Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2020Jul12

2009. Április 05., Vasárnap 02:16

A Magyar Nemzet történetének kis tükre 4

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 4   K.: Mindenütt azt olvassuk a történelemkönyvekben, hogy a "gepidák" a gótok oldalán harcoltak, és tulajdonképpen ők "verték szét" a Hun Birodalmat ... Mi igaz ebből... ? F.: Már az előbbiekben ismertettem, hogy a Hun Birodalom "szétveréséről" szó sem lehet. A "gepida" néven ismert nép hovatartozandóságát is megismerjük rövidesen, amint követjük a történelmi eseményeket.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 03., Péntek 02:16

A Magyar Nemzet történetének kis tükre 3

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETÉNEK KIS TÜKRE, RÉSZLETEK 3   Hunkori népek s Atilla király nyomában Debrecen vidékén Dobridzeni a sarmaták nyelvén boldogságost jelent (Vályi A.: "Magyarország leírása" I. köt. 464. lap, Buda 1796). Novotny E. dr. szerint nem kétséges Debrecen nevének az ősi sumir nyelv segítségével történő megfejtése: DIB-RI-IDZU- EN = a Holdisten kezének megragadása. A sumirok ugyanis a Holdistent, ZU-EN-t hívták segítségül s ezt az ősi királyi szertartást nevezték így. Ebből következtethető tehát, hogy Debrecen a "pogány" korban már kultikus hely volt. Csakhogy történetíróink a sarmatákat nem ismerik a Tiszán túl fekvő országrészen, hanem csak a Duna-Tisza között elterülő síkságon, a jazigok társaságában. Mit keres akkor a SARMISEGETHUSA nevű régi város a Tisza keleti részén? Ez a város SARMISTEGESTE néven volt ismert, és úgy a SARMISE, mint a SARMISTE szavak a sarmaták népnevét tüntetik fel: a "GETHUSA" és "GTE" szavak pedig helyet jelentenek.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 02., Csütörtök 02:15

A magyar nemzet történetének kis tükre 2

 K.: Chersoni csata után tortént 442-ben a békekötés. Hogyan kerültek Atilla seregei Chersonba... hiszen az a Krím félszigeten van ... ? F.: Már említettem, hogy még Ruga királyságának idején, a hun királyfi - Atilla - szervezte meg a Duna hajózásának hun monopóliumát. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a hunoknak hatalmas hajóhaduk és szállító flottájuk volt, hanem azt is, hogy kikötővárosokat építettek. Atilla - amint a központi hatalmat kézbe vette és ő lett a király, testvérének - Budának adta ezt a feladatot addig, míg ő a hadjáratokkal volt elfoglalva.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2009. Április 01., Szerda 02:15

A magyar nemzet történetének kis tükre 1

K: Mikor vezette Hunor népét a Kárpát-medencébe ... ? F.: A Tarihi Üngürüsz úgy mondja, hogy Nimrud korában, nem sokkal a vízözön után.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
A magyarok közül elsõként a Szõlõs várából való Vata szentelte magát az ördögnek; pogány szokás szerint leborotválta a fejét, és haját három varkocsba fonva hordta. Ennek János nevû fia azután, jóval késõbb, az apja vallását követve rengeteg varázslót, bûbájost és jövendõmondót gyûjtött maga köré, s ezek ráolvasásai miatt igen kegyelt volt az urak elõtt. Sok boszorkánya közül azután az egyiket, név szerint Rasdit a legkeresztényibb Béla király elfogatta, és addig tartotta börtönbe zárva, míg le nem rágta a saját lábát, és meg nem halt."
Kategória: Pap Gábor
2009. Január 10., Szombat 08:04

A hunugorok misztikus eredete

James Churchward ezredes angol tisztként Indiában szolgált harminc évig. Az 1880-as években eljutott Tibetbe, Mongóliába és Szibéria egyes területeire. Indiai tartózkodása alatt elkezdett érdeklődni az ősi vallások és kultúrák iránt. Elhivatottsága arra indította, hogy egy olyan indiai rishi, tanító tanítványává szegődjön, aki még értette, beszélte az ősi legendás föld, Mu nyelvét. Tanulmányai során eljutott egy tibeti monostorba, ahol megengedték neki, hogy belenézzen az idegenektől elzárt vallásos könyvbe, mely a Sacred Inspired Writings of the Motherland (Az anyaföld szent ihletett írásai).
Kategória: Gáspár Vilmos
2008. December 16., Kedd 07:32

Gálok eredete

Thierry Amadé francia történész, aki Atilla- és a magyarok történetét megírta, a „franciák” Trójából származásáról tud, akik akkor még nem „franciák”, hanem gálok, (gallok) latinosan gallusok voltak, akiket a korabeli krónikák sicam­ber- eknek neveztek. Ők, akik természetesen a szik-emberek, a lebarnult közel-keleti jövetelű mór-avarok, akik a Kárpát Medencében töltöttek el jó néhány száz esztendőt, ha nem ezer évet. Természetesen más neveken
Kategória: Származástan
2008. Október 04., Szombat 02:13

A pozsonyi csata

Árpád Népe és a velük egyesült őshonos lakosság a békesség és öröm földjén lakozó MAGYARSÁG, a Magyar Birodalom ellen az egyesült európai német-római seregek támadást indítottak. A háború céljaként Lajos király (Ludovicus Rex Germaniae) elrendeli: / "decretum... Ugros eliminandos esse", vagyis "rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak" írja az Annalium Boiarum.
Kategória: Badiny Jós Ferenc
2008. Október 02., Csütörtök 19:52

A Sínai hegy titka

Azonban egyre többen vetik fel a kérdést, hogy valóban ez a Sínai hegy? Ugyanis a sumer leírások, majd az arra épülő Biblia sem így írja le környéket, mintha ez nem az a hegy lenne. Csak kevesen tudják megkérdőjelezni a bemutatott hegy valódiságát, hiszen ahhoz eredetiben kell olvasni a sumer leleteket, vagy a Bibliát, hiszen fordításkor, átíráskor mindig torzul az információ.
Kategória: Magyarázatra vár
2008. Október 02., Csütörtök 19:35

Ilyen volt a szumér gyógyítás

Kiderül, hogy a sumer gyógyítás természetbarát volt, a regeneráción alapult, a gyógykészítmények elõállításánál, a természethez fordultak, ráadásul hatalmas biológiai és ásványi anyag ismerettel.
Kategória: Egészségünkért

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.2%Norway 1.2%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 4%Sweden 0.7%
Ukraine 3.4%France 0.5%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.2%Poland 0.1%

Today: 318
This Week: 3378
Last Week: 3995
This Month: 6293
Last Month: 24640
Total: 2433871

Belépés