20210924
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2012 január 23, hétfő

Az Ügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda határozatai a bankokról

Szerző: Kásler Árpád

Van egy honfitársunk, Kásler Árpád. Azok közé tartozik, aki nem csak beszél, és az orra allá dünnyögve jól megmondja a magáét, hanem cselekszik. 2011 augusztusában uzsora bűncselekmény és csalás miatt feljelentést tett a bankok ellen a kivizsgálására illetékes magyarországi hatóságnál. Az Ügyészség valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda határozatai Kásler Árpád büntető feljelentése ügyében (minő meglepetés) elutasítóak, ám az eset igen tanulságos.

Az 2011 augusztus 24 napján kelt büntető feljelentésre, 2011 szeptember 29-én határozatot hozott az Ügyészség, illetve majd a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) is, mivel az ügyészség továbbította a feljelentést NNI -hez.

„Budapesti V. és XIII. kerületi Ügyészség

B.9079/2011/1-I.

HATÁROZAT

a feljelentés elutasításáról

A csalás bűntette és más bűncselekmény miatt a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke képviseletében, és mint sértett Kásler Árpád által tett feljelentést a Be. 174.§ (1) bekezdés a) pontja alapján- mivel a cselekmény nem bűncselekmény - elutasítom.

INDOKLÁS

Kásler Árpád a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke uzsorabűncselekmény bűntette miatt és csalás bűntette miatt tett feljelentést az alábbiak szerint:

A feljelentőt és több százezer magyarországi devizahiteles személyt az úgynevezett „deviza alapú" hitelek felvételekor megtévesztették, a hitel futamideje alatt megkárosították és jelenleg is megkárosítják. A feljelentés szerint a hitelt nyújtó bankok a jogszabályokat súlyosan megszegve, az adósokat tévedésbe ejtették a kölcsönök visszafizetendő mértékéről, mellyel jelentős kárt okoztak.

...............................................................................................................................................

A Be.6.§(2) bekezdése értelmében bűntető eljárás csak bűncselekmény gyanúja alapján és csak az ellen idítható, akit bűncselekmény megalapozott gyanúja terhel. A gyanú azt jelenti, hogy a feljelentésből olyan konkrét és értékelhető adatok jutnak a hatóság tudomására, melyből kellő ténybeli és logikai alappal arra lehet következtetni, hogy az adott cselekmény a BTK. Különös részének meghatározott valamely bűncselekmény-jelen ügyben a csalás és az uzsorabűncselekmény-elkövetési magatartása alá vonható.

A Btk. 10.§(1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékos vagy-ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti- gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A bűnösség magába foglalja a szándékosságot, a gondatlanságot és a szándékon túli eredményt is. ............................................................................................................................................

A cselekmény társadalomra veszélyességét, így jogellenességet-a fentiekre figyelemmel-a szerződésben a felek által is vállalt és elismert megengedett kockázatvállalás kizárja, így bűncselekmény nem valósult meg....................................................................................................................................

Budapest, 2011. szeptember 29 - Horváthné Dr.Policsek Katalis sk.

címzetes főügyészségi ügyész csoportvezető ügyész"


Ez rövidített, kivonatolt formája az elutasító ítéletnek. A Nemzeti Nyomozó Iroda részéről hasonló született. Viszont abban van egy nagyon figyelemre méltó hivatkozás, valahol az ötödik hatodik oldalon besuvasztva, amely arról szól, hogy:

„Magyarországon nincs olyan jogszabály amely a devizahitelek mögé a valós fedezet meglétét írná elő"

Az elmúlt évek alatt ezt sehol sem láttam leírva, erről senki sem beszélt. Tudtommal a piramis játék mögött nincs fedezet és az bűncselekmény. Azt hiszem nem esek túlzásba ha azt mondom, hogy a politikai maffia, aládolgozott a pénzügyi maffiának, mint tette azt mindvégig az elmúlt két évtizedben.

Azt mondanom sem kell, hogy panasszal éltem az elutasító határozatok ellen, amely panaszban, beiktattam, Orbán Viktor miniszterelnök, Dabason elhangzott beszédét is, amelyben azt mondja , hogy „a devizahiteleseken segíteni kell, mert nem lehet azt, hogy Magyarországon egy millió embert becsapjanak a bankok. „

Nos a becsapás jogi értelmezése ebben az esetben a tévedésbe ejtés és tévedésben tartás valamint anyagi kár okozása, ezáltal az csalásnak minősül és büntetendő.

Rövidre fogva a mondandómat, 2011 decemberében az ügyészség a panasz beadványomat is elutasította úgy, hogy további jogorvoslatnak nincs helye, viszont 60 napon belül pótmagánvádlóként léphetek fel.

Érdekelne, az ügyészség hogyan értékeli az első fokú ítéletet? Miként minősíti azt, hogy devizaelszámolásúvá tették a kezelési költséget, amelynek semmi köze a deviza árfolyamának változáshoz ezáltal milliárdokat vettek el az emberektől és miként vagy minek minősíti azt, hogy devizakereskedelmet folytattak a bankok az ügyfelek kárára és az ő hasznukra, holott a szerződés értelmében az ő hasznukat a kamat kell, hogy fedezze.

Miként értékeli az ügyészség, a bíróság azon kijelentését és ítéletét, hogy mindez „burkolt ügyleti kamatként jelenik meg, így a fogyasztó hátrányára a másik félnek teljesen indokolatlan, egyoldalú előnyt biztosít „ valamint az, hogy " tényleges szolgáltatás hiányára" való hivatkozással hozta meg ítéletét a bíróság. A burkolt kamat mértéke összeadva a hivatalos kamat mértékével valamint összeadva a jogosulatlan (szolgáltatás nélküli) devizakereskedelemből keletkezett jövedelemmel, véleményem szerint kimeríti az uzsora mértékét és fogalmát, valamint ezen megtévesztő magatartás amelyet a bankok előre megfontoltan és összehangoltan, az extra profit érdekében kiviteleztek, kimeríti a csalás bűntettét is.

Az ügyészség szerint mindez nem fér-e bele a Btk. 10.§(1) bekezdése szerinti szándékos vagy a gondatlanságból elkövetett cselekmény fogalmának, amely veszélyes a társadalomra, ugyanis több százezer embert érint és rajtuk keresztül a közvetlen családtagjaikat is. Rengeteg életáldozatot követelve.

Mindezt pótmagánvádlóként reményeim szerint hamarosan megtudhatom, amit örömmel megosztok Önökkel.

Kelt, Gyulán 2012 január havának 22-én: Kásler Árpád

Forrás: Kasler Árpád

Megnyitva 8461 alkalommal

Hozzászólás   

#6 nagy égaljaTengerszem 2013-03-24 22:29
Tisztelt Lenthardtné D. Ibolya ! - Én tudnám, hogy ki állitaná meg a gyönyörü hazug pénzvilágot, hát a becsapott becsületes Magyar Nemzetben élö emberek, mert csak is magunkra számithatunk, a lefegyelö kormány politikusainknak a minimálbérünk adójából a csillagászati havi tiszteletdij kel nem a tisztességes törödés a néppel, igérgett a jobb oldal , éppen úgy mint az baloldal, hazudnak égnek világnak, de már aztsem hiszük amit netán kérdeznének. Áljon a NÉP a közép uton és tegye a dolgát, épen ugy mint 1848-as küzdelmében, látjuk mi már hogyan szorakoznak velünl a hátér hatalom, nem kell a millió népnek meghátrálni ettöl a zsaroló Zsidó 3-400 száz cion bandától, mert nekik sok pénzük van és még többet akarnak rabolni a népektöl, és utánna rájuk engedik a mérgezö levegöt ami elpusztit, a földjeink meg övéké lesz ,akik megmaradnak azok lesznek a kiszolgáló rabszolgájuk, olyan mindegy igy vagy ugy pusztulunk el, de akkor pusztuljonak a Ciónok is! :D
#5 Sándor 2012-01-24 22:35
Először is: nincs min csodálkozni, mert a hatalmon lévőknek nincs hitelük, vagy ha van, akkor azt az általunk befizetett adókból kapott fizetésükből könnyedén kifizetik és még bőven marad is. Másodszor: ki itt a végrehajtó hatalom? Na, ugye?! Saját magát mégsem hozza kínos helyzetbe...Harmadszor: kit érdekelnek a magyar ( és nem magyar, de ugyanolyan szeréncsétlensorsú ) családok kínjai? Az a lényeg, hogy a bankokkal nem lehet ilyen módon szembemenni, mert különben ránk húzza a vizes lepedőt az EU, az IMF, és a többi...Hogyan lehet ebből kijönni? Hát sehogy, amíg 400.000 [] tüntet a demagóg kormány mellett. Na a másik tábor is megér egy misét! Viszont most legalább nem vertek agyon senkit, mint 2006-ban. És már ennek is örülhetünk.
#4 Somogyi Zsolt 2012-01-24 11:31
Tisztelt Fórum!
Ezúton kérem, elhamarkodott kritikai megjegyzésem figyelmen kívül hagyását - mivel az oldalon megjelent anyag teljességgel ellentmondó a Kásler Árpád BÁÉSZ Elnök úr általam ismert -az azonos Ítéletből levont - Gyulán 2012.január 10.-én keltezett - következtetéseivel.....
Köszönettel megérésükért, változatlan kitartást kívánva munkájukhoz!
Somogyi Zsolt
#3 Négyesi Erika 2012-01-24 09:29
Elgondolkodtató, hogy csak próbálkozunk, várunk, kérünk, miközben a napnál is világosabb, hogy átvertek, átvernek minket. A jog, elvileg az igazság mellett áll... jelen esetben mégsem lehet érvényesíteni. De kérdem én.. ha összefogunk, és nem fizetünk, és nem engedjük árverezni a házakat, az a magántulajdon jogos megvédése. Olyan pénzt adtak, ami nem létezik, és ennek a többszörösét kérik vissza, az az uzsora.. Az a törvény, ami a jó mellett áll, ami megvédi az értékeket, jelen esetben a családokat. Mert ettől nagyobb érték nincs! Ha a kormány nem tud, nem mert tenni értünk, akkor tegyünk mi. Mert segíts magadon, Isten is megsegít, tartja a mondás.
#2 Lenhardtné D. Ibolya 2012-01-24 08:59
Sok erőt kívánok Kasler Árpád úrnak ehhez a nemes harchoz, hiszen valóban átvertek a bankok egymillió magyart és ezt nem lehet annyiban hagyni.
A bankadóból eredő kiadásaikat is áthárítottak az ügyfelekre, miközben az EU-hoz futkároznak panaszkodni, hogy milyen nehéz a sorsuk. Az, hogy tényleg elhúzzanak Magyarországról, nem igazán jut eszükbe, mert ekkorát nem kaszálhatnának sehol másutt.
A bankoknál talán csak egyféle társulás gerinctelenebb, az un. faktoring cégek, akik a bank leányvállalataként próbálják behajtani a tartozást mégpedig a legdurvább fenyegetésekkel.
Meddig tűrjük még ezt az elképesztő agressziót a pénzvilág részéről?
Kicsiben a hitelkárosultakat, nagyban az országot fenyegetik rendszeresen, miközben az adósság csak növekszik, hiába fizetünk/fizetnek. Egyoldalú módosításokkal, árfolyamingadozásra való hivatkozással harácsolnak gátlástalanul. Ki állítja meg őket?!
#1 Somogyi Zsolt 2012-01-24 08:58
Tisztelt Fórum!

Köszönet a sok csodálatos információért, tényfeltárásért múltunkból - nap, mint nap olvasom népünk múltjáról szóló írásaikat - de kérem legyenek óvatosabbak a jelen eseményeinek történéseinek ÁTVETT közléseivel! Megalapozott ismereteim szerint a fenti ítéletből fakasztott következtetések elnagyoltak, sőt tévesek! Magam is a banki károsultak közé tartozóan; követem ügyvéd segítségem útján az eseményeket és ezért merem azt megemlíteni.
Köszönettel és tisztelettel mérhetetlen értékes munkájuk iránt:
Somogyi Zsolt, Budapest

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások