Print this page
2016 július 10, vasárnap

Kapcsolat a varsói NATO csúcs és a mi népszavazásunk között.

Szerző: Madarász László

A hidfo.ru értesülése szerint 2016.07.08. –án a NATO tagállamok vezetői megállapodtak abban, hogy lehetővé teszik a NATO katonai alakulatai és hadianyag szállítások számára, hogy azok a tagországok területén minél gyorsabban és ellenőrzés nélkül haladhassanak. Amennyiben ezt a „magyar" országgyűlés ratifikálja (törvénybe iktatja), még kormányváltás után sem lesz jogi lehetőség arra, hogy benézzünk a NATO járművek ponyvával letakart rakfelületeibe, hogy azok vajon mit- és hova szállítanak? Ha a „magyar" országgyűlés így dönt – és így fog -, akkor ezzel elindul Magyarország viszonylagos állami függetlenségének teljes felszámolása!

„Franciaország ma kísérleti terep? Hazánk lesz a következő?” című írásomban már vázoltam a fenti döntés meghozatalának lehetőségét, ami úgy tűnik bekövetkezett, bár erről más forrásból még nem lehet olvasni. Számomra nyilvánvaló, hogy a hazai sajtó október 2.-ig, a népszavazás napjáig, nem fog beszámolni erről az elfogadott határozatról, mert esetleg felébredne a reménytelen valóságra a ma még mélyen alvó magyar nép! Orbán Viktor kijelentése alapján Hazánkban engedélyezve lesz egy NATO katonai vezetési pont létesítése is, amit persze a „magyar” országgyűlés úgy fog elfogadni, hogy katonai támaszpont építésének elvi lehetőségét is engedélyezni fogja, pontosabban az erről szóló döntés jogát a miniszterelnökre ruházza át. Ami persze egyet fog jelenteni a támaszpont megépítésével! És a „magyar” miniszterelnök mindezt úgy kommunikálja le, hogy a katonai szövetség többek között segít majd leküzdeni a migrációs válságot! (Ha- ha, haha… Látjuk hogyan! Hajókon hozzák Európába a migránsok tömegeit!) Tehát már nem csak én, hanem ő is összekapcsolja a most meghozott NATO döntéseket a „kvóta ellenes” népszavazással! Gyakorlatilag átveri „saját” népét! Ez az ő nagy „szabadságharca”! Zsebeit megtömni, a magyar népet meg a süllyesztőbe küldeni! Mint már többször is megírtam, a népszavazás pusztán csak arról szól (majd főleg utólag), hogy a magyar nép újra bizalmat szavazott az országgyűlésnek, így az szabadon dönthet Magyarország államiságának megszüntetéséről, a magyar nép kiirtásáról!

A „népszavazáson” tehát valójában arról fogunk dönteni, hogy

 • ♦ Akarja-e Ön, hogy a kormány elleni elégedetlenség esetén külföldi (NATO) csapatok lépjenek fel a tüntető magyar emberekkel szemben?
 • Akarja-e Ön, hogy a rendőrséggel szemben szándékosan kiprovokált (lásd: 2006. októbere) leendő összetűzések esetén, NATO katonák végezzenek a tűrőképesség határához érkezett magyar emberekkel?
 • Akarja-e Ön, hogy névleg „munkavállalási” célból, idegen emberek tömegei lepjék el Hazánkat?
 • Akarja-e Ön, hogy asszonyainkat, lányainkat molesztáló inváziós hadak elleni fellépésünk során lemészároljanak minket?
 • Akarja-e Ön, hogy a várható faji háborúkban először az őslakosok tömegével végezzen a katonai szövetség?
 • Akarja-e Ön, hogy a NATO csapatok, mindenféle ellenőrzés nélkül vonulhassanak Hazánkba, vagy azon át?
 • Akarja-e Ön, hogy a Hazánkba be- vagy azon átvonuló NATO csapatok tömegpusztító fegyvereket „potyogtassanak el” hazánk útjain?
 • Akarja-e Ön, hogy Magyarországon akár tömegpusztító fegyvereket is elhelyezhessenek az amerikaiak?
 • Akarja-e ön, hogy egy esetleges háborúban célponttá váljon Magyarország?
 • Akarja-e Ön, hogy a TTIP elfogadása esetén szinte csak és kizárólag mérgezett élelmiszerrel táplálkozzanak még gyermekei is?
 • Akarja-e Ön, hogy a nemzetközi nagyvállalatok dirigáljanak Hazánkban?

Nos, ezekről a kérdésekről fogunk valójában szavazni és nem arról, hogy akarunk-e potenciális munkavállalóknak kikiáltott migránsokat eltartani! Az a kérdés már el van döntve! Elég csak elolvasni Varga Mihály nyilatkozatát: http://index.hu/gazdasag/bankesbiztositas/2016/07/06/varga_mihalynak_is_tetszik_a_negymillio_vendegmunkas_behozatala/

Ha Ön, a fenti kérdésekre nemmel válaszolna, akkor ne menjen el a népszavazásra! Az azon feltett kérdésre, "Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?" nem lehet jó választ adni! Ha Ön „Igen”-nel szavaz, az a hazaárulással egyenértékű, hiszen hozzájárul idegenek Hazánkba történő telepítéséhez! Ha „Nem”-mel szavaz, az országgyűlést hatalmazza fel arra, hogy Orbán és bandája – akarom mondani: – kormánya kivégezze Magyarországot! Ha áthúzza a szavazólapot, vagy bármely mást követ el, ami a szavazást érvényteleníti, Ön valójában már megjelenésével eredményessé teszi a népszavazást, hiszen az eredményességhez a választópolgárok több mint felének meg kell jelenni! Ha nem megy el a népszavazásra, és ezért az eredménytelen lenne, tulajdonképpen a hazaárulásra készülő országgyűlést és kormányt utasítja el! Ez esetben egy magát úgymond „demokratikusan” megválasztott miniszterelnöknek tekintő alaknak, aki ráadásul a népszavazást is kezdeményezte, le kellene mondania! (Ugyan azt nem fogja megtenni – annál jobban ragaszkodik a hatalmához -, de máris megkérdőjelezhető lenne a legitimitása.)

Ne reménykedjen senki abban, hogy más kérdés népszavazásra történő feltevésével el lehet utasítani a NATO csapatok hazánkba érkezését! Az Alaptörvény 8. cikk (3) alapján nem lehet népszavazást tartani:

 • d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről;
 • f) az Országgyűlés feloszlásáról;
 • i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről;

Címlapunkon Benjamin Hodges tábornok, az Európában állomásozó amerikai fegyveres erők parancsnoka, aki még 2015 októberében, arra hivatkozva, hogy a Balti államokat az orosz haderő 36-60 óra alatt le tudná rohanni, és az oroszok Kelet-Európa felett légtérzárat is létre tudnának hozni, a NATO csapatok számára a mini Schengen egyezmény megkötését szorgalmazta. Ez az, ami most a kormányfők teljes egyetértésével megvalósulni látszik! Ha a parlamentek törvényi erőre emelik a NATO csapatok ellenőrzés nélküli, szabad be- vagy átvonulását, ezzel az ő törekvése megvalósul! Igaz, ha az oroszok képesek lennének légtérzár létrehozására, mint ahogy azt állítja, arra is képesek lennének, hogy a Kelet-Európában a földön vonulgató katonákat a levegőből intézzék el, még mielőtt kijelölt pozíciójukat elérnék! Tehát a tábornok szavai ellentmondásosak! Ezért az orosz veszéllyel való fenyegetés pusztán csak és kizárólag arra jó, hogy annak leple alatt totális amerikai katonai ellenőrzés bevezetésére kerüljön sor, Európa főleg keleti felén esetlegesen lázadozó valamely országban! És már jól láthatóan gondoskodnak arról, legyen okunk lázadozni! Mi magyarok nem kellünk nyugatnak! Nem is kellettünk soha!  Különben is, kell a helyünk másoknak…

Kádár János a szovjeteket, Orbán az amerikaiakat hozta/hozza népe ellen! Van különbség? Igen van. Míg Kádár „csak” egy-kétezer emberrel végzett, Orbán az összes magyar hazafival, ha terve megvalósul!

Madarász László

Eredeti Írás: http://magaspart.hu/?p=752

Megnyitva 1837 alkalommal