20221005
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 január 18, szerda

Beindult a Hungarian Lobby: Ultimátumot kapott a Wall Street elnöki szerepben pózoló bohóca

Szerző: hunhír

Tiltakozások százait küldette el Barack Obamának a Lipták Béla vezette Hungarian Lobby, amelyben felhívták a Wall Street bohócának figyelmét: ha nem állítja le Hillary Clinton külügyminiszter magyarellenes kirohanásait, nem szavaz rá másfél millió amerikai magyar az idei elnökválasztáson.

A mozgósítás nagy erővel zajlik, és az amerikai hazafias körök megvilágítják a többgenerációs magyarok előtt, hogy a magyarországi liberálbal áll az Európai Unió és az Egyesült Államok kormányának kritikái mögött.

A Hungarian Lobby tevékenységét segítik az amerikai cserkészek is. "Valószínűleg tudomásotok van róla, hogy óhazánk polgári kormánya óriási harcban áll a világ bankáraival és liberálbaloldali politikusaival. Ezt a támadást a hazai demokratikus ellenség fűti és látja el hazugságok tömegével, a nyugati szintén demokratikus sajtó lelkes támogatásával" – írta az egyik parancsnok.

A Kanadában szerveződő hazafias csoportok gyalázatosnak nevezték a kanadai sajtó egy részének gyűlölettől fröcsögő irományait különösen azután, hogy az egyik zsidó lap Hitlerhez hasonlította Orbánt. Androvich Tamás plébános, a montreali Magyarok Nagyasszonya Egyházközség – Prohászka Ottokár püspököt is példaképének tekintő – plébánosa „ördöginek” nevezte azokat, akik aljas módon támadták az Orbán-kormányt. A plébános „keresztény-, magyar- és életellenesnek” minősítette a liberális lélekmérgezőket.

Feszty Dániel, az Ottawai Magyar Katolikus Közösség elnöke tiltakozások sorozatát indította el a magyarországi liberálisok és országveszejtők kanadai politikai bűnbandája, a kanadai demokratikus charta ellen. A petíciót eddig száznyolcvanan írták alá, köztük vitéz Detre Gyula, Szálasi Ferenc nemzetvezető egykori személyi testőre, aki ma 94 éves, és Montrealban él.

Hunhír. info - A magyargyűlölő amerikai szennylap, az Amerikai Népszava hazugsághegyeinek helyretételével
 

Forrás: hunhir.info

Megnyitva 3678 alkalommal

Hozzászólás   

+2 #6 Baltazár 2012-01-21 21:11
Nemcsak Észak-Amerikában élnek magyarok.
Tiltakozzon minden magyar akárhol is éljenek a földön
#5 Rochi László 2012-01-21 17:10
Megnyugtató, hogy idegenbe szakadt hazánk fiai közül jónéhányan - remélem lényegesen többen vannak mint a demokratikus charta tagjai, akik nem kétséges, hogy kikből állnak - ismerik a magyar múltat, és biznak a magyar jelenben és jövőben. Köszönet nekik, hogy hallatják a hangjukat.
+2 #4 Dr Albert N Békássy 2012-01-19 21:15
A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége aggódva figyeli a külvilág értetlenséggel teli támadásait és ahogyan mindezt Magyarország és a magyar nemzet lejáratására használják.

Az elmúlt napokban Magyarországot ért sajtótámadások és elmarasztalások kiváltó oka a január elsején életben lépett új Alaptörvény, a Magyar Nemzeti Bankról alkotott törvény és a még 2011-ben elfogadott Médiatörvény. A megjelent cikkek és politikusi állásfoglalások ismeretében az a véleményünk, hogy a megfogalmazott birálatok nagyon sok esetben meg-alapozatlanok és az említett törvények pontos szövegének ismerete nélkül születtek.

Aggasztónak tartjuk, hogy az elmarasztaló cikkek és politikusi állásfoglalások egyoldalú tájékozódáson alapszanak, teljesen kizárva a bírált fél megkérdezését és véleménynyil-vánítási jogát. Ennek egyenes következménye, hogy a széles közvélemény csupán egyoldalú tájékoztatást kap, ami szöges ellentétben van a nyugati sajtó és politikum által előszeretettel hirdetett demokratikus jogokkal és objektív tájékoztatási kötelezettségvállalásukkal.

Visszautasítjuk a cikkekben és egyes politikusi állásfoglalásokban megjelenő, a kollektív bűnösségre utaló jelzőket, miszerint ma Magyarország antidemokratikus, az országban fasiszta és náci időkre emlékeztető helyzet van és hogy a magyar nép antiszemita. Az e jelzőket megfogalmazókat emlékeztetjük arra, hogy történelme során Magyarország, a magyar nép több ízben is komoly áldozatokkal járó háborúban, forradalomban védte az európai demokráciát, amint tette legutóbb az 1956-os forradalalom kapcsán. Államisága óta Magyarország befogadó volt: számtalan nép, etnikum és menekülő talált benne új hazára, sokszor olyan kiváltságokkal, amelyek jóval meghaladták a magyar lakosságét. Európában elsőként magyar törvény engedte meg a különbözö vallási felekezetek szabad működését; - tette ezt akkor, amikor másutt egymást tűzzel-vassal irtották.

A birált három törvénnyel kapcsolatban (Az új Alaptörvény; A Médiatörvény és a Magyar Nemzeti Bankról (MNB ) szóló új törvény) a SMOSZ állásfoglalása:

Az EU és az EU-t vezető politikusok iránti bizalom megtartása érdekében, kérjük, hogy bírálataik megfogalmazásakor a jövőben szíveskedjenek alaposan tájékozódni és kerülni a kettős mércét!
Ezt kívánja igazságérzetünk, a demokráciába vetett hitünk, és meggyőződésünk, hogy ez a közös Európa érdeke is.

A SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE vezetősége nevében Bihari Szabolcs elnök
#3 leszerelt 2012-01-19 16:52
Kedves Albert,

Köszönjük, hogy fölhívtad figyelmünket skót rokonaink bátor, lelkierőt sugárzó újságcikkére. Ezen értékes cikk eredeti másolatát máris föltöltöttem az angol részre, IN ENGLISH, Current Issues. Isten fizesse meg a Scotland on Sunday kiállását mellettünk.
+3 #2 Dr Albert N Békássy 2012-01-19 08:49
Second Hungarian uprising is as inspirational as the first
scotsman.com/.../...
Published on Sunday 15 January 2012 00:00
Jócskán eltér nyugati társaitól Magyarországról alkotott véleményében a Scotland on Sunday nevű skót lap, mely a "hagyományos értékek, a nemzeti öntudat és a szabadságtisztelet ékkövének" tartja a január elsején életbe lépett, sokat kritizált új alaptörvényt.
Bill Jamieson publicista szerint már a szokásos körök - EU, IMF, Hillary Clinton - szemforgatása is jelzi, hogy valaki a világban valami nagyot alkotott. A tartalom pedig bizonyítja a gyanút. "Nyugati nemzet régóta nem hozott létre ilyen feddhetetlen kulturális és szellemi tartalmú és lenyűgöző morális értékű dokumentumot" - vélekedik a cikk szerzője. A "XXI. század erkölcsi sivatagában" megdöbbentő lelet ez az "ékkő" - nem csoda hát, hogy Brüsszel és Washington el akarja pusztítani. Aki azonban ismeri a magyar történelmet, tudhatja, hogy ez "hiábavaló próbálkozás".
A cikk megmagyarázza, mit jelent a magyaroknak a kommunisták által kikiáltott "köztársaság", a Szent Korona, a Szent István óta tartó alkotmányos folytonosság. A legtöbb helyet azonban az egyes - a legtöbb sajtóorgánum gyakorlatával szemben pontosan idézett - szövegrészek méltatásának szenteli a szerző. A kereszténység, mint fontos nemzetformáló erő elfogadása, a családok szerepének kiemelése, a jogrend nemzedékeken átívelő összefogásként értékelése - mind olyan passzusok, melyek magasan az "üres uniós fecsegés" szintje fölött állnak.
Jamieson megemlíti Gyurcsány Ferenc kommunista kötődéseit és elismerően nyilatkozik a kommunista rendszer bűnöseit elítélő részekről is. Megdöbbentőnek nevezi, hogy abban a világban, melyben a kilencvenéves nácikat oxigénsátorban hurcolják bíróság elé, felháborodást kelt, amikor a "vörös gyilkosokra" kerül a sor. A publicista szerint az egész mögött a sokat emlegetett kettős mérce áll. "A jobboldal rémtetteket követ el, a baloldal legfeljebb hibákat" - jegyzi meg. A központi bankot szabályzó törvény elleni kritika is csupán azért ilyen erős, mert a kormány általa le akar számolni a "bónusz-jogosult osztályok" uralmával - olyan lépés ez, melyet a többi európai nemzet hiába követel vezetőitől.
Nem csupán ezért követendő példa a magyar alaptörvény, érvel Jamieson. Az erkölcseiben megroppant, passzivitásba süllyedt Európában "múlhatatlan szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra" - mondja ki a "nemes dokumentum", mely a "kulturális és morális értékek" régóta várt ébredését jelzi. "Egy magas kultúrájú nemzet visszaköveteli örökségét és függetlenségét - egész Európa példát vehetne tőlük" - írja a skót szerző.
#1 leszerelt 2012-01-18 20:31
Kanadai magyarok kiállása: Tiltakoznak a hazánk elleni támadások miatt

Kanadában egy hónap alatt több mint háromszázan – köztük 37 magyar szervezet vezetőségének tagjai – írták alá azt a nyilatkozatot, amely visszautasítja a magyar kormány, valamint a kanadai magyar szervezetek és azok vezetői ellen intézett összehangolt támadásokat – ez derül ki abból a levélből, amelyet Feszty Dániel, az Ottawai Magyar Katolikus Közösség világi elnöke küldött lapunknak.

A nyilatkozat megszületésének előzménye, hogy az 1956-os forradalom 55. évfordulójára négy kanadai magyar értelmiségi – Göllner B. András, Christopher Adam, Balogh S. Éva és Szemán Imre – Kanadai Magyar Demokratikus Charta néven húszoldalas dokumentumot jelentetett meg Vádirat az Orbán-kormány antidemokratikus magatartása ellen címmel. Ebben nemcsak a magyar kormány demokratikus voltát vonják kétségbe, hanem kiterjesztik támadásukat a kanadai magyar szervezetekre is, azok függetlenségének megkérdőjelezésével.

Erre válaszul a nyilatkozat kifejti, hogy aki a mai magyar kormányt antidemokratikusnak tartja, az közvetve ugyanígy vélekedik az azt kétharmados parlamenti többséggel megválasztó magyar népről is. Az aláírók szerint ez mélyen sértő a magyarságra nézve, amely „oly sok véráldozattal bizonyította a szabadságért és a demokratikus értékekért való elkötelezettségét a történelem folyamán”.

Szerzők és aláírók visszautasítják továbbá a vádirat azon állítását, hogy „az Orbán-kormány az emigráns szervezetek véleményformáló vezetőin keresztül próbálja megfélemlíteni és ellehetetleníteni külföldi kritikusait”. A charta ezen álláspontja szerintük kétségbe vonja a kanadai magyar szervezetek függetlenségét, hiszen azt próbálja sugallni, hogy azok a mindenkori magyar kormány bábjai lennének. „Ha mindez így lenne, akkor az előző évek kormányzatai alatt egy szocialista-liberális propagandát hallhattunk volna a kanadai magyar szervezetektől” – jegyzik meg levelükben , hozzátéve, hogy az elmúlt időszakban ez messze nem így történt.

Forrás: magyarhirlap.hu

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások