Print this page
2011 március 14, hétfő

Segíteni akarok a banki károsultaknak!

Szerző: Ölveczky István

Tisztelettel kérem Önt, adja tovább ezen információt barátainak, ismerőseinek és ne csak emailen, hanem személyesen. Ezzel Ön is segíthet, mert sok rászorulthoz juthat el az információ és nem kell a nagy médiamogulokat fizetnünk a reklámozásért.

 Alapítványi támogatással meg fogjuk oldani a banki károsultak reménytelen helyzetét. Első lépésben bírósággal állapíttatjuk meg, hogy a banki kölcsönszerződések erkölcstelenek, ezért érvénytelenek (a részletekkel itt nem szeretnék senkit terhelni, a tájékoztatóban olvasható, a honlapon elérhető: www.hiteljogseged.com emailen érdeklődni lehet: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A munkánk akkor lesz eredményes, ha minden banki károsult egységesen fellép a kirablói ellen. És talán a magyar gazdaságra is gyógyírt hoz. Segítsen a szervezésben!

További emailt csak annak küldök, akitől kapok egy rövid visszajelzést, hogy nem zavarja a banki károsultak ügyében történő tájékoztatásom.
Kelt; Budapesten, 2011. március 14. napján.

 Megtisztelő figyelmét és közreműködését megköszönve

Dr. Ölveczky István ügyvéd

Fénysugár Jézus Krisztus Szeretetszolgálata Alapítvány
1155 Budapest, Széchenyi u. 2.
Adószáma: 18181380-1-42
19776 / 2003/Főv.Bír.
Bank: OTP 11715007-20430722
1. sz. Segélyszolgálati Iroda
1155 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel: (30)720-8323, (20)551-2365
Fax: (1)306-0231
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.hiteljogseged.com

 Általános tájékoztató a banki hitelkárosultak tartozásáról

I. Segélyszolgálatról

1. Az Alapítvány segélyszolgálatot állított fel a banki károsult családok megsegítésére.

2. Számos gazdasági és jogi szakember álláspontja szerint a banki kölcsönszerződések erkölcstelenek és törvénytelenek.
Ptk. 200. § (1) A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja.
(2) Semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek, kivéve ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz. Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.

3. Egyedi esetben a törvénytelenség nehezen bizonyítható (ahogy például egy esetből az üzletszerűség nem állapítható meg). Amennyiben a károsultak tömegesen jelentkeznek a bíróságon az erkölcstelen és jogtalan szerződések megsemmisítésével; bizonyíthatóvá válik, hogy nem egy bank okozta kárt, hanem a bankok összehangolt, szervezett megjelenése a lakáshitelezési piacon. 2003-ban a Medgyessy-kormány megszüntette az államilag támogatott forint alapú lakáscélú hitelezést és ez megalapozta a hitelfelvevők kihasználását a devizaalapú hitelek kieszelésével. Bizonyítottan és bevallottan a bankok virtuális pénzt mozgattak, nem volt valós tőke és fedezet a devizahitelek mögött.

4. A helyzetet felismerve a segélyszolgálat célul tűzte ki a közreműködést a banki hitelkárosultak kölcsönszerződésének bírósági úton történő megsemmisítésében.

5. Megbízási díj
A segélyszolgálat bruttó 6.250Ft egyszeri díj és 1.250Ft/ hó kezelési költségátalány mellett peresíti a szerződéseket, jogi képviselő útján ellátja a folyamatos bírósági képviseletet és gazdasági szakemberekkel bizonyítani fogja a bankok ügyfeleket megtévesztő, csalárd magatartását.

6. Hogyan tudunk segíteni?
A banki hitelszerződések megsemmisítésével az eredeti állapotot szeretnénk helyreállítani. Pernyertesség esetén a felvett kölcsönből eddig vissza nem fizetett részt kell megfizetni az ügyfélnek okozott károk beszámításával, a pénzfelvételtől számított Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal. Az ingatlan terhei (jelzálog, opció, végrehajtás) az ítélettel egyidejűleg megszűnnek, a visszafizetendő összegről az ítélet rendelkezik.

A jogerős ítélettel egyidejűleg az Iroda felkínálja azt a konstrukciót, amellyel az Ügyfélnek módja lesz a kölcsönből fennmaradt összeg rendezésére.

7. Kinek tudunk segíteni?
a) Alapesetben a felmondott ingatlan fedezetű banki hitelszerződések adósainak, aki ellen megindult a végrehajtás.

b) Akinek elárverezték a házát és tartozása maradt fenn.

c) Akinek lezárt ügye van, de a jelentős érdeksérelem és a bank által okozott kár miatt követeléssel kíván élni a bankkal szemben (perújítás).

d) Akinek élő hitelszerződése van; akár fizeti, akár nem fizeti a részleteket.
Figyelem: A Segélyszolgálat intézkedése a szerződések semmisségének megállapítására nem szünteti meg a hitelszerződést (a jogerős ítéletig!) és nem felmondási ok a bank részéről sem, tehát az élő szerződések megtámadása estén azok továbbra is működnek, így annak nincs ügyfélkockázata, ha élő szerződés miatt pereljük a bankot.

Az Ügyfél döntése, hogy ezt követően fizeti-e tovább a kölcsönét vagy sem. Alapesetben, ha az Ügyfélnek erre módja van, az egyéni érdeke azt kívánja, hogy fizesse. A bank érdeke is ezt kívánja, mert a nem fizetés a bankot csődbe viszi. Az Ügyfélnek kell eldöntenie, hogy mit vállal fel.

II. Ügyintézés folyamata

1. Tájékozódás
Az ügyintézésről a www.hiteljogseged.com honlapon vagy a Segélyszolgálati Irodában beszerezhető Tájékoztató alapján informálódhat.

Emailen kérdezhetnek mind a bővebb tájékoztatást igénylők, mind a már megkötött segélyszolgálati szerződéssel rendelkező ügyfelek. A kérdéseket csokorba szedve a honlapon válaszoljuk meg. Az egyedi emailes tanácsadást kapacitásunk függvényében a későbbiekben igyekszünk szolgáltatásként nyújtani elsősorban ügyfeleink részére.

2. Bejelentkezés
Az ügyfél a megbízáshoz időpontot a segélyszolgálati telefonszámokon kérhet félfogadási időben.

Telefon: (30)720-8323, (20)551-2365

Segélyszolgálati Iroda címe:
1155 Budapest, Széchenyi u. 2.

Félfogadás: kedden és csütörtökön 09:00 és 17:00 óra között

3. Iratbeszerzés
Saját anyag: közjegyzői kölcsön és zálog szerződés, végrehajtási lap, végrehajtási jegyzőkönyv
Földhivataltól/közjegyzőtől: tulajdoni lap
Honlapról/ Segélyszolgálati Irodából: Adatlap, költségmentességi nyomtatványok
Adó igazolások: önkormányzattól, munkahelytől

4. Személyes eljárás a Segélyszolgálati Irodánál
Az ügyfél kizárólag személyesen járhat el. Adóstárs, kezes esetén az ő egyidejű személyes megbízásuk is szükséges (természetesen külön díj fizetése nélkül). A telefonon egyezetett időpontra kérjük a pontos megjelenést, mert az ügyfelek szoros ütemezése és a nagyforgalom miatt az elkésőkre nem tudunk ügyintézőt felszabadítani.

A segélyszolgálati irodában az alábbiak történnek:
a) Az iratok átadása és ellenőrzése, az ügyfél személyi adatainak ellenőrzése.
b) A megbízási díj befizetése.
c) Általános tájékoztatás az Iroda munkájáról, a megbízás sorsáról.
d) A Segélyszolgálati Irodával és az eljáró ügyvéddel együttműködési megállapodás megkötése.

5. Közös munka szerződéskötés után
Az Ügyfél segítségét várjuk sorstársaink felkutatásában és a Segélyszolgálathoz irányításában, mert a Szolgálat akkor lesz eredményes, ha minél többen bizonyítani tudják, hogy az erkölcstelen és jogtalan banki hitelszerződések okozták családjuk anyagi és egzisztenciális helyzetének összeomlását, lakásuk elvesztését.

6. Az ügyvéd munkája
Az ügyvéd a hitelszerződést semmisségre hivatkozással megtámadja a bíróságon; lehetőség szerint az eljárásban illetékfeljegyzési jog kérelemmel, így az eljárási illetéket nem kell megelőlegeznie az Ügyfélnek.
Az ügyvéd a keresetlevél beadásával egyidejűleg kéri a végrehajtási eljárás felfüggesztését, amelynek elrendelése a bíróság számára gyakorlatilag kötelező.
Ezen intézkedésekről az ügyvéd tájékoztatja az Ügyfelet.

7. Szakértők
Az Alapítvány -felhasználva kiterjedt ismertségét, társadalmi elfogadottságát-, olyan gazdasági szakemberek segítségét fogja kérni, akik megalapozhatják a semmisség megdönthetetlen bizonyítását a bírósági eljárásokban.

8. Költség kímélés
Az Ügyfeleknek nyilván tudomásuk van róla, hogy a bírósági eljárás rendkívül költséges, ezért közösen kell erőfeszítést tennünk, hogy a kiadásokat a minimálisra csökkentsük. A kapcsolatot az ügyfelekkel kizárólag emailen tartjuk, megtakarítva a nyomtatás, levél, boríték, posta vagy telefon költségeket. Az okiratokat az Ügyfél szerzi be és másolja le. Mindezek a költségtakarékos és eredményes tevékenységet segítik elő.

Az eljárásunk során az egyedi eseteket nem tudjuk kezelni; erőnk, pénzünk csupán a felvállalt semmisség megállapítására terjed ki.
--------------------------------------------------------------------------------
Számítunk aktív közreműködésükre. Az eredményes munka reményében várjuk Segélyszolgálati Irodánknál.

Kelt: Budapesten, 2011. év március havának 01. napján.

Magyarok Istenének Áldásával
Szelei Magdolna Mária
szolgálatvezető

Beküldte: anikogyorgyi

Megnyitva 5039 alkalommal