20210929
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2008 június 25, szerda

Tömeges megtérések az internet által?

Szerző: Magyar Kurír

Általában kinevetnek, amikor azt mondom, hogy az internet tömeges megtéréseket fog eredményezni – írja egy internetes szakember, aki saját megtérését a világhálónak köszönheti.

„Aki sok időt tölt internetezéssel, jól tudja, hogy a közönséges vagy erkölcstelen tartalmú oldalak és a lelkileg építő oldalak aránya kb. végtelen az egyhez. Jómagam mint internetes fejlesztő és marketinges, aki évek óta figyeli az internetes kultúrát, ennek ellenére úgy vélem, komoly érvek szólnak amellett, hogy a világháló nyújtotta újfajta kommunikáció minden eddigi médiumnál hatékonyabban vezeti el az igazságra a tévelygő lelkeket" – írja Jennifer Fulwiler az InsideCatholic internetes újságban.

„Három évvel ezelőttig magam is tévelyegtem; megrögzött, harcos ateista voltam. Azután valami kíváncsiságféle fogott el: lehet, hogy az élet több, mint a látható világ? Keresni kezdtem Istent, méghozzá szó szerint: mivel nem tudtam kihez fordulni, a Google-ba írtam be a keresett szavakat. Később blogot is indítottam. Eleinte mindez egyszerű gondolatkísérlet, félkomoly filozófiai kérdésfelvetés volt. Álmomban sem gondoltam volna, mi lesz belőle... Két év múlva a férjemmel együtt megkeresztelkedtünk, és azóta is gyakorló katolikusok vagyunk."

„Az internetet három jellemzője különbözteti meg minden más médiumtól, s ezeknek köszönhető, hogy azt hiszem, a férjem és én csak az első fecskék vagyunk, mert az internet segítségével még nagyon sok megtérő fog rátalálni a katolikus egyházra."

1. Az internet interaktív

„Amikor először kerestem online információt a vallásról, örültem, hogy jócskán találtam olyan véleményeket, amelyek saját ateista nézeteimet tükrözték. Az istentagadásnak ugyanazokkal az érveivel találkoztam, amelyeket a családban és a barátaimtól gyerekkorom óta hallottam és magam is sokszor hangoztattam. Volt azonban egy jelentős különbség – a hozzászólások.

Érdeklődéssel olvastam a keresztények és az ateisták vitáit a neten. Először egészen megrökönyödtem, amikor egy keresztény kezdett érvelni. Addig azt hittem, csak nekünk, ateistáknak vannak fogós kérdéseink, és a mi világnézetünk az egyetlen, amely nem omlik össze, ha alaposabban megkérdőjelezik. Arra számítottam, hogy a keresztények összeroppannak. A viták során azonban kiderült, hogy ha valaki őszintén gondolkodik, be kell ismernie, hogy a keresztények hite ésszerű alapokon nyugszik. Sőt... mindinkább úgy tűnt, mintha az ő világnézetük volna igazán logikus. Arra gondoltam, van néhány jó kérdésem számukra; és volt is. De kiderült, hogy nekik is volt egy-két jó kérdésük az én számomra.

Az interaktív médiumokban a hamis információkat megcáfolják, a téves, hiányos eszmék összeomlanak a keresztkérdések súlya alatt, és ezt mindenki észreveszi, aki őszintén keresi az igazságot. Bármi legyen is a felfogásunk, az interneten nem tudunk úgy elszigetelődni a másként gondolkodóktól, mint a valós életben. Az én esetemben ez azt jelentette: ahelyett, hogy ateista barátaimtól megerősítést kaptam volna, keresztényekbe botlottam, és szembesülnöm kellett a felfogásukkal. Ismételten azt tapasztaltam, hogy a nehéz kérdések egyedül a keresztények, különösen a katolikusok hitrendszerét nem ingatják meg."

2. Az internet mindenki számára hozzáférhető

„Az interneten bárki elmondhatja, amit akar. A nyilvánosság immár nemcsak azok kiváltsága, akik szépen meg tudják fogalmazni a gondolataikat, van idejük könyvet írni, vagy megfelelő kiadói kapcsolatokkal rendelkeznek. Az információt ma már nem az elit birtokolja. Az interneten keresztül több gondolat, kérdés, gyors, személyes válasz jut el az emberhez. Megismerhetővé válik az egyszerű ember teológiája, vagyis az, ami a hétköznapi életben működik."

3. Az internet közvetlen

„A legnagyobb és a legfontosabb különbség a világháló és a hagyományos média között az, hogy a neten az emberek spontán módon szólalnak meg. Blogokat és hasonló személyes írásokat olvasni olyan, mintha belehallgatnánk az emberek gondolataiba. Én a hozzászólásokban, a fórumokon, az eldugott blogokban találkoztam az élő, lélegző kereszténységgel; olyan írásokban, amelyekről a szerző nem is sejtette, hogy valaha valaki el fogja olvasni. Itt az igazi kereszténységre találtam rá, nem arra a szalmabábra, amelyet az ateisták állítanak, hogy kigúnyolhassák és ledönthessék. A keresztények hétköznapjaiba való bepillantás nyomán ismertem fel: igen, a keresztények valóban hiszik, amit a hitük tanít, és ettől a hittől az életük tényleg egészen más. Kicsit úgy éreztem magam, mint az ókori római gladiátorviadalok szemtanúja, aki végignézi, ahogy a keresztények meghalnak a Colosseumban. Kacagni és gúnyolódni mentem oda; összezavarodva és kíváncsian jöttem el, hogy vajon mi motiválja ezeket az embereket.

Az információbőség mindig segíteni fogja az igazi kereszténységet, mert az igazság a kereszténység oldalán van. Az internet korában a szívnek és az értelemnek egyaránt bőséges információ áll rendelkezésére. Saját tapasztalatból tudom, hogy ekkora információözönben a legkeményebb ateista sem állhat ellen az igazságnak, még ha csak fél szívvel keresi is."

Jennifer Fulwiler blogja, ahol megtéréséről és keresztény életéről ír, itt található.

Forrás: Magyar Kurír 

Megnyitva 8507 alkalommal

Hozzászólás   

#26 névtelenFogadós 2012-09-17 17:30
Ha a logikát vesszük az ateizmus sokkal logikusabb mint a katolikus vallás.
+1 #25 VÁ: Tömeges megtérések az internet által?leszerelt 2012-09-17 01:38
Idézet - Éva-Kata:
... a régi honlap Őszaktonája azonos a mostani Leszerelt-tel? A szavak értelmében azonosnak gondolom. Kérlek válaszolj. Köszönöm!


Kedves Éva-Kata,

Minden katona előbb-utóbb leszerel, és más beosztást kap.

Szeretettel,
leszerelt
+1 #24 SzfvárÉva-Kata 2012-09-15 10:30
Kedves barátaim!
A baj az, hogy nem ez van:
- törölni csak trágár írásokat szabadna!
- mindenkinek akár egyetértő, akár egyet nem értő véleményét tiszteletben kellene tartani! (úgy értem törölgetés nélkül közzé kell tenni) majd arra kap válaszokat, amelyekből választgathat a maga épülésére!
- az itt feltett cikk a tájékozódni vágyókat, az igaz utat keresőket tökéletesen megzavarja, mert joggal gondolhatja, hogy a honlap szellemiségébe illik, mivel itt jelentettétek meg! Úgye a kanonizált bibliai tanokon élő katolikus vallás és hatalmista, kollaboráns egyháza nem illik e honlap szellemiségébe? Legalábbis remélem, hogy nem! Ha így van, itt helye sem lehetett volna a fenti "megtérésről" szóló írásnak.

Egy más kérdés: a régi honlap Őszaktonája azonos a mostani Leszerelt-tel? A szavak értelmében azonosnak gondolom. Kérlek válaszolj. Köszönöm!
#23 Merkurius 2012-04-05 15:05
Biró Lajos valóban elég jól látja a dolgokat .
Érdemes meghallgatni az előadását .
Az első néhány percet át lehet ugrani , de utána jó az előadás .

www.youtube.com/watch?v=Qn6aukxTBRs
+1 #22 Rékabea 2012-04-05 08:30
Részlet Biró Lajos : A Magyar Jézus és a zsidó-kereszténység bukása cimü könyvböl .:
" A jézusi Atya a szeretet és nem a gyülölet Istene, aki soha nem parancsolt ölésre (ellentétben Jahvéval! (aki a Bibliában Úrnak neveztetik!) - aki feltámasztja a halottakat, aki gyógyit (hiszen Jézus azt mondta, hogy ö és az Atya egyek, tehát Jézus yógyitásai, csodatételei, kijelentései egyben az Atyáéi is), aki az örök élet vizét nyújtja : a Világosság jóságos Istene. A jézusi és a zsidó istenképzet teljesen ellentétes tehát és a gnózist kiirtó gyöztes judeokereszténység olyan vallásvegyüléket hozott létre, ami se nem jézusi, se nem zsidó igazán. Hogyha egy hordó borba egy pohár szennyvizet töltünk, akkor éppugy szennyvizet kapunk, mintha egy hordó szennyvizbe öntünk egy pohár bort. A gyalogszedret sem lehet egybeoltani a szölövel.
Ezért a judeokereszténység megalapitói egy második júdási (ördögi)árulást követtek el Jézus ellen, "istenné" emelve a gonoszság és hazugság Teremtöjét, a vérszomjas démont, e világ fejedelmét. (Jehovát!)
A jó és rossz, az igaz és hamis, a világos és a sötét összemosása, összekeverése mindig a Gonoszt szolgálja, és a lehetö legveszedelmesebb eltévelyedés.
Ezért kérlek benneteket
MAGYAROK !!! TESTVÉREIM !!!! SZAKADJATOK EL
A HAZUG ZSIDÓ-KERESZTÉNY EGYHÁZAKTÓL, AMELYEK JÉZUS ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÁT TERJESZTIK. - TÉRJETEK VISSZA A MAGYAROK ISTENÉHEZ , A SZKITA-HUN-MAGYAR ÚR JÉZUSHOZ-
Aki NEM AZONOS Krisztussal !!
TESTVÉREIM !!! MAGYAROK !!! - HA AZT AKARJÁTOK, HOGY SORSUNK JOBBRA FORDULJON,
HALADÉKTALANUL TÉRJETEK MEG SZERETÖ ATYÁTOKHOZ, A SZKITA ÚR JÉZUSHOZ !!!!
TESTVÉREIM !!!! ÉBREDJETEK !!!!
#21 Zoli 2012-01-10 21:54
Idézet - sound:

Úgy látom ezt már túltárgyaltuk. :)


Egyet értek :-) >Zoli
#20 sound 2012-01-10 17:18
Idézet - Tengezin:
Sound polgártársnak

Kedves Sound,

Hivatkozol a szakás cikkre, ahol nekem volt egy kérésem, hogy egy bukovinai nevű hozzászólását töröljük. Ez meg is történt, és szerintem ehhez sem kell szabályozás: az emberi méltóságot sértette több helyen is. Engem lehülyézett, a szerzőt lekiszsidócsajozta. Ha Zoliék nem törölték volna ezt a "hozzászólást", én mentem volna el.

Ennek ürügyén hadd mondjam el, hogyan látom én azt a kettősséget, amit igaz keretény erkölcs hiányában még nem bírsz megérteni.

Van egy látszólagos ellentmondás: az oldal felügyelői tiltják a pálista=saulista=judaista "keresztény" tanok hirdetését, ugyanakkor fellépnek a zsidózás ellen, illetve ahogy én látom, minden sértő és becstelen, erkölcstelen bejegyzés ellen.
Tudtad, hogy ez ránk év(tíz)ezredek óta jellemző? Hogy nem csak a szittya birodalomban, hanem még az erdélyi magyaroknál (székelyeknél), ahol legtovább megőrződött a tiszta hit, teljes vallásszabadság volt? Tartott mindez az 1600-1700-as évikig, amikorra a habsburg terror Erdély lakosságának közel FELÉT kiirtotta, és szászokat, oláhokat, albánokat telepített a helyükre.

A(z erkölcseibe) magyar tehát mindig elnéző volt a más gondolkodással szemben, ezért a honlapon is bárki kifejtheti a véleményét, amíg az nem megy más vagy mások rovására.
Ahogyan a keresztény erkölcsnél leírtam: mindegy, hogy kinek minek születik valaki, mert a cselekedet, a viselkedés a meghatározó. Hogyha ez a honlap is zsidó, cigány, stb. ellenes lenne, az ellenségei malmára hajtaná a vizet, akik pl. az antiszemitizmust is azért találták ki, hogy elkóborló báránykáikat egy karámban tarthassák. Nem magyar érdekeket szolgálnak azok a gyűlölködő, kiirtással fenyegetőző honlapok, akik embereket a származásuk miatt fenyegetnek. A cselekedet a döntő.
A haza sem azé, aki meghal érte, hanem aki teleszüli.


Kedves Tengezin!
A szakás cikkre Zoli bejegyzése miatt utaltam, a sértegetés törlése ellen nem szóltam, hisz ez egyértelmű.
Már pedig az utóbbi napokban elég sok zsidózás, meg egyéb megy a hsz-ben. Köszönöm hogy ennyi mindent leírtál, de többségében tisztában vagyok az általad írtakkal.
Lehet hogy nem vagyok igaz keresztény, ebben is igazságod lehet, mert engem ilyen fogalmak már nem nagyon érdekelnek, hisz olyan nagyon cselekmény-tanító-földik, viszont ezek is még további megértési szakokba tartozók, tehát létezik ezen felül is még mit megérteni és ebbe belehelyezni azt a már megélt és kimerített kereszténység dolgot. :)
#19 sound 2012-01-10 17:07
Idézet - Tengezin:
Idézet - sound:
Idézet - Zoli:
Idézet - sound:
[Milyen érdekesen működik az emberi logika. :)


Ezért nem jó a több értelmû rövid rejtélyek.

A szabályzat ugyan az ami volt is a régi honlapon. Ha ott érthetô volt miért nem érthetô itt?
egy részlet:

magyarmegmaradasert.hu/.../...
>Zoli


Kedves Zoltán!
Én tovább nem magyarázkodom, mert semmi "több értelmű és rejtélyes" kérdést nem tettem fel. A hsz-eket alulról felfelé haladva olvasva, jó helyen van és érthető, főleg a #3 sound 2012-01-08 21:41 elolvasása és az utána történtek szerint. Mint mondtam volt a következetességre kérdeztem rá.
Úgy látom ezt már túltárgyaltuk. :)

S attól, hogy megint megújítva cikként felkerül az, amit mint "fix Szabályzatként" valahova oda kellene elmozdíthatatlanul rakni, ...
A praktikusság sosem egy hátrány, az egyenesség pedig erény. :)


Nem nagyon hiszek ezekben a fix szabályzatokban. Régen is működtek az íratlan törvények, ma is működnek. Külső törvényre annak van szüksége, akiből hiányzik a belső. Azt meg nem sajnálom, hagyja itt a honlapot, van sok másik.
A szabályozásról mindig az a harrypotteres filmrészlet jut eszembe, amikor a boszorkányiskola új igazagtónője nekiáll rendeleteket hozni, és a végén már nem fér el a falon a sok szabályozás... De nem lett tőle rend.


Kedves Tengezin!
Hát amit Zoli tart Szabályozásnak, annak szövege nem mondható épp nem nagy beszabályozottságnak, szépen lehet miatta és benne halászni is, de hogy még ennyit sem egy "fix" mindenhol látható helyre? Én ezt fixiroztam.
Elnézést, nem jól használtam a időzőjelt, nem "fix Szabályzatként" kellet volna írnom, hanem hogy állandóan látható irányvonalként legyen valahova feltéve.
A többivel egyetértek, amit felvetettél, de nem mindenki ilyen felfogású, mint mi. :)
+3 #18 Tengezin 2012-01-10 15:45
Sound polgártársnak

Kedves Sound,

Hivatkozol a szakás cikkre, ahol nekem volt egy kérésem, hogy egy bukovinai nevű hozzászólását töröljük. Ez meg is történt, és szerintem ehhez sem kell szabályozás: az emberi méltóságot sértette több helyen is. Engem lehülyézett, a szerzőt lekiszsidócsajozta. Ha Zoliék nem törölték volna ezt a "hozzászólást", én mentem volna el.

Ennek ürügyén hadd mondjam el, hogyan látom én azt a kettősséget, amit igaz keretény erkölcs hiányában még nem bírsz megérteni.

Van egy látszólagos ellentmondás: az oldal felügyelői tiltják a pálista=saulista=judaista "keresztény" tanok hirdetését, ugyanakkor fellépnek a zsidózás ellen, illetve ahogy én látom, minden sértő és becstelen, erkölcstelen bejegyzés ellen.
Tudtad, hogy ez ránk év(tíz)ezredek óta jellemző? Hogy nem csak a szittya birodalomban, hanem még az erdélyi magyaroknál (székelyeknél), ahol legtovább megőrződött a tiszta hit, teljes vallásszabadság volt? Tartott mindez az 1600-1700-as évikig, amikorra a habsburg terror Erdély lakosságának közel FELÉT kiirtotta, és szászokat, oláhokat, albánokat telepített a helyükre.

A(z erkölcseibe) magyar tehát mindig elnéző volt a más gondolkodással szemben, ezért a honlapon is bárki kifejtheti a véleményét, amíg az nem megy más vagy mások rovására.
Ahogyan a keresztény erkölcsnél leírtam: mindegy, hogy kinek minek születik valaki, mert a cselekedet, a viselkedés a meghatározó. Hogyha ez a honlap is zsidó, cigány, stb. ellenes lenne, az ellenségei malmára hajtaná a vizet, akik pl. az antiszemitizmust is azért találták ki, hogy elkóborló báránykáikat egy karámban tarthassák. Nem magyar érdekeket szolgálnak azok a gyűlölködő, kiirtással fenyegetőző honlapok, akik embereket a származásuk miatt fenyegetnek. A cselekedet a döntő.
A haza sem azé, aki meghal érte, hanem aki teleszüli.
#17 Tengezin 2012-01-10 15:03
Idézet - sound:
Idézet - Zoli:
Idézet - sound:
[Milyen érdekesen működik az emberi logika. :)


Ezért nem jó a több értelmû rövid rejtélyek.

A szabályzat ugyan az ami volt is a régi honlapon. Ha ott érthetô volt miért nem érthetô itt?
egy részlet:

magyarmegmaradasert.hu/.../...
>Zoli


Kedves Zoltán!
Én tovább nem magyarázkodom, mert semmi "több értelmű és rejtélyes" kérdést nem tettem fel. A hsz-eket alulról felfelé haladva olvasva, jó helyen van és érthető, főleg a #3 sound 2012-01-08 21:41 elolvasása és az utána történtek szerint. Mint mondtam volt a következetességre kérdeztem rá.
Úgy látom ezt már túltárgyaltuk. :)

S attól, hogy megint megújítva cikként felkerül az, amit mint "fix Szabályzatként" valahova oda kellene elmozdíthatatlanul rakni, ...
A praktikusság sosem egy hátrány, az egyenesség pedig erény. :)


Nem nagyon hiszek ezekben a fix szabályzatokban. Régen is működtek az íratlan törvények, ma is működnek. Külső törvényre annak van szüksége, akiből hiányzik a belső. Azt meg nem sajnálom, hagyja itt a honlapot, van sok másik.
A szabályozásról mindig az a harrypotteres filmrészlet jut eszembe, amikor a boszorkányiskola új igazagtónője nekiáll rendeleteket hozni, és a végén már nem fér el a falon a sok szabályozás... De nem lett tőle rend.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások