20221126
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2010 március 19, péntek

Szlovák himnusz egy magyar népdal

Szerző: Zs

Kiderült, hogy az ún. szlovák himnusz zenéje - ami eddig ismeretlen eredetű volt - valójában egy 1908-ban Bartók Béla által gyűjtött népdalgyűjteményben szerepelt, maga a "szlovák himnusz" pedig nem sokkal az országrablás előtt, 1919-ben készült el, pontosabban lopták el.
A népdal címe: Azt mondják...

 

Szlovák himnusz egy magyar népdal

 Szia Zoli,

Nem tudom, tudtok-e róla, hogy hazafias törvény címén a Szlovák Nemzeti Párt a szlovák himnuszt és egyéb - a szlovák nemzeti érzést erősítő - dolgokat akar törvénybe foglalni. Az egyik kifogásuk az, hogy a gyerekek nem tudják a szlovák himnusz szövegét, ezért minden hétfőn reggel ennek kell fölhangoznia az osztályokban ill. iskolákban. Ezzel kell kezdeni a tanítási hetet.

Itt küldöm a szlovák himnusz magyar "eredetijét", amit Bartók Béla gyűjtött 1908-ban. Ebből a magyar népdalból csináltak szlovák himnuszt.
Szia
Zs.

--------

Egy olvasónk érdekes tájékoztató levele "szlovák" himnusz ügyben:
Tisztelt Szerkesztőség!

Kiderült, hogy az ún. szlovák himnusz zenéje - ami eddig ismeretlen eredetű volt - valójában egy 1908-ban Bartók Béla által gyűjtött népdalgyűjteményben szerepelt, maga a "szlovák himnusz" pedig nem sokkal az országrablás előtt, 1919-ben készült el, pontosabban lopták el.
A népdal címe: Azt mondják...
Itt hallgatható meg:

1908 Bartók Béla-Azt mondják.wmv

Szövege:
Azt mondják, nem adnak engem galambomnak.
Azt mondják, nem adnak engem galambomnak.
Inkább adnak másnak, annak a hatökrös fekete subásnak.
Pedig az én rózsám oly szelíden néz rám.
Pedig az én rózsám oly szelíden néz rám.
Vagy, ha csókot hint rám tizenkét ökörért, csakugyan nem adnám.
Megkínált csókjával, piros szamócával.
Megkínált csókjával, piros szamócával.
Melyet az ujjával csipegetett, midőn künn vót a nyájával.
Ígérte, hogy mához két hétre gyűrűt hoz.
Ígérte, hogy mához két hétre gyűrűt hoz.
Azután oltárhoz térdepel majd velem, s elviszen magához.
Édesanyám, kérem, ne hűtse meg vérem.
Édesanyám, kérem, ne hűtse meg vérem.
Hiszen azt ígérem, hogy én a rózsámmal holtomig beérem.

Ezek után azért teljesen máshogy fog csengeni a "szlovák" himnusz hétfő reggelente. Ne felejtsük majd el, hogy a címer, amit az arcunkba nyomnak, az is miénk (igaz, a zöld halmokat betegesen kékre színezték, talán azt hitték, így majd nem tűnik fel), a föld, amelyen állunk, az is miénk, na de hogy még a "himnuszukat" is mi szereztük... Ilyen egy igazi tolvaj nemzet!

Persze nem lenne kötelező lejátszani a magyar iskolákban, de biztos vagyok benne, hogy a gyáva, nem magyar érdekeket szolgáló itteni iskolai vezetőség behódol majd ismét a "tót atyafiak"-nak. Az, hogy mi lesz ezek után szegény tótok amúgy is ingatag identitástudatával, az bizony fogós kérdés, valószínűleg tovább nő a képzavar...

Tisztelettel: egy felvidéki olvasó

  Itt meg kell említenem, hogy a kedves felvidéki olvasónk ide tette nekem/nekünk azt a linket is ahol összelehetne hasonlítani az úgynevezett szlovák himnusszal, ezt a gyönyörű magyar népdalt amit Bartók Béla gyűjtött nekünk és utódainknak. Én veszem azt a bátorságot, hogy nem közlöm le ezt a linket mert ha leközölném akkor mi is részese lennénk azoknak akik népszerűsítik népdalunk által hamisított tót himnuszfélét. Ebben sem segítek az ellenségnek.

Szerettel:
>Zoli<


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 17168 alkalommal

Hozzászólás   

#5 egy vérből valók vagyunk.Pallér István Imre 2019-04-05 11:39
A magyar népdal lendületes formája a Szlovák Himnusz. A magyar Himnuszt is lendületesen kellene énekelnünk és nem gyászosan.És akkor volna egy hivatalos/betiltott/ és egy sportos /szabad/ változat is, ha ha...
#4 Himnuszzorb 2019-04-04 12:52
Javasolnam a konfrontaciok elkerulese vegett szlovakiaban, a magyar himnusz helyett ezt a nepdalt enekeljek el magyarul honfitarsaink, sport esemenyek, stb. elott osszak ki a szoveget. Koszonom, hogy meghallgattak, es elnezest az ekezetek hianya miatt.
#3 belgium/Andennenagy lajos 2018-01-22 11:11
ezen állítást, hogy Szlovákia nemzeti himnusza egy magyar népdalból ered, már régen ismerem és ez nekem is valósnak tuno. Tehát itt engem inkább az késztet itt szóra, amit két társunk itt hozzászólt. Na
örülök, nagyon örülök, hogy olvashattam a mi véleményünkkel ellentmondót is ...
sajnos a zenei ismeretem gyatra arra, hogy ezeket én magam is megítélhessem. Olyan vagyok itt,
mint pl-ul az egy bor-ismerésben. Számomra van,
amelyik izlik és van amelyik kevésbé (persze azért még a szineiket is meg tudom különböztetni) ...

amit szeretnék önmagunknak, a magyaroknak mondani, az az, hogyha valaki tolünk bármit is átvesz, az ezen dolognak az értékét is állítja ebben.
A tótok (ma inkább szlovákoknak nevezettek) rengeteg dolgot átvettek tolünk ... és sok mindent nem, ill. kimondottan elhagytak (ilyen, mint maga a népnevük is) ...

amit, amiket átvettek, büszkélkedhetünk vele, amit nem, az sajnálatos ... és sokszor nagyon káros is.
Amikor még mi oket tótoknak nevezük (mint ok maguk is önmagukat), addíg sokkal egészségesebb
volt köztünk a kapcsolat, mint amióta oket mi szlovákoknak nevezzük ...
(tehát itt ezen változás, változtatás rossz volt) ...

az, hogy ok elvették (mások adták ezt nekik) a Felvidékünket és abból egy hazát alakítottak maguknak egy Szlovákia néven, az is rossz a két
nép egymáshoz-való viszonyában. Amit én mondani akarok itt, amig ez Mo része volt, ott a két nép fenn tudta magát tartani, nyelvét, azonosságát, kultúráját ... fenntartania és amióta ezen Szlovákia
létre jött, a magyaroknak ott nincs hazájuk ...

az ezen új államnak az emblémájai közé több magyart is betettek (ezt megint lehet egy elismerésnek is vennünk részükrol). Ezeket viszont egy változtatott formátumban. A "hármas halom"-ból hármas hegyet és a mi osi életfánk, ill. a "gy" betünkbol egy görögkeleti kettos keresztet
alakítva ...
tehátha itt valami rossz lenne, az az, hogy itt egy teljes tagadása van annak, hogy ezt tolünk vették át ...

na végül is itt van a probléma !!! Nem az a baj, amit tesznek ma a tótok, hanem az, amit mondanak ehhez. Az igazzal, az igaznál hibáznak és nem azzal, hogy bármit is elvennének tolünk ...

okvetlenül egy tisztességes, az igazon-alapuló kapcsolatot kellene (újra ?) kialakítanunk magunk között, hogy ... valami jövönk lehessen (mint volt
legalább egy évezreden keresztül is) ...
ezen kis dolog, mint ezen dal, amelyet a tótok himnuszuknak választottak csak egy pici, jelentéktelen eleme ennek. Van, vannak sokkal fontosabb elemek is, ahol nem csak nekik, de magunknak is helyre kellene tegyük a dolgokat ehhez ...
itt azt kellene mindenek elott nekünk, akik magukat magyaroknak azonosítjuk, hogy kik voltunk, kik voltak az elodeink egy mondjuk 1150 éve ? Na itt és
ezzel találkozhatnánk a tótokkal is ...
mert nekik is ugyanezt, ugyanígy kellene tenniük (ott még egy-két évszázaddal elobb is). Ugyanis egy nagy eshetoség van arra, hogy a 'mi' tótjaink, saját magunk vagyunk (részben). Egy részünk feladta nyelvét, elszlávosodott ... és lettek ezekbol a tótok. Ha Varga Csabának igaza lenne ..., ez állna fenn épp ...

nagyon 'élvezetes' dolog lenne ezeket kizsigerelnünk (úgy a tótoknak, mint ¨önmagunknak is). Pl-ul ezen két hosszászólónak (akik számomra közelebb állnak az egy szlovák léthez, mint a magyarhoz) azt tenném föl, hogy honnan ered, ill. eredtetik a "szlovák" kifejezést és ezt hogyan egyeztetik a 'szloven..."-nel (a nyelvük szerinti
kifejezéssel). A magyaroknak !: ok magukat nem
mondják szlovákoknak, hanem valami szlovensz ...-keknek, mint az országukat Szlovenszkó -nak. Ez mintha oket inkább a délszlávokhoz, mint a morvákhoz, csehekhez, lengyelekhez kapcsolná. A nyelvre biztosan alapozódhatunk, nem úgy mint a magyarázatokhoz ...

szeretettel, L
#2 Vágselye Pázmány u.30j.milan petrovič 2018-01-10 15:22
Ez az elemzés gondolom egy hozzá értotol származik...én magyar vagyok és gondolom ,a Magyarországon élo magyarok kozul ténleg azt hiszik ,hogy nemzetileg sokszinu monarchiaban minden a magyaroktol származott,pedig az osszes ott élo nácio hozzáljárult az akkori kulturához...soot,nagyon sok mai szinész,tudos,professzor oseik is más nemzetuek ....szerb,horváth ,slovén és szlovák is Milán
#1 cím)kötelezőÉn 2016-01-23 00:32
1. a szlovák népdal főbb jellemzői 8
A “diagnózist” Bartók 15 000 dallam vizsgálata (hangnem, dallamsorok száma, főzecúra záróhangja, szótagszám és ambitus) alapján állította fel 1920-ban és érvényét máig sem vesztette el!
a) a régi stílust az alkalomhoz kötött dalok: lakodalmas, arató, szénagyűjtő, bölcsődalok, stb. valamint a valaská néven ismert dallamok (tk. egyetlen dallam eltérő formái) alkotják, ez utóbbiak túlnyomórészt parlando rubato dalok és túlnyomórészt 6 szótagú, izometrikus sorokból állnak, hangnemük kivétel nélkül mixolíd, szövegük a pásztorélethez kapcsolódik, Zólyom megyében és attól északabbra találhatók meg, ahová a vlah kolonizáció9 eljutott, tehát a valaská nem egységesen elterjedt Szlovákiában
példa:Joj, Zajali, zajali…
b) morva dallamokból, valamint a valaská dallamok tempo giusto változataiból, 6-7-8-több szótagúvá, többnyire izometrikus strófaszerkezetűvé fejlődött, homogén stílusú dallamok csoportja
példa: Ked’son bola – 16.dallam (BBÍ/3, 191.o.)
c) újstílusú dallamok; többnyire négysorosak, sorszerkezetük ABAA, ABBA, AAvAvA, AA5BA, ABCA, stb., tehát az első és az utolsó sor mindig megegyezik, erős a magyar újstílusú hatás, sokszor kétszólamú – terc párhuzammal
példa: Takaja do tanca… – Elment a szeretőm…(AABA)
kétszólamúság a magyarban is!
Természetesen az ezer éves együttélés alatt nemcsak mi adtunk dalokat a szlovákoknak, hanem sokat kaptunk is. Erre a legismertebb példa a Megkötöm lovamat kezdetű dal. Nem mellesleg: a dal szlovák eredetijéből született a szlovák nemzeti himnusz!
példa: Megkötöm lovamat… - Azt mondják nem adnak… (B.B. is feldolgozta a 10 könnyű zongoradarabban!) – Kopala studienku pozerala do nej…
(A helyzet iróniája egyébként, hogy ezt a dalt a legtöbb magyar az első 5 magyar népdal közé sorolná, a népszerűségét pedig olyan beat-pop sztároknak is köszönheti, mint Bródy János és Koncz Zsuzsa, a Ha én rózsa volnék kezdetű, erősen pártállam-ellenes üzenetű változatával… J)

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások