20221007
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2014 május 24, szombat

Az égbolt tönkretétele - Globális kémiai merénylet az atmoszféra ellen?

Szerző: http://tgy-magazin.hu

Horrorfantáziának vélhető elsőre, Holott néhány kiszivárgott információ igazolta a hír valódiságát, hogy egy amerikai projekt keretében repülőgépekről veszélyes alumíniumkeveréket szórnak a légkörbe, többek között Európa felett is. Ezzel a módszerrel az atmoszférát szeretnék lehűteni és az ózonréteget igyekeznek helyreállítani.

Az égbolt tönkretétele

Csakhogy ennek a kísérletnek a mellékhatása beláthatatlan természeti és egészségügyi kár lehet! - Legalábbis ezt állítja az alábbi cikk szerzője, a dél- afrikai születésű Gabriel Stetter újságíró. A szerző Svájcban szociológiát és etnológiát tanult, munkásságára nagy hatással voltak Noam Chomsky és Rudolf Steiner gondolatai.

Bizarr felhőminták Wisconsin felett, 2003-bólSokan felfigyeltek már arra a jelenségre, hogy ami első pillantásra a repülőgépek utáni szokásos kondenzcsíknak néz ki, még percek múlva sem oszlik szét, mozdulatlanul lebeg a magasban. A csíkok vagy cseppek aztán lassan, folyamatosan, kb. 30-60 perc alatt szétterjednek, sűrű, „habos", felhőszerű masszát alkotva. Ha a nap valahol kibukkan a felhőből, furcsa udvar keretezi, amelyben halvány szivárvány tűnik fel. (Ezt a jelenséget az alumíniumporon megtörő fény idézi elő.) A repülőgépek által szétpermetezett anyag, ill. a módszer angol neve chemtrail, szabad fordításban kémiai anyag által alkotott csíkok.

Mindössze néhány óra múltán a léghőmérséklet valósággal zuhanni kezd, akár 7 °C-ot is. Ezzel párhuzamosan a levegő páratartalma is egyenletesen 30%-ra csökken. (Ez a jelenség a magasban szétpermetezett anyagban található báriumsók jelenlétének tulajdonítható. Ismételt szórás után a páratartalom már csak kisebb mértékben csökken.) Az így kialakult lehűlés és szárazság makacsul, akár napokig tartja magát; általában napsütéses, de feltűnően párás és hűvösebb az időjárás. Eső ilyenkor soha nem esik. Szintén feltűnik az égbolt színének fakósága. A látóhatárt kémlelve az ég egyáltalán nem kék színű, helyette sápadt, fehér csík látható, amelyet legfeljebb a fosszilis eredetű égéstermékek színeznek barnásra. Az ún. chemtrail-akciók legárulkodóbb jele éppen ez, az égbolt fehéres elszíneződése („White Skies"), ugyanis ez napokig látható.

A hivatalos klímakutatás némileg leegyszerűsítve azt állítja, hogy az elmúlt 150 év során elégetett rengeteg fosszilis üzemanyag miatt bolygónk atmoszférája erősen gátolja a hő kisugárzását a világűrbe. Emiatt a bolygónk légköre felmelegszik, ami mára helyenként veszélyes mértéket öltött. A felmelegedés hosszú távon az egész Föld éghajlatát felboríthatja. A prognózis szerint először a sarki jégtakaró olvad el, világszerte szárazság köszönt be, egyre több faj kihalása várható, és végül, 20-50 év múlva az ember sem tudja túlélni a változásokat.

A kutatók már legalább 12 éve keresik a megoldást a sokat emlegetett klímakatasztrófára. 1991 márciusában a két kínai származású amerikai, David Chang és I-Fu Shih, az USA szabadalmi hivatalában oltalmi kérelmet nyújtottak be a következő címmel: „A sztratoszféra dúsítása Welsbach-részecskékkel a globális felmelegedés csökkentése érdekében".

Nagy hatású fémszemcsék

Az úgynevezett Welsbach-részecskék fém-oxidok, amelyek az üvegházhatású gázok által csapdába ejtett hőt infravörös hullámokká alakítják át. Ezek a hullámok kijutnak a világűrbe, így létrejön a kívánt hűtő hatás. A szabadalom szerint a rendkívül parányi fémszemcséket sugárhajtású repülőgépek üzemanyagához keverik, így azokat a gép hajtóműve működése közben kijuttatja a levegőbe. Főképp alumínium-oxidokról, valamint báriumsókról van szó. A fémszemcséknek kétszeres funkciót tulajdonítanak. Egyfelől - mint említettük - a földről kibocsátott hőmérsékletet bonyolult fotokémiai eljárás során fénnyé, majd infravörös hullámokká alakítják át, végül utóbbit a világűrbe sugározzák ki. Másfelől a beáramló napfény egy részét az alumíniumpor megtöri, illetve visszatükrözi. Mintha mindez önmagában nem lenne elég, a Welsbach-szabadalom végén még azt is olvashatjuk, hogy az atmoszférába juttatott részecskék hatásukat akár egy éven át folyamatosan képesek kifejteni, amennyiben a kezelt terület kellő mértékben telítődött velük.

 A chemtrailek szórásával fékezhető a sarki jégsapkák olvadásaG.W. Bush azért nem ratifikálta a Kiotói Egyezményt, mert haszonnal kecsegtető eszközöket akar bevetni a globális felmelegedés ellen? A chemtrailek szórásával fékezhető a sarki jégsapkák olvadása, ugyanakkor biztosítható olja-, a vegyipar és a hadiipar profitja is.

A Livermore Intézet egyes korifeusai eleinte aggodalmaiknak adtak hangot, ezért Kenneth Caldeira szakértő bonyolult számítógépes szimulációval ellenőrizte a találmány hatását. A szimulációk igazolták Chang és Shih elméletét, és 1-2%-os hatásfokot prognosztizáltak. Caldeira számításai szerint ez elegendő lehet a Föld felmelegedésének 85%-os fékezésére. Arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy ez az eredmény megengedi, hogy a fosszilis üzemanyagok kibocsátásának jelenlegi ütemét további 50 éven át akár meg is kétszerezhetjük - káros következmények nélkül...

Ezek a tények új megvilágításba helyezik Bush elnök döntését, miszerint nem írta alá a Kiotói Egyezményt. Feltételezhető, hogy az amerikai elnök az új technológia alapján kitartott az ipart támogató gazdaságpolitikája mellett.

Lelkesedő kutatók

A soha nem látott, egyedülállóan merész, ugyanakkor rendkívül kockázatos vállalkozás beindításához a kezdő lökést kétségkívül dr. Teller Ede elköteleződése adta meg. A Livermore Laboratórium alapítója 1994 és 1998 között intenzíven lobbizott védencei - és azok módszere - mellett, és kiterjedt kísérleteket ajánlott; először az USA, később a „baráti államok" légterében.

Műholdfelvétel Lyon és Genf környékéről, 2002-ből. A képen feltűnőek az egymást keresztező vonalak és sakktáblamintákMég 2000 májusában bemutatták a szabadalmat az International Panel on Climate Change (IPCC) grémiumának. Ez a nemzetközi testület több száz klímakutatót egyesít, akik rendszeresen konferenciákat tartanak az ENSZ védnöksége alatt. A szakértők többsége a permetezéses akciót ígéretesnek találta. A legsúlyosabb aggály, amelyet elővezettek, az ég elszíneződését illető, esztétikai jellegű volt.

 

A szakértők valójában attól tartottak, hogy az akciót a feltűnő elszíneződés és az égbolton megfigyelhető rajzolatok miatt nem lehet titokban tartani. Az égbolt feltűnő fehéres elszíneződése, főképp a horizonton, a környezettudatos magánszemélyeknek feltűnhet, ami az egész projektet veszélybe sodorná.

Az IPCC konferencia idején azonban a természetben végzett kísérletek már javában zajlottak, az USA légierejének közreműködésével. Sajnálatos módon sok minden arra utal, hogy már létezik meteorológiai fegyver is, amit be is vetettek. A NATO 1999. évi koszovói bevetése során hetekig rendkívüli időjárási viszonyok uralkodtak Szerbiában. Az időjárási műholdak egész Európa felett igen tiszta, felhőtlen eget mutattak, miközben Szerbia felhőkbe burkolózott. A világűrből készített fotókon érdekes volt megfigyelni, ahogy a felhőzet kirajzolja az ország határait! Az időjárási jelenséget számtalan szemtanú beszámolója szerint tartós szárazság kísérte, ami a NATO bevetését követően katasztrofális aszályt okozott az országban.

Az időjárás irányítása az első kísérletek után öt esztendővel a technológiai elit kedvenc játékszerévé vált. Közvetett bizonyítékok utalnak rá, hogy a légierő katonai vezetői által megfogalmazott terv kivitelezésében az illetékesek nem járnak el kesztyűs kézzel, és terepszínű hétmérföldes csizmákban menetelnek előre.

Vegy csíkok

Az okok megnevezése nélkül 2003. májusa/ júniusa táján egy a chemtrailprojekt kanadai részlegénél dolgozó tudományos munkatárs a projektet kritizáló www.holmestead.ca honlaphoz fordult, és felajánlotta, hogy számos, a már zajló permetezésekkel kapcsolatos kérdésre válaszol. Ezután állásfoglalásaiból egyéb, eddig nem ismert információkat osztott meg a permetezések okairól és céljairól. Az informátort, aki a projekt hosszú távú hatásait számítógépes modellkísérletekkel támasztja alá, Deep Shield álnéven említik.

Vészprogram az emberiség megmentésére

A chemtrailprojekt Deep Shield szerint nélkülözhetetlen szükségmegoldás a légkör gyors felmelegedése ellen, és az emberiség legalább egy részének túlélése, megmentése érdekében. A projekt hivatalos elnevezése „The Shield" (pajzs), és keretében a Welsbach-szabadalmat minimum 1995 óta alkalmazzák. A hőpajzs, amelyet a permetezéssel kialakítanak, gigantikus kísérlet, aminek kimenetele messzemenően kiszámíthatatlan - még a projektben részt vevő tudományos kutatók számára is.

Makacsul megmaradó repülőnyomok Amszterdam felett az esti órákban, 2003 tavaszán

← Makacsul megmaradó repülőnyomok Amszterdam felett az esti órákban, 2003 tavaszán

Az egész világra kiterjedő Shield vállalkozás az ENSZ nemzetközi felügyelete alatt áll. E célra az ENSZ Egészségügyi Világszervezetén, a WHO-n belül külön alosztályt hoztak létre, amely koordinálja a NATO katonai gépei és más, civil repülőgépek bevetését a projekt keretében. A projekt irányítási struktúrája szigorúan hierarchikus. Információkat csak akkor hoznak nyilvánosságra, ha az a projekt szempontjából elengedhetetlen. Mielőtt bárkit is beavatnának a bizalmas információkba, az illetőnek szerződésben kell titoktartási kötelezettséget vállalnia. A WHO a Shield Projekt áldozatainak számát a program 50 éves időtartama alatt kb. 2 milliárd főre, ill. évente 40 millió emberre becsüli. Ez főképp az idősebb és a felső légúti betegségekben szenvedő személyek idő előtti halálát jelenti.

Más források, pl. az amerikai marylandi székhelyű Center of Disease Control (CDC) ennél nagyobbra, 3-4 milliárdra vagy évente 60-80 millióra teszi a lehetséges áldozatok számát. Ezek a mellékhatások a WHO és a CDC számára nyilvánvalóan elfogadhatónak tűnnek, figyelembe véve a fenyegető klímakatasztrófát, illetve a gazdasági veszteségeket. A Deep Shield által közölt adatok számos, mindannyiunk által észlelhető jelenséget megmagyaráznak.

Például a bárium és az alumíniumpor együtt diffúz elektromos mezőt gerjesztenek. Ezt a mezőt repülőgépekről vagy a talajról egyaránt be lehet sugározni igen alacsony frekvenciájú rádióhullámokkal. A következmény: masszív elektrosztatikus kisülések az atmoszféra és a sztratoszféra között - ami által ózon keletkezik! Az ilyen módon kezelt felhőrétegek érdekes mellékhatásaként ún. száraz viharok („Dry Stroms") vagy csapadék nélküli zivatarok keletkeznek. Az elektromos töltéssel rendelkező légrétegek az ózonképződésre szabályszerű, villámokkal járó viharral reagálnak. Ilyen száraz viharokat megfigyelhettünk 2004 nyarán Svájc északnyugati területein, méghozzá legalább húsz alkalommal.

Az ökológia az ökonómia kényszerzubbonyában

Mivel az emberiség igen közel jár a kihaláshoz, az irányítók egyensúlyra törekszenek ökológia és ökonómia között, ami során nem feltétlenül a környezetvédelemé a főszerep, mivel a fenyegető környezeti katasztrófa még mindig nem kellőképpen tudatosult a fejekben. Kompromisszumot keresnek a környezetet érintő rövid távú és a világgazdaságot támogató hosszabb távú módszerek között - meglehetősen bizonytalan kilátásokkal.

A műholdfelvételeken szokatlan cikkcakk minták láthatók az USA felett (balra) és Nyugat-Európa (jobbra) egy része felett

A műholdfelvételeken szokatlan cikkcakk minták láthatók az USA felett (balra) és Nyugat-Európa (jobbra) egy része felett

A szokványos környezetvédelmi eljárások a döntéshozóknak túl lassúnak, drágának és hatástalannak tűnnek. Deep Shield szerint sok környezetvédelmi lépés és megmozdulás inkább több problémát okozott, mint amennyit megoldott volna.

Független vizsgálatok

Az USA-ban nem bizonyult egyszerűnek az atmoszférába permetezett chemtrailek összetételét állami forrásoktól függetlenül elemezni. Egyfelől a kiszórást követően a gyors diszperzió hatására gyorsan csökken az anyag koncentrációja a levegőben. Másfelől a levegőminták begyűjtése 6 km-es magasságban meglehetősen költséges eljárás. Ennek ellenére sikerült elkészíteni néhány mikroszkópos elemzést. Az ismételt vizsgálatok során az ismeretlen összetételű hordozóanyagban nyomokban (ún. nem radioaktív) báriumsót és alumíniumrészecskéket lehetett kimutatni olyan koncentrációban, amely a normál értékeket hétszeresen meghaladta.

A chemtrailing módszerével a zivatarokat is irányíthatják. Így tovább tartanak és erősebbé válnak a zivatarok során keletkező villámlások

← A chemtrailing módszerével a zivatarokat is irányíthatják. Így tovább tartanak és erősebbé válnak a zivatarok során keletkező villámlások

A nagy területen alkalmazott időjárás-módosítás egészségügyi következményeinek vizsgálata valamivel egyszerűbb. Az USA-ban, a kijelölt területek felett végzett permetezések utáni napokban és hetekben a következő tünetek előfordulásának statisztikai gyarapodását jelezték:

Spontán orrvérzés hosszabb idejű szabadban tartózkodás után, légszomj, fejfájás, egyensúlyzavarok, valamint idült fáradtság. Ezeken kívül megfigyelték az influenzajárványok gyakoriságát, asztmás rohamokat, kötőhártya- gyulladást, valamint érdekes módon a rövid távú memória romlását. Az Alzheimer-kutatások eredménye szerint, mint ismeretes, az alumíniummérgezés egyik fontos tényezője e betegség kialakulásának!

Nanobaktériumok a sztratoszférából

Amikor e tünetek okait keressük, a következőket kell szem előtt tartanunk: amikor az amerikai légierő a 60-as évek elején elkezdte elemezni, kutatni a sztratoszférát, néhány meglepő felfedezést tett. Az óceánok mélyén élő különös élőlényekhez hasonlóan, a sztratoszférában is szép számmal találtak baktériumokat, gombaspórákat és vírusokat, amelyek addig a földfelszínen teljesen ismeretlenek voltak. Más, a baktériumoknál is parányibb életformák az atmoszférában is előfordulnak. Ezeknek az ún. nanobaktériumoknak a felfedezője, dr. Robert Folk így írja le Földünknek e szám szerint legnagyobb populációját: „Ezek törpebaktériumok, amelyek mérete mindössze egyezrede a szokványos, általunk ismert baktériumokénak, ugyanakkor nagyságrendekkel elterjedtebbek, mint utóbbiak." Amikor Folk kísérletezni kezdett, vajon ezek a parányi élőlények táptalajként hasznosítani képesek-e bizonyos fémeket, egy fémfajta bizonyult a nanobaktériumok legkedveltebb táplálékának: az alumínium!

Elképzelhető tehát, hogy a nanobaktériumok a chemtrailek hatására szaporodni kezdenek és lejutnak a földfelszínre. Mivel a chemtraileket általában sűrűn lakott települések felett permetezik szét, ahol a legnagyobb szükség van a földközeli lehűlésre, feltételezhető, hogy az említett gombák, vírusok és baktériumok bekerülnek légutainkba. Egyelőre csak sejtéseink vannak, miként reagál minderre immunrendszerünk.

További közvetett bizonyítékok

A www.holmestead.ca munkatársai a Deep Shield-interjú utólagos feldolgozása során rábukkantak valamire, amit az angolban úgy hívnak: „the smoking gun", tehát a még füstölgő csövű fegyverre, amivel a bűncselekményt elkövették. A National Academy of Sciences által 1992-ben összeállított, közel 1000 oldalas, interdiszciplináris „Policy Implications of Greenhouse Warming: Mitigation, Adaptation and the Science Base" címet viselő tanulmány ajánlásokat fogalmaz meg az USA kormányának, miként oldja meg a fenyegető klímakatasztrófát.További közvetett bizonyítékok

  Független vizsgálatok összefüggést találtak a chemtrailing és a fejfájás, a légszomj, valamint az egyensúlyzavarok között→

A tanulmányt, amelyben számos, nagynevű intézet, egyetem, nemzeti laboratórium és nagyvállalat vett részt, Földünk felmelegedését egyértelműen a legsürgetőbb környezeti problémaként mutatja be. Ennek szellemében egész sor olyan technikát mutat be, amelyek alkalmasnak tűnnek a Földet érő napfény árnyékolására. A szerzők a legnagyobb hangsúlyt egy olyan eljárásra helyezik, amely szinte teljes mértékben megegyezik Chang és Shih „Welsbach-szabadalmával": a tanulmányt egyébként csak 2000-ben (!) hozták nyilvánosságra; igaz, most az interneten hozzáférhető.

Miért titkolóznak?

Az időjárással kapcsolatos, legalább 1999 óta folytatott kísérletezés titokban tartása számos dologgal magyarázható. A chemtrailek permetezése több nemzetközi környezetvédelmi határozatot sért, illetve a nemzeti önrendelkezés alapelvébe ütközik. Felmerül a jogi felelősség kérdése, az egészségügyi és környezeti károk esetében (felelősség kérdése a nemzetközi jog szerint). Miként kezelhetők környezetvédő szervezetek kártérítési követelései, miként reagáljanak a nyilvánosság felháborodására? A fenti problémák horderejét tekintve a kísérletet folytatók jobbnak látják tehát a titoktartást, amelyet szükség esetén kiegészítenek a „plausible denial" módszerével. Ha ugyanis kiderülne, hogy mi zajlik az országok légterében, szinte biztosan leállítanák a projektet, legalábbis Európa felett.

Milliárdos haszon

A világszerte zajló chemtrailprojekt - ezt aligha vonja kétségbe bárki is - többmilliárdos vállalkozás. E hatalmas költségeket azért vállalják a kivitelezők, mert nagyon kifizetődő üzletről van szó. Az ipar többet nyer a dolgon, mint amennyit költ rá. A projekt az olajipar, a gyógyszeripar és a hadiipar vegyes vállalatának tekinthető. A hadiipar ugyanis ugyanolyan profitorientált vállalkozás, mint bármelyik más vállalat. Mint sok más projekt esetében, a három kulcsfontosságú iparág eme együttműködésében is a profitmaximalizálás áll az első helyen.

Éppen ezért a chemtrailekkel kapcsolatban bizonyos rejtett, másodlagos szándék létezésére kell gyanakodnunk. Szóba jöhetnek pl. pszichoaktív talán nyugtató hatású, de mindenképpen az emberek viselkedését befolyásoló gyógyszeripari hatóanyagok. Ez a gyanú annál is inkább megalapozott, mert ilyen tömegkísérleteket már folytattak a korai 60-as években San Franciscóban (a nyilvánosságra hozott FBIakták tanúsága szerint).

Forrás: raum&zeit 2004/127
XVII. évfolyam 3. szám

Forrás: http://tgy-magazin.hu/index.php?page=3023&action=SHOW&id=2542
Beküldte Ballán Mária


Kedves honfitársak! Ide "ragasztok" egy képet a "múltról" amikor még gyakran lehetett látni BÁRÁNYFELHŐKET! (az interneten találtam nem az én felvételem)  A megjelentetést azért gondolom szükségesnek, hogy emlékezzünk milyen is tudott lenni az égboltunk mielőtt a természetünk ellenségei ennyire beavatkoztak volna. Egyben kérem "Marcsi" hozzászólót is aki cáfolatokat akar. Cáfolatot nem találtunk csak hazugságokat. Jó lenne ha Marcsi küldene nekünk ilyen szép felvételt de nem a múltból hanem dátummal ellátva a mából. Ígérem külön oldalon fogom azokat megjelentetni. >Zoli<

Az egykori bárányfelhők!

bárányfelhők

 

Megnyitva 7274 alkalommal

Hozzászólás   

#9 Hát persze!Peti 2018-10-08 20:47
Nagyon szívesen találkoznék ezekkel az idiótákkal és az eddig tapasztaltak alapján simán megcáfolnám az általuk űzött mérgezés jótékony hatásait! Amikor szórnak nincs normális légmozgás! Amikor kánikula van pl. 40C itt, akkor miért nincs egy szem csík sem az égen?! Minket véd a melegedéstől! Persze! A talajt nem érik el az élethez szükséges hosszú hullámú sugarak, így nem érik be rendesen a termés! Nem melegszik föl a talaj, ahogy kellene, nem fotoszintetizálnak a növények rendesen, nincs elég klorofil képződés, ezért nem vesznek föl annyi vizet sem, azaz kiégnek, mielőtt termést hoznának. Az élethez szükséges spektrumok hiányoznak, amelyek elengedhetetlenek! A levegőbe jutó bacilusok, vírusok, gombák, spórák is nagyon szeretik a kiszórt alumíniumot, végre megtelepedhetnek egy számukra ideális táptalajon, vivőanyagon! Az Ultraibolya sugarak fertőtlenítenek! Az orvosi rendelőben mi az ördögért használják az UV fényt?! Menjenek a fenébe azok a diplomás gazemberek, akik mindezt kitalálták! Hagyni kellene az ökoszisztémát békén! Minden jel arra utal, hogy megfosszanak minket az egészségünktől és az egészséges ételektől! Aki meg nem látja, az vak, vagy [censored]! De könnyebb az embereket hülyíteni, mint megmagyarázni nekik, hogy hülyítve vannak! .i.
#8 cionúgyistudodki 2018-09-18 18:00
Minden szinten gőzerővel folyik a zombi gyártás,mint a földön úgy az égben egyaránt. Amit ma földművelésnek neveznek az a föld Anya tönkretétele és vele együtt az ember is! Az alumínium az egyik,ha nem a legerősebb idegméreg. A bárium szintén,de mellette tompítja az idegrendszert. Minden téren érdektelenné téve az embert. Ez a cél!? Engedelmes biomassza létrehozása,aki nem kérdez,nem beszél,csak teszi amit elvárnak tőle. Ez a rothschild világbirodalom célja! "vagy mindenkit uralni akarnak,vagy azt akarják,hogy az egész emberi nem gyűlölje őket."
#7 Ezt meddig tűrjük még ?Zoli 2016-10-25 11:55
Pilóták, orvosok, tudósok tanúvallomása a chemtrailről www.youtube.com/watch?v=RpJJHz2e4u8
#6 Egy szakember tanulmánya a vegyi csíkokrólZoli 2016-09-09 07:20
A chemtrail egészségkárosító hatása

Dr. Dietrich Klinghardt elemzése. A világ 42 kormánya gyilkoltatja a saját nemzetét !!!
huntv.info/tv/a-chemtrail-egeszsegkarosito-hatasa/
#5 Marcsi-nakZoli 2015-02-01 13:24
Idézet - Marcsi:
nagy marhaság sok helyről összeollózva. Ollózzátok ide a cáfolatokat felsorakoztató cikkeket is


Kedves Marcsi!
Cáfolatokat nem találtunk ami nem félremagyarázásokon alapulnak de ha neked van megbízható forrásod kérlek küld el nekünk, viszont te is cáfolhatod ha küldesz be nekünk minél több frissen fényképezett bárányfelhős égboltot dátummal. (lásd a legalsó képet a cikkben) Előre is köszönöm.
#4 ChemtrailGuest 2014-07-21 15:57
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
#3 The Shield (pajzs)pidzse 2014-07-04 09:38
Aki azt mondja [censored]ság az (Nem eléggé tájékozott /szerkesztő/) . Régen aki azt mondta a föld gömb alakú kiröhögték . Ez sajnos mind igaz a gazdagok a légszennyezéssel tönkre tették a bolygót és most hogy tovább szennyezhessék kitalálták ezt a pajzsot ahelyett hogy áttérnének a környezetbarát technológiákra. Az hogy ez mérgező és hogy sokan meghalnak e miatt az őket nem érdekli és a legrosszabb az senki nem tesz ezek ellen semmit .
#2 miért kötelezőMarcsi 2014-07-03 16:08
nagy marhaság sok helyről összeollózva. Ollózzátok ide a cáfolatokat felsorakoztató cikkeket is
#1 A témáhozSubartu 2014-05-25 11:15
Tudom ajánlani ezt a videót:
www.youtube.com/watch?v=vPhRQnDlftI

Az egyik legjobb és legszakszerűbb összefoglaló, ami legálisan elérhető.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások