20231129
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2016 március 27, vasárnap

Hol kapták ezek a "dr.bakó-krisztinák" a doktorátust? - FELHÍVÁS !

Szerző: Botos László

A beküldőnk véleménye: - " Sajnálatos mód,de ez szín igaz!!! Igen ám, de itt van még egy nagy hiba,a társadalmunkban!!! Ugyan is egy jó pár évszázada megengedte a magyar nép,hogy a nyakába telepedjenek, idegenek, és ennek folytán napjainkban már ezek az idegenek irányítják a magyar nemzetet!!! Ezért satnyult el a magyar öntudat!!! A történelmünket idegen lelkületű, sehonnai, vitéz-miskák irják-irányítják... 

Ennél fogva teljes a nemzeti elnyomás, a magyarnak nincs szava a saját honában!!! A habsburg elnyomás megtette a magáét!!! Megíratták a finnugor elméletet stb!!! Glacz Ferkó irt történelmet, amit napjainkban is tanítanak az iskolákban!!! Ha egy magyar előhuzakodik, a magyar hiteles történelemmel,azonnal leállítják, és ez mind a MTA-RÓL VAN IRÁNYÍTVA!!! TEHÁT MEG KELL TISZTÍTANI - MAGYARRÁ KELL TENNI A MTA-ÁT IS!!! UGYANAKKOR MINDEN HATÓSÁGI SZERVEZETET, MAGYAROSÍTANI KELL, MERT EGY HORDA AKI URALJA A TÁRSADALMUNKAT!!! PERSZE EHHEZ KEMÉNY AKARATRA VOLNA SZÜKSÉG!!!! I,T, HOL VAGY MAGYAR SZENT AKARAT, talán elhaláloztál??? "

Felhívás

Bárány türelmű nép lettünk. Mindez az oktatásunk befolyásának, kikristályosult eredménye, – amely évszázadokon át sulykolta, és sulykolja belénk a kishitűség, a reménytelenség, a bűnös nemzet gondolatát. Emellett a mások bűneit is felvállaló, és külföld népeit mint érdemtelenül is dicsőítő magatartás nemzeti és népi életakarat teljes elpusztítását eredményezte. Igen, nem tévedek. Birkatürelmű nép lettünk. De mi az a határ, amely azt kiáltja „Ne tovább!"? A türelem alatt izzik, parázslik az élni akarás, ismét magyarrá válás szelleme. 2015. október 30-án egy csoport értelmiség villámpostán keresett fel, hogy több név megnevezéssel hozzunk létre egy általuk magyar Panteonnak nevezendő nemzetet és népünket védő, cselekvő csoportot, az 1956-os szabadságharcunk kitörésének és megvalósítandó céljának meghatározása alapján. Eljutottunk az első skype megbeszélésre, de ezután minden megbicsaklott, nem jutottunk tovább.

Ugyanezzel a szándékkal, február 5-én egy ilyen magyar mag, gondolkodó és cselekvő csoportot akartunk létrehozni. Eredménytelenül. De a megvalósítás tüze még izzik, és egyszer megvalósul. A hetekben a Nemzeti Hírháló közlésében egy rövid értesítés látott napvilágot. Az ebben írottak megint mozgalmat adtak, a minden áron való megalakulásra. Az az ötlet merült fel bennünk, hogy követeljük kormányunk illetékeseit, ha ők nem, akkor mi majd felelősnek érezve magunkat, az ország sorsáért való aktív cselekvésre. Mindennemű magyar nép és nemzetellenes megnyilatkozásra, mi vállalni fogjuk a pontos, gyakorlati elfogulás nélküli történelem – az igaz valóság feltárását, mert a MTA ezt évszázadokon át elhallgatja, sőt népe és nemzete ellen nyilatkozik és tanít. Kormányaink úgyszintén, a pártpolitika háttér hatalmának engedve hasonlóan nem áll ki, vagy nem állhat ki népének jövője érdekében. Egy nemzet, amely a valótlan történelemre helyezi jövőjét, annak élete megszámláltatik.

Elsőnek: el kell érnünk, hogy ilyen személyek, és csoportok, mint például ez esetben Dr. Bakó Krisztina, akinek szavai a Nemzeti Hírhálóban jelentek meg 2016. jégbontó hava 29.-én, idézetként és személyes előadásában is:

„A magyar „egy idegen kultúrájú, erőszakos nép, lopott, csalt, hazudott, gyújtogatott." Dr. Bakó Krisztina, BFE

„Az Egyesület képviselői által elmondottak, álláspontunk szerint teljesen helytállóak." Budaörs Fejlődéséért Egyesület.

Hol kapták ezek a doktorátust? A MTA-tól?

És sokan a múltban, hogy mint hazaárulót nemzete és népe érdekében köteles legyen az országból kiközösíteni, vagy ha maradnia kell, nyugdíját az árvák felnevelésére átutalni.

Ez ügyben Tomory Zsuzsa a következő kérvényt intézte népünkhez, melyet jelen levelemhez mellékellek.

Tisztelettel:
Botos László


 A magyar „egy idegen kultúrájú, erőszakos nép, lopott, csalt, hazudott, gyújtogatott." Dr. Bakó Krisztina, BFE

KÉRVÉNY

Tekintettel fenti nemzetgyalázásra, a következőket javasolom.

Államilag büntetendő feladattá minősíteni minden nemzet romboló és gyalázó, szellemi, vagy tettekben megnyilvánuló nemzetrombolást, mely akár a jelenben, akár a múltban fejtette ki Hazánkat romboló hatását.

Ide tartozzék

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA),

az alapító Széchenyi István nemzet felemelő szándékának ellenkezőjét követő, évszázados tevékenysége, mely iskolás gyermekeinktől felnőtt tudósokig éreztette mételyező, életre szóló hatását.

Néhányat említve:

Népünket nem őshonos, hanem jött-ment, keletről betántorgó népségként tárgyalja.

Népünk görbe lábú, tanulatlan népségként jelenik meg nemcsak iskolás könyveinkben, de a külföld okulására írt munkákban is.

Nyelvünket a finn-ugor csapdába szorította, noha számtalan kísérlet történt az igazság feltárására. Nem ismerik be, hogy nyelvünk a világ ősnyelvének máig élő tagja.

Rovás botjainkat a MTA pincéjében égették el.

Már ezen néhány példa bemutatása is megengedi, hogy követeljük ezen intézmény teljes, Széchenyi szellemében való átrendezését, népünktől való bocsánatkérésüket és a romboló szellemű munkák őszinte bírálatát népünk és a világ elé tárni.

A világ hatalmasaitól

népünk irtására vonatkozó és buzdító tevékenységéért, máig nem követeltük meg bocsánatkérésüket. Ez a folyamat ezer éves múltra tekint vissza, s szó nélkül hagyása megengedhetetlen.

Ennek egyik hatása, hogy Európa közepén élő, Kárpát-medencei őshonos magyarság a világ szemében fehér folt maradt, bőséges ásatási és írásbeli anyaga és csodálatos szellemi termékei ellenére is. Követelni kell például Torma Zsófia idegenektől elorozott ásatási anyagainak méltó elismerését, melyek bizonyítják ősi írásunk és műveltségünk évezredes múltját.

E néhány kis példa bemutatása bátorít a következő kérésre:

Legyen minden szándékos magyar gyalázó, vagy pusztító tevékenység államilag, szigorúan büntetendő.

Ezen folyamat elindításához kérem honfitársaim csatlakozását, az eddig ellenünk elkövetett, hazaárulásnak minősíthető, nemzetpusztító tevékenységek tovább ne rombolják népünk lelkét, akarateröjét, önmegbecsülését.

Jóistenünk áldását kérve bízom népünk segítségével elérendő sikerünkben.

Tisztelettel,
Tomory Zsuzsa

Beküldte: Teleki István


A Magyar Megmaradásért honlap tulajdonosa és szerkesztősége csatlakozik az itt leírt javaslathoz, hogy Legyen minden szándékos magyar gyalázó, vagy pusztító tevékenység államilag, szigorúan büntetendő!

Úgy legyen! >Zoli<

 

Megnyitva 2614 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Marosvasarhely.Bogatei.u.18Nagy Jozsef 2016-04-04 09:12
Minden tovabbi.Intezkedes kotelezo legyen.A parlamentben,hozzanak hatarozatot, aki igazsagtalanul,becsmereli,tisztelt nemzetunk,legyen buntetendo ! Tisztelettel N.J.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások