20220121
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2012 november 29, csütörtök

Harc a magyar írásért - jelentés a frontról

Szerző: MVSZ

Az elmúlt hetekben több, mint ötven szervezet lépett be a Magyar Szabványügyi Testületbe azért, hogy az ősi székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosítása ügyében érvényre juttassa a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében megtartott Élő rovásírás kerekasztal egyhangú szavazattal elfogadott határozatait, amelyeket a Világkongresszus Záró-konferenciája is megerősített. A rovásírás szabványosítása négy éve egyhelyben topog, mert a már 2008-ban kialakult teljes szakmai konszenzust egy szűk csoport – önös érdekeinek érvényesítése céljából – felrúgta, mindmáig fékezve azt. A mostani rendkívüli bizottsági ülés kezdeményezői eljuttatták sajtószolgálatunkhoz az ülés általuk kért napirendjét, amelyet alább közzéteszünk.

Fölújítva 2012.11.29

Megrovás, visszahívás az élő ómagyar rovásírás szabványosításában végre?

Rendkívüli bizottsági ülés rovásírás ügyben

1. Dr. Hosszú Gábor korábban megtörtént visszahívásának megerősítése

A bizottság kétharmados többséggel megerősíti Dr. Hosszú Gábor visszahívását az MSZT minden rovásírással kapcsolatos megbízásából.

Teszi ezt a következő indoklással:

- Dr. Hosszú Gábor önhatalmúlag felrúgta a magyar rovók közösségében már 2008 során kialakult szakmai konszenzust, és önös érdekeit szolgálva négy éve késlelteti a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványának elfogadását.

- Dr. Hosszú Gábor attól sem riadt vissza, hogy az élő székely-magyar rovásírást megpróbálja egybemosni az ezer éve halott kazár írással.

- Dr. Hosszú Gábor visszaélt a Magyarok VII. Világkongresszusának bizalmával és szembeszegült a Magyarok Világkongresszusának határozatával.

2. Dr. Hosszú Gábor beadványainak visszavonása

A bizottság kétharmados határozattal kéri, hogy a Magyar Szabványügyi Testület e határozat meghozatalától számított egy héten belül hivatalosan is vonja vissza valamennyi, rovásírásügyben 2008 augusztusa és e határozat meghozatalának napja között nemzetközi fórumokhoz benyújtott beadványt, amelyet Dr. Hosszú Gábor terjesztett elő a Magyar Szabványügyi Testület nevében, de különösképpen a következőket: az N4007 (2011-05-21) számút, a székely-magyar rovásról, az N4144 (2011-10-12) számút a Kárpát-medencei rovásról, az N4145 (2011-10-12) számút a kazár rovásról és az N4183 (2012-01-11) számút, amellyel az előző hármat helyettesítette.

3. Az ISO elé került illetéktelen levelek ügye

A bizottság kétharmados határozattal kéri, hogy a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója haladéktalanul bocsássa a bizottság tagjainak rendelkezésére azt a levelet - esetleg azokat a leveleket - amelyeket Dr. Hosszú Gábor írt, és amelyekre az MSZT ügyvezető igazgatója 2012. 10. 03-án  kelt, ISO/IEC 10646:2012/PDAM2.2 szavazása tárgyú, Toshiko Kimurahoz intézett angol nyelvű levelében hivatkozott.

4. Krauth Péter visszahívása

A bizottság kétharmados határozattal visszahívja az MSZT/MB 819 Informatika Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottságának elnöki tisztségéből Krauth Péter urat.

Teszi ezt az alábbi indoklással:

Krauth Péter szembeszegült a Magyarok VIII. Világkongresszusának határozatával, amely  a Világkongresszus keretében megtartott Élő rovásírás kerekasztal egyhangú szavazattal meghozott ajánlásai alapján született, és kimondta, hogy a magyar rovásírók közösségében továbbra is fennáll a 2008-ban kimunkált konszenzus, amelyet egyetlen társaság - Dr. Hosszú Gábor, Sípos László, Rumi Tamás - rúgott fel. A magyar rovásíró iskolákat tömörítő kerekasztal 25 Igen, 0 Tartózkodás, 0 Ellenszavazattal erősítette meg a 2008-ban kialakult álláspontját, és egyértelművé tette, hogy a Michael Everson - Szelp Szabolcs nevével fémjelzett szabványtervezetet támogatja. Krauth Péter meghívást kapott a kerekasztalra, azon jelen volt. Magatartására nincs mentség.

5. A visszahívott tisztségviselők helyettesítése

5.1. A bizottság kétharmados többséggel megválasztja az MSZT/MB 819 Informatika Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottságának elnökévé Gyetvay György Gergely urat.

5.2. A bizottság kétharmados többséggel megválasztja az MSZT/MB 819 Informatika Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottságán belül működő Rovásírás Munkacsoportjának vezetőjévé Szondi Miklós urat.

MVSZ Sajtószolgálat

7669/121129

Forrás: fejerszovetseg.blogspot.ca

* * *

Kazárosítók

A magyar rovásírás művelőiként, annak sorsa alakulásáért felelősséget érzők kikérjük magunknak azt a folyamatos rágalmazást, amelyet Sípos László, Rumi Tamás és Hosszú Gábor a Rovás Info portál neve mögé megbújva követnek el. Magyar nemzeti érdekek védelmezőinek hazudják magukat ők, akik kendőzetlen kísérletet tettek arra, hogy az élő, ősi székely–magyar rovásírást elkazárosítsák.

A Jobbikból hazudozás és vesztegetési kísérlet miatt kizárt EP-képviselő, Szegedi Csanád, aki nem hajlandó lemondani zsíros európai parlamenti mandátumáról, azóta felhagyott a magyar nemzeti érdekek hangoztatásával és Izrael-imádóvá vált. Rovás Infós famulusai egyelőre még a magyar nemzeti szólamoknál tartanak, de csalárd eszközeik már lerántották róluk a leplet.

Budapest, 2012. november 29.

Aláírók:

Gyetvay György Gergely
történész, informatikus, az MVSZ rovásírás szabványügyi meghatalmazottja

Szondi Miklós
tanár, rovásírás szakértő, a magyarrovas.hu szerkesztője

Sipos László
történész, a Magyar Szabványügyi Testület Informatikai Bizottságának rovásírás szakértője

Tisza András
rováskutató, rovásoktató

Dr. Pócs Alfréd
Hun Fokos Szövetség

Csatlós Csaba
Raózsa Szín Rovókör

Szentesné Frigyesi Piroska
rováskutató és rovásoktató

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

7670/121129

Forrás: fejerszovetseg.blogspot.ca

 

* * *

Dr. Hosszú Gábor felmentését kéri a szabványügyi testület - 2012-09-11 07:58:23, kedd

Dr. Hosszú Gábor felmentését kéri a szabványügyi testület rovásírás munkacsoportja - Szeptember 7-én ülésezett a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) rovásírás munkacsoportja. A munkacsoport a Magyarok VIII. Világkongresszusa után megtartott első ülésén megejtett szavazásával kérte Dr. Hosszú Gábor megbízásának haladéktalan visszavonását. Krauth Péter, az MSZT informatikai bizottságának elnöke elfogultan védte Dr. Hosszú Gábort, megpróbálva a határozathozatalt megakadályozni. Kísérlete azonban megtört a rovásírás szakmai szervezeteinek egységes akaratán. A Magyarok Szövetsége (MSZ) is teljes támogatásáról biztosította a visszahívást kezdeményező Magyarok Világszövetségét (MVSZ).

Gyetvay György Gergely történész, a Magyarok Világszövetségének meghatalmazottja, ismertette az Élő rovásírás kerekasztal egyhangú ajánlásait, amelyeket a Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-konferenciája határozatra emelt. Ezt követően kérte, hogy a Magyar Szabványügyi Testület vonja vissza az ISO-hoz N4007, N4144, N4145, N4183 szám alatt, a testület nevében Dr. Hosszú Gábor által beterjesztett javaslatokat, amelyekkel ő önkényesen fölülbírálta a Magyarok Világkongresszusa négy évvel korábbi állásfoglalását.

Dr. Hosszú Gábor, felrúgta a rovásírás-szakma által már 2008-ban kialakított konszenzust, és álságos eljárással megpróbálta egybemosni az ősi, élő székely-magyar rovásírást az ezer éve halott kazár írással. Eljárását Gyetvay György Gergely már korábban szakmailag tévesnek és politikailag megengedhetetlennek nevezte, amely sérti a magyar nemzet érdekeit, és ezért a Magyarok Világszövetsége nevében kérte Dr. Hosszú Gábor haladéktalan visszahívását.

A Magyarok Világszövetségének határozati javaslatait támogatta a Magyarok Szövetsége és egy kivétellel valamennyi jelenlevő szakmai szervezet. Az egyetlen kivétel a Dr. Hosszú Gábor elgondolásait évek óta menedzselő, Szegedi Csanád európai parlamenti képviselő látványos támogatását élvező Rovás Alapítvány.

A rovásírás munkacsoport ülésén részt vevő szakmai szervezetek láthatóan egyetértettek a Gyetvay György Gergely által írásban is benyújtott határozati javaslatokkal, ám Krauth Péter, az informatikai bizottság elnöke megpróbálta a határozathozatalt megakadályozni mondván, hogy nem bocsátja a javaslatokat szavazásra. (!?) Krauth Péter obstrukciója végül megtört a jelen levő hat szakmai szervezet egységes akaratán. Jellemző, hogy a személyét érintő, fegyelmi jellegű ügyben Dr. Hosszú Gábor - minden írott és íratlan szabályt felrúgva - nem tartózkodott, hanem önmagára szavazott. Ugyancsak marasztalta volna őt még egy, a rovásírással foglalkozó szakmai szervezetek számára teljesen ismeretlen személy, akit - mint az informatikai bizottság tagját - vélhetően Krauth Péter és Dr. Hosszú Gábor hívtak a testület ülésére.

Dr. Hosszú Gábor, aki négy évig késleltette a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosítását,és megpróbálta egybemosni az ősi székely-magyar rovásírást a kazár írással. Visszahívását követelik.

Krauth Péter, az MSZT informatikai bizottságának elnöke, aki történtek után is ragaszkodna Dr. Hosszú Gáborhoz.

A testület több mint két órás ülésének végén megszólalt Tisza András, az első, teljesen rovásírásos újság, az Írástudó kiadó-szerkesztője, aki rendkívül kemény szavakkal bírálta dr. Hosszú Gábort és álságos eljárásának támogatóit. ,,Mára Hosszú Gábor teljesen hiteltelenné vált. Egy pillanatig sem szabad továbbá a székely-magyar rovásírás szabványosításának ügyét rábízni, mert nem lehet tudni, hogy melyik pillanatban mit ,,umbuldázik" bele a szabványtervezetbe" - nyilatkozta sajtószolgálatunknak a munkacsoport ülését követően Tisza András.

Sajtószolgálatunk megkereste Gyetvay György Gergelyt a Magyarok Világszövetségének meghatalmazottját is, aki a munkacsoport ülésén történteket kommentálva így összegzett: Meg vagyok döbbenve Krauth Péter, az informatikai bizottság elnökének ülésvezetésén. Véleményem szerint a Magyar Szabványügyi Testület egyetlen tisztségviselőjének sincs joga szembehelyezkedni, annak a kerekasztalnak az egyhangú szavazattal meghozott határozataival, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület egyetértésével és támogatásával hívtak össze, és amelynek határozatait megerősítette a Magyarok VIII. Világkongresszusa.

ELVÁRJUK, hogy a Magyar Szabványügyi Testület vezetősége szerezzen érvényt az Élős rovásírás kerekasztal, a Magyarok VIII. Világkongresszusa, és az MSZT rovásírás munkacsoportja határozatainak - nyilatkozta sajtószolgálatunknak Szondi Miklós, a Természetesen Egyesület vezetője, több rovásírásos könyv szerzője, aki 2008 óta jelen volt a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosításának minden jelentős egyeztetésén, és az MSZT testületei elé benyújtott írásos előterjesztésében részletesen dokumentálta, hogy miként siklatta ki, és fékezte négy évig dr. Hosszú Gábor a 2008-ban kialakult és máig is bizonyítottan fennálló szakmai konszenzust.

MVSZ Sajtószolgálat - 7600/120909

Forrás: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=120314&n=lambert&blog_cim=Dr.%20Hossz%FA%20G%E1bor%20felment%E9s%E9t%20k%E9ri%20a%20szabv%E1ny%FCgyi%20test%FClet

Megnyitva 3872 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #1 Dunaújváros, Gagrin tér 19 V/2Lajos.melczer 2012-12-03 07:56
Tiszta szívemből gratulálok! Tisztelettel Melczer Lajos

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások