20231206
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2015 január 30, péntek

A Rothschild ház története

Szerző: Mireisz Tibor

Ez az Orosz cár 3. vétke a Rothschildok ellen!

1858. Lionel Rothschild képviselő lett az Angol Alsóházban , miután az igaz keresztényre vonatkozó eskü megváltozik.15 évig képviselő és az első zsidó a parlamentben (nálunk ebből kicsit több van), 1879-ben hal meg.

1861. nov. 8. Londoni kormány 8000 főnyi csapatot küld Kanadába, a franciák pedig Mexikóba. Persze a két államot a Rothschildok két háza vezette.

1861. III. Baron Amschel Rothschild megalakítja Ausztriában a Creditanstal-t, hogy tönkretegye a Credit Mobilier-t ő az első zsidó aki bekerül az osztrák felsőházba. Neve bekerül a Bécs Arany Könyvébe. 1861 tagja a Birodalmi Lordok házának.

1861. Abraham Lincoln (16. amerikai elnök 1860-65-ig)felkeresi a Rothschildokat, hogy kölcsönt kérjen az amerikai polgárháború támogatására. Segítségüket egy új központi bankra adott engedélyhez és 24-36 %-os kamathoz kötik. Lincoln felbőszül az uzsorakamaton és adósságmentesítő saját bankjegyet hoz forgalomba. Kijelenti, hogy egyéni és állami adósság kezelésére mostantól ez a törvényes fizetőeszköz. Ez később az életébe kerül.

1862. Áprilisban 449 338 902 dollár van forgalomban az adósságcsökkentő bankjegyből. Lincoln elnök kijelentette: " Mi adtuk a legnagyobb áldást a Köztáraság lakósainak, amit valaha kaptak, saját papírbankjegyet, amivel adósságaikat ki tudják fizetni." Ugyanebben az évben a Times of London a következő vezércikket közli: " Ha a kártékony pénzügyi államvezetés, aminek az Észak Amerikai Köztársaság a forrása, meggyökeresedik, akkor a kormányok költség nélkül fognak pénzt kibocsájtani. Ki fogják fizetni az adósságaikat és adósságmentesek lesznek. Elég pénzük lesz rá, hogy folytassák kereskedelmüket. Nagyon sikeresek és gazdagok lesznek, példátlanuk a civilizált kormányok történelmében. Minden ország elméje és vagyona Észak Amerikába fog utazni. E kormányt el kell pusztítani, vagy ők pusztítanak el minden monarchiát." (Azaz átvehetnék a Rothschildok szerepét. Ezek a megoldások)

1863. Lincoln az orosz cárhoz fordul segítségért, orosz hadihajók jelennek meg New York-ban és San Franciscoban.

A nápolyi Rothschild bank bezár az Olasz egyesülést követően.

A R.-ok amerikai ügynökük segítségével olajcéget alapítanak amit Standart Oilnak neveznek és hamarosan az összes konkurenciát felvásárolja.

1864.Lincoln elnök felismeri, hogy az Orosz cárnak , II. Sándornak (1855 - 1881)is konfliktust okoznak a Rothschildok, mivel szintén többszörösen visszautasította kísérleteiket, hogy Oroszországban nemzeti bankot alapítsanak. A polgárháborúban Lincolnak nyújtott segítségével Lincoln győz.

1864. 04. 18 Anzelmo osztrák főrend lett. Az osztrák állam megalapította a „Déli Vasutakat”, de később kénytelennek voltak eladni azt a bécsi, londoni, párizsi Rothschildokból létrejött konzorciumnak. Később ugyanők megvették a közép-olaszországi vasutakat is.

1865. Egy kongresszusi tárgyaláson Lincoln a következőket közli: " Két nagy ellenfelem van, a déli hadsereg előttem és a pénzügyi intézmény mögöttem." Ebben az évben az előzmények miatt meggyilkolják.

J. P. Morgan átköltözik New York-ba, ő volt a Rothschildok amerikai megbízottja, ő finanszírozza az USA fél vasúthálózatának építését, és 1901-ben Unated States Steel Corp. néven szindikátust alapít. William Mckinley elnök az Anti -Trust törvény hatálya alatt vizsgálatot rendelt el a Rothschild és Morgan ügyletek miatt 1900-ban. Amikor a következő választásokon újra indult elnök helyettese Theodore Roosvelt, /De Moley Rend főmestere és a Libanoni Nagycédrus Páholy magasrendű szabadkőművese/ lett, majd egy éven belül Mckinley merénylet áldozata lett, /Czolgosz lelőtte/, utóda Teddy leállítatta a vizsgálatot.

Jacob Schiff New York-ba érkezik, igazgatói tanácstag Central Trust Company, Western Union, Wells Fargo-nál. Célja: Ellenőrizni az USA pénzrendszerét, központi magánbank létrehozása; saját emberit magas pozíciókba juttatni; szétszakítani a társadalmat kisebb megosztott csoportokra (feketék, fehérek), Mozgalmakat alapítani, amelyek tönkreteszik a kereszténységet. Pénzeli Rockefellert /olaj/ aki tőle kapja az első millióját, E .R . Harriman /vasút/, A. Carnegie /acél/.

George Peabody kitalálja az adómentes alapítványok létrehozását, így a leggazdagabb családok nem fizetnek adót, sem Rockefellerék, sem a Rothschildok, sem Fordék, és nincs az az adóhatóság, amely merné vizsgálni a vagyoni állapotukat.

1866.Bismarck, Amschel Rothschid felfedezettje . Mikor a császár Bismarckkal akart találkozni, Rothschild javasolta, hogy az nála legyen, de Bismarck ezt visszautasította azzal, hogy államügyeket beszélnek meg. Rothschild ragaszkodott hozzá, hogy a szakácsa főzzön reájuk, amit már nem utasítottak vissza.

Bismarck legyőzi Ausztriát, német egység létrejöhet. Egyszerűbb egy nagy országot kiuzsorázni, mint sok kis fejedelemséget.

1867. Kuhn and Loeb Co. megalakul New York-ban, Jacob Schiff partner.

1868. 11. 15 James(Jacob 76) Rothschild meghalt. Hat gyerek maradt utána /felesége saját bátyjának Salamonnak leánya Betty volt/ lánya, Charlotta a londoni Nathaniel Rothschildhoz ment feleségül, míg fia Alfonz a londoni Lionel Rothschild lányát vette el Leonorát. Ő hal meg utoljára Mayer Amschel Rothschild fiai közül. Nem sokkal azután, hogy megveszi a Chateau Lafitet, ami egyike a négy legnagyobb franciaországi szőlőbirtoknak.

A cég vezetésben fia Alfonz követte. A francia - porosz háború idején a poroszok főhadiszállása Alfonz Ferreires-i kastélyában volt, és Jules Favre francia miniszterelnök itt hódolt meg Bismarck előtt, és itt beszélték meg az 5000 millió frank hadikárpótlást, amely persze Alfonz Rothschildon keresztül valósult meg.

1868. Menekültek áradata Írországból az USA-ba az éhínség miatt, 300000 halott, 1 millió kivándorolt, Brit miniszterelnök D'israeli /kikeresztelkedett zsidó/, Bank of England vezetője pedig egy Rothschild és nem segítenek az íreken.

1869.Lionel Rothschild és J. P. Morgan-nel megalakítja a Northen Security-t az USA -ban hogy képviselje és óvja a Rothschild érdekeket.

Cecil Rhodes, Rothschild ügynök Dél-Afrikába érkezik gyémánt, és arany bányászatban érdekelten, a Rothschildok ügynökök ópiumot csempésznek nyugatra de a kínaiak csak ezüstöt és aranyat fogadnak el fizetőeszköznek.

1870. Eszterházy Miklós halála után a hercegség csak Salamon Mayer Rothschild - nak 6, 5 millió forinttal tartozott. A hercegasszony Rothschild -hoz fordult segítségért, aki úgy vállalta, ha a hercegasszony a szeretője lesz. És az üzlet megköttetett. Pedig Mária Terézia törvényt hozott: " Ha egy zsidó elcsábít egy keresztény nőt akkor feje vétessék és teste égettessék el." Az Eszterházyak tipikus bérenc család, míg Habsburgok voltak hatalmon addig németek voltak, majd azok bukása után zsidók lettek.

Francia - Porosz háború, III. Napóleon akadályozza a német egységet, mindenki francia győzelmet várt, csak Alphonse de Rothschild a francia ház feje küldte családját Londonba. Alphonse személyes barátja a Belga királynak és a Welsh-i hercegnek. Nővére Charlotte hozzámegy Nathaniel Rothschildhoz, az angol házból, öccse I. Edmund zsidó telepeseket pénzel Palesztinában. Alphonse felosztja a világ olaj piacát a Shell és a Rockefeller Standard Oil között. A francia ház pénzeli a francia elektromos hálózatot, mediterrán vasutat. Az angol ház a bakui olajmezőn fektet be.

Meghal Natalien de Rothschild.

1871. 03. 18 - 05. 29 Francia kommün. Épp, mint később a magyar tanácsköztársaság idején, háborús vereség, katonák a fronton, Rothschildok és a proletárok lázadást csináltak. A kommün alatt egész Párizst kifosztották, kivéve Alphonse Rothschild 145 házát nem. Érdekes módon Rothschild vidéki háza volt a poroszok főhadiszállása, de azt sem érte bántódás.

1871. aug. 15. Albert Pike levél Mazzini- nek amiben azt írta hogy 3 világháború szükséges az új világrend kialakításához.

I. Világháború célja a cári Oroszország megdöntése olyan rendszer kialakítása amit az illuminátusok és ügynökeik irányítanak.

II. Világháború a német nacionalisták és a cionisták között ami elvezet Izrael állam megalapításához.

III. Világháború a cionisták és az arabok között, az egész világra kiterjedően, az emberek kiábránduljanak mindenből és elfogadják a szabadkőműves rendet,( majd a világkormányt és annak fejét az Antikrisztust.)

1873. Az osztrák Rothschild ház üzleti krízist csinál Bécsben (Tőzsde kraht), teljesen ellenőrzik a Magyarországi pénzügyeket. Baron Albert von Rothschild a leggazdagabb ember a Habsburg birodalomban.

A veszteséges Rio Tinto spanyol rézgyárakat megveszi egy nemzetközi befektetői csoport, melyben a Rothschild család is jelen van. A gyárak a réz legnagyobb forrását jelentik a korabeli Európában.

1874. 07. 27. Meghal Amzelmo Rothschild, öt gyereke született és a legkisebbre Albertre hagyta végrendeletileg a bécsi Rothschild-ház vezetését. Leányai, Julia, Mathilda és Lujza, valamennyien Rothschild fiukhoz mentek feleségül. Másik fia Ferdinánd a londoni Lionel Rothschild lányát, Eveline - t vette feleségül. Albert rátette a kezét az osztrák Nemzeti Bankra, amely később átalakult Osztrák - Magyar Bankká.

Lionel Rothschild pénzeli az angolokat a krími háborúban /orosz befolyás csökkentése Palesztinában, az oroszok a szent helyek védelme ürügyén támadta a török birodalmat, és megakadályozni hogy az oroszok elérjék a közel-keleti olajmezőket és Indiát/,

és segíteni Cecil Rhodes (De Beer)- t a dél-afrikai arany és gyémántbányák megszerzésében,

Öccsét Anthony - t lovaggá ütötték, személyes jóbarátja Disraeli miniszterelnök(angol, zsidó), és ő fizeti John Russel miniszterelnökké választását.

1875. Az N.M Rothschild & Sons nekilát, hogy partnert keressen az első alagút megépítéséhez Anglia és Francia ország között. a befektetés felét a Rothschildok fizetik.

Támogatják Benjamin Disraelit pénzzel, hogy minnél nagyobb érdekeltséget szerezzen anglia a Szuezi csatorna építésében.

1876.Bountoux Párizsban megalapítja az Union General Bankot, keresztény befektetőket keres, hogy megtörjék a zsidó bankárok monopóliumát. 1881-ben a Rothschildok tönkreteszik, miután 5 éven keresztül csendben felvásárolták a bank részvényeit, majd egyben a tőzsdére dobták, a részvények értéke 3050-ről 950 re esett vissza.

Ottó von Bismarck a következő kijelentést teszi: " Amerika kettéválasztását már régen a polgárháború előtt megtervezték az európai pénzügyi erők. E bankárok féltek, hogy ha Amerika országként egyben marad , gazdasági, és pénzügyi függetlenséget nyer, ami viszont felborítaná uralmukat. A Rothschild család szava döntő volt. Rögtön felismerték a fantasztikus előnyét, ha eladósodva a bankároknak , az élénk, magabiztos és önellátó Köztársaságot, két gyenge demokráciával helyettesítik. Útnak indították hát titkos ügynökeiket, hogy szakadékot ássanak a Köztársaság két fele közé."

1879.Lionel Rothschild meghal fia Nathaniel "Natty" veszi át a cégügyeket, aki 1865-től képviselő, majd 1885-ben Lord lett. Disraeli és Gladstone miniszterelnökök a zsidók királyának nevezik. Ő birtokolja a Burmai rubin bányákat és Dél-Afrika nagy részét. Natty két testvére: Alfred és Leo a királyi herceg legjobb barátai, a Malborough fiuknak nevezik őket, ők fizetik a herceg adósságait. /Elég jó társaság egy kis frankfurti uzsorás leszármazottainak/ Ekkor a londoni Rothschildok vagyona meghaladta a 100 millió font sterlinget. VII. Edward aki lorddá és peerl-ré emelte Nathaniel - t, és ő volt az első zsidó, aki az angol felsőházba is bejutott.

1880.Charles Taze Russel /aki a felesége szerint pedofil volt/ aki megalapította a Jehova Tanúi társaságot, azt javasolja a Rothschildoknak, hogy a zsidókat vissza kellene telepíteni Palesztinába.

1881.James A. Garfield (20.Amerikai elnök volt 100 napig)két héttel a meggyilkolása előtt ezt mondja: " Bárki, aki országunk pénze felett uralkodik, mindenképpen minden kereskedelmet és iparágat teljesen ural.... és ha az ember rájön, hogy tulajdonképpen az egész rendszer igen könnyen uralható néhány legfelső hatalommal bíró ember révén, akkor már nem is kell elmagyarázni, hogyan keletkeznek a válság és infláció időszakai."

Edmond James de Rothschildnak fia születik: Maurice de Rothschild.

1882. 01. 22 Fekete Vasárnap a bécsi tőzsdén, a Rothschildok ellenfele Bontoux tönkremegy. Bontoux vezérigazgatója volt éveken keresztül a Rothschildok Déli Vasút-társaságánál. Majd kilépett és csoportot szervezett ellenük, melynek élén két cég az „Österreiche Landerbank”, és a „Union Generale”. Rothschildék először a „Banque de Lyon et de la Loire”- t borították meg, amely lavinát indított el és a bécsi Fekete Vasárnapban tetőzött. Annak ellenére, hogy ők voltak a gazdaság urai, a bécsi udvar és a főurak nem fogadták be, és Albert Rothschild egyetlen estélyére sem fogadtak el meghívást. Később mégis fogadták, és ezt Tisza Kálmánnak köszönhették, kinek fiát később a zsidók (Lékai Galilei kör, 4 merénylet, az utolsó sikerül) megölették.

1883. Az orosz cár meghívja a Nobel testvéreket és a Rothschildokat, hogy fejlesszék fel a bakui olajmezőt.

1884.Albert Rothschild részt vesz a közel 600 millió forint értékű aranyjáradék konvertálásában, amelyen 160 milliós haszonra tett szert, mellesleg ezzel az üzlettel zsarolták meg Ferenc József császárt, hogy meghiúsítják az üzletet, ha a tiszaeszlári gyerekgyilkos zsidókat elítélik. Ráadásul ők áron alul kapták a papírokat, és jóval drágábban is adták el, éppen idejében, mert amikor előzőleg 1882. 01. 22 - én összeomlott megint a tőzsde, nekik egész véletlenül egy darab részvényük sem volt.

1885.Nathaniel Rothschild, Lionel de Rothschild fia elsőként a zsidók közül főnemesi rangot kap és a Lord Rothschild nevet veszi fel.

1886. Argentin gazdasági válság. A rivális Barings bankház nehéz helyzetbe kerül, a Bank of England segíti de ez kevés, így kénytelenek a Rothschildokhoz fordulni, 1890-ben 3 millió frank értékű arany érkezik a Bank of England- tól melynek elnöke Alphonse de Rothschild

A francia R. bank jelentős tulajdonhányadot szerez az orosz olajmezőkből és megalapítja a Caspian and Back Sea Petroleum Campany nevű céget amely hamarosan a világ második legnagyobb olajtermelő cége lesz.

1887. Megkapják a "Special Act of Grace"- t Ferenc Józseftől, felesége Sisi közeli jó barátja a Rothschildoknak.

A R.-ok finanszírozzák a kimberley-i gyémántbányák egyesítését Dél Afrikában. Hamarosan ők lesznek a legnagyobb tulajdonosok a De Beers cégben és drágakövet bányásznak Afrikában és Indiában.

1888. Oroszország lehagyja az USA-t nyersolajtermelésben. Orosz kerozin 30%-t adja brit piacnak. És ez az orosz cárt gazdagítja, nem pedig a Rothschildokat.

Megszületik Noémi Halphen, Maurice de Rothschild jövendőbeli felesége

1890. 1890-es évek pogromok (kisebbség ellen irányuló erőszakcselekmény.)törnek ki Orosz-Lengyelországban, nem utolsóban az emberkereskedelem miatt. A zsidók nőket adnak el prostituáltaknak /a cári orosz kormány megtiltja a zsidóknak a szeszfőzést, szeszárusítást, a földbirtok vásárlását, megvonja a választási jogukat. A zsidók kivándorolnak Palesztinába, Magyarországra, USA-ba. USA-ban Rothschild ügynökök fogadják őket, segítik őket letelepedni a nagyvárosokban és elintézik nekik a honosított állampolgárságot így megnő a Demokrata szavazótábor. Amely kapóra jön majd Wilson (szabadkőműves) megválasztásakor.

1891. márc. Megalakul a Round Table, Cecil Rhodes segédletével. Tagok Lord Albert Grey, Arthur Balfour, Sir Harry Johnston, Lord Rothschild, Alfred Milner. Ma is ez a londoni Cityben lévő csoport irányítja a világot.

1891. Cecil Rhodes csoport csatlakozik a William Stead által vezetett Cambridge csoporthoz. Rhodes ellenőrzi a gyémánt készlet 90%-át. De ő is csak a Rothschildok bábja (strómannja), halálakor a vagyonát a Rothschildok kezelésére bízza.

Az angol munkapárt elnöke a következőket mondja a Rothschildokról: " Ezek a vérszívó és méregkeverő emberek az utóbbi évszázadban iszonyatos szenvedést okoztak Európában és hatalmas vagyont halmoztak fel oly módon, hogy háborúkat provokáltak ki országok között, amelyeknek semmi bajuk nem volt egymással és soha nem kellett volna háborúzniuk.

Bárhol is legyen baj Európában , híreszteljék bármikor, hogy háború lesz amitől az emberek fejében a változástól és a balsorstól való félelem megjelenik, biztosak lehetnek abban hogy egy görbe orrú Rothschild valahol a felforgatás közelében ólálkodik."

Az efféle megjegyzések egyre jobban aggasztják a Rothschildokat és így a század vége felé megveszik a Reuters nevű hírügynökséget, hogy valamilyen szintű hatalmuk legyen a média felett.

1894. Hannah Rothschild hozzámegy Earl of Roseberry-hez, aki 1894-95 között Anglia miniszterelnöke

1895. Rothschildok ellenőrzik az USA katonai vasútvonalainak 95%-át. J. P. Morgan-on és a Kuhn and Loeb Bank-on keresztül, a Department of Commerce jelentése szerint.

Edmond James de Rothschild, Jacob (James)Mayer Rothschild legkisebb fia elutazik Palesztínába és hamarosan az első zsidó kolóniák finanszírozója lesz, hog előkészítse a Rothschildok hosszú távú elképzelését egy általuk alapított országra. (Az elképzelés a New York - Telaviv - Budapest megvalósítása)

1897. A Rothschildok megalapítják a Cionista kongresszust és megszervezik az első találkozóját Münchenben. Mivel a helyiek ellenzik a zsidó jelenlétet, így a kongresszust Bázelben tartják augusztus 29.-én.

A találkozó elnöke Theodor Herzl (Benjamin Zejev)magyar újságíró lett, akit megválasztanak a Cionista Szervezet elnökévé, s átveszik a piros Rothschild jelet, azaz a hatágú csillagot cionista zászlójukhoz, ami 51 évvel később az Izraeli zászlón is megjelenik.

1898. Edward Henry Harriman és társa Judge Robert Scott Lovett megveszi az UPR 100 millió $-t, az üzletet a Kohn & Loeb bankház közvetíti, amelyben Paul Warburg volt a partner. Ebben az időben Prescott Bush /Amerikai elnök őse/ a Buckeye Steel Casting Co. Elnöke.

Meghal Ferdinánd de Rothschild

1900. Lenin és felesége Svájcba költözik. Max Warburg a német titkosszolgálat feje. /German Intelligence Service/

1901. Megszűnik a frankfurti Rothschild bank( M.A. von Rotshschils & Sohn), nert nincs férfi örökös aki átvehetné az irányítást, a hamburgi Warburg bank veszi át az ügyeket, az olasz bankház is megszűnik, a tagok Franciaországba költöznek.

1902. Paul Moritz Warburg USA-ba költözik és társ lesz a Kuhn and Loeb-nál, később testvére Félix is követi. Otto Warburg lesz a Cionizmus vezetője.

Megszületik Philippe de Rothschild.

1905. Alphonse meghal, Baron Edmund lesz a Bank of France igazgatója.

1905. Felix Warburg és apósa Jacob Schiff pénzeli a japánokat az orosz-japán háborúban, George Kennan Oroszországba megy lázítani. Céljuk a cári rendszer megdöntése.

1906.Mivel labilis a helyzet a régióban (Oroszország) ezért eladják Oroszországi olaj érdekeltségeiket a Royal Dutch & Shell nek

1907.J. P. Morgan oda-vissza utazik londoni és párizsi Rothschild bankházak, között visszatérve New York-ba elkezdi híresztelni, hogy a Kinckerbocker Banknak fizetési gondjai vannak, erre kitör a pénzügyi válság.

USA Morgan okozta bankválság, Paul Warurg országos körúton vesz részt, előadásokat tart, hogy elengedhetetlen egy központi bank ami kézben tartja a pénzkibocsátást. Nelson Aldrich /Rockefeller apósa/ lett a Nemzeti Monetáris Bizottság elnöke, európai tényfeltáró útra mennek megvizsgálni, hogy működnek az európai központi bankok, tagok: Paul Warburg, Frank Vanderlip stb, képviselve van a National Bank of New York, Kuhn and Loeb, Morgan First Bank, 1909-ben térnek vissza.

Jacob Sciff Rothschild a Kuhn @ Loeb Co. vezérigazgatója figyelmezteti barátait egy beszédében a New yorki kereskedelmi kamarában: "Ha nincs nemzeti bankunk, ami felügyeli a pénzeszközeinket, az ország nagyobb pénzügyi válságba keveredik, mint amit valaha is látott."

Amerika megint egy Rothschild depresszióban találja magát ami - mint mindig- rengeteg ártatlan embert visz csődbe miközben hasznot hoz a Rothschildoknak.

1909.Maurice de Rothschild elveszi feleségül Noémie Halphent

1911.New York polgármestere, John F.Hylan kijelenti: " Az igazi gonosz a Köztársaságunkban a láthatatlan kormány, ami mint hatalmas polip átfogja nyálkás karjával városainkat, államunkat, nemzetünket. E fölött uralkodik egy kis bankár csoport, amit más néven nemzetközi bankároknak neveznek."

Werner Sombart a Zsidók és a gazdasági élet c. könyvében azt írja, 1820-tól a 'Rothschildok kora" kezdődik és azt a következtetést vonja le: "Cak egy hatalom létezik Európában, és az a Rothschild!"

1913. dec. 23. A kongresszus elfogadja a FED törvényt, 12 regionális bankot hoznak létre 9 tagú igazgatótanáccsal amiből 6-tot a regionális bankok 3-t a FED kormányzó testülete, a FED elnököt az USA elnöke nevezi ki, ha az lemond vagy meghal és csak a testületből választhat. Azóta az amerikai állam 12 %- s kamatra kölcsönzi a dollárt. A törvény szerint a tulajdonosok neveit nem lehet nyilvánosságra hozni, de R. E. McMaster kiadó svájci banki kapcsolatain keresztül kiderítette: Rothschild Bank of London; Rothshild Bank of Párizs; Lazard Brothers Bank of Párizs /fő részvényes Eugene Meyer/; Israel Seif Banks of Italy; Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam; Kuhn and Loeb Bank of New York; Lehman Brothers Bank of New York; Goldman Sahs Bank of New York; Chase Manhattan Bank of New York. A FED részvényeinek 65 % - a külföldi zsidók kezében van, 35 % - a /72000 db/ pedig egyenlő arányban a Rockefeller és a Morgan családé.

Charles Lindberg a következőket mondja: " Ez a törvény megalapozza a Föld leghatalmasabb vagyonkezelő társaságát. Amikor az amerikai elnök aláírja a törvényt, legalizálja a láthatatlan kormány hatalmát a pénz felett... Minden idők legnagyobb bűntényét követik el ezzel a banki és bankjegy törvénnyel."

A Federal reserve tehát magáncég. Semmilyen szinten sem szövetségi (federal) és semmilyen szinten nincs tartaléka (reserve). Szolidan megbecsült évi nyeresége 150 milliárd dollár és amióta létezik soha nem publikált számvetési adatokat.

A Rothschildok megalapítják Amerikában az Anti Defamation League of the B'nai B'rith (ADL) szigorúan zsidó (szabadkőműves) társaságot, amit azért találnak ki, hogy mindenkit "antiszemitának bélyegezzenek , aki megkérdőjelezi a Globális Elitet,

ők küzdenek a fegyvertartás eltörléséért az USA-ban. Napjainkban az ADL-nek 2000 ügynöksége van az USA-ban, /42 regionális iroda, kapcsolódó irodákkal Rómában, Párizsban, Jeruzsálemben, Ontarióban. A San Franciscoi Kerületi Ügyészség 1993- s márciusi jelentése szerint, az ADL 170000$ fizetett ki kémeinek, akik 10000 ember és 500 politikai és etnikai csoport után kémkedtek/ és ellenőrizik az NAACP minden akcióját, és minden néger szervezetet. A fegyvertartás minden amerikainak alkotmányos joga, hogy meg tudja védeni a jogait akár saját államával szemben is. A zsidók úgy akarják elvenni a fegyvereket, hogy saját gyerekeiket fordítják ellenük. Az iskolai lövöldözésekben részt vett diákok minden esetben pszichiáterhez jártak gyógyszeres kezelésre. Fegyverek és diákok azelőtt is voltak mégsem volt vérengzés.

1914.A Rothschildok három európai hírügynökséget uralmak, a német Wolff, az angol Reuterst, a francia Havas -t. Wolff nevű cégüket használják fel a német nép háborús uszítására. Ettől kezdve alig van a Rothschildokról hír hiszen alapvetően uralják a hírszolgáltatásokat. A média az övék.

 A szabadkőművesek meggyilkolják Ferenc Ferdinánd trónörököst (Narodna Orana páholy, Cabrinovics, Princip, Grabez) Kitör a megjósolt I. világháború, melynek célja a cári Oroszország és az Osztrák-Magyar monarchia megdöntése , megszerzése. Ebben a háborúban a német Rothschildok kölcsönzik a pénzt a németeknek, a brit és a francia Rothschildok kölcsönzik a pénzt a franciáknak.

Németország bár megnyeri a háborút gyakorlatilag, de kivérzik és fegyverszünetet ajánl Angliának, akik fontolgatják azt, de egy Rothschild ügynök Louis Brandeis vezetésével küldenek egy cionista küldöttséget Amerikából Nagy-Britanniába és ígéretet, hogy Amerika hadba lép a brit oldalon, feltéve, hogy a britek egyetértenek abban, hogy a Palesztina földjét megkapják Rothschildok.

A Rothschildok azért akarták Palesztínát, hogy megerősítsék keleti állásaikat és saját zsidó területet alakítsanak ki , saját hadsereggel amelyet , mint agresszor használhat

1917. jan. 13. Trockij megérkezik New Yorkba, Paul Warburg Edward House ezredesen keresztül elintézi, hogy a Wilson kormányzat adjon neki útlevelet. /Mint szegény emigráns luxus körülmények között lakott saját sofőrrel./

1917. márc. 27. Trockij forradalmárokkal és pénzzel megrakodva a Kristianija fyord fedélzetén elindul New York-ból Oroszország felé, Jacob Schiff-től 200 millió $- kap,/ unokája John Schiff mondta 1949. febr. 03.-án a New York Journal riporterének/ ami mai áron 2 milliárd $, ami stockholmi Nya Banken-ban volt letétben, amely a Warburg családé. Rockefeller 10 000 $ útipénzt adott. A hajón van még Charles Richard Crane az amerikai Demokrata Párt pénzügyi bizottságának elnöke és Wilson elnök barátja, a fia pedig az akkori külügyminiszter Robert Lansing tanácsadója volt.

1917. ápr. 9. Lenin és felesége + 300 forradalmár. Az utazók listájából 165 név került nyilvánosságra 23 orosz, 3 grúz, 4 örmény, 1 német, 128 zsidó. Németországon, Svéd- és Finnországon keresztül Oroszországba utazik, Stockholmig a német állam, onnan az orosz állam fizette az utat, mivel Max Warburg a német titkosszolgálat vezetője, Kerenszkij /zsidó,később New York-ban lett bankár, 1970-ben halt meg/ orosz szabadkőműves pedig Orosz Tartományi Kormányzat főügyésze volt. Az utat Theobald Bethman -Hollberg német kancellár engedélyezte, aki anyai ágon Rothschild volt. Lenin vitt még a Pullman kocsis vonaton két Rolls Royce autót is magának, plusz 40 000 márka aranyérmét költőpénznek, és kapott havonta. Összesen 400 000 aranyért vették meg Oroszországot földestől, gyárastól, mindenestől. A propagandisták szórták a pénzt a csőcseléknek. Amikor Lenin megérkezett, M. Skobalev munkaügyi miniszter fogadta a Téli palotában, májusban még 200 forradalmár követte. A Téli Palota ostroma úgy zajlott, hogy a forradalmárok felsétáltak a hátsó lépcsőn egy terembe, ahol a Kerenszkij kormány fogadta őket, és átadták a hatalmat. A Palota ostromáról készült filmet később Eisenstein rendezte.

1917.nov.2 Arthur James Balfour nyilatkozat (levél), melyben hozzájárul anglia a zsidó cionista állam létrehozásához.

1917. nov. 6. A Vörös Gárdisták elvitték a Birodalmi Bankból a cári család ékszergyűjteményét, és 700 millió $ értékű aranyat, mai áron 100 milliárd $. A Cárnak készpénze van a Guaranty Trustnál 5 millió $, National City Banknál 400 millió $. Bank of Englandnál 35 millió $, Barings 25 millió $, Lloyd 30 millió $, Banque de Paris 100 millió $, Rothschild Bank of Paris 80 millió $, Mendelsson Bank Berlin 132 millió $. Mai értéken kamatostul 55 milliárd $, és ezt soha senkinek nem fizették vissza. Bahmegyier egykori orosz nagykövet szerint 1918-1922 között 600 millió rubel értékű aranyat szállítottak a Kuhn and Loeb Banknak. 1920-ban 39 millió svéd korona értékben orosz arany érkezik Stockholmon keresztül New York-ba, három másik hajó közvetlenül szállít 540 láda aranyat Oroszországból ugyanoda, több mint 97 millió aranyrubel értékben mai értékben 2 milliárd $. A szállítást Jacob Schiff szervezte, az aranyat a Guaranty Trust trezorjában helyezik el.

1918. Novemberig Leninék 82 millió aranymárkát kaptak a német államtól, Otto és Felix Warburg révén..

United Secret Servise /2nd Army Bureau/ jelentést készített arról, hogy 1917-ben kik pénzelték a szovjet forradalmat: Jacob Schiff, Guggenheim, Max Breitung. A Kuhn & Loeb igazgatói: Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, S. H. Hanauer, mind zsidók. A Daily Forward /zsidó újság/ megírta hogyan továbbították a pénzt a forradalmároknak a Westphalian-Rhineland Syndicate vagyonából a párizsi Lazare Brothers /zsidó bankház, ma Free Europe/ keresztül a Gunsborg Bankba, Speyer & Co., és a stockholmi Nya Banken-ba.

A Rothschildok megrendelik az Orosz cár II. Miklós és családja kivégzését a bolsevikoktól akiket ők irányítanak. Ez a bosszú II. Sándor cár Abraham Lincoln melletti kiállása miatt.

Nagyon fontos nekik a cári család minden tagjának halála megmutatni a világnak, hogy senki nem kérdőjelezheti meg hatalmukat.

1919. máj. 30. A Párizsi Békekonferencia vezetőinek delegátusai I. Edmund de Rothschild javaslatára találkoznak a Hotel Majestic-ben, ahol megegyeznek, hogy nemzetközi csoportokat hoznak létre, hogy nemzetközi ügyekben tanácsokat adjanak saját kormányaiknak. Így alakul meg később a CFR. New Yorkban, Londonban a Chatman House Study Group, Institute of Pacific Relation /a mi távol-keleti ügyekkel foglakozik és a Japánok Pearl Harbour elleni támadását szervezte/. Hamburgban a Institut fur Answertise Politic, Párizsban a Centre d' Etudes de Politicque Etrangere. Az I. Világháborún csak Rockefelleréknek 100 millió $ hasznuk volt.

1919. Versailles találkozó: A Rothschildek javasolják , hogy a béke érdekében (hiszen a háborúkat ők csinálják) hozzanak létre egy világkormányt és ezért megalakul a Népszövetség. Kevesen fogadják el , így hamarosan elhal.

Paul Warburg /FED elnöke, Wilson(szabadkőműves) pénzügyi tanácsadója, Kuhn és Loeb egyik igazgatója/, Max Warburg /német titkosszolgálat vezetője, császár pénzügyi tanácsadója/ Colonel Edward House /Wilson személyi tanácsadója/, John Foster Dulles és Allan Dulles /Kuhn és Loeb-tól/, Alfred Milner /angol szabadköműves, Lenint 21 millió rubelrel támogatta/. Lloyd George brit miniszterelnök tanácsadója Sir Philip Sasson, Mayer Amschel Rothschild leszármazottja, a brit titkos tanács tagja /ő bombáztatta le a II. VH idején a német városokat és munkás negyedeket, kivéve az ipari kerületeket/. Clemenceau francia miniszterelnök tanácsadója George Mandel született Jeroboam Rothschild. Magyarországot, mint zsidó célterületet halálra ítélik és odavetik a szabadkőművesek bosszújának. (Benes , Masaryk, Wilson)

Ezen a konferencián születik meg a döntés, hogy Izrael zsidó állam lesz és Palesztína az angolok kezében van ameddig az átadást el nem intézik, Ekkor Palesztínában kevesebb, mint 1 % zsidó lakott! A konferencia házigazdája és elnöke Edmund de Rothschild báró volt.!!!

1920.Winston Churchill a következőket írja egy cikkben a Illustrated Sunday Heraldban február 8.-án:

"Weisthaupt Illuminátusának napjaitól, Karl Marx napjain keresztül Trockij napjaiig minden nap folyamatosan nőtt ez a világot átfogó összeesküvés. És végül ez az Európa és Amerika alvilágából felkelt különleges csoport most hajánál fogva ragadta meg az orosz népet és vitathatatlanul úr lett a hatalmas birodalom felett." 

1921. júl. 29. A New York-i Council on Foreign Relation /CFR/ hivatalosan megalakul, cél minél szélesebb bérenc réteg kialakítása, átfogva a társadalom minél szélesebb rétegét. (Ma már csak olyan egyén kerülhet magas pozícióba az USA - n, aki tagja ennek a társaságnak.)

Alapítók: Colonel Edward House, John Foster Dulles, Bernand Baruch, Otto Kahn, Jacob Schiff, Paul Warburg, John D. Rockefeller. Manapság a CFR 3000 tagja rendelkezik az US javak 2/3 részével.

1922. Franklin Delano Roosevelt megalapítja az United Europian Investors Ltd.-t és Németországban felvásárolnak mindent, 100 $- t 6 emeletes házat lehet venni akkora az infláció. HAPAG/ Hamburg – America -Line/ ugyanezen célból alakul, elnökségi tagok Max Warburg német bankár, és testvére és Paul Warburg FED elnök.

1924. "Agro-Joint" szervezetet megalapítják a Szovjetunió megsegítésére. J. D. Rockefeller több millió $- l támogatja. Ebből 215 zsidó kolhoz alakul és 400 zsidó iskola. 1927-ben Felix Wartburg körutat tesz a Szovjetunióban ahol 40 kolónia róla van elnevezve. Az utolsó támogatást 1940-ben adják.

1925. Megalakul az I. G. Farben a Rothshild ügynök Max Warburg segítségével, igazgató Paul Erlich, aki maga is zsidó. Standard Oil-nak ipari alkohol monopóliuma van Németországban az I. G. - n keresztül. Amerikai I. G. igazgató tanácsában Walter Teagle /Standard Oil Co.és Roosvelt barátja, Paul Warburg /FED/, Edsel Ford, John Foster Dulles/ Amerikai Pénzjegynyomda vezetője/, Charles Mitchell /a Rockefeller National City Banktól/, Carl Bosch, Herman Metz /Bank of Manhattan igazgatója .

1926.Megszületik Edmond de Rothschild , Mourice R. fia.

1929. márc. 29. Paul Warburg FED elnök utasítására, a FED tag bankok eladják részvényeiket magas áron.

1929. okt. 24. Visszahívták a 24 órás hiteleket, a FED nem látta el hitelekkel a kereskedelmi bankokat így azok tönkrementek, a New York-i tőzsdén a részvények értékük töredékére zuhantak, a bankárok olcsón felvásárolták. Gazdasági válság. Az összeomlást a republikánus Hoover-re kenték, hogy a Demokrata Rooseveltből elnök legyen. Külön érdekesség, hogy mivel a nagyvállatok összeomlottak és fillérekért a zsidóké lett, így az amerikai sajtó is zsidó kézbe került, mert magukat a vállalatok hirdetéseiből tartották fenn, így oda lett a hiteles tájékoztatás is. A média tömegbefolyásoló szerepét pedig ma már mindenki ismeri.

1929.-32Rockefeller 32 millió $- l támogatja Hitlert, a célja hogy Németország ne kerüljön francia gazdasági érdekszférába. Mayor Deutzberg elviszi Paul Warburgot /zsidó/ Hitlerhez, aki 24 millió $ kér az amerikai bankároktól, akik 10 millió utalnak át neki az Amszterdami Mendelhson $ Co. Bankba /amely zsidó bank/. Az amerikai Hearts magazinban cikk jelenik meg a német náci pártról, a New York Times idézeteket közöl Hitler beszédeiből, 1938-ban Hitler az év embere a Time magazinban.

1930. Forr: Jewish Enciklopédia: Stern és Goldschmid családé a portugál vasút, báró Hirsché a török vasút, Rothschildé a francia vasút, Straussbergé a román vasút, Poljakov Spencer & Co orosz vasút, Rothschild higanykereskedelem, Levinson és Gugenheim vörösrézkereskedelem, Graustein és Dreyfus papirpiac.ejük a Rothschild család.

1930. Bank for International Settlement /azaz BIS : Nemzetközi Fizetések Bankja/ alapítása Bázelben, Svájcban a német jóvátételi fizetések kezelésére a központi bankok között. Legnagyobb részvényes a Bank of England / a Bank of Englandnak pedig a Rothschild ház/, First National Bank of New York/ Morgan tulajdon/, német Reichsbank, továbbá olasz, francia, és más központi bankok. Alapszabály a bank mentes minden lefoglalástól és cenzúrától. Még ma is fennáll.

1933. márc. 7. Prescott Bush értesítette Max Warburg-t arról hogy hivatalos képviselőnek választották az American Ship & Commerce Line. Warburg tanácsadója volt Hjalmar Schact-nak a német gazdasági miniszternek és a Reichsbank igazgatója, Montagu Norman barátja volt.

1933. márc. 29. Moshe Gottlieb "American Anti-Nazi Resistance 33-41" Max Warburg fia Erich táviratozott rokonának Frederich Warburgnak-aki a Union Pacific Railroad-nak volt igazgatója- hogy vesse be minden befolyását az anti - náci propaganda ellen Amerikában.

1933. Hajmar Schacht kinevezését a Reischbank élére aláírja Hitler, Hindenburg, és a zsidó elnökségi tagok Mendelssohn, Wassermann, és Warburg, 8-ból három. A Warburg bank még 1938-ban is profitált.

1934. Meghal Edmond de Rothschild.

Megreformálják a svájci banki titoktartás szabályait és nagyon megszigorítják a banki titoktartás szabályait. Ez előkészíti a II. Világháborút ahol természetesen szintén mindkét oldalt majd ők támogatják.

1936. A Francia Nemzeti Bankot /Banque de France/ 12 két kormányzó vezeti, fele nagy vállalatok vezetői, fele a nagybankoktól jön úgymint a Rothschild, Hottinguer, Mirabaud, Lazard. A tizenkét kormányzó mellesleg kilencvenöt nagy részvénytársaságot vezet. Ha érdekük kívánta kölcsönt adott a kormánynak, ha nem, akkor nem pénzelte a bankok és iparvállalatok beruházásait, de ha nem akarta, akkor nem folyósított hitelt, leszámítolta a kincstárjegyeket, vagyis az államkölcsönt, de ha nem volt érdekében ezt is megtagadhatta, közben a tőzsdén spekulációt folytatott részvényekkel és devizával.

1938. Max Warburg elhagyja Németországot, egy német barátja Rudolf Brickmann vezeti tovább a hamburgi Warburg Bankot, aki a háború után visszaadja nekik. Otto Warburg Nobel díjas rákkutató zsidó létére Németországban marad.

Bezárják az osztrák bankjukat Bécsben a M. Rothschild & Söhne-t.

1939. I.G. Farben, a világ legnagyobb vegyipari termékforgalmazója és a legnagyobb német vasipari forgalmazó megnöveli termelését és szinte kizárólag a német fegyverkezésre fordítja. A céget a Rothschildok vezették és később ők is alkalmaznak munkára zsidókat és más népeket a koncentrációs táborokban.

1940.Hansjurgen Koehler a következőt állítja Maria Anna Schicklgruberről, Hitler nagyanyjáról az Inside the Gestapo c. könyvében : "Kis szolgálólány ..Bécsbe költözött és szolgálólett a Rothschild palotában... Hitler ismeretlen nagyapját ebben a csodálatos házban kell keresni."

Ezt Walter Langler is megerősíti The Mind of Hitler c. könyvében, ahol a következőket mondja: "Adolf apja, Alois Hitler Mária Anna Schicklgruber törvénytelen fia volt. Bécsben lakott akkor, amikor állapotos lett és báró Rothschildnál dolgozott, mint szolgálólány. Amint a család felfedezte, hogy terhes visszaküldték otthonába, ahol Alois megszületett."

Francia belügyminiszter George Mandel /született Jeroboam Rothschild/ kivégeztet mindenkit, aki nem akar ellenállni a németeknek, majd ő volt az első, aki megszökött.

1941-ben Otto Warburgot néhány hétre felfüggesztették állásából, de Hitler személyes közbenjárására visszahelyezik. Marietta Warburg zsidó létére a háború alatt végig Hamburgban marad viszonylagos jólétben anti - náci férjével együtt. Henry Kissinger USA-ba emigrál /hogy-hogy kiengedték?/.

1942. Viscount Chandos, Churchill kormányában a háborús kabinet vezetőjen ugyanakkor ő az igazgatója a Rothschild Alliance Assurance-k, és a Chemical Industriy-nek, rokona Rooseveltnek

1943. Dr. Albert Hoffman kémikus a Sandoz-nál, /Svájc/ amely az S. G Warburg tulajdona - kifejleszti az LSD-t.

február 18.-án Izaak Greenbaum cionista a Jewish Agency Rescue Comitee igazgatója a következőt mondja a cionista ügyvezetőség előtt: "Ha azt kérik tőlem, hogy adjak az UJA (United Jewish Appeal) pénzéből, hogy zsidókat mentsenek meg, azt mondom, hogy nem és még egyszer azt, hogy nem!"

Később azt is mondta: "Egy tehén Palesztínában többet ér, mint Lengyelország összes zsidója!

1945. Rothschild residencia Londonban a Kensington Gardens, a Szovjet nagykövetség épülete lett, párizsi házuk a rue Florentin 2 a Marshall terv európai fő székhelye, később a NATO amerikai szervezetének a székhelye, rue Faubourg 41, amit baron Edmund épített most az amerikai nagykövetség épülete, a Rothschild címer még mindig rajta van.

1947. Európa újjáépítése, Marhall terv amely vezetője W. Averell Harriman. Rothschildok konszolidálják pénzügyi ellenőrzésüket a világ felett a Bretton Woods-i egyezménnyel.

1948. Tavasszal a Rothschildok lepénzelik Harry S, Trumant( a 333. Amerikai elnök), hogy elismerje Izraelt mint független államot, amiért 2 millió dollárt kap a kampányához.

Ezek után Izraelt, mint független államot kiáltják ki Palesztínában és mintegy fél órával utána Truman elnök kijelenti , hogy Amerika az első külföldi nemzet , aki elismeri .

leleplezik Izrael zászlóját. Sokan ellenzik, de a Rothschildok emblémája van a zászlón a sokak által javasolt ősi jelkép a menóra helyett. Többen megjegyzik, hogy a vörös Rothschild jel, Dávid csillag nem is zsidó jelkép, de mivel a cionista Rothschildok ezt használják, így a zászlójukon és az általuk finanszírozással létre jött Izraelben marad a jel.

1949. Anthony Rothschild 50.000 négyzetmérföldre kitermelési jogot vesz /olaj, urán stb./Kanadában, ami nagyobb, mint Anglia és Wales együttvéve. Edmund Rothschild fizető kábel TV hálózata van Angliában, tulajdonosa a Royal Mint Refinary-nak, és a Bank of England aranyügynöke. Franciaországban a Rothschild Freres a legnagyobb magánbank, Compagnie du Nord részvényesei és benne vannak az igazgatótanácsban is. A Compagnie Financiere villákat, hoteleket, vezetékeket építenek Izraelben, házakat Párizsban, európai újságokat alapítanak, és bankokat és autógyárakat Brazíliában. Jimmy de Rothschild özvegye Dorothy, Baron Edmunddal alapítja az EJRMG /Edmund James Rothschild Memorial Group/ és adnak 1 millió $ a Weizmann Scientific Institute Tel-Aviv nak, 3 millió $ a Knesszet építésére, és állják a számlát az Izraeli ásatásoknak.

1950. febr. 17. USA szenátusa előtt James Paul Warburg beszédet mond:"Világkormányra van szükségünk akár akarják akár nem. Egyedüli kérdés, hogy a Világkormányt hódítással vagy beleegyezéssel érjük el."

A világ arany forgalmát és termelését: Rothschild, Bleichroeder, Mendelshon, Japhet, Seligman, Lazard, Strauss, Morgenthau, Schiff családok tartják kézben. Sassoon család ellenőrzi az ópium kereskedelmet, Lord Melchett /Alfred Mond/ nikkel, Louis Dreyfuss búzakereskedelem. Az Oppenheimer családé a világ 100 legnagyobb arany, réz, és urán bányája. Szinte mind Rothschild érdekeltség.

1957.Meghal James de Rothschild → folytatás


Megnyitva 127773 alkalommal

Hozzászólás   

#2 cionizmusTóth Ferenc 2017-12-22 12:43
Amennyi aljasságot elkövettek a rothscildok és kebelbarátaik az Emberiség ellen,sok jót nem érdemelnének. De mivel minden tetteknek következménye lesz és minden következményekből új tettek lesznek a világ végezetéig,mely visszhangzik az egész univerzumon keresztül,így a megtorlás a Teremtőre vár. Egy "hétköznapi Ember legfeljebb annyit tehet,hogy nem megy el szó nélkül egy igazságtalanság mellet, mert tudja,hogy különben maga is cinkossá válik. A teremtő,vagy az univerzum gondoskodni fog róla,hogy helyre álljon a rend,a béke. Legfeljebb a föld egy ideig megpihen.
#1 A zsidó nép kitalálásabeugro 2015-02-10 12:38
A zsidó nép kitalálása -- Shlomo Sand, BBC, HardTalk www.youtube.com/watch?v=OuBbIzr-Q6U&spfreload=10

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.