20220927
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 július 14, kedd

Nimród gyermekei nem lehettek Káin és Ábel.

Written by

Most feltámasztottak nekünk egy olyan fajt akik örök életükben gyilkolják egymást már Nimródtól kezdve, ahol szerintük maga Nimród mint az apa is részt vállal a gyilkosságba. Mint Kárpáti Tamás mondja segített Turánnak legyilkolni a saját magzatát. Mi lehetett ebben Nimródnak az érdeke?

Ahhoz, hogy ne értsek egyet Kárpáti Tamással ebben; ( http://video.google.com/videoplay?docid=6094504442910233715 ) még csak mélyebb történelmi kutatást sem kellett végeznem. Elég ha a magyar szívemre és magyar lelkemre hallgatok már is „felhördülök”. Miért kellett nekik egycsapással "kiirtani" Hunort és Magort akik a mi mondáinkban sem soha nem vesztek össze, közös voltak céljaik, és a szeretet vezényelte utaikat.

Most hirtelen jön egy új beállítás ahol szerinte nem is volt Nimródnak ilyen két szép szerető gyermeke akik együtt születtek kisebb idő eltéréssel, hanem azok akik születtek, ugyan úgy mint „Káin és Ábel” anyagias irigy, sötét gyilkos természetük volt. Persze a nagy Nimródot is „bűnrészessé” tette ebben „Tamásunk”. Hirtelen azok akiket dicső őseinknek tekintünk mind eltűntek? Hova lettek azok akiktől az egyisteni hitű nemzetünk származtattuk?

Most feltámasztottak nekünk egy olyan fajt akik örök életükben gyilkolják egymást már Nimródtól kezdve, ahol szerintük maga Nimród mint az apa is részt vállal a gyilkosságba. Mint Kárpáti Tamás mondja segített Turánnak legyilkolni a saját magzatát. Mi lehetett ebben Nimródnak az érdeke?

Azt elfogadhatom, hogy nevüket esetleg máshol másnak ejtették nevezték más – más tájakon, mondákban, mondjuk ebben az estben Turán és Irán, de mi céllal kell egymásnak ugrasztani Turánt és Iránt? A mi nemzetünk soha nem volt anyagias. Ezt nem fogadhatom el!

Nem volt elég, hogy Atillát, Buda meggyilkolásáért hamisan vádolják, most még visszamerészelnek menni egész Nimródig és annak családjáig is? Annak gyermekeit is úgy mutatnák be mint testvérgyilkosok? Ezt egyszerűen visszautasítom, mert hitem és magyar lelkem ezt nem tudja elfogadni. Ez ilyen egyszerű már nekem.
És igen is hogyne „hördülnék fel” az ilyen ellenünk szólások hallatára, hisz Tamás egy az egyben behelyettesíti a neveket Hunornál és Magyarnál (Magornál) és még mellé adja, hogy ez egy és ugyanaz, de a végén még is megváltozik az eddigi mondáinkból ismert testvéri megértés. Miért?

Ezek az "ő" ikrei hirtelen zsidó módra haszonélvezetek végett megölik egyik a másikát és ebben még a nagy Nimródunk is segít a Turán nevezetű fiának?
Nimród kezet emelt volna saját magzatára? Felháborító ezt állítani! Miért segített volna Turánnak? Hiszen a két fia birodalma (mert Tamás szerint erre ment ki a játék) az mind egy nemzedék területe...

Na de még egyre figyeljünk csak fel kérem! Nimród hirtelen csak egy gyermeket akart volna a világnak? Nem lett volna neki elég hatalma gyermekei kielégítésére, nevelésére?
Ne haragudjatok, de ez már még is csak „felhördülésre” zsigerel.

Na és mi lett az iráni néppel? Hogyan szaporodott ha Turán megölte Iránt? Vagy Turán megbánta tettét és meghagyta Irán utódainak a szabadságot és még végrendeletet is hagyott nekik?
Na de még is az indoeurópaik tovább szaporodtak, de hogyan?
Igen szaporodtak, de nem ettől az Irántól.

Lehet még egyet kellet volna aludnom erre de már pont ez végett nem tudtam aludni.

Szeretettel:

>Zoli<


Megnézésre ajánlom ezt a videót:
NIMRÓD DAGI - A Nimród dagi Törökország egyik idegenforgalmi fő látványossága. Sajnos azonban a síremlékről, a szent körzetről nem valós tájékoztatást adnak. Erről szól filmünk. / Hun Tv Dátum: 2015-09-27


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 5309 alkalommal

Hozzászólás   

#4 belgium/Andennenagy lajos 2017-07-19 09:53
magára Nimródra ;

- ha mi a nyelvünket tartsuk a magyarságunk az azonosító tényezonknek (a nyelvünk az elodeinktol jön), akkor Nimród jelentosége kevésbé fontos számunkra. Ugyanis ha az eredet-történet legendánk az osanyáinknak (akiktol nyelvünk -sot még írásunk is !- jön), azok a szittyák ...

a Káin-Abel személyére, ill. esetére ezt ;

- ez az isteni felség, szentség ábrázolása, képe elsosorban számunkra, emberekre. Káin vétett és Abel vére Istenhez 'szólt', kiálltott az igazságért. Isten meghallgatta és Káint megbuntette. Viszont itt jön az, amirol beszélni (írni) akarok. Az, hogy Káin
Istené !!! Ezt teljesen érthetoen ki is mondta !!! Ha
Isten neki megbocsájt, ha bunteti ..., ez Isten szuverén joga ...
pontosan kimondott az, hogy ha valaki fel meri emelni kezét (egy embertársa) ellene, Isten többszörösen (azt hiszem 7-szeresen) bunteti ezért meg. Káin ellen tenni, az azt jelenti, hogy Isten ellen
teszünk ...
na valahogy nekem úgy tunik, hogy amikor mi (valakik) feleméljük a zsidókra a kezünk ..., ezért történik az (még manapság is), hogy sokszorosan vagyunk megbuntetve. Ez azt jelzi (csaknem biztos), hogy a zsidók Isten 'népe'. Amióta 'Abelt'
megölték (mégha nem is ok 'tették' meg), azóta Isten kezében vannak. Senkinek sincs joga ellenük a kezüket emelniük. Isten ha kivánja ... és ahogy kivánja megbunteti oket ..., vagy megbocsájt nekik.
Ez az O szuverén joga !!!

szeretettel, Lajos
#3 Egy néhány tudnivaló meg egy néhány megvitatnivalóleszerelt 2013-10-20 20:55
.
1. A magyar-hun-szkíta istenhit és világnézet kozmikus alapokon fekszik(GA). Tehát minden avval kapcsolatba hozandó fogalomnak valamilyen kozmikus alapra kell visszavezetnie.

2. Az Özönvíz leírása a héber és zsidófelkent bibliákban legtöbb kutató szerint egy Gilgames-eposzból átvett kivonat (BJF).

3. A héber és a zsidófelkent bibliákban a Noé néven emlegetett jelenség folyamközi ékírásos neve Ut-nap-ishtim (BJF), (Út-Nap-Isten).

4. Út-Nap-Isten fiai közül csak egyről van tudomásom, Kánaánról, aki(?) a Földközi tenger keleti partja táján élt (BJF).

5. Kos (Kus) Út-Nap-Isten unokája, Nimród apja (BJF).

6. George Smith régész (és mások) szerint, Gilgames azonos Nimróddal (BJF).

7. Nimród a folyamközi ékírásokban Nib-Ur, mai magyarral, Párduc Úr (BJF).

8. Egy szkíta arany párducfej alakú trónkar megtekinthető az Ermitázs múzeumban (magyarmegmaradasert.hu/in-english/our-beliefs/1666).

9. A szájhagyomány szerint, a folyamközi, sippari főmágus (a zsidófelkent újszövetségben Gábriel néven említett "angyal") üdvözletében egy Párduc nevű csillag megérkezését említi Máriának, mely csillag Jézus megszületését és szülőhelyét fogja meghirdeti (BJF).

10. Kos a Kr.e. 3.000 táján folyamközben leírt ékírásos szövegekben egy korábban élő nép neveként szerepel. Abban az időben és azelőtt is csak egyfajta, később szkítának is nevezett nép élt folyamközben (a sémi héberek csak Kr.e. 2.500 táján kezdtek oda beszivárogni), tehát valószínű, hogy a Kos elnevezés nem egy fajra utal, hanem egy megadott csillagképkorban élő szkíta népre. Mivelhogy a Kos csillagkép kora (jegye) csak a szóbanforgó szöveg leírása után kb. ezer évvel kezdődött, és a korok csak kb. 26.000 évenként ismétlődnek, ezen ékírásos szövegben említett Kos nép kb. Kr.e. 28.200-26.000 között - vagy jóval azelőtt - élhetett.

11. Ha a Kos név egy megadott korban élő nép neve, akkor föltételezhető, hogy a többi személynévnek hitt, kozmikus jelenségekkel összekapcsolható szavak is hasonlóképp népnevek, illetve népekre utaló meghatározások. Eszerint Út-Nap-Isten föltételezhetően az Istent jelképező Nap 26.000-éves útja a csillagképekben (jegekben), és a Kos csillagkép annak egyik állomása (jegye), azaz unokája. Hogy miért unokája s nem gyermeke, az egyelőre még kutatásra vár, de ha Nimród Kos fiaként szerepel, akkor érthető, hogy a Kos korban élő nép gyermeke. De az is föltételezhető, hogy a Nimród szó maga a Kos csillagképkor egyik rövidebb szakaszának neve. Mivelhogy a nyugati műveltségben az Orion néven ismert csillagképet a magyar népek Nimródnak hívják, itt is megtaláljuk a kozmikus kapcsolatot. Hasonlóképp a Hunor meg a Magor is - bár eddig még nem találtunk ilyen nevű kozmikus jelenségeket (én legalábbis még nem). Ezen elmélet szerint itt nem közvetlen biológia leszármazásról lenne szó, hanem egy azonos, de különböző korokban élő népről és időbeli viszonyulásukról egymáshoz.

12. Mivelhogy úgy, ahogyan a Kos nép is Kr.e. 28.200-26.000-re tehető, úgy "fia", a Nimród (nép?) is azon kb. 2.200 évig tartó kor egyik szakaszában élhetett. Ugyanígy Hunor meg Magor is esetleg két, Nimródkoron belül meghatározott, egymást közvetlenül követő korszakok, azaz "Nimdód fiai".

13. Ha ezután hozzáadjuk korukhoz Út-Nap-Isten pályafutásának következő 26.000-éves megismétlését, akkor néhány évszázaddal Jézus megszületése előtti időt írunk. Tehát a Kos, a Nimród, és a Hunor meg a Magor korok mind megismétlődnek, és a legutóbbiak valamikor Kr.e. 2.200 és Jézus megszületése közöttre tehetők. Miután ezeket a népneveket a héberek meg a későbbi zsidók személynevekként kezdték használni, a meghatározások, természetesen, zűrzavart keltettek. Ezért nevezi a júdeai zsidó Jézust az általa gyűlölt Nimród ivadékának, és gyűlöli a Hunor és Magor népeket. A zsidófelkentek pedig nem véletlenül hívják Jézust Isten Bárányának. Hisz a bárány a kos ivadéka.
#2 1213.Kiss altábornagy u.Hegel Kovács 2013-10-19 14:17
Megfigyeltem hogy jóideje megy az agymosás időnkben is...bűnös az orioni a nimrudi és minden ami ide tartozik gondolatilag.

Ugyan akkor azokat a bünöket rójják fel amelyek az ószövetségben az ószövetségieké volt istenestől emberestől(?).

Le kell vállni a folytonos hazudozásról.

Nimródnak se Noé az apja mert NOÉ=EON -tehát csupán egy uj eon kezdetekor feltünt uj népességről van szó.
Gondolkodjatok már el ugy hirtelen hogyan lehetne egy apának anyának 3 különböző rasszhoz tartozó fia?
Még ma is több generáció kell hogy eltünjék az erősebb sötétebb rassz az emberi külsőből!

Van hitem de használom a fejemet is!
+3 #1 Csermely 2011-12-14 20:16
Igen, Zoli, szívemből szóltál. Én is felháborítónak tartom, az egyre-másra felbukkanó arcpirító hazugságokat.
Éppen azt akarják elvitatni, ami eredendően a magyarságé: a szeretetet, egymás tiszteletét, az igazságérzetünket és ezt sulykolják - sajnos elég jó hatásfokkal - az emberek tudatába. :eek:

De szerencsére egyre jobban érezhető már az eszmélés is...! :-)

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások