Print this page
2013 június 03, hétfő

A nemzeti összetartozás napján, lesz a revízió?

Szerző: Bene Gábor

(Nyílt levél a hungarus utódokhoz és az elszakított testvéreinkhez!)- „Jóvátétel nélkül nincs igazság, és igazság nélkül minden „rendszer" nem egyéb, mint álcázott hazugság."
(Wass A)

Trianon békediktátumának gyásza minden évben eltölti a magyarokat. A még megmaradt magyarokat. Hiszen Illyés Gyula szerint az a magyar, akinek fáj Trianon. S hozzá kell tennem: azok az igaz magyarok, akiket még nem fertőztek meg a „kicsinek lenni”-re tanítók… Elönti a gyász azokat is, akik a gúnyhatár innenső oldalán élnek, de azokat is, akik nem hagyták el a hazájukat, csak a haza hagyta el őket.  S mindezt a kárpát-medencei szörnyűséget a „divide et impera” jegyében tolta ránk a népeink közös ellensége: az aranyborjút imádó gonosz. Pedig nem gyászolni kellene, hanem felmutatni, hogy a békediktátumot az utódállamok nem tartották be, s éppen az ott eluralkodó szélsőséges, hamis nacionalizmus az, amit rendszerint ránk próbálnak át testálni.

Gyászoljunk is, hisz keresztre feszítettek minket, de ne maradjunk lesújtva, mert a feltámadás csak rajtunk múlik! Hiszen Mi – Hunor és Magor népeként –, ellentétben a Káin-Ábel „testvériségével” soha nem öltük és nyomorítottuk a befogadottakat, mert ha így lett volna, akkor nem virágzott volna a kultúrájuk királyságunkban, hanem beolvadnak, mint annyi nép a ma már jogokról hazudozó nyugaton. Szomorúan állapítjuk meg tehát, hogy a Kárpát-medence testvérré fogadott népei nem tanulták meg tőlünk a másik befogadását, megbecsülését, kulturális és katonai védelmét, hanem inkább – talán a rossz lelkiismeret okán – a gyűlölködést, kirekesztést választották a politikusaik. Mindezt nem az eszközül mutogatott népek követték el - amelyek szerettek minket -, hanem a pénzpórázon tartott hamis propagandisták, akik mindkét oldalon megjelentek.

Az állami ígéretek ellenére másodrendű állampolgárok lettek az elcsatolt véreink, s máig nem adták meg nekik a háromszintű autonómiát, sőt kegyetlenül igyekeztek őket irtani vagy beolvasztani.  De az igazságot felismerőknek, a bennünket szeretőknek újra lehetőség a hungarus lét a Szent Korona alatt! E jegyben szólítsuk meg egymást a jövőben, mert ma már az önrendelkezés jogát követeljük minden nép – így a székelyek - magyarok számára is, ami teljes elismerést kapott az írásos nemzetközi normákban. Ugyanis a Polgári Jogok Nemzetközi Egyezség okmánya, I. cikkelye szerint: "Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket."  

Ha 1989.-ben képes volt egymillió ember utcára menni Lipcsében, akkor képes lesz erre a magyarság is rövidesen. Akkor a ‘Mi vagyunk a nép!’ szavakat skandálta a tömeg, mi pedig a „Mi vagyunk a Nemzet!” szavakat fogjuk kiáltani, mert a magyar nemzetfogalomba beletartozik mindenki, aki az igazságot akarja, aki tisztességes megoldást akar arra a helyzetre, amely az egész világon egyedülálló módon szakított szét egy történelmi államot. Azt, amely egyedül tudott a Kárpát-medence népei között valóban harmonikus viszonyt teremteni. Ezért a Magyarok Szövetsége, amely nemzetépítő népmozgalom: felszólítja azokat a személyeket, akik maguk vagy őseik révén tagjai a Szent Koronának, hogy rázzuk le együtt a külső-belső gyarmatosítást, s csatlakozzunk egymáshoz békében és szeretetben, hogy közösen éljük túl a világot elnyelni szándékozó olaj-globalizmus haldoklását.  

Jussunk el oda, hogy végre ne azt keressük egymásban, ami elválaszt minket, hanem ami összeköt. S ezt egy radikálisan nemzeti párt egykori elnökének – Andrej Hlinkának szavai érzékeltetik: „Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.”   Ezért mielőbb térjen vissza a Szent Korona oltalma alá minden kárpát-medencei nép! Például, mint Szlovákia-Felvidék fogaljanak helyet a Szent Korona népei között, legyetek ismét hungarusok! De jöjjön minden itt élő nép, mert csak együtt leszünk képesek leszámolni a gonosszal! Hiszen minden utódállam polgárai tudják, hogy az első világháború utáni békerend a jogi értelmezés alapján semmis, mert nemcsak megszegték azt, de nem is voltak egyenrangúak a tárgyaló felek, hanem az erőfölénnyel visszaélve, az alapvető emberi jogok ellen vétve, az önrendelkezési jog semmibe vételével húztak határokat, s hamis adatok alapján döntöttek népek sorsa felől. Mi, tisztességes emberek - miután a politikusok elkövették ezt az igazságtalanságot -  állítsuk helyre az igazságot a megértés és közös előnyök alapján. Ismerjétek fel, hogy az EU is csak gyarmatosított minden népet, s térjetek vissza a Szent Korona értékrendjéhez, melyben őseitek is fennmaradtak! A magyarság ugyanis 2020. június negyedikéig tud csupán várni az igazságtételre, amely majd benneteket is megszabadít majd ettől a súlyos és lelkileg is nyomasztó betegségtől, amit Trianon szindrómának nevez a tudomány! De addig is tenni kell egymás kölcsönös megértéséért, mert ahogy minden magyar felelős minden magyarért, úgy minden hungarus is felelős minden kárpát-medencei románért, szlovákért, szerbért, horvátért, ruszinért, cigányért, zsidóért, stb...  Mert a magyar és hungarus az egy nemzet, mely nem etnikai kategória, hanem értékrendi vagy politikai, s így olvasd el az ismeretlen szerző alábbi versét:

Rég veri az Isten a magyart,
Verje is meg míg össze nem tart!
De aki magyar az szeresse egymást!
Tegyen most mindenki egy szent fogadást,...

Dél-Tirol, Katalónia és a finnországi svédek után rendezzük mi is egymással közös dolgainkat! Mert Dr. Éva Maria Bárki, a mi bátor jogvédőnk jelentette ki, hogy a magyar a nép a nép a Kárpát-medencében, hiszen a mi államalkotó képességünk biztosította a befogadottaknak is az élet és a viszonylagos jólét biztonságát a történelem során.Legyünk végre társnemzetek, ahogy a Gyulafehérvári gyűlés 1918-ban kimondta, mert az ezzel szembeni megtagadása az önrendelkezési jognak: az nemzetközi bűntett!     

Szegeden, 2013. június a nemzeti összetartozás napján:Dr. v. Bene Gábor

Megnyitva 3425 alkalommal