20230529
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 január 30, hétfő

Az MVSZ elnöke fogadta az MSZ küldöttségét. Szakértői tárgyalások

Szerző: MVSZ

A Magyarok Világszövetségének székházában Patrubány Miklós elnök – Rácz Sándor tiszteletbeli elnök társaságában – májusban fogadta a Magyarok Szövetsége küldöttségét, Benis Miklós elnököt és Molnár V. József magyarságkutatót, a szervezet szakrális vezetőjét. A találkozón, amely Benis Miklós kérése nyomán jött létre, megbeszélték azokat a feszültség-gócokat, amelyek két éve lehetetlenné tették az együttműködést.

Az MVSZ elnöke fogadta az MSZ küldöttségét. Szakértői tárgyalások

A hetven éves Magyarok Világszövetsége 2007-ben és 2008-ban teljes anyagi, erkölcsi és intézményi támogatásban részesítette a később Magyarok Szövetsége nevet felvevő, Vukics Ferenc vezetése alatt szerveződő tömörülést. Döntő – forintmilliós nagyságrendű – támogatást nyújtott az első, 2008 augusztusában megtartott, bösztörpusztai Kurultáj megrendezéséhez, és jelentős pénzadománnyal segítette a barantások hagyományőrző-harcászati felkészülését. Kiadványaiban folyamatosan ingyenesen hirdette, világhálós televíziójában rendszeresen szólási lehetőséget biztosított, és székházát ismételten, ingyenesen rendelkezésre bocsátotta. A Magyarok VII. Világkongresszusán főszerephez juttatta.

Ennek ellenére, a később, 2008 őszén megalakult Magyarok Szövetsége teljesen elzárkózott a Magyarok Világszövetségével való együttműködéstől. 2009 márciusában, még az új szerveződés jogi bejegyzése előtt, mereven és indulatosan elutasították a Magyarok Világszövetségének azon kérését, hogy a két szervezet neve közötti, már akkor tapasztalható „áthallás” okozta sorozatos félreértések elkerülése végett, ne a Magyarok Szövetsége nevet vegyék fel. Az együttműködés akkor lehetetlenült el teljesen, amikor 2009 májusában, a Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlésének bemutatkozásra meghívott vendégeként, Vukics Ferenc minősíthetetlenül viselkedett, durván visszaélt vendégjogával: egy hozzá intézett kérdés nyomán ordítozva és kis híján tettlegességre vetemedve reagált, vérig sértve az MVSZ Kárpát-medencei küldötteit, az egész Magyarok Világszövetségét.

A kétórás tárgyaláson kiderült, hogy mindezen előzményekről egyedül Molnár V. József-nek nem volt tudomása.

Patrubány Miklós leszögezte, hogy a Magyarok Világszövetsége nem zárkózik el az együttműködéstől, ám azt megelőzően a Magyarok Szövetségének meg kell követnie a történtekért, és jóvátételt kell szolgáltatnia. Ezen túlmenően, a Magyarok Szövetsége ténykedésének első két esztendejét értékelve kifejtette: Az MVSZ álláspontja szerint a Magyarok Szövetsége, egyértelműen népi-nemzeti értékválasztásával és külsőségeivel, amelyeket ellentmondásokkal teli politikai vonalvezetéssel tetézett, zavart okozott a nemzeti elkötelezettségű szavazók körében, érezhetően gyengítve az ugyancsak népi-nemzeti programmal induló Jobbik esélyeit, ekképp jelentősen hozzájárulva a Fidesz két-harmados győzelméhez.

Ilyen, előre eltervelt forgatókönyv létezését látszik igazolni az MSZ alapítójának, Vukics Ferenc őrnagynak dezertálással felérő távozása a Magyarok Szövetsége mindennemű vezető tisztségéből, és az általa alapított szervezettől való elhatárolódása. Katonatiszt, akit visszavezényeltek?

A Magyarok Szövetségének képviselői kérték, hogy a két szervezet legalább Magyarország történelmi alkotmánya jogfolytonosságának helyreállítása ügyében működjék együtt. Tekintettel az ország és a nemzet súlyos állapotára, valamint abból az évszázadok során sokszorosan igazolt törvényszerűségből kiindulva, hogy Magyarország a jogfolytonosság megszakadása okozta válságon csak azután kerekedhet fölül, miután a jogfolytonosság helyreállítása megtörtént, a Magyarok Világszövetsége elfogadta, hogy a két szervezet alkotmányos elgondolásainak egyeztetésére, szakértői szinten tárgyalások kezdődjenek.

A későbbiekben az MVSZ elnöke kijelölte a Magyarok Világszövetségének szakértői tárgyaló testületét Bottyán Zoltán, az MVSZ Elnökségének póttagja, az Igazságot Európának! című petíció szóvivője vezetésével. A háromtagú testületnek, szakértői minőségben tagja Dr. Maczó Ágnes jogász, az Országgyűlés korábbi alelnöke, aki másfél évtizeddel korábban maga is készített egy új alkotmány-tervezetet, valamint Dr. Boór Ferenc műegyetemi tanár, a Fejér Szövetség elnöke, a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ) szóvivője.

A Magyarok Szövetségének tárgyalóbizottságát Dr. Bene Gábor vezeti.

A Magyarok Világszövetsége eljuttatta az MSZ vezetőinek azon anyagokat, amelyek az MVSZ alkotmánnyal kapcsolatos álláspontját tükrözik. Ezek a következők:

A Szent Korona országa – Alapelvek az alkotmányozáshoz http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20101001_szentkorona.html

Sarkalatos társadalomszervező javaslat

http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110404_javaslat.html

Üdvözlő bírálat Magyarország új alaptörvényéről

http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110419_alkotmany.html

A Magyarok Szövetsége kidolgozta a maga alkotmány-tervezetét és a fennhangon hirdetett, de végül teljességgel elmaradt országos polgári engedetlenségi megmozdulás helyetti pótcselekvésként, 2009. október 25-én, látványos külsőségek közepette,700 fős, zászlós küldöttséggel átadta Sólyom László, akkori köztársasági elnök hivatalának, majd több tízezerpéldányban terjesztette.A bejelentés itt olvasható:http://www.magyarokszovetsege.hu/content/magyarok-szoevetsege-orszagos-kueldoettsege-2009-oktober-25-en-delutan-atadta-koeztarsasagi-

A szöveg pedig itt: http://www.magyarokszovetsege.hu/content/magyarorszag-alaptoervenye-magyarok-szoevetsege-javaslata

A szakértői tárgyalások 2011. június 16-án, a Magyarok Világszövetségének székházában elkezdődtek, a sajtónyilvánosság kizárásával zajlanak, és várhatóan egy hónapig tartanak.

MVSZ Sajtószolgálat

7216/110619

Megnyitva 2358 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások