20211017
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2012 február 13, hétfő

Világszabvány lesz a rovás?

Szerző: Rovás Info

Nemzeti írásunk fejlődése hatalmas mérföldkőhöz érkezett. A rovótársadalom és a Magyar Szabványügyi Testület munkája révén a rovás nemzetközi szabvány lehet. .

 Szenzáció - rovás a digitális kommunikációban!

Nagyszerű hírnek örvendhet a világ magyarsága, hiszen 14 évnyi toporgás után a székely-magyar rovás, valamint a rovás íráscsalád további két tagja a nemzetközi technikai szabványosítás végső szakaszába érhet a 2012. február 6-án a kaliforniai Mountain View-ban kezdődő UTC tanácskozáson, majd pedig a február 13-án kezdődő WG2 (ISO) konferencián.

A munkában kezdetben csak a technikában és a szabványosításban jártas szakemberek vettek részt, de nemzeti írásunk használatának terjedésével a rovótársadalom egyre több tagja vette ki részét a feladatokból.

Szabványosítási szervezetek és a rovás

A rovás korszerű alkalmazásának egyik alapfeltétele a digitális kommunikációban és a számítástechnikában a jelkészlet nemzetközi szabványosítása, melyet az Unicode Konzorcium és az ISO végez közös munkában. Ennek végeredménye az ún. Egyetemes Karakterkészlet (Universal Character Set), melyet használva a számítástechnikai eszközök megjelenítik a világ nyelveinek betűit. Ma Európában, de talán a világon is egyedüli példa, hogy egy élő és százezres nagyságrendű felhasználói körrel bíró írás még nem része a ennek a jelkészletnek, amelyben egyébként már rég kihalt, sőt mesterséges és a fantázia szülte írások is helyet kaptak.

Szabványtervezetek

Egy kis üröm az örömben, hogy a szabványosítás folytatásához a felhasználók és a szabványosítók konszenzusa szükséges, mely még távol áll a kívánt mértéktől. Jelen pillanatban három fő szabványjavaslat létezik, melyek fokozatosan frissülnek és csiszolódnak. A tervezetek, valamint a kiegészítések szövegei nyilvánosak (irattár), de érdemes áttekinteni legfőbb jellemzőiket.

1. Magyar Szabványügyi Társulat tervezete N4183

Az egyedüli hivatalos szakmai szervezet által benyújtott tervezet a legújabb tudományos eredményekre (régészet, nyelvészet, nyelvtörténet, turkológia, számítógépes paleográfia, stb.) támaszkodik az igazolható írástörténet határain belül. Lektorai a tudományterületek elismert szakemberei. A székely-magyar, a kárpát-medencei és kazáriai rovások fejlődéstörténetének és az ókori íráskultúrák kölcsönhatásának történeti hűsége mellett azonban a szabványtervezet alapvető célja a rovás íráscsalád korszerű, mindennapi használatának legteljesebb elősegítése. A tervezet az eddigi legszélesebb rovás felhasználói szaktanácskozás (Élő Rovás, 2009. Gödöllő) döntéseire és az abból kiindult egységesítési folyamat eredményeire támaszkodik. A tervezetet a Rovás Alapítvány és több felhasználói, fejlesztői csoport is elfogadja.

2. Michael Everson (USA) és André Szabolcs Szelp (Ausztria) egyéni tervezete N3697

Korábban "magyar rúna" (germán íráscsalád), újabban "régi magyar írás" elnevezéssel kívánja a XX. század végének állapota szerint szabványosítani nemzeti írásunkat. Történetiségében elveti a Kárpát-medencei rovás írások létét, folytonosságát és szerves fejlődését, a Nikolsburgi Ábécénél (1483) régebbi rovásemlékeket nem ismer el. Néhány rovótól eltekintve nincs felhasználói támogatása, nem ismeri a jelenkori rováshasználatot és nem célja annak elősegítése. Szerzőik folyamatosan támadják a Magyar Szabványügyi Testület tervezetét, annak kidolgozóit. Sajnálatosan a "rovás-ellenes" kultúrharcuk az angol nyelvű Wikipédia rovással kapcsolatos szócikkeinek rendszeres törlésétől, "rovás"-mentesítésétől, illetve elismert hazai tudósok, szakemberek tudásának kétségbevonásától sem riad vissza. (Wikipédia-modell: Kuba és Észak-Korea)

3. Bakonyi Gábor (Budapest) egyéni tervezete N3526

A tudományos körökben mára már többnyire elvetett türk származáselmélet alapján kidolgozott beadvány. A tervezet jelkészlete nélkülözi még a rövid és hosszú magánhangzókat is, mely lehetetlenné teszi a mai magyar nyelv pontos lejegyzését. Az egyéni beadványként készült tervezet felhasználói támogatása ismeretlen, de nemrég Varga Géza jelezte támogató szavazatát erre a változatra (cikk).

A rovótársadalom hangja

Nemzeti írásunk szabványosítása elérhető közelségbe került, azonban mindez nem magától működő folyamat. A székely-magyar rovás jövője azon is múlik, hogy nem csak a rovó társadalom, hanem minden magyar kész-e kiállni egy olyan szabványért, melyet nem azért készül távoli országokban idegen kezek által, hogy megakadályozza a korszerű rováshasználatot, hanem egy olyan tervezet kerül elfogadásra, amely a rovótársadalom igényeit képviselve nemzeti írásunk fejlődését biztosítja.

(Rovás Info)


 

Unicode Consortium puts the "Rovas" script standardizaton on the Agenda

Great news for Hungarians around the world: after 14 years of uncertainty the Székely-Hungarian “Rovas” script and two additional members of the script family might become a standardized script due to the international technical standardization process that begins at the upcoming UTC conference on February 6, 2012 in Mountain View, California and the WG2 (ISO) conference starting on February 13.
One of the basic requirements of the usage of modern “Rovas” script in digital media is to obtain a standardized character set (Universal Character Set) corresponding to international standardization rules laid down by the Unicode Consortium and ISO. The Székely-Hungarian “Rovas” script still hasn't been approved by the Unicode Consortium unlike other writing systems that long died out or if they are still in use, they display artificial and fanciful characters.
The only obstacle that slows the standardization process is the lack of consensus among users regarding the various letter sets. At the moment, there are three major standard proposals exist, which are gradually updated and polished. The proposals are in public domain and available to everyone for review.

1. The Hungarian Standards Association draft N4183

The draft has been submitted by the only official organization that is competent enough to review the latest scientific evidence (archaeology, linguistics, historical linguistics, turkology, digital paleography, etc) regarding the evolution of the “Rovas” script. Revisers of the draft are all recognized experts of their fields. Besides establishing the historical fidelity of the Székely-Hungarian “Rovas” script, the Khazar runic script and the various ancient writing systems, the goal of the standardization process is to promote the “Rovas” writing system in everyday use. The draft is the outcome of a thorough consultation process refined in a series of conferences (Live Runic, 2009. Gödöllő). The draft of the “Rovas” Foundation has been supported by the majority of users and developers.

2. Michael Everson (USA) and André Szabolcs Szelp (Austria) individual draft N3697

The authors of this proposal promote the standardization of the “Rovas” script under the terms of "Hungarian runes" (Germanic writing family standards), and more recently "old Hungarian writing", which is based on twenties century conditions of the character set. This proposal rejects the idea of historical continuity and the organic development of the “Rovas” writing system used primarily in the Carpathian Basin. This draft proposal doesn't recognize older system than the Nikolsburg alphabet (1483). This proposal has no user support other than a few individuals. The authors don't support “Rovas” script's contemporary use and have no intention to promote it. The authors continually attacking the Hungarian Standards Institution draft proposal. Unfortunately, their "anti-runic" culture war manifest itself in deleting “Rovas” related posts from the English Wikipedia and questioning the competency of Hungarian scholars on the subject. (Wikipedia model: Cuba and North Korea )

3. Gábor Bakonyi (Budapest) individual draft N3526

This draft is based on the mostly discarded Turkic origin theory. The draft proposes a character set that lacks even the short and long vowels, which makes it unsuitable to accurately denote the Hungarian language.

The voice of “Rovas” script users

The standardization of our national writing system is now within reach; this however, is not a self-driven processes. The future of the Székely-Hungarian “Rovas” script depends on the active support all Hungarians, which can ensure that finally, the only true version of the draft proposal will be adopted.

(rovas.info – hungarianambiance.com - original article)

Beküldte: Díószegi Ede

Megnyitva 2991 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Éva Szfvár 2012-02-14 10:45
bocsánat, az utolsó sorból kimaradt egy szó! helyesen:-ebből szerintem NEM az fog kikerekedni.....
#1 Éva Szfvár 2012-02-14 10:44
hát kedves barátaim, ha már a rovással kapcsolatban ilyen szavakat olvasok, hogy: szabvány, meg: nemzetközi, meg:rovótársadalom, hát én nem repesek a boldogságtól!
Hiányolom a cikkből a rovás betűkészleteket az egyes csoportok elképzelése szerint. Bár nem értem, mi itt a kérdés, és miért vannak eltérések? Miért nincs szó arról, hogy csak a régi időkből fellelt jeleket tartják elfogadottnak.
Ebből szerintem az fog kikerekedni, amit szeretnénk, és amit a téma megérdemel!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások