a Tavistock Intézet két vezető agymosója, továbbá akik szakértői a tömegmédiáknak az emberekre gyakorolt hatás tekintetében, az jósolták, hogy a század végén Amerika egy fasiszta rendőrállamhoz hasonlóvá válik.

Kifejlesztet egy a „társadalmi zavargások”-kal kapcsolatos elméletet, mely által, a társadalomnak sorozatosan „sokkokat” adnak gazdasági és pénzügyi összeomlások, és terrorista támadások által. Ha a sokkok kis időközökben követik egymást, és egyre nagyobb intenzitással, akkor lehetővé válik az egész társadalomban egy tömegpszichózis kialakítása. Továbbá azt állították, hogy az emberek megpróbálnak menekülni a kegyetlen valóság elől és visszavonulnak egy visszautasító (tagadó) állapotba, a szórakozásba és kikapcsolódásba miközben hajlamossá válnak a hirtelen kitörő dührohamokra. Ezeket a dührohamokat könnyen lehet irányítani azok által, akik hozzáférnek és ellenőrzik a tömegkommunikációs eszközöket, főképpen a televíziót. A tanulmányukra hivatkozva arra mutattak rá, hogy tekintet nélkül a műsorok tartalmára, a rendszeres televízió nézés, kikapcsolja az elme megértő, megismerő hatalmát, és a központi idegrendszerre egy kábítószerhez hasonló hatása van, mely által különösképpen fogékonnyá válik az illető a szuggesztióra és manipulációra. Továbbá azt találták, hogy a hatásosan agymosott „élőhallottak” hisztérikusan elutasítják, hogy valami gond lenne velük vagy, hogy manipulálhatják őket.

Befejezésképpen, had zárjam idevonatkozó gondolataimat, egy történettel, mely nagyon is világosan rámutat jelen korunk tragédiájára, embertelenségére, hamis és csalárd mivoltára, egy olyan szintre degradált sötét korszellemre, ahol a szeretet, tisztesség, hit, remény, humánum, egyszóval mindaz ami tiszta és nemes igazi kincs, ritkasággá vált. Amennyiben az emberek nem küzdenek ezen nemes kincsek visszaszerzéséért, akkor előbb utóbb mindenkit a pusztulásba fog taszítani az önző mivolta, és ha a többség időben fel nem ébred, ez a pusztulás akár az emberi civilizáció végét is jelentheti.

Roger Hutcheon az Orvosok az Emberi Jogokért (Physicians for Human Rights) egyesületnek a tagja, nyomon követett egy City Sun-ban megjelent cikket, melynek a címe: Az adó-vevővel ellátott áldozattól megtagadták a segítséget a Humanitárius Orvosok. „Az Orvosok az Emberi Jogokért Bostoni képviselete, megtagadta a múlt hónapban a vizsgálatot és kezelést Brian Wrongetól, a kormány mikrochip-pel ellátott áldozatától. Egy CT vizsgálati jelentésből és a Diagnositc Imaging Associates vizsgálatának az eredményéből kiderül, hogy 1991-ben „paramágneses fémes idegen testet” találtak a fejében és a mellkasában".

A szövetségi bíróságon Reena Raggi bírónő arra utasította Wronge úrat, hogy találjon egy sebészt, aki kiszedi legalább az egyik bizonyítékot.
Három év alatt egy sebészt sem talált, aki eltávolította volna legalább az egyik chipet. Általában az FBI megtorlására hivatkoztak, mint ok.
Az Orvosok az Emberi Jogokért egyesület 1986-ban jött létre és egyik dokumentált rendelkezése az, hogy gátat vessenek a kormány által elkövetett kínzásoknak.

ÉBRESZTŐ EMBEREK!

Ez azt jelenti, hogy nem csak olvasni, hallgatni kell a híreket, hanem folyamatosan mérlegelni is azok valóságos, hiteles mivoltát, és rá fognak jönni, hogy szüntelenül manipulálnak a médián keresztül. Pl. Mit jelent az, hogyha arról értesítik önt a hírcsatornák, hogy ”Egy adott ország szegényei inkább diktatúrában élnének, mint szegénységben?” Az első, az az, hogy ezáltal elfogadtatni szeretnének egy eljövendő világdiktatúrát a nagyközönséggel. A második, burkoltan azt a hamis üzenetet, reménységet próbálja közvetíteni a lecsúszott tömegek felé, hogy egy zsarnoki, diktatórikus rendszerben ők jobban élnének, mint jelenleg élnek. A példát egy valós híreseményből ragadtam ki, csak az idézet nem szószerinti. Az embereknek meg kell tanulniuk levetkőztetni a sznobságukat, mert különben szüntelenül manipulálhatók, és idővel elvesztik a saját egyedi jellemvonásaikat. Az embereknek meg kell tanulniuk a körülöttük élő embertársaikat önzetlenül szeretni, és ezáltal egymást védelmezni, mert különben előbb-utóbb egy zsarnok karjaiba fognak kerülni.
Az embereknek meg kell tanulniuk helyes választ adni arra a kérdésre: Létezik-e az Isten vagy nem?
De hogy ezt a választ megtalálják, előbb el kell gondolkodniuk azon, mikor hozott létre a véletlen csupán egyetlen egy tévékészüléket vagy bármi hasonló dolgot, mely mögött szellemi munka van? Ha úgy találják, hogy a véletlen vagy bármi más - az alkotó szellemet kivéve - nem hozhat létre ilyen dolgokat, akkor el kell gondolkodniuk azon is, hogy az ember, mely sok milliárdszor bonyolultabb bármely általa alkotott dolognál, miképpen jöhetett létre a véletlen segítségével? Hiszen minél bonyolultabb egy dolog, annál több a mögötte lévő szellemi munka is.

Források:
www.freedomdomain.com/nwoquote.htm
www.freedomdomain.com/neworder.htm
www.freedomdomain.com/karma.htm
www.freedomdomain.com/bankquot.html
www.freedomdomain.com/secretsocieties/bilder04.html
www.freedomdomain.com/neworder/tyranny01.html
www.freedomdomain.com/neworder/connections.html
www.freedomdomain.com/misquote.htm
www.freedomdomain.com/mindelectronic.html
http://www.wfeca.net/users/clbjc/kosmos/beast.htm
http://www.whatreallyhappened.com/osamatape.html
http://www.dcn.davis.ca.us/~welsh/timeline.htm
http://www.whatreallyhappened.com/rancho/politics/mock/mockingbird.html
http://www.whatreallyhappened.com/article3/index.html
www.freedomdomain.com/neworder/occult01.html
http://www.rense.com/general15/tr.htm
http://deoxy.org/pc.htm
http://www.projectfreedom.cng1.com/chipped_population.html
http://www.vegan.swinternet.co.uk/articles/liftingtheveil/manipulation7.html
 

Megnyitva 33711 alkalommal