20230327
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 június 10, szerda

Tömegsírt ásott és a halál fia volt

Szerző: Csincsik Zsolt

A moholi László Mihály másodmagával szökött meg 1944 őszén a Tisza-parti vesztőhelyről – Vele ásatták meg a rokonai, köztük az apja sírját is

László Ilona, Mihály és Borbála (1948 májusa, Nemesnádudvar)

László Ilona, Mihály és Borbála (1948 májusa, Nemesnádudvar)

A Vajdasági Levéltár dokumentumai szerint ifj. László Mihályt, ragadványnevén Suta Misát az óbecsei OZNA 1944. november 28-án végezte ki Moholon. A valóság viszont az, hogy az akkor harmincéves férfi Hambalkó Józseffel együtt az egyik őr segítségével megszökött a vesztőhelyről. A moholi Tisza-partról szinte egyenesen Magyarországra menekült, ahonnan szülőfalujába első alkalommal 1965-ben utazott látogatóba.

Fiatalabb lányának, Bata Ilonának, majd vejének, Bata Istvánnak is megmutatta az 1944-es moholi kivégzések helyszínét a Tisza-parton. Bata Ilona és István szerint a falutól délre, a szivattyúteleptől mintegy 100 méterre volt a vesztőhely a tömegsírokkal, amelyeket az elmúlt évtizedekben minden valószínűség szerint elmosott a folyó.

Bata Ilona és István a moholi Tisza-parton, az egykor vesztőhely közelében (Fotók: Csincsik Zsolt)

Bata Ilona és István a moholi Tisza-parton, az egykor vesztőhely közelében (Fotók: Csincsik Zsolt)

Bata Ilona már hároméves kora óta tudja, hogy tulajdonképpen mi is történt 1944 őszén az apjával. Hiszen az édesapja állandóan erről beszélt: sírt és verte a földet, hogy az egész családja odalett, hogy a Hármas iskolában miket műveltek velük, s mesélt arról is, hogy kik voltak a fogvatartottak és a fogva tartók.

– Apám folyvást az akkor elszenvedett szörnyűségeken rágódott, s amikor eljöttek hozzánk az ismerősök, másról sem beszélt. A barátja mondta, hogy meséljen már másról, mert tönkreteszi magát és minket, a gyerekeit is. Erre apám azt válaszolta: „nem tudom elfelejteni, hogy ott halt meg velem az apám, a sógorom, a testvéreim és Varga plébános, mindazok, akiket ismertem, megástam a sírjukat és eltemettem őket, csak a golyót nem én eresztettem beléjük.” Újra és újra látom magam előtt a borzalmakat, őrjítő volt, amit el kellett szenvednünk – idézte fel az apjától hallottakat Bata Ilona.

– Apám nem tudta felfogni, honnan szedték azokat a válogatott kínzásokat az őrök. Azt mesélte, hogy ütötték-verték és rugdosták őket, a fejüket a falba verték, meztelenre vetkőztették a férfiakat és a nőket, s egymáshoz lökdösték őket, még a plébánost is. A félősebbeket arra utasították, hogy szalmával keféljék a ló hátsó lábát. Megtörtént, hogy egy éjszaka háromszor is felkeltették a fogvatartottakat az őrök, leoltották a lámpát, aztán mindenkit ütöttek-vertek. Apám visszaemlékezése szerint őt a talán legnépesebb csoporttal vitték kivégezni a Tisza-partra. Sokan voltak, dróttal összekötve, éjszaka mentek a vesztőhelyre. Apám nem értette, hogy útközben miért üti-rúgja az az ember, aki korábban sohasem bántotta. Aztán egész közel ment hozzá, s azt mondta, ha érzi, hogy feltágul a drót, akkor lépjen ki a hosszú gatyából, mivel más nem volt rajta, és meneküljön. Egyszer aztán odalépett Hambalkó Józsefhez és az apámhoz, meglazította a drótot, majd azt mondta: most. Miután megszabadult, apám nem tudta, hogy hova menjen, mert ha hazamegy, akkor a megmaradt családját, a velem várandós feleségét, a kicsi lánya és a szomszédban élő nagynénje életét sodorja veszélybe. Végül a közeli Bálizs-tanyára szökött, s mikor meglátta Bálizs István, csak annyit mondott: „Misa, Jóisten, meztelen vagy, gyere be.” A fogasról a kabátját mindjárt apámra terítette. Hambalkó is a tanyára menekült, bár nem beszélték meg, az is kapott gúnyát. A gazda cipót és szalonnát adott nekik, és azt mondta, menjenek a tanyáról, mert ő nem látta és nem is ismeri őket. Mivel egy szál kabátban nem menekülhettek, Újfaluba mentek anyámhoz, aki azzal fogadta őket, hogy minek mentek oda, emiatt őt érheti bántódás. Apám a középső fiókból kimarkolt minden ruhát, majd elmentek. Nemsokára otthon is keresték a hatalom részéről, anyámat lökdösték és azzal ijesztgették, hogy az alig egyéves nővéremet a forró sparheltre teszik, s közben fölé emelték. A szomszédból átjött megvédeni bennünket apám nagynénje, akit kilöktek az utcára, majd elmentek. Későbbi is ki-kijártak ellenőrizni minket. Én koraszülött lettem, hét hónapra jöttem a világra 1945 júniusában. A háború után az ismerősök azt mondogatták anyámnak, hogy menjen ki apám után Nemesnádudvarra. Végül rábeszélték, és kivitt bennünket is. Apámék Magyarországon kaptak bebútorozott német házat állatokkal együtt. A házban volt minden, kivéve abrosz és ágyhuzat. Moholon viszont mindez volt, ezért anyám az egyik ismerőssel hazajött. Itthon azonban elfogták, és a Sremska Mitrovica-i börtönbe került. Apámat ugyanis keresték, anyámtól pedig azt követelték, ismerje be, hogy találkozott apámmal. Anyám azt állította a vallatóinak, hogy a nena bújtatta a gyerekeket, és letagadta a férjével való találkozást. Ezért azzal fenyegették, hogy megölik, lövöldöztek rá és vizet csöpögtettek a fejére. Anyám nyolc hónapig volt rab. Az erre vonatkozó dokumentumot én is láttam. Ezek után nem mert apámhoz utazni Magyarországra – mesélte a moholi asszony.

Bata Ilona hozzátette, hogy ők Borbála nővérével az apjánál maradtak, akit nagyon megviseltek az átélt borzalmak, emiatt gorombán bánt velük, és végül állami gondozásba kerültek. Bata Ilona ekkor hatéves volt. Állami gondozottként öt évig gyermekotthonban élt a nővérével Kecskeméten és Budapesten, majd nevelőszülőkhöz adták őket. Őt Kiskunhalasra, a nővérét pedig Pirtóra. 1956-ban tértek haza, akkor cserélték ki őket Jugoszláviában maradt más gyerekekért. Az anyjuknak Újvidéken a Vöröskeresztben adták át őket.

– Apámmal 1965-ben, húszévesen találkoztam újra, akkor jött haza először látogatóba. Akkor mutatta meg nekem a tömegsírok helyét. Azt mesélte, hogy az elsők között vitték be, bár azt sohasem tudta meg, hogy miért. Erős fizikumú volt, részt vett a tömegsírok ásásában és a kivégzettek elhantolásában is – hallottuk Bata Ilonától.

A vejének, Bata Istvánnak 1973-ban vagy 1974-ben mutatta meg a tömegsírok helyét ifj. László Mihály. Bata István elmesélte, hogy motorkerékpárral vitte el az apósát a helyszínre:

– A Tisza ezen a szakaszon akár több tízméternyi szélességű partszakaszt is elmosott, mivel akkoriban jóval keskenyebb volt a folyó. Apósom azt mesélte, hogy amikor alacsony volt a vízszint, akkor a Tisza medrébe és a homokos partba ásták a sírokat, nehogy valaki kiássa az áldozatokat. Ha a part beomlott a folyóba, akkor biztos mindent elvitt a víz. Az volt a cél, hogy a víz minél előbb elmossa őket, volt olyan, akit még akkor éjszaka elsodort az ár. Nem hiszem, hogy valaki is találna tömegsírt azon a területen – mondta Bata István.

Az 1944/45-ben kivégzett moholi magyarok száma jórészt ismeretlen, vélhetően több száz személy vesztette életét. Baranyi István nyugalmazott a

nyakönyvvezető és helytörténész kutatta és összeállította az 1944. október 8-a és november vége között kivégzett moholi magyar áldozatok névjegyzékét, amely 259 személy adatait tartalmazza.

A moholi Hármas iskola napjainkban

A moholi Hármas iskola napjainkban

Munkapéldány – nem teljes lista

 

 1. Acsai József. Született Moholon 1921. május 20-án. Apja: Lajos, anyja: Madarász Cicella. Nőtlen. Lakhelye Mohol. Nőtlen. Holttá nyilvánítva az adai KB 1965. május 17-én R. 185 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1945. január 1-je, élt 23 évet. Az elhalálozás helye ismeretlen. (Forrás: a moholi PSzAK: 174/1921, PHaAK, 46/1965).

 2. Adankó Urbán (Adamko) községi rendőr. Szülelett Adán 1898. május 23-án. Apja: Urbán, anyja: Tóth Verona. 1921. március 29-én Moholon házasságot kötött Hóli Jusztinával, 2 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai Járásbíróság (JB) 1954. december10-én kelt R. 218/54 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. december 31-e, élt 46 évet. Helye Mohol. A zentai JB VP. 2010/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. Holttá nyilvánítva a Szabadkai Szentszék keltezésnélküli 299/55 számú parancsa alapján. A halál megállapított ideje 1944. november 11-e, oka gyilkosság. Az elhalálozás helye Mohol. (Forrás: az adai PSzAK: 210/1898, a moholi PHáAK: 28/1921, PHaAK: 2/1955, EHaAK: 53/1955, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 3. Apró Mihály, napszámos. Született Moholon 1924. szeptember 29-én. Apja: Péter, anyja: Vince Terézia. Nőtlen. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 20 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1898/1945 számú határozatával, mint „eltűntet”vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 264/1924, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 4. Bajić Dušan, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. Kivégezve Moholon. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ).

 5. Bakács (Bakac) Terézia, személyi adatai ismeretlenek, lakhelye Mohol. Kivégzésének ideje ismeretlen. Kivégezve Moholon. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1922/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: TLZ, VLÚ, AK).

 6. Bakos Ferenc földműves. Született Csantavéren 1894. december 12-én. Apja: András, anyja: Stefanyiga Margit. Lakhelye Völgypart. Családi állapota ismeretlen. Kivégezve 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1959. október 27-én kelt R. 79 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 50 évet. (Forrás: a völgyparti PHaAK: 1/1959, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK, MM).

 7. Bakos Mihály, született Moholon 1882. szeptember 27-én. Apja: András, anyja: Mészáros Erzsébet. Moholi lakos. 1918. február 11-én Moholon házasságot kötött Putóczki Viktóriával. Élt 62 évet. (Forrás: a moholi ESzAK: 209/1882, MEK, VLÚ).

 8. Bálint Dávid, napszámos. Születési helye Mohol 1892. december 29-én. Apja: Ferenc, anyja: Török Viktor. 1921. november 15-én Moholon házasságot kötött Deli Erzsébettel, 5 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve 1944. november 28-án, élt 52 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 2017/1945 számú határozatával, mint „eltűntet”vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 262/1892, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 9. Balogh Ferdinánd földműves. Született Adán 1919. augusztus 6-án. Apja: Béla, anyja: Pámer Mária. Völgyparti lakos. Nőtlen. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1953. április 29-én kelt R. 34/953 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 9-én, élt 25 évet. Az elhalálozásának helye nincs bejegyezve. (Forrás: a völgyparti PHaAK: 8/1953).

 10. Banyári Ferenc (Banari) földműves. Született Moholon 1878. december 3-án. Apja: András, anyja: Németh Katalin. 1923. június 21-én Péterváradon házasságot kötött Fehér Franciskával. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1957. február 13-án kelt R. 99/56 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 66 évet. A zentai JB Vp. 1929/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 207/1878, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 11. Bari Ferenc, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. (Forrás: AK).

 12. Baranyi Ferenc földműves. Született Moholon 1895. szeptember 5-én. Apja: Sándor, anyja: Erdélyi Rozália. Lakhelyük: Mohol 1152 felvég. 1920. október 13-án Moholon házasságot kötött Magó Amállal. Kivégzésének ideje ismeretlen. Élt 49 évet. (Forrás: ESzAK: 210/1895, MEK, VLÚ, MS).

 13. Barta József, asztalos. Született Moholon? 1902 körül. További személyi adatai ismeretlenek. Lakhelye Mohol. Kivégzésének ideje ismeretlen. A zentai JB Vp. 1933/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS).

 14. Bartić Branko, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. Kivégezve Moholon. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ).

 15. Bartók Terézia, született Moholon 1916. június 2-án. Apja: János, bognár, anyja: Kucsera Terézia. Moholi lakos. Élt 28 évet. (Forrás: MEK, VLÚ).

 16. Bazsó Magdolna (Božo), született Újpesten, Magyarország 1925 körül. Apja. Péter, anyja: Annus Anna. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Élt 19 évet. A zentai JB Vp. 1909/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 17. Bem Tamás, napszámos. Születési helye ismeretlen, született 1906 körül. További személyi adatai ismeretlenek. Nős, 6 gyermek apja. Lakhelye Mohol. Kivégzésének ideje ismeretlen. Kivégezve Moholon. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1997/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: TLZ, VLÚ, AK).

 18. BerIštvan, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. Kivégezve Moholon. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ, AK).

 19. Berecz József (Bereg), napszámos. Születési helye Moholon 1906. január 7-én. Apja: András, anyja: Baranyi Erzsébet. Nős, 7 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 29-én, élt 38 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1952/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 6/1906, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 20. Berecz Lajos géplakatos tanonc. Született Moholon 1925. július 5-én. Apja: Béla, földműves, anyja: Bóka Rozália. Nőtlen. Moholi lakos. Meghalt Moholon 1944. október 8-án életét puskagolyó oltotta ki, élt 19 évet. (Forrás: a moholi PSzAK: 197/1925, PHaAK: 110/1944, EHaAK: 57/1944, MEK, VLÚ).

 21. Berecz Mihály, földműves. Született Moholon 1901. szeptember 29-én. Apja: Albert, anyja: Szerezla Julianna. Nős, 2 gyermek apja. Mohol-Gunarasi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a bácstopolyai JB 1957. június 1-jén kelt R. 286/1956 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 43 évet. A zentai JB Vp. 1941/1945 számú határozatával, mint „elmenekültet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 182/1901, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 22. Id. Berecz Péter, született Moholon 1884. június 26-án. Apja: Ferenc, anyja: Lékó Ilona. Moholi lakos. Élt 60 évet. (Forrás: a moholi ESzAK: 142/1884, MEK, VLÚ).

 23. Berecz Péter (Bereg) hentes, redőrőrmester. Született Moholon 1888. április 12-én. Apja: János, anyja: Vibók Viktória. 1911. június 13-án Adán házasságot kötött Czabafi Máriával. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1954. június 15-én kelt R. 626/53 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 58 évet. A zentai JB Vp. 1916/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 93/1888, PHaAK, 62/1954, MEK, TLZ, VLÚ, AK).

 24. Beretka Mihály Ágoston géplakatos. Született Óbecsén 1901. szeptember 26-án. Apja: György, gépész - kovács, anyja: Salgó Teréz. 1927. november 14-én Moholon házasságot kötött Lajkó Erzsébettel, 2 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1956. június 23-án kelt R. 30/56 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 43 évet. A zentai JB Vp. 2032/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a becsei PSzAK: 650/1901, a moholi PHáAK: 113/1927, PHaAK: 69/1956, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 25. Berta József, személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: TLZ, VLÚ, AK).

 26. Bóbán János, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. (Forrás: MEK, TLÚ).

 27. Bogáromi György (Bogaraš/i/), községi rendőr. Született Moholon 1902. április 27-én. Apja: József, napszámos, anyja: Berecz Matild. Haszilló Anna férje,3 gyermek apja. Mohol, szállási lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva az adai Községi Bíróság (KB) 1968. október 3-án kelt R. 111 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 15-e, élt 42 évet. A zentai JB Vp. 1924/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 157/1902, PHaAK, 79/1968, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 28. Bóka Ferenc, született Moholon 1921. január 16-án. Nőtlen. Apja: Péter, anyja: Viszmeg Anna. Moholi lakos. Holttá nyilvánítva az adai KB 1967. április 20-án kelt R. 14/1965 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1945. május 9-e, élt 23 évet. Az elhalálozás helye ismeretlen. (Forrás: a moholi PSzAK: 27/1921, PHaAK, 39/1967, MEK, VLÚ).

 29. Bóka Mihály földműves. Született Moholon 1909. szeptember 22-én. Apja, István, napszámos, anyja: Prágai Mária. Nőtlen. Bejegyezve Zenta város katonai parancsnoka (ismeretlen keltezésű, a szerző megj.) 191/944. számú engedélye alapján. A halál megállapított ideje 1944. október 8-a, délelőtt 7 óra, oka lelőtték, élt 35 évet. Az elhalálozás helye: Mohol. (Forrás: a moholi PSzAK: 373/1909, PHaAK, 126/1944, EHaAK: 58/1944, MEK, VLÚ).

 30. Bor István, földműves. Született Moholon 1874. december 26-án. Apja: József, anyja: Zélity Erzsébet. Szollár Éva férje. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1960. október 15-én kelt R. 144/1960 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 70 évet. (Forrás: a moholi ESzAK: 196/1874, PHaAK, 73/1960, MEK, VLÚ, AK).

 31. Borsi Ferenc, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. Kivégezve Moholon. (Forrás: VLÚ, MS).

 32. Božanović Anton, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. Kivégezve Moholon. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ).

 33. Brkan Đura, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. Kivégezve Moholon. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ).

 34. Budai János földműves, született Brodban (ma Slavonski Brod) 1906. május 16-án. Apja: Mihály, anyja: Kővágó Veronika. Moholi lakos. 1928. február 7-én Moholon házasságot kötött Kávai Franciskával. A feleség, Budainé szül Kávai Franciska Mohol, I. L. Ribar utca 66 hsz. alatti lakos holttá nyilvánítási kérelmét-indítványát a zentai JB 1950. december 27-én kelt R. 127/50 számú végzésével elutasította. Holttá nyilvánítva az adai KB 1962. május 29-én kelt R. 107/1961. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. október 30-a, élt 38 évet. Az elhalálozás helye ismeretlen. A zentai JB Vp. 1996/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: ESzAK: 110/1906, PHáAK: 15/1928, PHaAK, 31/1962, MS).

 35. Busa József (Buza), napszámos. Született Moholon 1882. március 17-én. Apja: István, anyja: Nemes Veronika. Jenei Éva özvegye, 3 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 62 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 2033/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 73/1882, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 36. Busa Mihály, született Moholon 1920. május 15-én. Apja: József, anyja: Jenei Éva. Moholi lakos, élt 24 évet. (Forrás: a moholi PSzAK: 172/1920, MEK, VLÚ).

 37. Czapár Lajos (Sapar) cipész. Született Moholon 1899. június 23-án. Apja: Illés, földműves, anyja: Kállai Ilona. Raffai Anna férje, 4 gyermek apja. Lakhelye Mohol, marsall Tito u. 68 hsz. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1957. február 14-én kelt R. 401/56. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 45 évet. A zentai JB Vp. 1935/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 203/1899, PHaAK: 31/1957, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 38. Czapár Ottó Ferenc. Született Moholon 1923. augusztus 22-én. Apja: Péter, cipész, anyja: Pintér Ilona. Nőtlen. Lakhelye Mohol. Holttá nyilvánítva az adai KB 1969. szeptember 10-én kelt R. 9 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 21 évet. Az elhalálozás helye ismeretlen. (Forrás: a moholi PSzAK: 267/1923, PHaAK, 58/1969).

 39. Czapár Péter, született Moholon 1882. április 9-én. Apja: Illés, anyja: Kállai Ilona. 1908. február 29-én Moholon házasságot kötött Pintér Ilonával. Moholi lakos. Moholon 1944. október 8-án lelőtték, élt 62 évet. (Forrás: a moholi ESzAK: 86/1882, PHáAK: 26/1908, EHaAK: 60/1944, MEK, VLÚ).

 40. Czapár Zoltán László (Sopor) katonai előadó. Született Moholon 1912. február 11-én. Apja: Péter önálló csizmadia, anyja: Pintér Ilona. Balla Rózsa férje, 1 gyermek apja. Moholi lakos. Holttá nyilvánítva a zentai JNB 1948. április 13-án kelt R 152/1948. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. október 8-a, élt 32 évet. A zentai JB Vp. 1949/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Források: a moholi PSzAK: 71/1912, PHaAK: 73/1948, MEK, TLZ, VLÚ, MS).

 41. Czirok Ferenc moholi lakos, személyi adatai ismeretlenek. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ).

 42. Czirok György (Cirak), napszámos. Született Moholon 1917. január 22-én. Apja: György, földműves, anyja: Berta Terézia. Nőtlen. Moholi lakos. Holttá nyilvánítva az adai KB 1967. július 24-én kelt R. 5/1966. számú végzése alapján. A halál megállapított ideje 1945. május 15-e, élt 28 évet. Az elhalálozás helye ismeretlen. A zentai JB Vp. 1945/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 8/1917, PHaAK, 73/1967, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 43. Czoczek Mihály (Cocek), személyi adatai ismeretlen. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 29-én. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS).

 44. Csábi János (Cabai) földműves. Született Adán 1888. május 10-én. Apja: György, anyja: Baráth Ilona. Moholi lakos. 1921. július 27-én Moholon házasságot kötött Tápai Borbálával. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1957. október 12-én kelt R. 102/57 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1945. május 15-e, élt 56 évet. A zentai JB Vp. 2037/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: az adai ESzAK: 185/1888, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 45. Cseke Hugó (Ceke), személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. Kivégezve Moholon. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ, AK).

 46. Csócsits Mihály (Čočik) szűcs. Született Moholon 1906. június 6-án. Apja: Mihály, napszámos, anyja: Hambalkó Terézia. Mohol, újfalusi lakos. Kiss Verona férje. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1953. január28-án kelt R. 26/52. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. november 30-a, élt 38 évet. Az egyházi halotti anyakönyv szerint a halál megállapított ideje 1944. november 30-a, oka: gyilkosság, az elhalálozás helye Mohol. (Forrás: a moholi PSzAK: 218/1906, PHaAK: 21/1953, EHaAK: 52/1955, MEK, VLÚ).

 47. Csócsity Mihály, személyi adatai és kivégzésének ideje ismeretlen. Moholi lakos. (Forrás: MEK).

 48. Csonka József, személyi adatai és kivégzésének ideje ismeretlen. Moholi lakos. (Forrás: MEK).

 49. Csúz Ferenc (Čuz), napszámos. Született Moholon 1916. december 27-én. Apja: György, anyja: Jenei Éva. Nős. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 28 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1959/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 5/1917, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 50. Csúz György (Čus, Čuz), kútfúró. Született Moholon 1885. március 24-én. Apja: Ferenc, anyja: Magyar Katalin. 1910. május 9-én Moholon házasságot kötött Jenei Évával, 5 gyermek apja. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1948. április 27-én kelt R. 71. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. október 9-én, élt 59 évet. A zentai JB Vp. 1984/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. Holttá nyilvánítva a bácskai Apostoli Admin. Szentszék 1949. március 1-jén kelt 375. számú alatt. Az egyházi halotti anyakönyv adatai szerint a halál megállapított ideje 1944. november 11-e, oka: kivégzés. Az elhalálozás helye: Mohol. (Forrás: a moholi ESzAK: 68/1885, PHaAK: 59/1948, EHaAK: 16/1949, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 51. Deák Erzsébet, háztartásbeli. Születési helye Mohol? Ideje 1924 körül. Apja. István. További személyi adatai ismeretlenek. Hajadon. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1911/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 52. Deák János. További személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1989/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: TLZ, VLÚ, AK).

 53. Devecseri Antal (Deverenji, Devederi), napszámos. Született Moholon 1896. október 5-én. Apja: Antal, anyja: Dávid Etel. Nős, 4 gyermek apja. Moholi lakos. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1955. szeptember 9-én kelt R. 14 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 48 évet. A zentai JB Vp. 1990/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 357/1896, TLZ, VLÚ, AK).

 54. Devecseri József (Devečer), személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ).

 55. Devecseri Jusztina (Juliš), személyi adatai és kivégzésének ideje ismeretlenek. Moholi lakos. A zentai JB Vp. 1908/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 56. Dobra János (Dobre, Dobri), napszámos. Született Moholon 1904. július 24-én. Apja: Mihály, anyja: Bakos Mária. 1927. április 21-én Moholon házasságot kötött Lakatos Rozáliával,5 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva az adai KB 1963. szeptember 9-én kelt R. 42 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. december 1-je, élt 40 évet. A zentai JB Vp. 1920/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 264/1904, TLZ, VLÚ, AK).

 57. Dóczi György földműves. Született Moholon 1921. szeptember 21-én. Apja: Dávid napszámos, anyja: Macz Katalin. Nőtlen. Moholi lakos. Holttá nyilvánítva az adai KB 1970. szeptember 16-án kelt R. 89/1969 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a. Az elhal. helye ismeretlen. (Forrás: a moholi PSzAK: 313/1921, PHaAK: 63/1970).

 58. Dósa Antal géplakatos. Született Adán 1878. január 1-jén. Apja: József, anyja: Véber Terézia. Szloboda Rozália férje. Mohol, Kralja Aleksandra u. 34 hsz. alatti lakos. Meghalt Moholon 1944. október 8-án 5 órakor, oka: golyó által, élt 66 évet. (Forrás: az adai ESzAK: 3/1878, a moholi PHaAK: 107/1944, EHaAK: 51/1944, MEK, TLZ, VLÚ).

 59. Dömötör Mátyás (Demeter), napszámos. Született Moholon 1908. február 27-én. Apja: Pál, anyja: Nagy Erzsébet. Nős, 2 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án, élt 36 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1942/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 89/1908, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 60. Dudás János (Dudai), személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. (Források: VLÚ-55, AK-34).

 61. Erdélyi Lajos cipész. Született Moholon 1900. április 29-én. Apja: János napszámos, anyja: Tóth Julianna. Elvált, 1 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1985/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. Az egyházi halotti anyakönyv adatai szerint a halál megállapított ideje 1944. november 10-e, élt 44 évet, oka: gyilkosság. Az elhalálozás helye: Mohol. (Forrás: a moholi PSzAK: 175/1900, EHaAK: 26a/1955, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 62. Fazekas Lajos földműves. Született Temesváron 1912. szeptember 22-én. Apja: József napszámos, anyja: Samu Katalin. 1942. április 1-jén Moholon házasságot kötött Hamar Teréziával. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 29-én. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A holttá nyilvánítási eljárást a zentai JB 1950. június 22-én kelt R. 148/1950 számú végzésével megszüntette. (Forrás: a szabadkai Törzskönyv száma: 7839, a moholi PHáAK: 16/1942, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 63. Fejes Péter Pál /a moholi emlékkereszt szerint: Nagy Fejes/ napszámos. Született, Péterrévén 1909. június 23-án. Apja: János, napszámos, anyja: Sindeles Veronika. Halász Ilona férje, 4 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 29-én. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1948. március 1-jén kelt R. 55. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. október 9-e, élt 35 évet. A zentai JB Vp. 1992/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. Holttá nyilvánítva a bácskai Apostoli Admin. Szentszék 1948. augusztus 31-én kelt 308/48. számú alatt. A halál megállapított ideje 1944. november 20-a, oka: kivégzés. Az elhalálozás helye: Mohol. (Forrás: a péterrévei PSzAK: 263/1909, a moholi PHáAK: 46/1948, EHaAK: 42/1948, MEK, TLZ, VLÚ, AK).

 64. Fülöp András (Filer, Filep), született Moholon 1913. november 8-án. Apja: József, napszámos, anyja: Milinszki Terézia. Moholi lakos. Gyalog Mária férje. Kivégezve Moholon 1944. november 28-én. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1960. november 7-én kelt R. 169/60/11 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 31 évet. A zentai JB Vp. 2013/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 408/1913, PHaAK, 79/1960, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 65. Gajdos Kálmán, született Moholon 1902. okt. 6-án. Apja: Antal, kisbirtokos, anyja: Kiss Katalin. Nőtlen. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva az adai KB 1967. november 22-én kelt R. 114/1966 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. november 16-a, élt 42 évet. A zentai JB Vp. 1934/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 369/1902, PHaAK, 16/1968, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 66. Gajdos Mátyás, napszámos. Született Moholon 1923. február 3-án. Apja: András, anyja: Sinkovics Matild. Nőtlen. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-én, élt 21 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 2000/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 40/1923, MEK, VLÚ, AK).

 67. Gálfi István, személyi adatai és lakhelye ismeretlen. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ).

 68. Gáspár Lajos (1), személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. (Forrás: VLÚ, AK).

 69. Gáspár Lajos (2), személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. (Forrás: VLÚ).

 70. Gáspár Zoltán, személyi adatai és lakhelye ismeretlen. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ, AK).

 71. Gődér István (Geder), napszámos. Született Adán 1894. augusztus 17-én. Apja: Mihály, anyja: Becskei Erzsébet. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 50 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1971/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: az adai ESzAK: 237/1894, MEK, TLZ, VLÚ, MS).

 72. Grkić Stipo, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. (Forrás: VLÚ).

 73. Hagymási Albert, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. (Forrás: VLÚ).

 74. Halyiska János, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. (Forrás: VLÚ, AK).

 75. Hambalkó József, napszámos. Született Moholon 1914. február 21-én. Apja: József, anyja: Urbán Katalin. Nőtlen. Moholi lakos. A Vajdasági Levéltár adata szerint 1944. november 26-án az óbecsei OZNA kivégezte. A zentai JB Vp. 1936/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. A valóság pedig az, hogy a vesztőhelyre menet másodmagával sikerült elmenekülnie és átszöknie Magyarországra. A későbbi évek során többször járt rokoni látogatáson Moholon, a szerző megj. (Forrás: a moholi PSzAK: 62/1914, TLZ, VLÚ, AK, MM).

 76. Hambalkó Terézia, született Moholon 1911. november 3-án. Apja: József, anyja: Urbán Katalin. 1931. január 6-án Moholon házasságot kötött Kövesdi Mihállyal. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 33 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1900/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 385/1911, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 77. Haszilló István (Korni Hasimo), napszámos. Született Moholon? 1902 körül. További személyi adatai ismeretlenek. Nős, 2 gyermek apja. Lakhelye Mohol. Kivégezve Moholon 1944. november 29-én, kora ismeretlen. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1923/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: TLZ, VLÚ, AK).

 78. Hegedűs Illés földműves. Született Moholon 1891. július 8-án. Apja: András, anyja: Teleki Veronika. 1912. január 9-én Moholon házasságot kötött Lakatos Veronikával. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1951. február 19-én kelt 232/1950. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 9-e, élt 53 évet. A zentai JB Vp. 2525/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 142/1891, PHaAK: 39/1951, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 79. Henyves Terez, személyi adatai, lakhelye és kivégzésének ideje ismeretlen. (Forrás: AK).

 80. Hermecz Antal, földműves. Születési helye ismeretlen, születési ideje 1899 körül. Apja ismeretlen, anyja ismeretlen. Veréb Erzsébet férje, 2 gyermek apja. Lakhelye Mohol-Gunaras. Kivégzésének ideje ismeretlen. A zentai JB Vp. 2019/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MM).

 81. Hermecz József, személyi adatai ismeretlenek. Mohol-Gunarasi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, kora ismeretlen. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 82. Hódó Pál, személyi adatai és lakhelye ismeretlen. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ, AK).

 83. Hóli Imre (Koli), született Moholon 1895. szeptember 27-én. Apja: Imre, anyja: Sábli Erzsébet. 1920. május 11-én Péterrévén házasságot kötött Tóbiás Máriával, 3 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án, élt 49 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1928/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 229/1895, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK, MM).

 84. Homolya István, személyi adatai és lakhelye ismeretlen. Kivégezve Moholon. (Forrás: VLÚ, MS).

 85. Horák György, mezőőr. Született Moholon 1883. március 21-én. Apja: György, anyja: Ander Mária. Nős. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án, élt 61 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1937/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 69/1883, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 86. Horváth Dániel (Dani), született Moholon 1908. július 19-én. Apja: Gergely, anyja: Kátai Anna. 1935. február 14-én Moholon házasságot kötött Kecskeméti Máriával. Völgyparti lakos. Holttá nyilvánítva az adai KB 1962. november 16-én kelt R. 111 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. október 30-a, élt 36 évet. Az elhalálozás helye ismeretlen. (Forrás: a moholi PSzAK: 250/1908, PHáAK: 7/1935, a völgyparti PHaAK: 7/1962, MEK, TLZ, VLÚ, MS, MM).

 87. Horváth Mária szül. Kecskeméti, háztartásbeli. Született Zsombolyán (Jimbolia), Románia 1913. június 13-án. Apja: József, anyja: Madarász Rozália. 1935. február 14-én Moholon házasságot kötött Horváth Dániellel, 2 gyermek anyja. Völgyparti lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 50 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva az adai KB 1962. november 16-én kelt R. 112 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. október 31-e, élt 31 évet. Az elhalálozás helye ismeretlen. A zentai JB Vp. 1906/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a zsombolyai PSzAK: 154/1913, a moholi PHáAK: 7/1935, a völgyparti PHaAK: 8/1962, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 88. Hugyik József földműves. Született 1924. augusztus 11-én Adán. Apja: István, földműves, anyja: Varga Franciska. Nőtlen. Moholi lakos. Holttá nyilvánítva az adai KB 1964. május 4-én kelt R. 119/1963 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. november 1-je. Az elhalálozás helye ismeretlen. (Forrás: az adai PSzAK: 284/1924 a moholi: PHaAK: 38/1964).

 89. Hunyicska János (Haljiška, Hunjičko) földműves. Született Moholon 1890. június 23-án. Apja: András, anyja: Angyal Apollónia. 1912. augusztus 4-én Moholon házasságot kötött Ülvöczki Etelkával. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1951. február 19-én kelt R. 229/1950. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 9-e, élt 54 évet. A zentai JB Vp. 1930/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 125/1890, PHaAK, 38/1951, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 90. Hunyicska József (Hunyicsko), személyi adatai és kivégzésének ideje ismeretlen. Moholi lakos. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS).

 91. Ispán Ilona (Ištvan) háztartásbeli. Született Moholon 1927. augusztus 30-án. Apja: János földműves, anyja: Balog Ilona. Hajadon. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1958. április 21-én kelt R. 386/957. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 17 évet. A zentai JB Vp. 1910/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 283/1927, PHaAK, 36/1958, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 92. Ispán János (Ištvan) földműves. Született Moholon 1902. április 25-én. Apja: János kisbirtokos, anyja: Brekut Margit. Balog Ilona férje, 4 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1958. aug. 1-jén kelt R 385. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 42 évet. A zentai JB Vp. 1958/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 166/1902, PHaAK, 71/1958, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 93. Jéger István, személyi adatai és lakhelye ismeretlen. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ, AK).

 94. Jenelle Ferenc, pék. Születési helye ismeretlen, ideje 1909 körül. További személyi adatai ismeretlenek. Uhor Etel férje. Lakhelye Mohol-Gunaras. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 2001/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: TLZ, VLÚ, AK).

 95. Kadó Pál (Kade), személyi adatai és lakhelye ismeretlen. (Forrás: VLÚ, AK).

 96. Kállai István borbély, született Moholon 1916. augusztus 19-én. Apja: Mihály községi dobos, anyja: Csehpál Katalin. Moholi lakos. Cservenyák Margit férje. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1951. február 19-én kelt R. 233/1950. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 9-e, élt 30 évet. Az elhal. helye Mohol. (Forrás: PSzAK: 168/1916, PHaAK, 40/1951, VLÚ, MS).

 97. Kálmán Péter, napszámos. Született Moholon? 1909 körül. Szülei személyi adai ismeretlenek. Nős, 3 gyermek apja. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1963/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 98. Kalmár Péter, született Moholon 1910. június 22-én. Apja: György, anyja: Lóczi Anna. Moholi lakos. Holttá nyilvánítva az adai KB 1985. március 21-én kelt R. 113/84 Iratszámú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. november 8-a, élt 34 évet. Az elhalálozási helye ismeretlen. (Forrás: a moholi PSzAK: 217/1910, MEK, VLÚ).

 99. Kalmár Vilmos, személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, kora ismeretlen. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS).

 100. Kávai András (Kavaji) munkás. Született Moholon 1904. november 16-án. Apja: Lukács, napszámos, anyja: Ódor Ágnes. Moholi lakos. Lévai Nagy Teréz férje. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1953. január 28-án kelt R. 114/52. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. november 30-a, élt 40 évet, az elhalálozás helye nincs bejegyezve. Holttá nyilvánítva a szabadkai Egyházmegyei – Püspökségi Házassági Bíróság 171/55. számú parancsa alapján. A halál megállapított ideje 1944. november 11-e. Az elhalálozás oka: meggyilkolták. Az elhalálozás helye: Mohol. (Forrás: a moholi PSzAK: 419/1904, PHaAK, 20/1953, EHaAK: 8/1955, MEK, VLÚ, MS).

 101. Keceli Mészáros Fábián Sebestyén vendéglős. Született Zentán 1897. január 14-én. Apja: István, anyja: Búrány Terézia. 1922. február 5-én Csantavéren házasságot kötött Angyal Rozáliával. Moholon, JNH u. 16 hsz. alatti lakos. Neve szerepel az OZNA-s névsoron, de nincs adat a kivégzés okáról és időpontjáról. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1956. május 4-én kelt R. 423/55. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 49 évet. Az elhalálozás helye ismeretlen. A zentai JB Vp. 1926/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PHaAK: 62/1956, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 102. Keli Imre, személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. (Forrás: VLÚ, AK).

 103. Keresztes Imre szabó, született Zomborban 1905. március 20-án. Apja: Mihály, anyja Slezák Mária. 1928. május 31-én Moholon házasságot kötött Kormos Margittal. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 39 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: a zombori PSzAK: 277/1905, a moholi PHáAK: 54/1928, MEK, VLÚ).

 104. Keresztes István, földműves. Született Moholon? 1905 körül. Szülei személyi adatai ismeretlenek. Nős, 2 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, kora ismeretlen. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1915/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: TLZ, VLÚ, AK).

 105. Király György (Ciralj), személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. (Forrás: AK-25).

 106. Király Károly földműves. Született Moholon 1916. szeptember 19-én. Apja: Mihály fölműves, anyja: Jakab Erzsébet. Lakhelyük Mohol. Holttá nyilvánítva a zentai JB R. 314/949 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. október 9-e, élt 28 évet. (Forrás: a moholi PSzAK: 198/1916, PHaAK: 57/1950).

 107. Kiss István, szélmolnár. Született Moholon 1892. december 24-én. Apja: László, anyja: Tímár Ágnes. Nős, 4 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 52 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 2016/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 258/1892, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 108. Kiss István, személyi adatai és kivégzésének ideje ismeretlen. Moholi lakos. (Forrás: MEK, VLÚ).

 109. Kiss Mátyás, napszámos. Született Moholon? 1899 körül. További személyi adatai ismeretlenek. Nős, 2 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, kora ismeretlen. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre, élt 45 évet. A zentai JB Vp. 1974/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK, MM).

 110. Kodé Pál (Kade), napszámos. Született Moholon 1910. június 11-én. Apja: Mihály, anyja: Erdélyi Julianna. Nős, 4 gyermek apja. Moholi lakos. Élt 34 évet. A zentai JB Vp. 1986/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 202/1910, MEK, TLZ, VLÚ, MS).

 111. Kohári József honvéd katona. Született Lajosmizsén (Magyarország) 1916. február 28-án. Apja: István, anyja: Kislőrincz Veronika. Benke Erzsébet férje. Lajosmizsei lakos. Holttá nyilvánítva a zentai Járási Népbizottság keltezésnélküli 13528/1948 számú végzése alapján. A halál megállapított ideje 1944. október 8-a, élt 28 évet. Az egyházi halotti anyakönyv adatai szerint a halál megállapított ideje 1944. október 8-a. A halál oka: agyonlőtték. Az elhalálozás helye: Mohol. (Forrás: a moholi PHaAK, 83/1948, EHaAK: 61/1944, MEK, VLÚ).

 112. Kolarik Gábor (Kelarik), szűcs. Született Moholon 1909. március 21-én. Apja: Péter, anyja: Patyi Viktória. Nőtlen. Neve szerepel az OZNA-s névsoron, de nincs adat a kivégzés időpontjáról. Élt 35 évet. A zentai JB Vp. 1940/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 125/1909, MEK, VLÚ, AK).

 113. Kolarik Tibor, személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án, kora ismeretlen. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Forrás: VLÚ).

 114. Kolinc Ferenc, személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. (Forrás: VLÚ, AK).

 115. Kolonics Ilona, személyi adatai és kivégzésének ideje ismeretlen. Moholi lakos. (Forrás: MEK, VLÚ).

 116. Kolonics Jenő Lajos (Kolinc) községi anyakönyvvezető. Született Adán 1889. június 5-én. Apja: Simon, anyja: Szabó Katalin. 1920. május 19-én Moholon házasságot kötött Raffai Máriával, 2 gyermek apja. Mohol, Aleksandar Ranković u. 30 hsz. alatti lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1953. május 28-án kelt R. 562/52. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 9-e, élt 55 évet. A zentai JB Vp. 1998/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: az adai ESzAK: 196/1889, a moholi PHáAK: 81/1920, PHaAK, 46/1953, MEK, TLZ, VLÚ, AK).

 117. Kolonics Viktória szül. Égető (Kolinc, Kolonić Ferenca supruga) háztartásbeli. Született Szajánban 1882. szeptember 12-én. Apja: Mihály, anyja: Zombori Julianna. 1933. június 28-án Moholon házasságot kötött Kolonics Ferenccel. Lakhelye Mohol, Lazar Kostić u. 42 hsz. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JNB 1946. december 12-én kelt V. P. 2398/1946. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. november 9-e, élt 62 évet. Az elhalálozás helye: Mohol. A zentai JB 1945. december 13-án kelt Vp. 2008/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. Holttá nyilvánítva a bácskai Apostoli Admin. Szentszék 1947. augusztus 18-án kelt 153/1947. száma alatt. Az egyházi halotti anyakönyv adatai szerint a halál megállapított ideje 1944. november 11-e, oka: kivégzés. (Forrás: a szajáni ESzAK: 144/1882, moholi PHáAK: 45/1933, PHaAK, 10/1947, EHaAK: 48a/1947, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 118. Komjáti Ferenc (Koljatin), született 1904 körül, további személyi adatai ismeretlenek. Nős. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án élt 40 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 2014/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 119. Komjáti Urbán, személyi adatai és kivégzésének ideje ismeretlen. Moholi lakos. (Forrás: MEK, VLÚ).

 120. Kormos András (Korniš), személyi adatai és kivégzésének ideje ismeretlen. Moholi lakos. (Forrás: MEK, VLÚ, MS).

 121. Kormos István (Korom), személyi adatai és kivégzésének ideje ismeretlen. Moholi lakos. (Forrás: MEK, VLÚ, MS).

 122. Kovács András, született 1896 körül (1892-1899-ig a moholi PSzAK-ben nem találtam), további személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 48 évet? A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1956/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: TLZ, VLÚ, MS, AK).

 123. Kozma István, személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án, kora ismeretlen. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1993/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: MEK, TLZ, VLÚ, AK).

 124. Könyves Péter (Henjveš) vitéz, földműves. Született Moholon 1884. június 16-án. Apja: József, anyja: Bóka Ágnes. 1909. május 5-én Moholon házasságot kötött Bóka Amáliával. A vitézségi érem viselője. Mohol, Ady Endre u. 5 hsz. alatti lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1956. szeptember 26-án kelt R 118/56. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 60 évet. (Forrás: a moholi ESzAK: 135/1884, PHaAK, 105/1956, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 125. Kúti József mezőgazdasági munkás. Született Beodrán1 1909. június 30-án. Apja: József, uradalmi kocsis, anyja: Jenei Éva. 1928. november 6-án Moholon házasságot kötött Szabó Viktóriával, 5 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 29-én. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva az adai JB 1962. október 2-án kelt R. 82. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1944. december 31-e, élt 35 évet. A zentai JB Vp. 1951/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 19/1909, PHáAK: 104/1928, PHaAK, 66/1962, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 126. Lábadi István, született Kishegyesen? 1871 körül, további személyi adatai ismeretlenek. Sipos Viktória férje. Moholi lakos. Kivégzésének ideje ismeretlen. Moholi lakos. (Forrás: MEK, VLÚ).

 127. Ifj. Lábadi István, született Kishegyesen (Mali Iđoš) 1909. július 5-én. Apja: István, anyja: Sipos Viktória. Lakhelyük Kishegyes 689. 1931. június 8-án Moholon házasságot kötött Maczkó Máriával. Moholi lakos. Élt 35 évet. (Forrás: a kishegyesi PSzAK: 159/1909, a moholi PHáAK: 55/1931, MEK, VLÚ).

 128. Lakatos Ágoston Béla Gusztáv földműves. Született Moholon 1916. április 29-én. Apja: Gábor, földműves, anyja: Ódor Viktória. Lakhelye Mohol, Novak Radonić u 87 hsz. Meghalt Moholon 1944. október 8-án, oka: agyonlőtték, élt: 28 évet. (Forrás: a moholi PSzAK: 82/1916, PHaAK: 111/1944, EHaAK: 59/1944, MEK, VLÚ).

 129. Lakatos József földműves. Született Moholon 1897. február 23-án. Apja: Pál, földműves, anyja: Lajber Mária. Pesti Rozália férje, 3 gyermek apja. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 26-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1954. december 10-én kelt R. 219/954. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 47 évet. A zentai JB Vp. 1946/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 73/1897, PHaAK, 3/1955, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 130. Lakatos Mihály földműves. Született Moholon 1885. szeptember 27-én. Apja: János, anyja: Lépold Katalin. 1911. május 16-án Moholon házasságot kötött Nagy (Fejes) Katalinnal. Lakhelye Mohol, Temető u. 37 hsz. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1957. március 29-én kelt R. 485/956 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 16-a, élt 59 évet. A zentai JB Vp. 1957/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi ESzAK: 209/1885, PHaAK, 41/1957, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 131. Lakatos Terézia, háztartásbeli. Született Moholon 1927. május 24-én. Apja: Mihály, anyja: Nagy Katalin. Hajadon. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án, élt 17 évet. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. A zentai JB Vp. 1912/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 156/1927, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 132. Laska József (Laška), személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. (Forrás: VLÚ, AK).

 133. László György földműves. Született Moholon 1907. április 24-én. Apja: Mihály, napszámos, anyja: Apró Viktória. Gajdos Erzsébet férje, 5 gyermek apja. Mohol, újfalu 41 hsz. alatti lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1953. augusztus 21-én kelt R. 576/1952 számú végzésével. A halál megállapított ideje 1949. november 1-je, élt 37 évet. A zentai JB Vp. 1961/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 190/1907, PHaAK, 73/1953, MEK, TLZ, VLÚ, AK).

 134. Id. László Mihály földműves. Született Adán 1885. szeptember 13-án. Apja: Tamás, anyja: Hajagos Verona. Apró Viktória férje. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1953. augusztus 21-én kelt R. 577/1952. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1949. november 1-je, élt 59 évet. A zentai JB Vp. 1960/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: az adai ESzAK: 325/1885, PHaAK, 73/1953, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 135. Ifj. László Mihály (alias Suta Misa), földműves. Született Moholon 1914. december 31-én. Apja: Mihály, anyja: Apró Viktória. Az 1940. december 27-én Moholon kötött házasság felbontva. Gyermekeik: Mihály 1941-1942, Borbála 1943 és Ilona 1945. A Vajdasági Levéltár adata szerint 1944. november 28-án az óbecsei OZNA kivégezte. A zentai JB Vp. 1965/1945 számú határozatával, vagyonelkobzással sújtotta. A valóság pedig az, hogy a vesztőhelyre menet másodmagával sikerült elmenekülnie és átszöknie Magyarországra. Nemesnádudvaron, majd Pusztaszabolcson élt. 1964-ben és 1974-ben járt Moholon. 1981-ben halt meg Pusztaszabolcson, a szerző megj. (Forrás: a moholi PSzAK: 19/1945, TLZ, VLÚ, MS, MM és Mihály Moholon élő gyermeke, Ilona, a szerző megj.).

 

 1. Lázár József földműves. Született Moholon 1896. augusztus 26-án. Apja: Vince, anyja: Laczkó Viktor. Moholi lakos. Elvált Kucsora Margittól. Elvált. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 28-án. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. Holttá nyilvánítva a zentai JB 1951. február 19-én kelt R 234/1950. számú végzésével. A halál megállapított ideje 1946. május 9-e, élt 48 évet. A zentai JB Vp. 2034/1945 számú határozatával, mint „eltűntet” vagyonelkobzással sújtotta. (Forrás: a moholi PSzAK: 297/1896, PHaAK: 41/1951, MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 2. Lehoczki Péter, személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. (Forrás: MM).

 3. Lengyel Ferenc (Lanđel), személyi adatai ismeretlenek. Moholi lakos. Kivégezve Moholon 1944. november 29-én, kora ismeretlen. A kivégzést az óbecsei OZNA hajtotta végre. (Források: MEK, TLZ, VLÚ, MS, AK).

 4. Lengyel István%2

 Forrás: http://www.magyarszo.com/hu/2012_04_01/kozelet/22946/T%C3%B6megs%C3%ADrt-%C3%A1sott-%C3%A9s-a-hal%C3%A1l-fia-volt.htm

További részletek ITT találhatók:

Megnyitva 2334 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások