20220705
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2011 december 24, szombat

A Magyar Karácsony Lényege

Szerző: Leszerelt

Ez a karácsonyi Örömhír (evangélium). Ezt az Örömhírt várták őseink évezredeken át a téli Napforduló virrasztásukkal tábortüzeik melegében; ezt az Örömhírt újítjuk föl 2018 éve minden évben a ragyogó Napkeltében robbanó Új Fény, a Világ Világa köszöntésével, tárt karokkal szívünkbe fogadásával, továbbításával.

 A Magyar Karácsony Lényege

2018 évvel ezelőtt, a Tábor Hegy és a Földközi Tenger közt fekvő, korábban "Fény Szűzének otthona" ("Bit-Lah-Mi"), később galileai "Betlehem"-nek is nevezett községben megszületett szabír népünk által évezredekkel korábban "Új Fény"-ként megjósolt és azóta is várt, Adiabene-Kharax Mária, pártus királylány fia, a Világ Világa (János 8:12), akit ma Jézusnak is hívunk.

Pártus mágus-királyok is jöttek köszönteni az újszülött Betlehemi Hercegecskét, akinek megtestesülését a sippari, Folyamköz, mágus-központ csillagászai már rég pontosan kiolvasták a "Egek Könyvéből", s így, ezen mágus-királyok időben elindultak az óriási pártus birodalom messzeeső királyságaikról.

Harminc-valahány évvel később, amikor megkérdezték Fiúistenünket: Miért született közénk? így válaszolt:

"Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz." (János 12:46)

Ez a karácsonyi Örömhír (evangélium). Ezt az Örömhírt várták őseink évezredeken át a téli Napforduló virrasztásukkal tábortüzeik melegében; ezt az Örömhírt újítjuk föl 2018 éve minden évben a ragyogó Napkeltében robbanó Új Fény, a Világ Világa köszöntésével, tárt karokkal szívünkbe fogadásával, továbbításával.

Szeretteim ! Ez a magyar Karácsony lényege.


Hogy miért 2018? Többen tettük fel kérdésünket levélben a szerzőnék és íme a válasz.

Egyes kedves olvasók számára talán érthetetlen a fönt említett 2018 év. Habár Jézus születési éve ezen üzenet keretében szerintem jelentéktelen, elnézést kérek, ha bárkit is megzavart ez a szám.

Tehát tisztázom: Én is valószínűnek tartom, hogy a mai, Gergely Naptár szerint, Jézus -6 és -7 között született - ha nem vesszük tekintetbe az esetleges naptár hibákat. Badiny Jós Ferenc is -6-ra illetve -7-re teszi Jézus születését (augusztus 11, Jézus-Király napja, 358-ig). Szerinte, 1999-ben volt Jézus 2005. születésnapja. Továbbá, a Szaturnusz és a Jupiter háromszori együttállása is -7-re esik, s az ékiratos pártos-babiloni kalendáriumok is följegyzik a máshol is Jézus születésére utaló, -6-ra vagy -7-re eső, csillagászati különlegességeket, mint pl. "a Nap az Oroszlán jegyének harmadik dekanátusában ragyog, a Vénusz a Szűz csillagkép legfényesebb csillagával, a 'béta Virginisz'-szel áll együtt". (BJF, Jézus Király a Pártus Herceg). Mások is néhány évvel "Kr. e."-re teszik Jézus megszületését.

Megnyitva 4931 alkalommal

Hozzászólás   

+2 #6 H.S. 2011-12-29 01:05
Kedves leszerelt!
Ez a néhány mondat igazán jól esett.
Úgy gondolom EGY úton járunk s EGYre erősebbek leszünk, mégha máshonnét érkezünk is
és más-más kátyúkat ugrunk idővel át.
Köszönet a jobbodért.
Szeretettel:
8s
+3 #5 leszerelt 2011-12-28 04:13
Kedves H. S.,

Egyáltalán nem tekintem hozzászólásod elolvasását és válaszomat elrabolt időnek. Azért vagyunk itt, hogy segítsük egymást. Ha hozzászólásod nem tükrözte volna jószándékodat, nem foglalkoztam volna vele.

Az elmúlt évszázadok során, hitünket egy rajtunk élősködő idegen nép irányította saját érdekében. Ez a korszak ma már végét járja. Ám, kilétünk és múltunk ismerete hiányában, lelkierőnk hirtelen iránytalan maradt: Vagánykodó ifjaink már semmiben sem hisznek. A többiek jelentős részét, pedig, ugyanaz az élősködő nép tereli egy szintén általa kiagyalt, minden körmönfont eszközzel terjesztett és csak számára előnyös "új" "vallás"-sorozat felé.

Ugyanez a kilét- és múlt-ismeret hiány miatt kapaszkodik még kialvó zsidókrisztián hitébe az önmagát "keresztény"-nek tekintő, többségben becsületes, erkölcsös, tisztességes magyar hazafi és honleány is.

Ezen honlap szerkesztősége és olvasói többsége azért foglalkozik (itt is) testvéreivel és rokonaival, hogy tanulja és tanítsa a zsidókrisztiánizmus előtti, többezer éven át sikeresnek bizonyult magyar társadalmi rend receptjét, az isteni lelkierő helyes, ember- és természet-barát alkalmazását, azaz, annak teremtő, emberiséget fölemelő irányát.

Hivatásunkban veled egyel erősebbek lehetünk; nélküled eggyel gyöngébbek. Hogy "egyedül" maradsz-e vagy sem, az csak rajtad múlik.
#4 H.S. 2011-12-28 01:12
Kedves leszerelt!
Köszönöm bejegyzésed és a lényegretörő, a bejegyzéshez hű szellemben írt válaszod.
Bár úgy gondolom írásommal az eredeti bejegyzésed támogattam, (magyarán nyilvánvaló még ilyen kútfőből is a lényeg:"bit ilu lachama": "Lachama istennő háza". nékem = "Fény Szűzének otthona") sajna evvel egyedül maradtam.
Sajnálom a félreértésed, elnézést az elrabolt időért (ez vonatkozik Rékabeara és bárki más érintettre).
Köszönöm a jótanácsot, megfogadom.
A pirossal megírt szövegrészhez híven:
Szeretettel:HS
#3 leszerelt 2011-12-27 19:10
Kedves H. S.,

Köszönöm, hogy elolvastad bejegyzésemet. A hozzászólásodban idézett szerző szellemi termékével és hasonló anyaggal nem szándékozok foglalkozni. Nekünk van Istenünk, hitünk, értékrendünk, műveltségünk, történelmünk. Hasznosítsuk erőnket, időnket saját lelki, szellemi értékeink tanulására és tanítására. Ezen a honlapon is megtalálod - a fölsorolt tantárgyakban járatos - komoly kutatóink és gondolkodóink egyes munkáit.
#2 Rékabea 2011-12-27 08:17
Kedves H.S. !

Ugy tudom, hogy nem a judeai Bethlehemröl van szó, hanem a galileairól, - amiröl természetesen a judeo-keresztények által átirt Bibliának nevezett "hazugsághalmaz" és "zsidó- etikai kézikönyv"
nem emlit. Ettöl függetlenül lehetett az Urusolyma (Hierosolyma) közelében lévö Bethlehem Kr. elött a 14.sz.-ben kánaáni (szintén hun-magyar!) kultikus hely.
Jeruzsalem régi neve viszont Hierosolyma - nekem még van olyan térképem, ahol ez áll- amely elnevezés nagyon
erösen "egyiptomi -magyar" !! ( az Urusalim erösen arab elnevezés !)
Ismerjük az Apostoli Szentszéket és a Szent István Társulatot - annak a judeo-keresztény hazugságait, jó lenne, ha végre ezek a szervezetek megtennék az ugy nevezett Pál-fordulást, amely mondást szintén egy judeo-keresztény "föhazudozó"szentnek és apostolnak titulált rabbijukról, Pálról neveztek el.
Az internet pedig ugye kinek-kinek az érdeke szerint.
#1 H. S. 2011-12-27 07:13
Egy apróság:
Mondjuk, véletlenül olvastam,

"A történeti kutatás számára Betlehem egy Kr. e.14.századból való egyiptomi emlékben, az Amarna szövegben jelenik meg először.
Innen megtudjuk, hogy Betlehem "csak Urusalim vidékének egyik városa" azaz Jeruzsálem városállamhoz tartozó helység volt.

A Betlehem helységnév, amelyet általában "Kenyér háza" jelentéssel fordítanak, az egyiptomi állami levéltár agyagtábláján így hangzik:

"bit ilu lachama": "Lachama istennő háza". Lachama egy kánaáni termékenység-istennőnek volt a neve."
Gerhard Kroll: Jézus nyomában, 43.oldal (második kiadás Szent István Társulat, Az Apostoli Szenrszék Könyvkiadója, Budapest 1985)

Ha pedig internetes keresésben megadod a "BETLEHEM" szót, nagyon hamar az arab "Hús háza" fordítással is találkozunk.

(Amennyiben a könyvet felütjük, mondjuk a 133. oldalon Urusalimról is sok jó derül ki számunkra.)

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások