20230322
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 július 22, vasárnap

Oltalom a rejtett aknáktól

Szerző: Halász József

A Szent Korona Értékrend jelenti a Lélek Fényét a magyarság és a Világ számára. Az általa kijelölt Út egyenes, letérni nem lehet róla. Ezt azok is érzik és tudják, akik nem akarják, hogy végigmenjünk az Úton, ezért elaknásították azt. Az ő aknáikat mindannyian látjuk, mert a ránk erőltetett „szenvedhetetlen iga" következményei: a nyomor, a kilátástalanság, a lelki és szellemi eltorzulás.

nemzeti_egysegEzeknél sokkal veszélyesebbek azok a rejtett aknák, amelyeket önmagunkban hordozunk tudatlanságunkkal, énünk szabad akaratnak hitt torzulásaival.

Mindannyiunk érdekében kell a saját magunkban hordozott, hátráltató erő (negatív energia) által telepített rejtett aknákat felismerve, hatástalanító oltalmat kérni azokra, a Teremtő akaratát magunkévá tevő alázattal könyörögve Boldogasszony Anyánkhoz, tehát tudva Küldetésünket és akarva azt végrehajtani.

Mindannyian, akik ennek szükségét érezzük, Oltalmazó Szer-láncon könyörgünk Boldogasszony Anyánkhoz azért, hogy az elmúlt ezeregyszáz év lélek- és agymosásának minden rejtett aknája hatástalanná váljék.

Az Oltalomkérő Szereket az fűzi lelki-lánccá, hogy mindenütt ugyanakkor, magyar idő szerint 18 órakor imádkozzuk el a „Könyörgés Magyarország Újjászületéséért" könyörgést, ami Bálint Sándor „Boldogasszony vendégségében" c. művéből vett idézeteteket foglal magában. A könyörgés azokat a Boldogasszony-hasonlatokat tartalmazza, amelyeket Bálint Sándor a Kárpát-medencében gyűjtött, forrásként használva a tisztán megőrzött legfontosabb értékeinket. A Szer-láncszemek a hely és a jelenlévők személye szerinti előkészítő és befejező részbe ágyazzák a könyörgést.

Úgy-e Te is tudod, hogy vannak, és akarod, hogy eltűnjenek a Lélek Fénye által kijelölt Útról az általunk telepített rejtett aknák, és részt veszel Nagyboldogasszony Anyánk napján a Szer-láncban?

A Magyar Küldetés azt jelenti, hogy ezt az Utat végig kell járnunk, „akkor is, ha tudunk róla, akkor is, ha nem, akkor is, ha akarjuk, akkor is, ha nem" – mondja Molnárfy Tibor.

A Magyar Úton járók előrevivő ereje (pozitív energiája), hogy tudják a feladatot és akarják teljesíteni. Németh László ezt nevezte „mélymagyarságnak".

Ez azt jelenti, hogy tudjuk az utat, vagyis nemcsak nézve ismerjük a felszínt, hanem látjuk azt is, ami a felszín alatt van, és ha szabad akaratunk révén eljutottunk addig a felismerésig, hogy csak személlyé válva fogadjuk el a Teremtő akaratát sajátunkként, énünkkel soha.

Hátráltató erő (negatív energia) a tudatlanság és az akarat-hiány. Németh László szerint ez a „hígmagyarság".

A tudatlanság a hitnélküli tudomány-ismeretet (vaktudományt) és a tudomány nélküli hitet (vakhitet) egyaránt jelenti, az akarat nélküliség pedig azt, hogy szabad akaratunk vakakarat, amely nem őseink szabadság-értelmezését szolgálja, vagyis nem azt, ami a szeretet és az Isteni Tudásból emberi irányelvvé kristályosult hagyomány kettős egységét jelenti, minden élő és élettelen teremtmény szerves egységének megőrzése érdekében.

Rejtett aknákat helyeztünk el a Lélek Fénye által mutatott Úton, nem eredendően, hanem a hátráltató erő hatalma alatt szenvedve, akarva, vagy akaratlanul.

Meg kell szabadulnunk a függőségünk elfogadásától

Mi – államalapító és államalkotó nemzetek, vagyis a Szent Korona Tagjai – a Teremtőtől kapott iránymutatásban szabadnak születtünk, Küldetésünk ennek visszavétele, és az, hogy az ezt megvalósító Gondoskodó Magyarországgal mintát adjunk az emberiségnek az emberi életre.

Meg kell szabadulnunk szabadságunk feltételei idegen bitorlásának tűrésétől. Mi a Szent Korona Országával életteret kaptunk, amely örök és elidegeníthetetlen egyetemes tulajdonunk, a Szent Koronán keresztül, fölötte birtokjogot kizárólag mi, a Szent Korona Tagjai gyakorolhatunk.

Meg kell szabadulnunk a zsidókereszténység félrevezető tanainak követésétől. Mi Jézus édestestvérei vagyunk, édes – és nem mostoha - gyermekei a Teremtőnek, ezért nem vagyunk semmiféle – önmagát választottnak nevező – embercsoportnak alárendeltjei, sem lelkileg, sem szellemileg, sem testileg.

Meg kell szabadulnunk az egységbontó megosztottságtól. Mi egy atyától és egy anyától származónak, tehát testvérnek fogadtuk el egymást, ezért közszabadságban akarunk élni, ahol a közös szabadságfenntartó érdek őrzésére, működtetésére egymással természetes szövetséget kötöttünk.

Meg kell szabadulnunk az önérdek mindenfeletti érvényesülésétől. Mi a kiscsaládokból épülő nagycsaládot alkotunk a Gondoskodó Magyarországban. Ezért egyéni és csoportérdekeinket a Teremtő iránymutatásával kapott egységes érdekkel összehangolva érvényesítjük.

Meg kell szabadulnunk az én hatalmától személyünk felett. Mi személyeknek születtünk, aki a szabadsággal minden élő és élettelen Teremtmény összhangját teremti meg atyai eleink hagyományai és a szeretet kettős egységében.

Meg kell szabadulnunk az önkényuralom eltűrésétől. Mi, a Szent Korona Tagjai a Teremtő iránymutatása szerint az irányítás és vezetés kettős egységében élünk, amiben elöljáróinkat és képviselőinket közvetlenül választjuk, és őket – ha méltatlanná válnak – letesszük tisztségéből.

Meg kell szabadulnunk az idegen hatalom rendeleteinek elfogadásától. Mi a Föld és az ember alkotta szerves egységben, önmagunk által közvetített irányelvek és természetes közösségeink által szabályozott együttélési formában élünk.

Meg kell szabadulnunk az anyagi világ elnyomó hatalmának kiszolgálásától. Mi az anyagtalan és anyagi világ természetes egységében élünk. Ebben az egységben a Szent Koronával kapott Lélek Fényének irányelvei szerint uraljuk és formáljuk az anyagot.

A Szent Korona Értékrendet a Teremtő közvetítette

Csodálkozunk, hogy miért nem tudjuk megvalósítani, amikor az, hogy mit kell tennünk, éppúgy egyértelmű, mint az, hogy hogyan. Akkor hát mi gátol minket, ha a Lélek Fénye által kijelölt Útra a Sátán által telepített aknákat felismertük és saját erőnkkel semlegesíteni tudjuk?

Fel kell fedezni az önmagunk által telepített rejtett aknákat ahhoz, hogy hatástalanítani tudjuk azokat. Csak gondolatébresztőként írtam néhányat. Te személyre szabottá tudod tenni és talán folytathatod is, ha magadba nézel.

Tedd meg!

De mindig érezd, hogy ezt a terhet nem a Teremtő tette rád, hanem az a sátáni erő, amely átmosta ezeregyszáz év alatt lelkedet, szellemedet.

Érzed, hogy ezek olyan mélyre vannak rejtve, hogy már Te sem érzed őket, még akkor sem, ha Te telepítetted?

Ezért kell Boldogasszony Anyánkhoz fordulni könyörgéssel. Ezzel hárul el minden akadály a Szent Korona Értékrend szerinti Gondoskodó Magyarország újjáteremtése elől!

Ha énséged olyan erősen köt, hogy sem könyörögni nem akarsz, sem rejtett aknáidat megkeresni nem akarod, akkor ne sértődj meg, ha más végzi el a hatástalanítást, Boldogasszony Anyánk oltalmazó szeretetét követve.

Egységben tett könyörgésünk ereje lesz az, ami elindítja bennünk saját rejtett aknáink hatástalanítását. Rajtad is múlik, hogy mennyire lesz teljes ez a térkép, ami az Oltalomkérő Szer-lánc láncszemeit jelzi.

Kelt Szegeden 2012. Áldás Havának 13. napján.

Árpád sarja Halász József

Forrás: Nemzeti Egység

Megnyitva 4746 alkalommal

Hozzászólás   

#1 VÁ: Oltalom a rejtett aknáktólvendég 2012-07-25 11:07
Micsoda átalakulás!
Kezdetben vala Halász József, aztán leve H.J. a Szent Korona híve, majdan pedig válék H.J. a Szent Korona alázatos szolgájává. Mostság ímé az új mimikri, Árpád ivadéka....
Kellemetlen, de ennél a Szent Korona-tan átvedletése Sz.K. értékrenddé is hitelesebb.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások