20210926
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2011 november 21, hétfő

Hun szótár került elő Iránból ie: 5-700-ból

Szerző: internetről

Ajánlom Mellár Mihály krétai és Borbola János egyiptomi kutatási eredményeinek megtekintését is. (rendkívüliek) Áttörés a nyelvészetben! Hosszú ideig ismeretlen volt a nyelvészek számára a hun nyelv, mert mindössze 3 ital nevét ismertük.

Az Iránban nemzeti kincsként őrzött Iszfaháni kódex és a Krétai kódex azonban most feltárja a hun nyelv rejtelmeit. A kódexek i.sz. 500 körül illetve 700 táján készültek. Végtelenül érdekes a két kódex által feltárt hun nyelv összevetése a mai magyar nyelvvel:

Szavak:

Nap = napi

víz = vezi

tenger = tengir

rengeteg, tengernyi = tegngirdi

só = sava (v.ö. sava borsa)

tó = tava

hó = hava, havas

szél = szele

száraz = sziki (v.ö. "Ég a napmelegtől a kopár szík sarja")

lejtő = lüthü

völgy = vüldi

folyómeder = tur (v.ö. "hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek

anyja kebelére")

erdős hegyvidék = kert

hegyalja = soprun

ország, uralom: urruság

lakatlan határsáv = gyepű (v.ö. honfoglalás utáni gyepű rendszer)

kapu = kapu

vár = vara

szó = szava

had = hada

kard = szurr (v.ö. "szúr is dőf is" :-)

nyil = neil

tegez = thegisz

balta = balta

sisak = sisak

sarló = sarlagh

harcos = vitesi

kincs = küncse

kéz = kézi

szem = szöm, szüm

száj = szá(h)

kopasz, tar = tar

ősapa = ise (v.ö. a halotti beszédben: "terümtevé miü isemüköt,

Ádámut" = teremté ősapánkat Ádámot)

felmenők = elüd (v.ö. előd)

úrnő = aszuni (v.ö. asszony: a korábbi emelkedettebb jelentésű szó módosulata)

(halotti) tor = tor

bor = bor

sör = ser

vásár = vásár

por = poura

göröngy = bog

sár = sár

szar = sara

út = utu

kút = kutu

lyuk = liku

szag = szaghu

gömb = theke (v.ö. "nincs nálam boldogabb e földtekén")

piramis = gula

vm.-nek a fele = vele

ma = ma

szám = szán

nem = nen

igen = éjen

kicsi = kücsü

baj = bű (v.ö. bűbáj mint rossz irányú báj)

ész = esze

eszes, okos = eszisi

régi = avesi (v.ö. avitt, avas)

kettő = keltü

tíz = tíz

tizenkettő = tiz hen keltu

húsz = khuszi

hatvan: hotu ben tiz

én = ejn

mi = minkh

ti = tikh

engem(et) = inkmüt

minket = minkhüt

nekem = nikhüm

én leszek = ejn leszim

mi leszünk = minkh leszinkh

te leszel = ti leszil

ti lesztek = tikh lesztikh

ez = ejsz

az = ajsz

ez itt = hit

az ott = hot

az ott távol = oti

kívül = küivüle

belül = béivüle

külön = klün

élő, eleven = eleved

bogár = mütür (v.ö. mütyür)

ló = lú

kutya = kutha

sáska = saska

légy = ledzsi (v.ö. "madzsar")

béka = béka

bagoly = bagialu

sas = sas

hal = kala

teve = tüve

sás = sás

virág = viragh

moha = muha

alma = alma

árpa = árpa

fa = fo(a?)

tő (növény töve) = tüvi

fű = föve (v.ö. föveny)

falevél = zize (v.ö. hangutánzó szavak)

menni = menin

jönni = jüven

járni = járin

teremni = termin

tűrni, elviselni: türen

szagolni = szaghin

tudni = tondin

(fel)avatni, felkenni = kenin

fújni = fuvin

közösülni = batten (v.ö. b@-ni)

ha = cha

hol? = chol

hová? = chowrá

mi? = mi

ki? = ki

hány? = kháni

be = béh

át, által = alta

szét = szeit

rá = wra

Ragozás:

-on, -en, -ön = hen

-ban, -ben = ben

-ba, -be = be

-ra, -re = wra

A főnevek többes száma végmagánhangzó nélküli tő + -ekh. A mássalhangzóra végződő szavak nál tő + -kh.

A tárgy ragja: magánhangzóra végződő szavaknál -t végződés; mássalhangzóra végződő szavaknál -et végződés.

A birtokjel: magánhangzóra végződő szavaknál -je végződés; mássalhangzóra végződő szavaknál -é végződés.

A részeshatározó ragja: egyes szám: -neki; többes szám: szótő + -ekhneki. A hely- és képeshatározó ragja: tő + -étül szóvégződés.

Birtokos személyragos főnevek:

nyilam = neilim nyilaim = neiliam

nyilad = neilit nyilaid = neiliat

nyila = neilej nyilai = neiliaj

nyilunk = neilinkh nyilaink = neiliankh

nyilatok = neilitekh nyilaitok = neiliathakh

nyiluk = neilekh nyilaik = neiliakh

A fellelt hun szavak mintegy fele mutat magyar nyelvi rokonságot. A fenti válogatás közülük is csak azt a keveset tartalmazza, amelyek most 1500 évvel később a mai magyar fülnek egyértelműen beazonosíthatóak. A fenti kivonat Dr. DETRE CSABA írása alapján készült. A felfedezés mind a nyelvészetnek, mind az őstörténet kutatásnak hatalmas lökést ad.

Mérvadó nyelvészi vélemények szerint a kódexekből napvilágot látott részek egy olyannyira egyedi nyelvi rendszert fednek fel, hogy gyakorlatilag kizárt a hamisítás lehetősége. A Magyar Tudományos Akadémia nagyon hallgat a témáról. Én egyetlen reakciót tartok elfogadhatónak részükről:

"Minden követ megmozgatunk, és ha léteznek ezek a kódexek, akkor a föld alól is előkerítjük őket."

De ezt sajnos még nem mondták. Bármi más válasz pedig mellébeszélés. Mert ha már a nyomára bukkantunk ennek az anyagnak, akkor az MTA feladata az eredeti kódexek felkutatása. (A neten megjelent, hogy az MTA egy irodistája küldött valahova Iránba egy levelet, amire nemleges választ kapott, vagyis lerázták, és az MTA ezzel lezártnak tekinti az ügyet.)

Tény, hogy az MTA nem tett közzé hivatalos állásfoglalást az ügyben. Noszogassuk őket emberek, hogy dolgozzanak a pénzükért!!! És hogy ne kelljen annyi évet várni, mint amennyit a Tárih-i Üngürüsz krónika napvilágrahozására kellett.

Forrás: http://www.szittya.com/Hunszotar.html

Megnyitva 7588 alkalommal

Hozzászólás   

#5 A forrásmunka etölthető eredetibenHunicillin 2013-03-24 16:27
erről a címről:
www.federatio.org/mi_bibl/AlfredToth_Hun_Avar.pdf
Mindenki eldöntheti maga, hogy ez a mű megtévesztésre íródott-e avagy hiteles műnek tekinthető.
Néha nehéz dönteni, mert egy szűk uralgó csoport jól fizetett internet kommandósai még ezen oldalakon is képesek elhinteni mérges tüskéjű csapdáikat.
+1 #4 VÁ: Hun szótár került elő Iránból ie: 5-700-bólszisz 2012-09-16 18:14
Szervusztok!
Türk Attila egyik könyvében olvastam pár éve hasonló hun-magyar szóegyezőségeket.
Ismeri valaki az írásait?
Üdv!
+1 #3 Perei Jánosné 2012-07-17 13:00
Ahogyan eddig elferdítették a Magyar nép eredetét, nagyon félő, hogy NEM 500-700, hanem 5000 és 7000 éves a megtalált Magyar Szótár, -- de még akkor SE valószínű, hogy megfelel annak a kornak, mert amilyen rengeteg inkorrektséggel kellett már szembesülnie a Magyar népnek a mások által írott történelme" folyamán. Ahogy az egyiptomi Piramisok korát is lehazudták, azután Istenhívő spanyolok által készített filmekből kellett megtudnunk az IGAZAT, hogy sokkal régebbiek a legutóbbi, 12.960 évnél is, amikor ÚJ Időszámítás kezdődött a Föld életében! Elhazudták MU és ATLANTISZ kontinens--szigeteit is ! A HÓRUSZ SZEM Misztériumiskola c. 10 részes sorozatból álló spanyol filmet ajánlom mindenkinek, aki meg akarja tudni az IGAZSÁGOT az Emberiség ősi hajnaláról!
+1 #2 Hedy Csakvari 2011-12-04 06:47
Annyit hallottam dr Detre Csabáról, hogy több lelkes magyar tudós próbálta rábeszélni, hogy együtt újra megtekintsék ezt a kódexet. A legkülönbözőbb kifogásokat is elhárítva még az úthoz szükséges pénzt is előteremtve hosszú időn keresztül tartó győzködéssel sem sikerült dr Detre Csabát rávenni erre az útra. Miután minden kifogását orvosolták valahogy, az lett a vége, hogy már nem is hajlandó beszélni az ügyről.

Véleményem szerint egy hozzáértő kézzel írt, a lelkes honfitársak érzelmeivel játszadozó szemérmetlen hamisítványról van szó. Hogy történelmi illusztrációval éljek, dr. Detre Csabát deresre kellene húzni minimum 25 botütés végrehajtása céljából.

Kevés aljasabb embert találok, mint a vágyakozó szíveket ámító, csalót. Különösen botrányosnak tartom azt, amikor valaki a tudós köntösébe burkolódzva teszi mindezt. Egy doktorátus tekintélyével hitelesítené a csirkefogást, de a várakozáson felül lelkes nyelvészek fáradhatatlan igyekezete arra, hogy személyesen is megvizsgálják a nevezetes (és talán egyáltalán nem létező) kódexet, fényt derített a bizonyíthatatlanságra.
#1 ÁrpádVére 2011-11-28 15:27
Tisztelt Magyar Megmaradásért, szerkesztők, olvasók!

Olvasható-e, látta-e eredetiben az Iszfaháni kódexet valaki, vagy csak dr Detre Csaba tolmácsolásából ismerjük?
Annélkül hogy bárkit is megsértenék, elég ellentmondásos írásokat lehet találni erről szerte az interneten. Attól fügetlenül hogy a Hun - Avar - Magyar folytonosságot kétségbe vonnám, ha ez a kódex nem létezik, akkor talán jobb volna nem reklámozni, mert lehet hogy csak átverés.

Legmélyebb tiszteletettel, maradok olvasójuk.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások