Print this page
2010 június 26, szombat

Európa iszlám megszállásához

Szerző: Bartha Gábor

Most valakik (na kicsodák) hívják fel a figyelmét a magyar embereknek, hogy veszélyben Európa az iszlám bevándorlás és térhódítás miatt. Felhívják a figyelmet, hogy szegény zsidókat mennyi attrocitás éri, érheti a muzulmán bevándorlók által. Felhívják a figyelmünket, hogy bajban van Európa. Ehhez csak a következőket fűzném hozzá, mint fajilag magyar, és "Őseurópai".

Nem a Magyarság számára égető probléma az iszlám bevándorlás. A Mi népünknek más problémákkal kell szembenéznie. Más népek akarják megszerezni országunkat nem az iszlám.
Voltunk Európa védőbástyája századokon át. Mi lett érte a hála? Ismerjük, tudjuk mind! Elfordultak tőlünk, kihasználtak bennünket, feldarabolták a hazánkat 1920-ban, engedik, sőt majd támogatják,hogy egy a történelem századaiban (évezredeiben) soha nem volt tótország törvényeket hozzon a magyar nyelv használata ellen. Az elszakított területeken élő társ és szórványmagyarságot elnyomják, autonómiai törekvéseit letiporják.

Ezt kaptuk Európától amiért évszázadokon keresztül a vérünk hullott annak védelmében (tatár, török hódítások megállítása) amíg az gyarapodott, és biztonságban élve "dagadtra hízta" magát. Az oszmán hódoltság alatt ezreléknyi atrocitás sem érte a magyarságot, mint a Habsburg Ferdinánd uralta területeken. Ha annak idején a „szent kereszt, és a Római Katolikus egyház nevében nem Európa mellé állunk, hanem” átengedjük" magunkon a törököt, máig nagyhatalom lennénk itt Európa közepén, jólétben élve! Ez amit a történelem hamisítók elhallgatnak előlünk! Ránk erőltették a tőlünk idegen szokásokat, törvényeket (holokauszt tagadása, szólás szabadság eltiprása, önrendelkezési jog, Lisszaboni szerződés és még hosszan sorolhatnám). Habár itt élek Európa közepén, és itt a hazám, a népem a fajtám a MAGYAR, nem akarom, nem fogom magam feláldozni egy céda Európa pénzéhsége, és annak Izraeli urai miatt. Számomra a Magyar Nép, a Magyar érdek az első! És igen!!! Hegemóniára törekszünk a Kárpát Hazában, mert ez az otthonunk, őseink vérével öntözött szent hely. Nem akarjuk elfoglalni egyik Európai államot sem, nem akarjuk szokásainkat, értékeinket rájuk erőltetni. Viszont Ők is hagyják békében a mieinket.

Európának nem tartozunk semmivel. Európa tartozik nekünk!!! Tartozik az elszakított területek visszaadásával, elrabolt javaink értékével. Tartozik annyival, hogy a ránk-szabadított, erőltetett cion hiteleket ne követelje vissza!
Azután, és csak azután, kérhet tőlünk Európa szívességet.
Eljött a zárszámadás ideje. Mi eddig fizettünk a semmiért, fizettünk azért, hogy Európa cserbenhagyjon, és kizsákmányoljon, és teret engedjen a hódító Izraeli sáskafajnak. Fizettünk a kiontott vérünkkel, elrabolt országrészeinkkel, javainkkal, hűségünkkel.
Most Európán a sor. Neki kell fizetni.
 
És nem utolsó sorban: Ne feledjük, hogy rengeteg magyar testvérünk van, aki fajilag hozzánk tartozik (Hunzák, Madjarok, Türkök, Kabarok stb) az iszlám hívei között. Mitől megátalkodottabb ez ba vallás, mint a ránkerőltetett "judeokereszténység"? Mitől rosszabb a mi ősi vallásunk a mai keresztényénél? Mitől voltak/vannak "pogányabbak" a mi Táltosaink, Sámánjaink, Látó Embereink, Táltos Úton Járóink, Gyógyító Embereink a Római papoknál? Mitől rosszabb a mi istenünk mint az övék?
-Talán mert nem szolgálják mammon urait, nem a Talmudra és a Tórára épül a hitünk?
-Mert nem hajlunk meg mindenféle szélnek?  
-Mert nem tűri meg hitünk, mentalitásunk sokáig az élősködőket?
 
                                Bartha Gábor
 
              Somló VédPajzs Szövetség

Beküldte: Kiss A. Csaba


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 3046 alkalommal