Print this page
2008 november 22, szombat

Holocaust - tagadó vagyok és nem félek!

Szerző: Curt Maynard

Holocaust-tagadónak vallom magamat, nem azért, mintha kétségbe vonnám, hogy a második világháború alatt a nácik kiközösítették és üldözték a zsidókat, ha*nem azért mert kötelességem támogatni azokat, akik beszélni akarnak Önöknek a fentiekről, akik meg akar*ják mutatni Önöknek azt a hatalmas mennyiségű anya*got, amely a kívülálló számára úgy szerepel, mintha evidencia lenne, de ellentmond önmagának, cáfolja ön*magát, és cáfolják a reális tények, a tudományos tények, a realitás!

 

Holocaust - tagadó vagyok és nem félek!

Nos, miért akarja valaki a tanulmányának ezt a címe adni: „Holocaust-tagadó vagyok”? Engedjék meg, hogy megmagyarázzam. Mindenekelőtt, én nem tagadom, hogy a nemzetiszocialisták kiközösítették és üldözték a zsidókat az 1930-as és 40-es években. Készségesen elismerem ezt a tényt. Nem tagadom, hogy százezreket küldtek „koncentrációs táborokba” Németországban, Ausztriában, Franciaországban és Lengyelországban. Nem tagadom, hogy sok európai a nemzetközi zsidó*ságot problematikusnak és parazitának látta az 1930-as és 1940-es években, és nem tagadom, hogy szá*mos zsidó vesztette az életét a második világháború alatt.

Amit én tagadok, az az, hogy hat millió halt meg. Nem vagyok hajlandó elfogadni ezt a számot, elsősorban azért, mert ez az, amit köteles lennék elhinni.

Holocaust-tagadó vagyok, mert számos európai kormány gyáván börtönbe csukja polgárait azért, mert megkérdőjelezik (nem tagadják) a holocaustot - egyikük sem (senki sem) tagadja, hogy a nácik üldözték és kiközösítették a zsidókat a második világháború előtt és alatt, mindazonáltal kétségbe vonnak bizonyos meglehetősen valószínűtlen történetet, amik összekapcsolódnak az úgynevezett holocausttal és emiatt a médiával, amely - mint jól tudják - aránytalanul a cionista zsidók erőszakos uralma alatt áll.

Kanada és sok európai ország - köztük Franciaország, Németország és Ausztria - börtönbe csukja a polgárait, mert azok kétségbe vonnak néhányat a holocausttal összefüggő legvalószínűtlenebb, a legkétesebb tanúktól és forrásokból származó állítások közül. Néhány példát alább felsorolunk - amikor olvassák őket, emlékezzenek arra, hogy e példák némelyikét, amelyeket állítólagos „szemtanúk” szolgáltattak, a má*sodik világháborút közvetlenül követő Nürnbergi Per folyamán jegyzőkönyvbe foglalták, és arra használ*ták, hogy az emberiség elleni bűnök miatt a náci ve*zetőket elítéljék (és a kivégzésüket igazolják). Az érzel*mi reakcióból eredő válaszaikat félretéve mennyire valószínű, hogy az alábbi példák bármelyike is tényleg megtörtént?

A gonosz nácik megfosztották a szegény szenvedő zsidókat kedvenc háziállataik társaságától. (SZŐRNYŰ KEGYETLENSÉG!) A gonosz német katona kettészakította a csecsemőt az anyja szeme láttára (fizikai KÉPTELENSÉG).

Henry Kissinger rokonaiból szappant főztek. (A szappan-mesét már a holocaust-mese „szállítói” sem fogadják el igaznak - Jehuda Bauer, aki zsidó és talán a legismertebb élő holocaust-történész, azt állítja, hogy a történet nem igaz).

A New York Times szerint 1,5 millió zsidó halt meg a majdaneki gázkamrákban. [A New York Times számára sajnálatos módon a történészek, még a zsidó történészek is, valamint a „hivatalos” Auschwitz Múzeum a Majdenekben kivégzett zsidók tényleges számát majdnem 95%-kal lejjebb szállították.]

Az auschwitzi emléktáblát, amely azt állította, hogy 4 millió zsidó halt meg Auschwitzban, 1989-ben szép csendben 1,5 millióra változtatták. (Mi történt a többi 2,5 millióval?)

A gonosz nácik elektromos áramot vezettek a padlóba, hogy megöljék a zsidókat. (Teljesen nevetsé*ges.)

A hitvány nácik egy atombombát használtak a zsidók elhamvasztására Auschwitzban. (Ne nevessenek: ez a tanúvallomás tényleg elhangzott a Nemzetközi Katonai Törvényszéken Nürnbergben, és felhasználták valósá*gos emberek felakasztásának igazolására olyan bűnö*kért, amelyeket azok sohasem követtek el.)

Zsidó vér gejzírjei törtek fel a földből HÓNAPOKIG a gyilkosság után. (Ugyan-ugyan! - A vér nagyon gyorsan megalvad [besűrűsödik]; ez az oka annak is, hogy miért nem vérzünk el halálosan kis ütésektől.]

Egy folyó vörössé vált zsidó vértől (szóról-szóra a St. Petersburg Times szerint).

A hangadó média életben tartja egy zsidó sztoriját, aki túlélte a hatszoros elgázosítást –„esetleg a gyermekek szervezete jobban ellenáll a gáznak” – állítja a „túlélő”. (A tény az, hogy nem áll jobban ellen - kevesebb gáz elég ahhoz, hogy megöljön egy gyermeket.)

És hosszasan folytathatnám, de azt hiszem, értik a beszámolók képtelenségét. Mindazonáltal a fontos tény az, hogy ha Önök azt mondanák, hogy a fenti sztorik bármelyike nem igaz, vagy akár kérdéses, börtönbe ke*rülnének Németországban, Ausztriában, Franciaország*ban és számos más európai országban, és még holoca*ust-tagadók is lennének.

Kizárólag ez okból állok a nyilvánosság elé és nyilvánítom magam holocaust-tagadónak. Nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy idegen kormányok kényszerítsenek (köztük Izrael Állama, amely olyan törvényt hozott, amelyben jogot formál arra, hogy az úgynevezett holocaust-tagadókat üldözze, bárhol élnek is azok, akár itt, az USA-ban is); nem fogadom el, hogy az alkotmányunk és a szólásszabadság joga átkozott legyen!

Soha többé nem fogom feladni az intellektuális sértetlenségemet, és nem fogok meghódolni az olyan gyáva akadémikusok/tudósok előtt, akik nem engedik meg tanítványainak, hogy minden forrást felhasználva tanulmányozzák a holocaustot - jómagam is áldozata voltam e gyáva, hazug embereknek. Azt a történelmi szennyet kellett termelnem, amit ők kívántak, hogy megszerez*hessem a jói megérdemelt tudományos fokozataimat (az igazság az, hogy az ő gyávaságuk dönt mindenről). Semmi okunk sincs arra, hogy valaha is valamit várjunk tőlük, és minden okunk megvan arra, hogy eltávolítsuk őket az akadémiáról, mihelyt az igazság mindenütt ismertté és elfogadottá válik.

Holocaust-tagadónak vallom magamat, nem azért, mintha kétségbe vonnám, hogy a második világháború alatt a nácik kiközösítették és üldözték a zsidókat, ha*nem azért mert kötelességem támogatni azokat, akik beszélni akarnak Önöknek a fentiekről, akik meg akar*ják mutatni Önöknek azt a hatalmas mennyiségű anya*got, amely a kívülálló számára úgy szerepel, mintha evidencia lenne, de ellentmond önmagának, cáfolja ön*magát, és cáfolják a reális tények, a tudományos tények, a realitás!

A holocaust-sztori, ahogy Önök ismerik, hamis, tor*zított, félremagyarázott, gyakran kitalált, és sokszor nem alapszik máson, mint fantasztikus hazugságokon.

Holocaust-tagadó vagyok, mivel Izrael azt mondja, hogy nem lehetek.

Holocaust-tagadó vagyok, mert Németország, Ausztria és Franciaország az emberek tízezreit börtö*nözte be pusztán azért, mert megkérdőjelezték a „hiva*talos” mese néhány szerfölött kérdéses vonatkozását.

Holocaust-tagadó vagyok, mivel megismertem olyan kiváló embereket, mint Ernst Zündel, David Irving, Germar Rudolf, Siegfried Verbeke, Horst Mahler, Robert Faurisson és másokat, akik pusztán azért bűnösök, mert meg akarják ismertetni Önökkel azokat a tényeket, amelyeket a cionista média és a cinkos nyugati kormá*nyok nem hajlandók Önökkel megismertetni.

Holocaust-tagadó vagyok, pedig nem volna szabad annak lennem, legalábbis a „programozás" szerint, amelynek mindannyian alá vagyunk vetve születésünk*től a halálunkig.

Holocaust-tagadó vagyok, mert nem félek a következményétől- tudom, hogy jó harcot harcolok, és tudom, hogy a becsületes történelmi revizionizmus vé*gül győzni fog. Az igazság mindig diadalmaskodik!

Holocaust-tagadó vagyok; Izrael és a cionizmus le*gyen átkozott!


Curt Maynard

Politically Correct Apostate
Szittyakürt
2007. július
(Fordította: Tudós - Takács János)
Megnyitva 2912 alkalommal