Print this page
2012 május 17, csütörtök

Tett-kényszer a diktatúra haláltusájának végjátékában

Szerző: Halász József

Tovább tart a haláltusa, mint kellene. Ezzel hatalmas veszteséget okozott és okoz mindannyiunknak. A bukott diktatúra a bukott nyugati civilizáció gondolkodási módjával igyekszik előkészíteni a visszarendeződést. Ezt bizonyítják a jegyzetben lévő, Európára és Magyarországra vonatkozó hírek.1 :

„Orbán Viktor azt mondta, Görögországban nagy a baj, a francia elnökválasztás egyelőre több bizonytalanságot hozott, mint bizonyosságot, így szerinte arra kell készülni, hogy a következő hónapokban is kiszámíthatatlan módon működik majd az európai gazdaság. Ezért azt kérte a Fidesz-KDNP képviselőitől, "most ne a nyári szabadságon törjék a fejüket", a nyár közepére ugyanis állnia kell a 2013-as büdzsé vázának, és szeptemberben már csak a költségvetés nagyobb egységein belüli részdöntéseket kell meghozni. Mint mondta, megpróbálnak a magyar gazdaság számára, amennyire az a jelenlegi európai viszonyok között lehetséges, egy kiszámítható, tervezhető költségvetést megalkotni.”2

Vak, aki nem látja, süket, aki nem érti ebből az Orbán Viktor-idézetből a vereség-beismerés kétségbeesését, hiszen a diktatúra számára a legkedvezőbb forgatókönyvben is „Görögország távozása, költségvetési "kvázi-unió" létrehozása, "euro-márka" - vagyis Németország vezetésével új, kisebb valutaunió - kialakítása, az Európai Egyesült Államok megalakulása, és végül az euró teljes felbomlása szerepel.”3
Orbán utódkijelöléssel már előkészítette saját előremenekülését egy mementóként továbbélő nemzetközi szervezetbe.4

_____________________________

Most tehát tett-kényszerben vagyunk.

A Szent Korona Értékrenddel5 megkaptuk az egyetlen lehetőséget arra, hogy Magyarország megmentésével mintát adjunk az emberiségnek az emberi életre, vagyis lehetőséget kaptunk a világ megmentésére.
Ezzel a lehetőséggel élni emberi létünkből eredő kötelesség.

Kötelességünk teljesítése olyan feladatot ad az egyetemes magyarság minden tagjának, amely céljában összehangolt:

1. A helytartóság (Országgyűlés) a közelmúltban olyan törvényeket fogadott el, és az Orbán Viktor által meghirdetett hosszú menetelésben olyan törvényeket fog a helytartótanács (Kormány) kétharmados többségével elfogadni, amely kimeríti a hazaárulás fogalmát, ezért nem elég a hatás nélküli nemmel szavazni, hanem mindazoknak a képviselőknek, akik felelősséget éreznek a magyarság és az emberiség sorsáért, vissza kell adnia mandátumát, ezzel még formai közösséget sem vállalva a diktatúra nemzetvesztésével.
A hazafiságukat bizonyító képviselőknek választási területükön a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

2. Az ezeregyszáz éves lélek- és agymosás a nyugati civilizáció érdekei szerint megalkuvást és gyávaságot akart oltani a magyarságba, nem teljesen hatástalanul. Mindazoknak, akik - akár egy szervezet tagjaiként (Magyarok Világszövetsége, Magyarok Szövetsége, Szent Korona Tant követő civil szervezetek) - ennek a tévhitnek az áldozatai, vissza kell találniuk az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített tisztaságához.
Az őseink szabadságának visszaállítását akarva Hazafiakká vált magyaroknak családjukban, településükön, szervezetükben a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

3. A nyugati civilizáció a gazdaságot az ember és az állam fölé rendeli. Ez a szemlélet olyan gondolkodási módot kényszerített ránk a minden területen érvényesülő kínálat által manipulált kereslettel, amely megbontja az anyagtalan és az anyagi érték szerves egységét. Azoknak, akik útkeresésükben erre a természetellenes ösvényre tévedtek, vissza kell találniuk arra a gondolkodási módra, amely az ember érdekeinek alárendeli a gazdaságot, visszaadva a pénz értékközvetítő szerepét.
A föld és az ember természetes kapcsolatának visszaállítását akarva Hazafiakká vált magyaroknak családjukban, településükön, szervezetükben a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

4. A nyugati civilizáció az anyaföldet a tőke részeként kezeli, ezzel a gazdaság kiszolgálójává alázza. Ez a szemlélet nemcsak a föld tulajdonlását, hanem birtoklását is mindenki jogává teszi. Így kerültünk abba a helyzetbe, hogy a magyar föld zömében idegen tulajdonú, de a magyar tulajdonban lévő rész hasznát is – a birtokjog gyakorlásán keresztül – idegenek élvezik. Ez a szemlélet a hatalomgyakorlást is eltorzítja, hiszen ma már egyértelmű: a hatalom nem azé, akié a pénz, hanem azé, akié a föld.
Azoknak, akik az állampolgárságot csak a nemzeti összetartozás jeleként értelmezik, és ezért elfogadhatónak tartják annak megszorítás nélküli kiterjesztését (ahogyan a jelenlegi állampolgársági törvény teszi), vissza kell találniuk arra a gondolkodási módra, amely a nemzet élettere fölötti teljes hatalmat (beleértve az örök és elidegeníthetetlen egységet képező földterület birtoklási jogát is) kizárólag az államalapító magyar nemzet és az államalkotó nemzetek tagjai gyakorolhatják, idegenek nem.
Az élettér fölötti hatalom természetes gyakorlása visszaállítását akarva Hazafiakká vált magyaroknak családjukban, településükön a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

5. A nyugati civilizáció a diktatúra hagyományos eszközével, a megosztottsággal tudja fenntartani hatalmát. A megosztottság alapja az érdekkülönbségek érdekellentétté fokozása. Ennek kell természetes módon helyébe lépnie az ősi civilizációban gyakorolt „közszabadság”, vagyis az érdek-összehangolás szemléletének.
Azoknak, akik a megosztottság jármában élnek, és a diktatúra következményei ellen lépnek fel, vagyis energiájukat gyűlöletig fokozódó negatív célokra tékozolják, meg kell találniuk az ősi civilizáció egységteremtő erejét, a pozitív energia-felhasználást.
A közszabadság gyakorlása visszaállítását akarva Hazafiakká vált magyaroknak a Nemzeti Egység részeként azonnal el kell kezdeniük - minden kapcsolatukat felhasználva - az ősi civilizáció értékrendje szerint Magyarország újjáteremtését.

Kedves Magyar Testvérem!

Ne keress kibúvót, ne keress lelkiismeret-nyugtató okot annak igazolására, hogy nem teljesíted Hazád és az Emberiség iránti kötelességedet!

Itt és most kell tenned! Nem beszélni kell, nem szörnyülködni a kilátástalan helyzeten, hanem tenni annak megszűnéséért!
Ne azt keresd, hogy miért nem teljesítheted kötelességedet, hanem találd meg annak a módját, hogy teljesítsd!

Száműzd magadból a nyugati civilizáció minden önbecsülés- és önazonosságtudat-vesztő kísértését, ami megalkuvóvá, kiszolgáltatottá és gyávává tett!
Ez a Föld, ez az Ország a Tiéd, neked kell élettereddé visszateremteni!

Azt jelezd, hogy ott leszel Árpád-napon Pusztaszeren és ne azt, hogy miért nem!
(„Egységbe szólítás a Magyar Szabadságért”)

Kelt Szegeden, 2012. Ígéret havának 16. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Forrás: Nemzeti Egység hírlevél

Megnyitva 1931 alkalommal