20221126
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 január 07, szombat

Tiltakozás Kanadából

Szerző: Internet

Tiltakozás Kanadából Magyarország és a magyarok elleni sértő és becsületünkbe gázoló sorozatos médiatámadások ellen. A jelenlegi Tiltakozás célja, hogy felemeljük szavunkat Magyarországért és a magyarokat érő igaztalan és sértő vádak ellen, amelyek Magyarországot és a magyarokat sorozatosan antidemokratikusnak tüntetik fel. [Szerk: "Média" = cionizmus]

A magyar nép hősies, 1956-os szabadságharcának kegyetlen letörését követően az a segélykiáltás járta be a világot: "Igazságot Magyarországnak!", mert a nyugati nagy hatalmak politikai taktikából nem segítették a magyarok szabadságharcát a szovjet elnyomás ellen. Ugyanakkor igaz, hogy Kanada és néhány más nyugati állam befogadott egy bizonyos számú menekültet, és a kanadai magyar közösség hálás ezért Kanadának.

Az 56-os forradalom vérbefojtását követően Magyarországon a szovjet hatalom által kinevezett "új" kommunista kormány az 56 előttivel együtt több mint negyven évig uralkodott Magyarországon. A Szovjetunió összeomlását követően a kommunista elit egyszerűen átállt az új, szabad kereskedelmi eszmerendszerre, átmentette hatalmát, így továbbra is élvezhette előbbi kiváltságait.

Az elmúlt húsz évben a magyarországi posztkommunista uralom időszakában, a kanadai sajtóban csak elvétve akadtak hírek Magyarországról, amelyekben nem olvastunk és nem hallottunk az utóbbi évek kormányának megnyomorító gazdasági megszorításairól, a közvagyon kézen közön való elsajátításáról écéls a törvényellenes rendőrakciókról. Nem hallottunk és nem olvastunk a határon túli magyarok elleni atrocitásokról, a kulturális genocídum jellegű szlovák nyelvtörvényről, az erdélyi és a vajdasági magyarverésekről.

A fentiek jegyében különös, hogy a magyarországi választásokat követő elmúlt kilenc hónapban, a kanadai Maclean's országos folyóiratban sorozatosan olyan cikkek jelentek meg, amelyek mindegyike igen erőltetett módon igyekszik a magyarokat eredendően képtelennek beállítani a demokráciára. Ezeknek a cikkeknek semmi közük a Magyarországról szóló hírekhez, ismeretek terjesztéséhez, vagy meggyőző érvekkel alátámasztott véleményekhez. A Maclean's folyóirat legújabb (2011. január 31.) cikke, az új magyar Médiatörvény körüli mesterségesen szított vita kapcsán például minden bizonyíték vagy követhető érvelés nélkül egyszerűen kijelenti, hogy "Orbán teljhatalmú uralomra törekszik."

A fenti cikkel szinte egy időben jelent meg a kanadai "Globe and Mail" c. napilapban a fenti írás hasonmása. Mind a Maclean's cikksorozata, mind a Globe and Mail cikke a magyarok demokrácia iránti elkötelezettségét tagadja, és ebben a folyamatban mélységesen megsérti a magyarokat, elvitatja a magyarok évszázados szabadságvágyát is. Ennél súlyosabb sértés egy nemzet tagjai számára nincs is.

A Maclean's országos jellegű kanadai folyóirat, 2009. június 17. száma a magyarországi fasiszta veszélyről ír. Mindezt Magyarország NATO tagságának és az Európai Unióbeli tagságának tudatában teszi. Ez a Kanadában "elhelyezett" cikk gyakorlatilag semmit sem jelent a kanadaiaknak, ugyanakkor a magyar választópolgároknak szánt fenyegetésnek tekinthető: "ha az elkövetkező áprilisi választásokon valamelyik nemzeti pártra szavaztok, lefasisztázunk benneteket, és jól összehangolt lejárató kampányt indítunk ellenetek."

A következő magyarellenes cikk: "Hitler visszatérése" (Maclean's 2010. április 21.), felháborító kísérlet arra, hogy közvetlenül a 2010-es választásokat követően az újonnan hivatalba lépő miniszterelnököt Hitlerrel azonosítsák, Hitler teljes nagyságú arcképével a Maclean's címoldalán. Ez a cikk szégyenletes példája a magyarok elleni gyűlöletkeltésnek és a magyarok nyílt megalázásának.

A Maclean's folyóirat legújabb magyarellenes cikkének címe: "The Return of the Iron Fist" ("A vasököl visszatérése?"). A cikk szerzője Anna Porter. Ez a cikk magában foglalja a magyargyűlölet kelléktárának minden cafatját, annak közhelyeit, elferdítéseit és hamis állításait egyaránt. A cikk oktalan vádaskodások és egyszerű ráfogások révén azt igyekszik bizonyítani, hogy a magyarok sem a saját hazájukban, sem a Közös Európában nem képesek a saját sorsuk irányítására. Ezek az alaptalan vádak nem csak sértőek, de eleve hamisak is, mert ellenkeznek a magyar államiság több mint ezer éves történelmével, mely szerint Magyarország eredendően Európához, és a kereszténységhez kötődik, aminek jogkörét a Szent Korona jelképezi.

A cikk az új magyar Médiatörvény kapcsán igyekszik zavart és magyarellenes hangulatot kelteni Kanadában is. Valódi célja a jelenlegi magyar kormány és a magyarok megbüntetése, mert a kormány ellenáll a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap nyomásának, hogy még több nyomorba döntő kölcsönt vegyen fel az ország terhére. Vagyis azért, mert a kormány a magyar nép érdekeit helyezte előtérbe. Így a cikk egészében a leggátlástalanabb kísérlet arra, hogy a magyaroknak a demokrácia iránti elkötelezettségét elvitassa.

A fenti cikk "idézi" a Médiatörvény 13. paragrafusát, ami alapján a kanadaiak számára levonja azt az előre eltervezett negatív tanulságot, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság. Az "idézett" szöveg azonban nem foglaltatik a Médiatörvény 13. paragrafusában. A szerző, Anna Porter, a Médiatörvény különböző paragrafusainak szövegrészleteiből állította össze a 13. paragrafus idézeteként közölt szöveget. "Minden média kötelessége a kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás" - idézi Anna Porter, de ilyen formában ez a szöveg szintén nem szerepel a médiatörvényben. Található benne egy hasonló szövegrész, de az nem "minden" médiára vonatkozik, hanem csak a közszolgálati médiára.

A Globe and Mail 2011. január 29-i cikkének az olcsó hatásvadászatra igényt tartó címe: "Hungary's strongman spooks Europe" (Magyarország erősembere viszolygó félelemmel tölti be Európát). A cikk szerzője: Doug Saunders. Ez az írás szintén magyarellenes kijelentések és általánosítások tárháza, a legutóbbi választások következtében hatalmát vesztett magyarországi neoliberális elit világgá kiáltott vádaskodásainak angol nyelvű visszhangja.

A cikk nem említi, hogy az új magyar Médiatörvény az 1986-os kommunista Médiatörvény helyébe lép, amely szerint a hatalom az állami nyilvántartásból egyszerű törléssel betilthatta bármelyik sajtóorgánumot. A Globe and Mail írásában nincsen utalás, sem kísérlet a magyar Médiatörvénynek a megfelelő kanadai előírásokkal való összehasonlítására. Nem említi a kanadai törvényhozás ide vonatkozó előírásait, sem a Kanadai Médiahatóság, (CRTC) igen szigorú előírásait sem.

A fenti írásoknak a magyar Médiatörvénnyel kapcsolatos kifogásainak nincs tulajdonképpeni tárgya, hiszen Martonyi János, Magyarország külügyminisztere a BBC egyik igen "keményen kérdező" adásában rendkívül világosan, tényszerűen és meggyőzően megcáfolt minden egyes vádat. Orbán Viktor, Strasbourgban szintén részletesen kitért a Médiatörvénnyel kapcsolatos kétségekre, és hatásosan eloszlatta azokat. Ha tehát a Maclean's vagy a Globe and Mail íróit az igazság érdekelte volna, úgy újságíró létükre tudomást szerezhettek volna a fenti érvelésekről, de egyik sem hivatkozik a fenti forrásokra. Ehelyett a Maclean's szerzője egy gyanús, a jelek szerint fizetett lobbizó, angol nyelvű magyarellenes internet honlapját jelöli meg forrásaként. Ennyit a kanadai sajtó arányos és kiegyensúlyozott tájékoztatásáról.

Egyik cikk sem említi, hogy az Európai Unión belül a média szabályozásának ügye a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ennek ellenére Magyarország önként beleegyezett, hogy az EU megfelelő hatósága átnézze a Médiatörvényt. Az EU megállapítása alapján a magyar Médiatörvény összhangban van az európai normákkal. Az Unió "levele" már nyilvánosan elérhető volt a Maclean's cikk megjelenése előtt, de ezt az írás elhallgatja.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy sem a Maclean's cikksorozatának, sem a Globe and Mail cikkének a valódi célja nem a hírközlés, vagy megalapozott vélemény kinyilvánítása, hanem a puszta erőfitogtatás, a magyargyűlölet szítása. Mindez azért, mert a legutóbbi szabad választásokon, a magyarok döntő többsége nem úgy szavazott, ahogy azt a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap elvárta.

Kanadai magyarokként elutasítjuk ezeket a Magyarország és a magyarok elleni alaptalan és sértő vádakat, amelyeket a valóságban azért zúdítanak ellenünk, mert a magyar választópolgárok olyan pártokra szavaztak, amelyek a nagyvállalati érdekek helyett végre a magyar társadalom általános felemelkedését, a magyar nemzet jövőjének biztosítását és a magyar nemzet egyesítését részesítik előnyben. A kanadai magyarok ezért küzdöttek évtizedeken át. A fentiek értelmében a kanadai magyarok támogatják a többségi magyar parlamentet, a jelenlegi kormány politikáját, és nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnök fáradozását, aki a magyar nemzet általános felemelkedésének elkötelezettje.

Kanada előszeretettel hivatkozik arra, hogy megbecsüli más népek kultúráját és méltányolja a nemzetek demokratikusan kinyilvánított akaratát. Ez azonban nem tükröződik a magát Kanada országos jellegű folyóiratának minősítő Maclean's folyóirat és Globe and Mail magyargyűlöletet szító írásaiban. Elég volt! Nem csak jó hírt akarunk hallani, hanem az igazat. Igazságot kérünk.

Torontó, 2011. január 31.

Kanadai Magyar Kulturális Tanács, Toronto,
Kanadai Magyar Juharlevél Polgári Kör,
Székely-Magyar Kanadai Egyesület,
Magyar Kultúrközpont, Niagara Falls,
Calgary Magyar Kultúrkör, Calgary,
Edmontoni Magyar Kultúrkör, Edmonton,
Magyar Élet hetilap, Kanada

Szerkesztőség nyilatkozata, 2012: Mi, a magyarmegmaradasert.hu szerkesztői támogatjuk és megtapsoljuk a szerzők erőfeszítéseit amennyiben leleplezik a Maclean's és a Globe and Mail tulajdonosai által terjesztett rosszindulatú magyar-ellenes hír-hamisításait és csak magyargyűlöletnek tekinthető vélekedéseit.

Mindamellett, több esetben nem egyezünk a szerzők álláspontjával és azokat nem támogatjuk, de, itt csak egy kifogást vetünk föl:

Nem támogatjuk se Orbán Viktort se “kormányát”, aki szerintünk, készségesen vagy kényszer hatására, nem a magyar nép érdekeit szolgálja, hanem egy idegen tőkések, bankárok, és izraeli és Izrael-barát szervezetek csoportjának érdekeit, mely csoport kimondott célja a Kárpátmedence zsidó gyarmatosítása*, megállapítható tevékenykedése, pedig, a környék etnikai tisztogatások vezénylése. Huszonkét éve, Magyarország “kormányainak” (tevékenykedéseiből következtethető) mandátuma ez az idegen csoport módszerváltásának megvalósítása és elősegítése, azaz, a magyar nép nyílt irtásának leváltása egy rejtett, gazdasági eszközökkel végrehajtott folyamatos megtizedelése – továbbra is a gazdaállam hatalmait bevetve a nép ellen. Az úgymondott “Orbán Kormány” is ezen utóbbi etnikai tisztogatást folytatja, de az említett kanadai sajtó zsidó tulajdonosai föltételezhetően elégedetlenek Magyarország túl lassú zsidó gyarmatosításával,** s következésképpen, Orbán Viktor teljesítményével.

Továbbá, nem ismerjük el egyetlen, önmagát “Magyar Kormány”-nak híresztelő szervezet törvényességét sem, mely szervezet kikiáltott “jogforrása” a jelen, törvénytelen, alkotmány vagy bármiféle más, idegen eredetű, s emiatt szintén törvénytelen, kormányzás keretrendszer. A magyar népnek van értékrendje, alapelvei, hagyományos kormányzás eljárásai és alaptörvényei, melyeket együttvéve Szent Korona Értékrendnek nevezünk, melyek visszavezetnek legalább az ismert történelem kezdetéig, és melyek kizárólagosan szabályozzák a magyar társadalom kormányzását és meghatározzák a kormányzás keretrendszerét, melyet ember-alkotott intézmény nem helyezhet hatályon kívül, nem írhat fölül, nem semmisíthet meg.

A Szent Korona Értékrend a magyar nép törvényhozó meghatalmazásával gondoskodik a változó igények kielégítéséhez kellő alkalmazkodásról, de nem engedi meg az eltérést alapelveitől, hagyományos kormányzás eljárásaitól, vagy alaptörvényeitől, sem azok fölülírását vagy hatályon kívül helyezését. Következésképpen, minden ember-alkotott intézmény, mely ezen utóbbi eljárásba kezd, avval egyben ténylegesen törvénytelenné válik – a magyar törvény szerint.

Egy Magyar Kormány csak akkor törvényes ha magáévá teszi a Szent Korona Értékrendet, mely előírja a törvényes kormányalakítás eljárását. Sem a jelen politikai hatalom, mely “Magyar Kormány”-nak” nevezi önmagát, sem közelmúlt elődei, nem tették magukévá a Szent Korona Értékrendet, se nem követték az előírt törvényes kormányalakítás eljárását, s ennek következtében, törvénytelenek. Hatalmuk nem jogforrásból ered, hanem törvénytelen erőszak alkalmazásából.

Amit erőszakkal elvesznek, az még kellő erővel, bölcsességgel és akarattal visszaszerezhető, de amiről önként lemondunk, annak visszaszerzése bizony nagyon kétséges...az elveszett.” (Deák Ferenc)

________________

* “Felvásároljuk Manhattan-t, Magyarországot, Romániát és Lengyelországot”, Simon Peres, Tel-Aviv, 2007.

** Salamon Berkowitz, “határozatot hozott” melyben “elrendelte”, hogy a Nyírség a kanadai “Québec tartomány haszid zsidók új hazája.”

Megnyitva 6133 alkalommal

Hozzászólás   

#14 Zoli 2012-01-14 08:13
Kedves Laridae!

A jövőben kérem a tegező megszólítást.
A "Szerkesztőség nyilatkozata 2012" nagyjából megtalálsz minden választ és ne próbálj olyan dolgokat szánkba adni amit nem mondtunk.
Különben az én meggyőződésem is az, hogy jelenlegi és a volt kormányok kéz a kézben tették azt amit te most csak az egy bizonyos ellenzékre hárítasz Ez a valóság és én is sajnálom mind azt aki ezt még nem lássa. Mi a Magyar Megmaradásért oldalunkon továbbra is a lehetőseink szerint keményen és megingathatatlanul kiállunk a Magyarságot (nem csak Magyarországot) lejáratási kampányok ellen, de nem a jelenlegi vagy volt kormányokat éltetve, mert ők mind ludasak ebben.
#13 laridae 2012-01-13 23:18
Folytatas:
"Mi, felelős magyar polgárok megengedhetetlennek tartjuk idegen hatalmak beavatkozását Magyarország belügyeibe. Tiltakozunk a magyar gazdaságba történő nyílt beavatkozás ellen, amelynek egyik eszköze a Magyar Nemzeti Bank. Ez a bank a nemzeté, nem a magántőkéé! Visszautasítjuk, hogy bárki döntsön helyettünk, ki és hogyan vezesse országunkat, hogyan irányítsuk saját életünket. A jegybanktörvény és az Alaptörvény feletti döntés joga a miénk, magyar polgároké! Magyarország gazdasági, politikai problémáinak megoldása csakis a magyar népre tartozik.
Felszólítjuk ezért a magyar szuverenitást és demokráciát támadó érdekköröket, az azokat kiszolgáló szervezeteket és közéleti személyeket, hogy

El a kezekkel Magyarországtól!

Visszautasítjuk, hogy bármely, de különösen olyan államok fogalmazzanak meg követeléseket Magyarországgal szemben, amelyek gazdasági gyarmatosítást hajtanak végre országok tömege ellen, tevékenységük gyakran súlyosan sérti az emberi jogokat, beavatkozásaik nyomán háborús konfliktusok, menekültek tömegei, nyomor és politikai káosz marad, sőt katonai agressziót hajtottak végre más államok ellen a demokrácia exportja nevében. Visszautasítjuk azon államok helyeslését is, amelyek súlyosan korlátozzák a saját területükön élő magyar kisebbség emberi és kulturális jogait! Negyven év kommunista diktatúra után nem kérünk a pénzügyi diktatúrából és a gyarmatosításból.
Ugyanakkor nem lehet letagadni a kormány által elkövetett súlyos hibákat, melyek a túlfeszített tempójú törvénykezés és a párbeszéd hiányából erednek, ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy nyisson valóságos társadalmi párbeszédet az ország ügyeiről! Tegyen lépéseket a közvetlen demokrácia intézményeinek szélesítése felé! Csak ez nyújthat megnyugtató garanciát a polgárok számára az ország belső békéjének hosszú távú megőrzésére.
Mindezek mellett kinyilvánítjuk, hogy támogatjuk azt a politikát, melynek célja Magyarország szuverenitásának megőrzése!
Kérünk minden hazaszerető, a nemzeti önrendelkezést szívügyének tekintő polgárt, az ország és a nemzet érdekét tekintve álljanak ki a magyar önrendelkezés és demokrácia védelmében.

El a kezekkel Magyarországtól!

Budapesten, 2012. január 10-én
Élőlánc Magyarországért

A magyar polgárok üzenetét 2012. január 14-én, szombaton 15 órakor a Kossuth téren, az 56-os örökmécsesnél nyilvános rendezvény keretében ismertetjük, és indítjuk el a külföldi képviseletek és magyar közjogi méltóságok felé."
#12 laridae 2012-01-13 23:15
"El a kezekkel Magyarországtól!
Felhívás a világ közvéleményéhez és Magyarország polgáraihoz

Az elmúlt hetekben totális pénzügyi és politikai támadás indult Magyarország szuverenitása ellen. A Nyugatról indított támadás nyilvánvaló célja egy politikai átrendeződés elérése akár egy mesterségesen előidézett államcsőd, vagy puccs által annak érdekében, hogy Magyarország adja fel gazdasági szuverenitása helyreállítására és az adósságcsapdából való kiszabadulásra irányuló törekvéseit, vegye fel az IMF készenléti hitelét, állítsa vissza a jegybank állítólag veszélyeztetett függetlenségét, és ezzel foglalja el újra helyét a gyarmatok sorában.
Az ebben érdekelt hazai és külföldi körök állítása szerint Magyarországon a demokrácia veszélybe került, a szabad választáson kétharmados többséget szerzett kormányt diktatúrával, sőt nácizmussal vádolják. A páratlan nemzetközi rágalomhadjárat és politikai zsarolás célja az ország elszigetelése és térdre kényszerítése. Nyilatkozataikban egyesek odáig mennek, hogy nyíltan kijelentik: e cél érdekében bármilyen eszköz megengedett.
2011. Karácsonyán a magyar Parlament magát antiglobalistának valló ellenzéki zöld pártja által indított tüntetés nyomán megindult a nemzetközi médiagépezet, mely megadta az alaphangot a világpolitika és a bankvilág szereplőinek jól időzített támadássorozatához.
Az első lépést a Standard & Poor’s Magyarországot leminősítő döntése jelentette, melynek hatására a magyar fizetőeszköz gyengülni kezdett. A politikai támadás vezető szerepét az USA külügyminisztere, Hillary Clinton viszi a magyar miniszterelnökhöz címzett levelével.
A sort az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso folytatta, majd csatlakozott hozzá a francia külügyminiszter és az Európai Parlament szocialista, zöld és liberális frakciója is. Követeléseikben az új alkotmány és a jegybanktörvény visszavonására szólítanak fel. A Fitch Ratings leminősítette Magyarországot, majd az IMF már a jegybanktörvény visszavonását szabta feltételül a készenléti hitel felvételének, ezzel nyíltan beavatkozva belügyeinkbe.
Amerikai közéleti szereplők a szabadon választott, törvényes magyar kormány megdöntésére uszítanak a sajtóban. A média államcsődöt emleget, miközben egyes külföldi tulajdonú bankok rémhíreket terjesztenek arról, hogy a kormány hozzá kíván nyúlni a lakosság bankbetéteihez, illetve hogy megindult volna a tőke és a magánbankbetétek külföldre menekítése. Eközben a nyugati médiumok a demokrácia védelmezőjeként szerepeltetik az ügyészségi eljárás alatt álló bukott miniszterelnököt, akinek köszönhetően 2009-ben valóban az államcsőd szélén állt az ország, és aki 2006-ban békés tüntetőket veretett véresre és kínoztatott meg, a Nyugat hallgatása mellett.
A gazdasági hisztériakeltés megalapozatlan. Magyarország a nemzetközi válság ellenére alacsony, 3 %-os államháztartási hiánnyal és 4 % körüli inflációs rátával, elegendő költségvetési és devizatartalékkal rendelkezik. A magyar gazdaság túl van a válság mélypontján, és most lassú, nyugodt fejlődésre lenne szüksége.
Folytatas
-1 #11 laridae 2012-01-13 15:32
Kedves Zoli !

Önnek a Tőkés László és az Erdélyi Magyar Polgári Párt tiltakozása a Magyar kórmány , Magyarórszág lejáratási kampánya ellen , vagyis az igazságtalanság elleni véleménynyilvánitás FIDESZES PROPAGANDA ??? Ön szerint helyes az, ha a mai Magyarórszági ellenzék minden eszközt felhasznál arra hogy valótlan , riogató ,lejárató , nemzet és órszágellenes propagandát terjeszt úgy a határon belül mint a nemzetközi fórumokon, holott pontosan ŐK azok , akik kiárusitották, kifosztották és a mai állapotba juttatták Magyarórszágot ! Pontosan ŐK azok akik a határon túl élő magyaroktól megtagadták a kettős állampolgárságot , ŐK a NEMZETÁRULÓK , akik letagadták a saját fajtájukat ! Ez a honlap a magyar megmaradásról szól , nemde ??? Ezek szerint a Tőkés László megnyilatkozás magyar ellenes ! Csak sajnálni tudom az Erdélyi magyarság nevében !
#10 Gyula 2012-01-11 09:00
Kedves sound,

Most éppen az a földalatti téma az usa-ban, h az egyik nagy TV az elkövetkező választások minden republikánus jelöltjét bemutatta és megszólaltatta egy műsorában, kivéve azt az egyet, amelyik kínos kérdéseket feszeget az igazi hatalommal szemben. Vagyis ilyen szintig megy a cenzúra már náluk is.
Kb. olyan lehet ez ott, mint nálunk a választások előtt a Jobbik volt. Az rtl és a tv2 nem engedte képernyőre - viszont az lmp-t amikor csak lehetett nyomatták. Ennyi média hatalom elég is volt, hogy a 20-30000 törzsszavazójuk mellé behangoljanak még egyszer ennyit és bejussanak a parlamentbe. Azt nem értem, h a tömegnek miért nem jön le, h milyen érdekcsoport kezében van ez a két nagy tv, és a "független" sajtó nagy része?
#9 sound 2012-01-10 17:39
Idézet - Gyula:
Van egy kanadai ismerősöm, aki a szocializmus kilátástalanságából disszidált.
Odakint viszont teljesen a liberális sajtó befolyása alá került, és mára a nálunk szociknak nevezett formációnak tapsol kintről.
Tudjátok, hogy a kanadai és az usa media 98%-a ugyanannak az érdekcsoportnak a kezében van?Tökéletes agymosásra képesek.


Én értem, hogy mit írsz.
Egyik rokonom kiment nyugatra dolgozni 1 évre, és nem értette meg fél év múlva, hogy miről írunk neki.
Mióta hazajött, helyreállt az agya menetje.
Sajnos az mediával kapcsolatban igazad van, s még cikkeket sem hoznak le, de még az ottani hozzászólásokat is moderálják a netújságokon a magyar oldalakon is.
#8 Gyula 2012-01-10 10:22
Van egy kanadai ismerősöm, aki a szocializmus kilátástalanságából disszidált.
Odakint viszont teljesen a liberális sajtó befolyása alá került, és mára a nálunk szociknak nevezett formációnak tapsol kintről.
Tudjátok, hogy a kanadai és az usa media 98%-a ugyanannak az érdekcsoportnak a kezében van?Tökéletes agymosásra képesek.
#7 Zoli 2012-01-10 05:41
Fideszes propaganda másolatok törölve.
#6 Tengezin 2012-01-09 12:05
Idézet - sound:
A Korona egységes szellemi kivetülését, mint leplet hiszem és tartom, de sem a Szent Korona Értékrend, sem más koronára épülő jelenleg értelmezett hierarchikus épülési rendszert képtelenség utánzatként átformálva is a jelne korra, elfogadtatni a XXI. század emberével.
Eddig mind a két koronára épülő törvényrendszert elég mélységében áttanulmányoztam, és rá kellett jöjjek, hogy amit itt sokan akarnának, az képtelenség számba megy és irreális. Teljesen új szellemi rendszert kell építeni a koronára, amiben szellemi értelemben kell bánni a hierarchikus rendszer felépültségével is. Csak ez lehetne a megoldás, semmi más.
A korona pediglen mitől lenne Szent, sem nem katolikus, sem nem bálvány, hanem szellemi kivetülését az alatta lévő emberek szellemi irányultságának a korona felé való erőssége adja meg, semmi más. Most ezért alszik is.


Kedves Sound,
Szerintem tárgyaknak nincs szellemi kivetülése, alapvetően osztom az álláspontodat. A gyakorlat ráadásul fényesen igazol is Téged, hiszen Halász István emberfeletti erőfeszítései is csak néhány száz embert tudtak megérinteni.
Ugyanakkor, ha hiszünk a sorserők kiegyenlítő-formáló szerepében, ebből az is következik, hogy a mostani mammónista-materialista "érték"rendet meg kell szüntetni, és az csak egészen drámai változások révén valósulhat meg. Ki mint vet, úgy arat.
#5 sound 2012-01-09 11:39
Idézet - Sándor:
Mindenki érzi, de nem mindenki látja, hogy CSAK A SZENT KORONA ÉRTÉKREND jogfolytonosságának a vissza állítása mentheti és tarthatja éltbe NEMZETÜNKET!

Magyar Testvéri Szeretettel MINDENKINEK! Sándor.


A Korona egységes szellemi kivetülését, mint leplet hiszem és tartom, de sem a Szent Korona Értékrend, sem más koronára épülő jelenleg értelmezett hierarchikus épülési rendszert képtelenség utánzatként átformálva is a jelne korra, elfogadtatni a XXI. század emberével.
Eddig mind a két koronára épülő törvényrendszert elég mélységében áttanulmányoztam, és rá kellett jöjjek, hogy amit itt sokan akarnának, az képtelenség számba megy és irreális. Teljesen új szellemi rendszert kell építeni a koronára, amiben szellemi értelemben kell bánni a hierarchikus rendszer felépültségével is. Csak ez lehetne a megoldás, semmi más.
A korona pediglen mitől lenne Szent, sem nem katolikus, sem nem bálvány, hanem szellemi kivetülését az alatta lévő emberek szellemi irányultságának a korona felé való erőssége adja meg, semmi más. Most ezért alszik is.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások