Print this page
2009 április 04, szombat

Maradunk a szülőföldünkön!

Szerző: Rácz Szabó László

Üzenjük azoknak, akik másra számítanak, hogy maradunk! Többezer éves szülőföldünket nem hagyjuk el! A kő marad, a víz szalad! Az MPSZ mindeddig szándékosan nem reagált nyilvánosan a szabadkai, temerini, bezdáni stb. esetekre, mert időt akartunk adni azoknak, akik a "magyar szavazópolgárok bizalmából" elfoglalják a fizetett posztokat, akiknek munkaköri kötelezettségük is, hogy védelmezzék a kisebbségi jogokat, életet, ezen belül a magyar embereket is. Sajnos éppen ezek az emberek nem tettek semmit. Hallgatnak, mert csak a saját érdekeiket képviselik, a személyes karrierjüket építik.

 A VAJDASÁGI MAGYAROK ELLENI ATTROCITÁSOK FELELŐSSÉGE

MARADUNK A SZÜLŐFÖLDÜNKÖN!

A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) délvidéki magyar párt, amely a polgárok egyenjogúsága mellett áll ki. Vajdaságban sok nemzet él együtt, amit tudomásul kell venni, de nem lehet nem észrevenni, hogy a polgárháború kezdete, a menekültek erőszakos betelepítése óta tűrhetetlen méreteket öltött a magyarok ellen célzottan, nem egyszer állami aszisztencia mellett elkövetett atrocitások száma. Azt akartuk hinni, hogy 1944/45 után már nem térnek vissza ezek az idők. Tévedtünk?!

Már megint mi magyarok, a mi fájdalmunk és a mi vérünk kell, hogy megalapozza a szerb-szerb kiegyezést, mint annak idején Titó ultranacionalista oldalról történő elfogadását, Jugoszlávia létrejöttét?

A vajdasági magyarság ősi bölcsességének köszönhetően egyike a legtoleránsabb nemzeti közösségnek, de úgy tűnik, hogy éppen ezzel okozza azt, hogy a legtöbb primitív támadás célpontjává vált.

Az MPSZ elítél minden atrocitást, ultranacionalizmust, amelynek része az is, hogy a rendőrség és egyes bíróságok is hátrányos megkülönböztetéssel kezelik a magyarokat. Mint magyar érdekvédelmi kisebbségi párt különösen érzékenyen reagálunk a magyar nemzet tagjait ért atrocitásokra függetlenül attól, hogy azok a maffiózó típusú szerb utcai huligánok, bűnözők vagy akár a hivatalos rendőri, bírósági szervek részéről nyilvánul meg. Az utóbbi néhány hétben mindkét válfajra akadt példa.

Üzenjük azoknak, akik másra számítanak, hogy maradunk! Többezer éves szülőföldünket nem hagyjuk el! A kő marad, a víz szalad!

Az MPSZ mindeddig szándékosan nem reagált nyilvánosan a szabadkai, temerini, bezdáni stb. esetekre, mert időt akartunk adni azoknak, akik a "magyar szavazópolgárok bizalmából" elfoglalják a fizetett posztokat, akiknek munkaköri kötelezettségük is, hogy védelmezzék a kisebbségi jogokat, életet, ezen belül a magyar embereket is. Sajnos éppen ezek az emberek nem tettek semmit. Hallgatnak, mert csak a saját érdekeiket képviselik, a személyes karrierjüket építik.

Korhecz Tamást - kisebbségi minisztert - szerettük volna hallani, aki igaztalanul könnyedén ultrancionalizmussal vádaskodik, ha magyarokról van szó, de most hallgat, mintha nem is létezne. Nyilvánosan nyilatkoznia és lépnie kell a magyarokat ért atrocitásokkal kapcsolatban, hiszen neki ez a fő feladata. Korhecz - annak ellenére, hogy régen elveszítette már a választók bizalmát - harmadszor került a bársony fotőlybe. Hogyan lehet ez?

A kisebbségi miniszternek van lehetősége, felhatalmazása, sőt védelme is arra, hogy hathatós lépéseket tegyen. Nem várhatunk semmilyen segítséget, együttérzést a nemzetközi színtérről, ha a megbízott miniszter hallgat. Azt mondják az MPSZ felvetéseire, panaszaira, javaslataira, hogy adott az intézmény, a funkció a cselekvésre külső beavatkozás nélkül is. Először használjunk ki minden belső lehetőséget. A miniszter hallgatása azt üzeni a világnak, hogy semmi baj, komolytalanok a félelmeink, a követeléseink.

Felszólítjuk Korhecz Tamást, hogy azonnal tegyen lépéseket a magánakciós utcai és az állami magyarellenes terrorcselekmények megfékezéséért, vagy adja át a helyét olyan személynek, akinek van mersze, bátorsága, erkölcsi ereje és hajlandósága elvégezni a feladatot.

Rácz Szabó László
az MPSZ elnöke

Megnyitva 7454 alkalommal