Print this page
2008 július 20, vasárnap

A bolygók hatásai életünkre

Szerző: Soltész Mónika

A Hold hatásait a mindennapjainkra már többé kevésbé mindenki ismeri, ismerjük most meg a többi bolygó hatásait...

A Nap fényének és melegének köszönhetően van élet a Földön. Hatását talán a szívhez lehetne hasonlítani, amely testünk működésének az alapja. A Nap egy csillag, amely körül forog a Föld, a szív pedig szervezetünk vérkeringését szabályozó pumpa.

A Nap állása egy adott horoszkópban megmutatja az illető élettel kapcsolatos, terveit. A Nap az élet ereje, személyisége vázát alkotja meg. Egy kedvező Napállás derűs életszemléletet, önbizalmat, akaraterőt, jó vezetői képességet eredményez. Egy kedvezőtlen Napállás pedig bizonytalanságot, másoktól való függést, önzést, arroganciát, időnként pedig gőgösséget eredményez.

A Merkúr a Naphoz legközelebb található bolygó, az ember kapcsolatteremtő képességét, a másik fél iránti érdeklődését segíti elő. A Merkúr energiája bolygoknyitottságot, kíváncsiságot és gyors észjárást erősíti, legerősebb a hatása 6 és 12 éves kor között. Talán ezzel magyarázható, hogy a felnőttek nagy része miért racionális és miért keresi ritkán a kapcsolatot a belső világával. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy a tudat egyoldalúan fejlődik, az ember elvész a magyarázatokban, az elméletekben és az érvek-ellenérvek útvesztőjében. A Merkúr energiájának elsődleges célja a racionalitás, a logika és a tudomány erősítése.

A Merkúr pl az újságírók patrónusa is. A Merkúr és a Vénusz energiája élteti pl a divat változásait… a Merkúr és a Hold energiája a bulvárlapokat… a Merkúr és Jupiter energiája a nevelő szándékú kiadványokat… a Merkúr és az Uránusz energiája a tudományos folyóiratokat és a sokszor az aktuális renddel „szembenálló” újítások sajtóját insirálja.

Egy pozitív Merkúrállás az embernek természetes mozgékonyságot és rugalmasságot kölcsönöz, az ilyen személyiség kíváncsi, nyitott, gyors észjárású, intellektuális elme.

Egy kedvezőtlen Merkúrállás következménye az ideges lelki alkat, mely nyugtalansággal társul. Hatására nehezen illeszkedik be közösségbe, távolságtartó, nehézségei lehetnek az olvasásban, a beszédben.

A Vénusz a Naptól számított második pályán kering, a testben lakó lélek érzelmeinek inspirálója. A szeretet, a szerelem, a rokonszenv, a becézgetések, a befogadás és kötődés energiája. Saját személyiségünk tükörképe. A Vénusz hatására érezzük magunkat biztonságban és szeretettől körülvéve. Az ő hatására érezzük szükségesnek a másik ember közeledését, összefonódunk vele és ezáltal saját személyiségünk is gazdagodik. Például a Merkúr által megteremtett kapcsolatok a Vénusz hatására mélyülnek el. Segítségével vagyunk képesek kötődni egy tárgyhoz, egy állathoz vagy egy emberhez… így gazdagítjuk belső életünket. A Vénusz energiájának kiteljesedése 12-16 életévünk közé esik. Ez az időszak a flörtölések, a tükörbe nézések, a zene, mozi bűvöletének az ideje. Ezekben az években fejlődik a szépérzékünk, az érzékenységünk, az erkölcsi tisztaságunk. Ez a korosztály miközben szüntelenül keresi az édeni boldogságot, észre sem veszi, hogy örökre elhagyja azt. A Vénusz felkelti bennünk az erotika és az érzéki örömök utáni vágyat, a hangulati változásokat és a fizikai megnyugvásra való törekvésünket. A lélek az igazi értékeket keresi!

Egy kedvező állású Vénusz az embert társaságivá, mások által szeretetté, csábítóvá, érzékivé teszi, eredetiségre, az udvarlás művészetére tanítja. Hatására az ember nemcsak az embertársai, de a szép tárgyak iránt is érzékennyé válik, képes megérezni és kielégíteni mások szükségleteit, vagy megtalálni a legmegfelelőbb helyet pl egy tárgy számára.

Egy kedvezőtlen Vénuszállás problémákat okoz a társasági és érzelmi életben. A hatása alatt álló ember csak nehezen tudja kifejezni az érzéseit, ezért állandóan elégedetlennek érzi magát. Gyakran lusta, fukar és kényelemszerető. Könnyen áldozatul eshet saját érzelmeinek, vagy pedig zárkózottságba menekül.

A Mars a negyedik keringési pályán az anyagi világ hajtóereje, energiája, amely új életeket hoz létre. A fejlődés, a haladás lehetősége az emberiség számára. Erősíti a nemek közötti harcot, a megtermékenyítésre való törekvést, a férfiasságot, az erőt, a hősiességet. A Mars erejének köszönhető, hogy van bennünk energia arra, hogy érezhessük jelenlétünket a világba és különbözzünk a többi embertől. Ez az energia eredményezi, hogy aktív és egyéni módon vagyunk képesek küzdeni pl a túlélésért, saját javaink megvédéséért és az újabbak megszerzéséért. A Mars ereje dolgozik bennünk amikor eltávolítjuk magunktól mindazt, ami kellemetlen számunkra, vagy amit feleslegesnek érzünk a környezetünkben. A Mars a túlélési ösztönt generálja. A Mars energiája a Vénusz uralkodása után fejti ki a leginkább a hatását kb a 16.életév körül. Az álmok és az elragadtatások idejét a konfrontáció, a szülőkkel, iskolával, munkával, viselkedési normákkal és a saját gyengeségeinkkel szemben fellépő ellenkezések kora váltja fel. A fiúk ebben az időben alakítják ki férfiasságukat és ekkor mutatják ki először fölényüket a lányokkal szemben. Ez a bizonyítások kora. A lányok kifejlődő marsi energiájuk teljes egészét a partnerükre ruházzák át, hogy ezután a védelmét élvezzék.

A Mars energiájának az áthelyezése a partnerbe, egy ismert sportolóba vagy akár egy jól menő autóba kortól függetlenül gátolja az ember, az egyén fejlődését.
A felnövekvő fiatalság Mars-energiájának a fejlődése azt eredményezi, hogy a lányok és a fiúk saját egyéni erejük tudatára ébrednek.

Egy kedvező Mars-állás rendkívüli aktivitást, vitalitást, bátorságot, fizikai erőt és kezdeményezési képességet kölcsönöz az embernek. Arra is képes, hogy „hegyeket elmozdítson”, soha nem adja fel a harcot. Egy gyenge vagy kedvezőtlen Mars-álláskor az ember nem tudja megfelelően felhasználni a bolygó energiáját. Nehezen éri el céljait, nem tudja megvédeni saját érdekeit. A tehetetlenség érzése ráadásul csak fokozza a fusztrációt.

A Vénusz és a Mars együtt erősíti a szerelmespárokat, az emberek közötti viszonyokat. Például Mars hatására az ember megkívánja a szerelmet, Vénusz pedig kívánatossá teszi. Vénusz a csábítás erejét, az erotikát, a szépséget és az együttlét szükségletét kelti életre az emberben, a Mars pedig a szenvedélyekkel és energiával szabad folyást enged hódító és néha romboló természetének.

A Merkúr által kötött, és a Vénusz által fenntartott kapcsolatainkat a Mars energiájának segítségével tudjuk megszakítani.

A Jupiter a Naptól számítva Naprendszerünk ötödik bolygója. Az emberekben a gyógyító erőt erősíti. Ez az erő a hitből, a reményből, az életbe vetett bizalomból táplálkozik. Jupiter tudatosítja bennünk az élet célját és értelmét. Energiája aktivizál, az előrevivő erőt adja útkereséseinkben, az élet értelmének a keresésében. Ezek az útkeresések egy olyan tudati szint felé viszik az embert, amelynek célja és forrása az istenség. A Jupiter kb 12 év alatt kerüli meg a Napot. Minden ciklus egy-egy meghatározott fejlődési szakaszt erősít. Az első 12 év alatt a gyermek még nem érzékeli személyesen a Jupiter energiáját. A második ciklusban a Jupiter energiája egy olyan személyen keresztül fejeződik ki, akivel szemben mély bizalmat érzünk. Ez a személy lehet egy szülő, egy barát, egy tanár, egy híres sportoló, egy nagy kalandor vagy akár egy szent ember is. A harmadik ciklus kezdetével, vagyis úgy 24 éves korunk körül hitünk és reményünk immár önmagunk felé irányul. A Merkúr kinyilvánította a számunkra elrendelt intelligenciát, a Vénusz megtanított arra, hogyan teremthetjük meg a harmóniát, a Mars tudatosította bennünk saját erőnket, a Jupiter pedig megmutatja ezeknek az egyesített erőknek a fejlődési útját, amelyek, ha helyesen használjuk őket, rámutatnak az életünk értelmére. Ha helyesen használjuk fel ezeket az energiákat, akkor széles látókörű emberré válunk, aki képes rendezni az életét, és azt világi vagy vallási értelemmel felruházni. Egy erős Jupiter-állás következtében az ember nagylelkűvé válik, nagy fejlődési lehetőségekkel és esélyekkel. Egy ilyen személy ösztönző erő a többiek számára. Ennek megfelelően szívélyes, kedélyes, segítőkész, tele van lelkesedéssel és meggyőző erővel. Egy kedvezőtlen vagy gyenge Jupiter-állásnál az illető ember nem ismer mértéket. Nem tudja mikor kell a dolgokat abbahagyni (pl. a szerencsejátékot), túl sokat akar és markol, nem tud uralkodni magán, gyakran túloz. Úgy látja, hogy kizárólag az ő látásmódja a helyes. Időnként elveszti az életbe vetett hitét és bizalmát.

A Jupiteri-energia legnagyobb ellensége a fennakadás, a kilátástalanság és az unalom.

A Szaturnusz a hatodik és egyben az utolsó szabad szemmel látható bolygó a Naprendszerünkben. Az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót csak speciális csillagászati műszerek segítségével figyelhetjük meg.

A Szaturnusz az ember alkotó energiája, a józan gondolkodás és a tanulás folyamatát segíti. A Szaturnusznak köszönhetően vállalunk felelősséget a családtagjaink vagy a hozzánk közel álló személyekért. A Szaturnusz irányítja a lelkiismeretünket. Ennek az energiának a segítségével ismerjük fel azokat az ideálokat amelyeket a Jupiter energiája tudatosított bennünk. A Szaturnusz erőfeszítése arra irányul, hogy meg tudjuk valósítani a bennünk szunnyadó ideális ember képét. Ebben természetesen a Nap és a Hold energiája is fontos szerephez jut. Cselekedeteink „határőre” a Szaturnusz energia, más szóval ő szab gátat a megnyilvánulásainknak. A Szaturnusz korlátozásai összhangban vannak a Nap által adott önmegvalósítási terveinkkel. Mindenki tehetséges valamilyen területen, mégsem tud mindenki szépen énekelni, rajzolni vagy kiemelkedő sportteljesítményt nyújtani, hiszen minden ember lehetőségei korlátozottak.

A Mars aktivitásának ideje alatt még minden lehetséges területen szeretnénk magunkat kipróbálni, a Jupiter már meghatározott irányt szab a cselekedeteinknek, a Szaturnusz pedig végül megadja a konkrét formát. A Szaturnusz kb 28 év alatt járja be a 12 csillagjegyet, kb ugyanennyi idő telik el az ember felnőtté éréséig. Ilyenkor tudatosul benne, hogy maga felelős a saját sorsáért. A 30. életév táján születnek olyan fontos döntések, mint a házépítés, a céglapítás vagy a családalapítás. Pozitív hatású Szaturnusz energia esetén az ember felnőtt, értékes tagjává válik a társadalomnak, olyanná, aki képes arra, hogy javára váljék másoknak. Negatív energia esetén a személyiség figyelmen kívül hagyja a felelősséget, illetve átruházza azt az államra, a jogra, a rendőrségre vagy bármilyen más szervezetre, amely a hatalmat gyakorolja az adott egyén felett.

Amig a Jupiter-energia hittel, bizakodással tölti el az embert, a Szaturnusz-energia megmutatja, hogy mi az, amit kitartó és nehéz munkával élete folyamán elérhet. A Szaturnusz fájdalmas, szenvedések, korlátozások árán végrehajtott tanításának az a célja, hogy az ember komolyan megismerje saját személyiségét és ezzel megtanuljon reálisan gondolkodni. Ez a bolygó arra kényszerít minket, hogy mélyen szemügyre vegyük saját egyéniségünket, vessünk számot a tetteinkről és azok következményeiről. Egy erős állású Szaturnusz hatására az ember türelmes, elővigyázatos, felelősségteljes és megbízható. Egy széles ambíciókkal rendelkező realista, aki rendkívül sokat bír és a semmiből is képes csodát művelni. Nagyra becsüli az igazmondást és a törvényt. Embertársai tisztelettel és megbecsüléssel veszik körül. Egy gyenge vagy kedvezőtlen Szaturnusz-állású ember csak lassan fejlődik, látásmódja beszűkült, nehezen fejezi ki érzelmeit. Rendszeresen depressziók, félelmek, kisebbségi érzések gyötrik. Világnézete meglehetősen korlátolt és konzervatív. Hajlamos rá, hogy makacsul ragaszkodjon a dolgokhoz még akkor is, ha ezek már rég elveszítették a jelentőségüket.

Forrás: virtus.hu

Megnyitva 10262 alkalommal