20210927
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2013 július 10, szerda

Eva Maria Barki Közleménye Tavares jelentéssel kapcsolatban

Szerző: Eva Maria Barki

Jó, ha tudjuk, az osztrák alkotmány nem tartalmaz alapvető (emberi) jogokat!

Nagy figyelemmel követem a Tavares jelentés körüli vitákat és látom, hogy több cikk és műsor foglalkozik ezzel a témával.

Talán jó, ha tudják, hogy az osztrák alkotmány - egy kivétellel - egyáltalán nem tartalmaz alapvető (emberi ) jogokat. Osztrák törvényhozásban az alapvető emberi jogokat csak az 1867 -ben, még a monarchia alatt megszületett törvényben - "Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechtes der Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder " (Állami Alapvetö Törvény) - lehet megtalálni.

Az egyetlen alapvető jog, amelyet az osztrák alkotmány tartalmaz, a jogegyenlőségről szól, de ez a jog sem emberi jog, hanem csak állampolgári jog: Art. 7 B-VG: " Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich" (Minden szövetségi polgár a törvény előtt egyenlő).

Az 1867- es állami alapvető törvény szintén csak az állampolgárokra hivatkozik: Art. 2 Staatsgrundgesetz: "Vor dem Gesetz sind alle Staatsbürger gleich" (A törvény előtt minden állampolgár egyenlő). ( A jogegyenlőség Ausztriában csak az EU-Charta alapján alkotmányos jog.). A jogegyenlöség alapvetö emberi jogi elve hiányzik az osztrák alkotmányból és ez nem zavar senkit. Mert minden állam alkotmánya belügy. Kifogás egy alkotmány ellen csak olyan esetben lenne igazolt, ha a demokrácia alapvető normái vannak megsértve. ( például ha a választások csak minden 12. évben lennének vagy ha a válsztási jog korlátozva lenne).
De a lényeg az, hogy minden állam - az Európai Unióban is - alkotmányautonómiával él. Az Európai Unió - és szintén az Európa Tanács - jogellenesen avatkozik bele Magyarország szuverenitásába és megsértik a saját jogokat és szerződéseket, mert a politikai cél az államok szuverenitásának és a népek önrendelkezésének felszámolása. Az állam szuverenitásába való beavatkozással az Európai Unió és az Európa Tanács nem csak a saját jogot sérti, hanem a következő nemzetközi normákat és alapelveket is:

1. A népek önrendelkezése: ENSZ Alapokmány 1. Cikkely (2) bekezdése
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményokmánya 1. Cikkely
Helsinki Záróokmány VIII cikkely

2. Az államok szuverén egyenlősége: ENSZ Alapokmány 2 cikkely 1. pont
Helsinki Záróokmány I. és VIII cikkely

3. Nem beavatkozás elve: ENSZ alapokmány 2. cikkely, 7. pont
Helsinki Záróokmány VI. cikkely

4. "Pacta sunt servanda:
A szerzödések jogáról szóló bécsi egyezmény (Bécsi Egyezmény) 26. cikkely "Minden hatályos szerzödés kötelezi a részes feleket, és a szerzödést jóhiszemüen kell végrehajtaniuk"

5. Bona fides - kölcsönös bizalom elve: Bécsi egyezmény 31. cikkely (1) bekezdés
Az állam szuverenitásának és a népek önrendelkezésének megsértése egész Európának szól. Ebben a történelmi és egész Európa számára létfontosságú harcban a magyar kormánynak és a magyar népnek sok sikert kívánok.

Szívélyes üdvözlettel es együttérzéssel
Eva Maria Barki

Megnyitva 1888 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások