20220701
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 július 20, hétfő

Tájékoztatás a GMK-feladatok és jogok magánszemélyre és PJT-re átszármaztatásról

Szerző: Tejfalussy András

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által megbízott végelszámolóként a mai napon visszavettem az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk-tól az gmk részére eddig a kizárólagosság mellőzésével általam biztosított software használati jogokat. 

MAGYARMEGMARADÁS BIZTOSÍTÁSI PARTNEREINKET TÁJÉKOZTATÁS A GMK- FELADATOK ÉS JOGOK MAGÁNSZEMÉLYRE ÉS PJT-RE ÁTSZÁRMAZTATÁSÁRÓL

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által megbízott végelszámolóként a mai napon visszavettem az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk-tól az gmk részére eddig a kizárólagosság mellőzésével általam biztosított software használati jogokat. Mint magánszemély jogutódra, saját magamra ruháztam át a gmk összes eddigi kutatási eredményei használati és hasznosítási jogát, valamint a gmk-ban végzet kárelhárításokért járó költségtérítéseket és díjakat, ezek perlési jogát. A licencjogaim nem kizárólagos hasznosítására és az eredmények használatára és értékesítési hasznosításra is feljogosítottam az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja PJT-t, és egyúttal kérem a gmk-ként bejegyzett cég törlését a cégnyilvántartásból. A pjt-ket nem engedik cégként bejegyeztetni, azért azok a magánszemélyek polgári jogi társaságára vonatkozó szabályok szerint működnek, ill. adóznak. A PJT pecsétje és irodai címe a korábbi gmk pecsét és irodai cím.

Melléklet-1: Az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. cégjegyzékből való törlését kérelmezés a végelszámoló részéről. ()Iratjel: ATTgmk-cegjegyzekbol toroltetese150720).

Budapest, 2015. 07. 20.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi kutató feltaláló,

az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság

tejfalussy1Ellenőrző Központja PJT vezetője. www.tejfalussy.com, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36202181408

Iratjel: agroanalizis-gmk-pjt-lett-150720

Utóirat a Fővárosi Ítélőszék t. Cégbírósága részére (hiv.: Cgt.01-14-011887/9, Cgt.01-14-011887/10) és t. Nógrád Megyei Bíróság részére:
Felperesi bejelentés, hogy mától kezdve csak magánszemély kérem, hogy iktassák új perként és tárgyalják le a Fejér Megyei Bíróságról hozzájuk átkerült és az ügyészi bűnpártolás következtében a konkrét bizonyítékok figyelembevétele mellőzésével (csak végzéssel) elutasított keresetet, vagy ha elmulasztják, akkor a Nógrád Megyei Bíróság is alperes a jogaink érvényesítését akadályozása, a bűnözők hivatalból feljelentését elmulasztása alapján, s kérem áttenni az ügyet egy elfogulatlanabb másik bíróságra. (A Nógrád Megyei Bíróságnál egy „meghallgatásra hívó" 2.P.21.041/2010/2. ikt. számú végzéssel indult az ügy. Ennek előzményeit is, lásd az itt csatolt Melléklet-2-ben: Nógrád Megyei bírósági per büntetőjogi kérdései, iratjele: EmailKonyv57-NogradiBirosagiPerIratai-1.)

Melléklet-1:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
1054 Budapest V., Nádor u. 28.


Tisztelt Cégbíróság!

 Iratjel: ATTgmk-cegjegyzekbol-toroltetese150720
Tárgy: Agroanalízis Tudományos Társaság gmk.va. cégbejegyzése
Hiv.: Cgt.01-14-011887/9, Cgt.01-14-011887/10
Tértivényes!

Csak tegnap kaptam meg a fenti végzéseiket, miután hosszabb ideig nem voltam a 1036 Bp. Lajos u. 115. címemen. Ha a postás ezek korábbi megküldéséről bedobott értesítést, azt más vehette ki és elkallódhatott.

Mindig rendszeresen tájékoztattam a t. Cégbíróságot az általam képviselt társaság felé fennálló tartozások bírósági perek útján megítéltetni próbálásáról. És arról is, hogy gmk felé tartozások kifizettetését ügyészek bűncselekményei akadályozzák. Például az alábbi ügyekben bűnpártolnak olyan állami és banki vezetőket, akik csalnak, gyilkolnak:

1./OTP-seket, akik eltüntették a gmk-nak az Innofinance Általános Pénzintézet által átutalt pénzt. Valamiféle nem hivatalos „függőszámlára” tették. Az I-XII. Ker. Ügyészség vezetője levele fedezte a pénzlenyúlást. Azt hazudta, hogy én pont annyival tartoztam az OTP-nek, egy másik számlán. Akkoriban „nyúlták le” a pénzt, amikor az ügyészek által rám uszított rendőrök hajnalban betörtek hozzám, összevertek, majd megpróbáltak „eltüntetni” (1997. szept. 10-én.). 2./Azokat a minisztereket is bűnpártolják, akik az ellenük általam tett feljelentések megtorlásaként „el akartak tüntetni”, úgy, hogy előbb hamis bírói idézésekkel megkíséreltek egy „gondnokság alá helyezési per” tárgyalására elcsalni (a gondnokság alá helyeztetési kísérleteket is az ügyészek szervezték, majd miután nem akartam elmenni a rendőrökkel, azok összevertek és elhurcoltak. Valószínűleg meg akartak gyilkolni. Bizonyítható: a rendőrök megakadályoztak abban, hogy felhívjam az ügyvédem és a feleségem, őrizetlenül hagyták az általuk betört ajtóval az emiatt kirabolható lakás irodámat. Ezután a rendőrségen kereső feleségem előtt letagadták, hogy náluk tartanak börtönbe zárva.) Mindezeket, Kamara János belügyminiszter segítségével, a mezőgazdasági miniszterek rendelték meg az ügyészektől. Miért is? Pl. mert a konkrét hatás vizsgáló méréseink alapján feljelentettem, hogy káliumsókkal mérgeztetik a hazai talajokat és élelmiszereket. Meg azért, mert a konkrét hatás méréseink alapján feljelentettem, hogy „humusztermelő gilisztázási” hitelezési csalást szerveztek, s ehhez hamis szabványt hoztak létre. Meg azért, mert az OTP-nél és a Mezőbanknál is én állítottam le a gilisztázási csalás hitelezést. Meg azért, mert – mint megbízott országgyűlési szakértő - interpellációt írtam az aszálykár fokozó, állatokat és embereket mérgező kálisóhasználat, kálium túladagolás leállítására. Meg azért, mert KTM minisztériumi megbízottként pályázati pénz odaítélési csalásokat lepleztem le. Bár az ügyészek sorra belebuktak a fenti csalások, de az ezek miatt ellenük is kezdeményezett büntetőeljárásokat a bíróság elhárítják. Azon akadnak el a polgári perek, hogy hiányzik a kár okozó személyek bűnösségének a megállapításához szükséges büntetőper a kárelhárítási díjköveteléseink jogosságának bizonyításához, és azon, hogy hiányzik a pótmagánvádhoz és fellebbezéshez kötelezően előírt ügyvédre fordítható pénz. Ezek 1993 óta akadályozzák, hogy kifizettessem az OTP-vel a gmk részére az OTP-hez átutaltatott pénzt és a gilisztázási csalási kár csökkentéséért járó költségtérítést és kárelhárítási díjat, s a talaj, állat és magyar nép kálisóval mérgeztetése kárai elhárítására végzett munkákért járó költségtérítést és kárelhárítási díjat. Mindezek ellenére a gmk-nak semmiféle adó- vagy egyéb tartozása sincs, legfeljebb felém tartozhat költségtérítéssel azért, mert én finanszírozom a munkáinkat évtizedek óta.

A t. Cégbírósághoz a gmk-nk cégtörlése ellen benyújtott fellebbezés tartalmazza a követeléseink jogosságát bizonyító dokumentumokat is. A többi bizonyíték is megtekinthető awww.tejfalussy.com honlapon. Időközben megküldtem a t. Cégbíróság által hiányolt ügyvédi ellenjegyzés érdekében tett ingyenes ügyvéd kérési intézkedéseim bizonyítékait is.

Bejelentem, hogy a mai nappal visszavettem a gmk-tól a kutatásgyorsító software-eim valamennyi használati jogát, s mint magánszemély jogutódra átruházom saját magamra a gmk minden eddigi kutatási eredménye minden további hasznosítási jogát, továbbá a gmk nullára leíródott maradék eszközei tulajdonjogát is, s a gmk nevében indított jogi eljárásokban nevesített cégek, ill. intézmények elleni valamennyi gmk követelés jogutódlását is, és fenntartom az általam alkotott korábbi társaság elnevezés(ek) társasági névként való használatára vonatkozó szerzői jogomat is.

Bejelentem, hogy a magyar megmaradás érdekében eddig gmk-s cégkeretek között végzett közérdekű kárelhárítási és tudományos fejlesztési munkáimat a mai naptól magánszemélyként végzem, mint „gmk magánszemély jogutóda” és - a licencjogaim és a jogutódi jogaim itt rendelkezésre bocsátásával - az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja PJT-nél, ami cégbejegyzéstől mentes Polgári Jogi Társaság.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételével a gmk va. törlését a cégjegyzékből. Kérem, hogy a határidős leveleiket a 1036 Bp. Lajos u 115. mellett a 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (lakás) címemre is mindig szíveskedjenek megküldeni!

Köszönve a t. Cégbíró türelmét és segítését, tisztelettel: Tejfalussy András végelszámoló s.k.

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

Környezetvédelmi- és Gazdaságosság ellenőrző Központja gmk

1036 Budapest, Lajos u 115.

 

feladó:

András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

címzett:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

másolatot kap:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Trocsányi László igazságügyi miniszter <Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;;
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

dátum:

2015. július 20. 13:10

tárgy:

MAGYARMEGMARADÁS BIZTOSÍTÁSI PARTNEREINKET TÁJÉKOZTATÁS A GMK- FELADATOK ÉS JOGOK MAGÁNSZEMÉLYRE ÉS PJT-RE ÁTSZÁRMAZTATÁSÁRÓL, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által megbízott végelszámolóként

küldő:

gmail.com

 

Megnyitva 1687 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások