20231203
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2016 január 06, szerda

IS-SE "Őfelsége a Magyar Nyelv"

Szerző: Rátki Zoltán

„IS-SE ŐFELSÉGE A MAGYAR NYELV" lényege, tömörítve - (ISBN 978-963-12-0913-6)

Az emberi beszéd alapelemei a beszédhangok.
Zsinórmértékül szolgálnak, a magyar nyelv hangjai!
(23 mássalhangzó - 14 magánhangzó.)
Az általánosan használt és legegyszerűbb szavak 2 hangból állnak,
(magánhangzó-mássalhangzó vagy mássalhangzó-magánhangzó).
A 2-hangos szavak a legősibb, legegyszerűbb szavak.
Ősszavak még azok a szavak, amelyek az ilyen-olyan magánhangzókon túl
csak egy mássalhangzót vagy több, de azonos mássalhangzót tartalmaznak.
Ha az ős szavak ma is használatos szavak, akkor azok az ŐS-ÉLŐ szavak
A legtöbb ős-élő szava a magyar nyelvnek van.
(A kínai tán kivétel, de csak az azonos magánhangzók több eltérő hanglejtésű képzése miatt.)
E szavak értelme elvezet az emberi beszéd hajnaláig, sőt még azon túl is.
A magyar 2-hangos ős-élő és a hozzájuk közelálló ősszavakra, szintén nagyon nagy számban épülnek a 3-hangos (mássalhangzó-magánhangzó-mássalhangzó)

magyar szavak.

Az épülés módja a magyar nyelv különleges és szembetűnő sajátossága.

A magyar nyelv egyedülálló különlegessége, hogy már a 2-hangos ős-élő szavak szintjén kimunkálja magából minden mássalhangzó főbb jelentéseit, alkalmasint legfőbb jelentését.

Erre a felismerésre épül az a felismerés , hogy a 3-hangos szavak jelentésébe a bennük szereplő 2 mássalhangzó együttes jelentése, jelentései viszik be a megszülető új szó értelmét.

Továbbá pedig a 2-3 hangos szavak viszik be jelentéseiket a hosszabb szavakba.

A „finnugor” elmélet lényege, hogy hosszabb és érthetetlen szavakból próbálja eredeztetni a magyar ŐS-ÉLŐ szavakat.

A magyar nyelv lényege a 2-hangos ősszavakra való épülés, ezért azokat más nyelvek

hosszabb, ráadásul több eltérő mássalhangzót tartalmazó szavaiból származtatni nem lehet, hiába való, értelmetlen, felesleges tudománytalan fáradozás.

A 2-hangos magyar TŐ szavak nem szorulnak más nyelvekből való eredeztetésre,

általuk történő meg-MAGYAR-ázásra, mert ezek a magyar TŐ szavak, önmaguk eredendő magyarázatai, alapfogalmak.

A folyamat fordítva működik, hisz a magyarénál sokkal kevesebb 2-hangos ősszavuk következtében a más nyelvek hosszabb szavai nincs mire épüljenek, márpedig más nyelveknek is vannak 3-hangos szavaik.

Persze szintén messze kevesebbek mint a magyar 3-hangos szavak.

A magyar nyelv ősszavai azért (IS) csodálatosak, mert mássalhangzóinak főbb jelentését behelyettesítve a más nyelvek rövid szavai mássalhangzóinak helyébe, a kapott magyar fogalmak igen sok esetben rávilágítanak, MAGYARÁZATUL szolgálnak, ezen idegen szavak eredetére, ősértelmére.

ub. Rátki Zoltán sk.

Szoktuk volt mondani, erre varrjál gombot!

Végezetül pedig a teljes ragozott, képzett magyar nyelv is a 2-3 hangos magyar szavakra épül, azokból nő ki, azokból származik.

PDF formában letölthető ITT →

Megnyitva 3706 alkalommal

Hozzászólás   

#3 Természetes ABCsagi 2016-01-11 19:36
Idézet:
a legősibb szavak, amik valójában egy hangból állnak.
Ez természetes módon megfelel a beszéd artikuláció fejlődésnek, hiszen a legkezdetlegesebb beszéd az artikulátlan hang(ok) kiadása volt. Természetesen az egyes hangok kiejtésének letisztulása magával hozta a jellemző szituációk kiválasztódását az egyes hangokhoz, ezáltal jelentéssel rendelődtek össze az egyes hangok.

A SZEMLÉLETES GONDOLKOZÁS LOGIKÁJA
(TERMÉSZETES A-B-C)

Dr. Balla Zoltán
osnyelv.hu/osny0/zzz/bz_szgl.web.html
#2 Legősibb szavakSzószóló 2016-01-11 15:00
"A 2-hangos szavak a legősibb, legegyszerűbb szavak."

Jó meglátás. Amit három hangból álló gyökszavaknak vélnek, alap esetben felbonthatók két kétbetűs szóra. Például: kör: Ég Úr, tűz: Te Ős, fal: Fe ál(l, vagy Él), van: Va On, tér: Te Úr vagy Te Él. Érdekes megfigyelni, hogy a kéthangos szavak minden esetben ősi névmások, amik alapvetően Istenre utalnak. Ezekből lettek az úgynevezett ragok is.
Még hozzáfűném, hogy nem a kéthangos szavak a legegyszerűbb szavak, hanem az egyhangosak. Például: O, kimondva Ó, a Nap kereksége, mint az Isten képe: Ó, Isten. Ebből lett az Ő, illetve a kéthangos On, Ön, mint egyes szám, harmadik személy (oroszban megmaradt). I, kimondva Í, É. Ebből lett az egyes szám, első személy: a kéthangos Ín, Én. (I angolban megmaradt, oroszban Já lett). De ebből let az Él szavunk is. Ezek a legősibb szavak, amik valójában egy hangból állnak.
#1 ISBN nem találhatósagi 2016-01-06 18:52
ISBN 9789631209136
Sorry, we could not find any information for this book. This is unusual; please try a different book.

forrás: www.isbnsearch.org/isbn/9789631209136

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások