20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

A 25. részben Károly Róbert közel három és fél évtizedes uralkodásának újabb intézkedéseit, országépítő politikájának máig ható erejét olvashatjuk a szövegben, illetve láthatjuk a képanyagban. Ezek közé tartozik a visegrádi királytalálkozó, az adó- és vámpolitika, a...
Az 5 perc történelem 26. részében rendhagyó fomrátumban jelentkezünk, három különböző csatolmánnyal is. Egyrészt folytatjuk az Anjou királyok krónikáját, ezúttal természetesen Nagy Lajossal. Másrészt a karácsonyi ünnepkör kapcsán, az Advent, a Mikulás, és a Karácsony eredetét járjuk körbe,
A második levél 2021. június 10-én indul útjára. Öt perc történelem fiataloknak és minden érdeklődőnek. Mottó: „Amelyik nemzet a múltját nem ismeri, az a jelenét sem érti, s a jövőjét meg nem teremtheti!” Tartalomjegyzék „Öt perc...
Kedves Zoltán! - Harmadik alkalommal jelentkezem az 5 perc történelem sorozattal, ezúttal az 7-8-9. fejezetekkel, melyekben a brentai, illetve a pozsonyi csaták jelentőségét, az államalapítás folyamatát, a honfoglalás elméleteit, valamint Friedrich Klára rovásírás kutatásainak eredményét mutatom be.
A karácsonyi ünnepkör kapcsán, az Advent, a Mikulás, és a Karácsony eredetét járjuk körbe, ezúttal nemzetközi kitekintés formájában, melyet majd a magyar karácsony követ a következő levélben.  Tartalom: ⇒ (A Mikulás és a Karácsony története - Magyar...
Elérkeztünk Advent negyedik vasárnapjához, amikor meggyújtjuk a negyedik gyertyát. Remélem, lesz még annyi idő a Szentestéig, hogy "belelapozz" a karácsonyi ünnepkör jeles napjainak történetébe. Biztos vagyok abban, hogy mindenki tudna még sok fontos dolgot hozzátenni, avagy...

Tatárlaka titka 1

Kategória: Friedrich Klára
2008. november 13.
23 évvel ezelőtt egy munkatársam, aki ismerte a rovásírás és a sumér- magyar rokonság iránti elkötelezettségemet, örvendezve nyújtott át egy kiadványt, amelyben először pillantottam meg a tatárlakai korongot és a hozzá tartozó két táblácskát. Azóta gyűjtögetem...

Tatárlaka titka 3

Kategória: Friedrich Klára
2008. november 21.
Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor az Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című könyvében (Orient Express Kft. 1996) bőséges elemzést nyújt át számunkra, nem csak magáról a tatárlakai leletegyüttesről, hanem időbeni, térbeni környezetéről is. Már a bevezető sorokban...

Tatárlaka titka 4

Kategória: Friedrich Klára
2008. november 23.
Székely Sándor, Ausztráliában élő kutató a mezopotámiai írásokkal foglalkozik. A korong jeleit a Labat szótár alapján értelmezi, de sajnos a kis V jel nélkül. Megfejtése: „Tordos Démon. Első Isten-Király, Titokzatos Alapisten. Az Égi szem mása, kormányzó,

Tatárlaka titka 5

Kategória: Friedrich Klára
2008. november 24.
Lord Colin Renfrew, cambridgei professzor napjainkban a legnagyobb ágyú a történelemkutatás terén. A civilizáció előtt (Osiris 1995) című könyvéből idézek: „A Vinca kultúra egy másik jellegzetessége, amely újabban a figyelem középpontjába került, az a szokás volt,