20230322
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2011 március 09, szerda

Válaszom Sucsan úr cikkére

Szerző: Solymosi László

Tisztelt Sucsan úr!
A sok különbség mellett, ami kettőnk véleményei közt lehetséges, legfontosabbnak tartom, hogy amíg Ön az I. világháború és a békeszerződések kérdését igyekszik leválasztani a háttérhatalom -mára már jól ismert- céljairól és megvalósítási programjáról, addig az én véleményem szerint ez az út járhatatlan.

 

Sucsan úr cikkére a válaszom ami hosszúra sikerült

Szia Zoli!
Sucsan úr cikkére (Trianoni sebek...) és nekem címzett hsz-ra írott válaszomat neked küldöm el, mert hossza miatt nagyon sok részletben tudnám feltölteni. Kérlek, tedd lehetővé a megjelenését!

Mivel ez az írás a Trianoni sebek című rovatban megjelent cikkből kiragadott részek boncolgatásáról szól és László nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a hozzászólásoknál válaszoljon így úgy döntöttem, hogy áthelyezem ezt a terjedelmes vitaindítót a „Közös Rovatunk” gyűjteménybe. Ezért Károlyt, és bárkit is arra kérek, hogy ha válaszolni szándékozik ezután majd itt folytassák a megbeszélést vagy inkább magán levelezés által és utána elküldeni nekünk azt a közösen meglelt utat ha úgy érzik, hogy számunkra útmutató lehet „A Magyar Megmaradásért” >Zoli<

Tisztelt Sucsan úr!

Válaszát köszönöm és örülök, hogy érdeklődésének motívációival és a Magyar Trianoni Bizottság tevékenységével megismertetett.
Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy a trianoni békediktátum ügyében nem megkerülhető a magyar nemzet életerejének ismételt megtörésére irányuló szándék bemutatása és megnevezése, a felelősség különböző szintjeinek azonosítása, az odáig vezető és az azóta bekövetkezett történelmi események és társadalmi átalakulások ebbe a sorozatba illeszkedő hatásainak bemutatása, hogy ezen szélesebb körű áttekintés alapján mindenki számára világos kép alakuljon ki abban a tekintetben, miszerint Trianon csupán egy állomása a magyar nemzet és kultúra felszámolásának. Ebben a magyarság elleni hadjáratban az emberiességi megfontolások, gazdasági érvek eddig sem számítottak, ezért a rájuk való hivatkozás felesleges, amint hiábavaló a rablóval, illetve megbízóival való mindenféle alkudozás is.
A továbbiakban témaindító két írásának egyes állításait kívánom megválaszolni.

- 1.) "... az emberek mégis csak Trianont és a Párizsi szerződéseket okozzák újból a mindig elviselhetetlenebb nemzeti és gazdasági nehézségeik végett. Ez szerintem is kétségtelen ...."
ad 1.) - Ezzel a kijelentéssel azt sugallja, hogy Trianon az oka minden nehézségünknek. Állítását az emberek véleményével indokolja. Ez igaz lehetett 50-60 évvel ezelőtt, de már nem igaz napjainkban. A két kijelentés összekapcsolásával véleményét ténynek tünteti fel. Ezzel a trükkel megkerülte a szándékos rosszakarat bemutatását, ami pedig véleményem szerint elengedhetetlen bármely esetben is, de Trianon esetében ez szélesebb közönség számára is nyilvánvaló.

- 2.) "elemezve az európai gazdasági és pénz problémákat, az értékrendet, ami viszi a társadalmakat, akarva, vagy nem, elkerülhetetlen megkérdezőjelezni az EU federácioós törekvést, mert nem egyezik a nemzeti egyediség védelmével, ami mégis motorja a kultúrális és gazdasági versenyképességnek:tehát összeférhetetlen a haladó gondolkozással"
ad 2.)
- Az elemzés alapján történő véleményalkotásra való hivatkozása megtévesztő, mivel az észérvekkel és ebből fakadó megfontolásokkal alátámasztott politizálás látszatát kelti, miközben elkendőzi a kidolgozott cél és program szerint történő politikai cselekvés és útválasztás gyakorlatát. Ehelyütt ki kellett volna mondania, hogy a háttérhatalom céljainak és programjának a végrehajtása folyik, amelynek saját, fizetett apparátusát képezik a tudományos, politikai, gazdasági és média élet vezető tisztségviselői.
- A nemzeti egyediség védelmére való hivatkozás szintén megtévesztő szándékot jelez. Ugyanis, ha egy magát szabad gondolkodónak tartó és történelemmel foglalkozó ember nincs tisztában a nemzeti jellegek felszámolására irányuló deklarált célokkal, akkor ezt másképp értelmezni nem lehet.
- Kultúrális és gazdasági versenyképességünk motorjáról beszélni szintén képmutatás, mivel a magyar kultúra irányítása, a gazdaság felszámolásának tényei nem a versenyképesség javításának szándékát, hanem az általam vázolt nemzetvesztő tevékenységet mutatják.
- Haladó gondolkodásról beszélni azokban az összefüggésekben, amelyekről fentebb bemutattam, hogy nem léteznek, felesleges és megtévesztő.

- 3.) "a Magyar Királyság területi egységének felbontása Trianonba és velejáró gazdasági elgyengülése egész Európa elgyengülését is okozta és okozza ma is, mivel a kis szomszéd államok hitelképességük korlátolt a gazdasági fejlesztés igényeihez."
ad 3.)
- Európa gazdasági elgyengüléséről beszélni értelmetlen, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a gazdaság működése nem természeti szabályok, hanem a pénzhatalom szándékai szerint történik. Persze, ha ennek kimondását el akarjuk kerülni, akkor lehet, de ez már más kategória.
- Hitelképességről beszélni szintén értelmetlen, ezt csak az oktatás és a média szemellenzőit viselő emberekkel lehet megetetni. Egyszerűbb és tisztességesebb lenne kijelenteni: arra adnak pénzt, amire akarnak. De ez már megint kifelé mutatna a Patyomkin világból, tehát kerülendő.

- 4.) "Most már káros az "oszd meg és uralkodj" elmélet, ezért a magyarságnak erélyesen kell kilátásba helyezni helyreállítani a Magyar Királság területi egységét, akár mennyire is, ez a mai helyzetben elképzelhetetlen."
ad 4.)
- Szerző nem magyarázza meg, miért tartja károsnak az idézett elvet, ha csak nem azokra gondol, akiket megosztanak. De az ő véleményüket eddig sem vették figyelembe azok, akik a nemzeteket, a vallásokat, a társadalmi osztályokat egymással szembefordították.
- Az erélyes kilátásba helyezéssel pedig az fog történni, hogy erőteljesen kinevetnek bennünket, ha egyáltalán lenne aki megtegye a kilátásba helyezést. Amit Károlyi és Lindner Béla meghirdetett, az mára valósággá vált. Nem látunk katonát, főleg nem honvédet.
- A Magyar Királyság egyelőre nem létezik, bár a jogi helyzet megítélésére nem vagyok képes.
- Az utolsó mondatrésszel pedig agyoncsapja az egész mondatot. :-)

- 5.) "nem meri senk sem felvetni és kényszeriteni az érdekelt hatalmakat a tárgyalásra. Azonban az előbb, utóbb elfog jönni mint természetes kialakulás az élet törvényei alapján. Egy akadájozhatja meg: a demografikus sorvadás, ami úgy látszik folyamatba van a mesterségesen szőt gazdasági állapotokkal, ami megy Magyarországon a "rendszerváltás" óta."
ad 5.)
- Most megkapjuk, hogy pipogyák vagyunk és ezért nem kényszerítjük az érdekelt hatalmakat a tárgyalóasztalhoz. Hogy az IMF gyámsága alatt vagyunk, hogy Simon Perez szerint Izrael felvásárolta Magyarországot, azt persze Montrealban nem szükséges tudni.
- Hála Istennek, ez minden pipogyaságunk mellett is el fog jönni. A demografikus sorvadás pedig nem fogja ezt megakadályozni, mert addigra az Izraelből ide alijázó zsidók már magyar állampolgárok lesznek és gyermekeiket magyar iskolákba fogják járatni. A gazdaság pedig dübörögni fog -nekik!
- A gazdasági állapotokról pedig -helyesen- kijelenti, hogy mesterségesen szőt(sic!) Tehát nem annyira hiszékeny, hogy ne lenne tisztában bajaink külső okaival. Abban téved, hogy csak a rendszerváltás óta megy ez így. Akkor gyorsultak fel az események, de a gazdaság elsorvasztásának szándéka, a gazdaságosság, az ésszerűség, a haladás jelszavai mőgé bújva, a KGST 'együttműködés' kezdete óta jelen voltak. Ez vagy tájékozatlanság Szerző részéről, vagy szándékos csúsztatás.

- 6.) "Sokan remélik, hogy a rabló bűnös szomszéd népeknek megbocsájtásval lehetséges lesz a Közép Európa gazdasági képességét felemelni, oda ahol lehetne már, ha nem lett volna Trianon."
ad 6.)
- Nem tudom kik a reménykedők. Talán azok akik az EU csatlakozásban vélték -Szerző szerint- feloldani a trianoni traumát?
- Sokkal aggasztóbbnak tartom azonban a 'rabló bűnös szomszéd népek' kitételét Szerzőnek, mert ez önmagában a megosztást szolgálja, ha népet a néppel állítunk szembe. Itt is tapintható Szerző igyekezete, mellyel kerülni igyekszik a kijelentést, miszerint a népek csak játékszerei és mint ilyen elszenvedői a titkos hatalom mesterkedéseinek.
Vége az első írásnak.

- 7.) "Ha jól belegondolunk és ellemezzük mik rejlenek azon gondolatok mögött, hogy Magyarországnak nincs területi követelése, világossá válik, hogy Trianon óta, a kérdés a megrögződött mélységekből kezd felül kerekedni az agyakban, mivel az abból eredö óriási, gazdasági, nemzeti és politikai problémák hátráltatták a közép-európai népek egységét 91 éven át."
ad 7.)
- Belegondolást és elemzést sugall, de a területi követelésekről való magyar hallgatás mögött nem képes felismerni az ország kiszolgáltatottságát a szovjet megszállóknak, a szovjet politika által bábként vezérelt magyar kormányok idegenszívűségét, amit internacionalizmus néven ismerünk. Mivel ezekről szemérmesen hallgat, így természetesen elhallgathatónak tartja azt is, hogy Moszkva mögött pedig ugyanaz a pénzoligarchia állt, amely az 1776-os zászlóbontás óta forradalmak és háborúk sorozatával verette széjjel a hagyományos nemzetállamok uralkodó osztályait, nemzetiségi és osztály ellentétek szításával keltett külső és belső nyugtalanságot a kiszemelt országokban, robbantotta ki az első világháborút, gerjesztette a magyarországi patkány-forradalmat, a párizs környéki békék révén pedig megalapozta a második világháborút, miközben Oroszországban hatalomra segítette Lenin bandáját.

Tétlenül nézte az oroszországi tombolását a vörös terrornak, hogy ezzel félelemben tartsa a nyugati államok lakosságát. Jaltában megállapodott a befolyási övezetek kijelölésében. Magyarországon előkészítették az 56-os eseményeket, amelyek után Kádár rezsimjét segítették hatalomba. A 80-as években pedig megkezdődött a nyugati kölcsönfelvételekkel az ország adósságcsapdába kényszerítése, amelynek törvényszerű folyománya volt a rendszerváltás utáni kiárusítása az ország teljes vagyonának. Ilyen belső és külső feltételek mellett nem a lakosságon kell számonkérni a területi követelésekről való hallgatást!
- a megrögződött mélységű agyakkal pedig jobb ha nem mások házatáján kereskedik Szerző, mert neki kellene legjobban tudnia közülünk, hogy 'Trianon nem ügyefogyott politikusok eszetlenségének volt következménye, ezért észérvekkel vitatkozni felette -sajnos- értelmetlen.'
- Mégis megpróbálja észérvekkel támadni azt, amit más szempontok alapján hajtottak végre. Még a közép-európai népek egységéről is mer beszélni, holott -mint azt írja az első válaszában- 'A hozzászólásban írott indoklások, ami végül is Trianonhoz vezetett, általam ismertek,...' Tehát arról is tudnia kell, hogy a közép-európai népek egysége a hatalmi játszmák kitervelőinek éppen nem érdeke. Ez nem belenyugvást jelent, hanem csak annak tudomásul vételét, hogy másképpen kellene fogalmaznia, mert ez a mondat azt sugallja, hogy az anyaországi magyarság belenyugvása okozza a hiányolt egység létrejöttét.

- 8.) "Ezt a hátrányt most már a nyugat -európai országok is érzik és az EU-ba való betereléssel remélték, tompitani azt a kárt, amit Trianonba okoztak. Persze a jelenlegi helyzetben ez egy gordiuszi csomó és idővel ezt a csomót valakinek, vagy valakiknek el kell vágni, ha érvényesíteni akarják a közép-európai népek gazdagodási képességét, ami egész európának hasznára lehetne."
ad 8.)
- Szerző a nyugat-európai országokról, mint szuverén államokról ír, ami csak korlátozottan igaz, Trianonnal kapcsolatban pedig egyenesen marhaság. Az EU-ba való beterelés pedig egyáltalán nem kárenyhítő célzattal, hanem éppen a fokozott ellenőrzés és a maradék önállóság megszüntetése érdekében, a nemzetállami lét felszámolása, a New World Order, azaz az ÚJ Világrend kommunisztikus-internacionalizmusa megvalósulása útját jelenti.
- A következő mondattal Szerző a kifosztásunkról kívánja bebizonyítani, hogy a gazdagodási képességünk érvényesítése az igazi cél, amiről még azt is le meri írni, hogy Európának hasznára lenne. Azonban a második állítás igazsága nem érvényesíti az elsőt, mert tapasztalataink szerint az elszegényítésünk és nyomorba-polgárháborúba taszításunk az igazi cél. Lehet, ez onnan Montrealból kevésbé látszik, de ettől még igaz.

- 9.) "Végül is akárhogy csűr-csavarják az európai gazdasági problémák megoldását, mindig oda jutnak ki, hogy Magyarország megcsonkitása helytelen rövidlátó politikának az eredménye, aminek kárát most már mindenki érzi."
ad 9.)
- Az európai gazdasági problémák látszat-problémák. Bár a kisembereknek, akik elvesztik munkájukat, nem tudják fizetni a lakástörlesztést, az autót, stb. ezek igen komoly gondok. De a gazdaság irányítóit nem a kisemberek gondjainak megoldása, hanem csak saját hasznuk érdekli. Ezért tartom lényegtelen jelenségnek, mert ha igazi szándék lenne a megoldásukra, akkor az már megtörtént volna. Ehelyett egyik válságból a másikba bukdácsol a gazdaság. Ha egy gyárigazgató így irányítaná a rábízott üzemet, hamar az utcára kerülne.
- Nem tudom honnan veszi Szerző azt a megállapítását, miszerint: 'mindig oda jutnak ki'? Tapasztalataink nem azt mutatják, hogy így lenne. Hacsak nem az új, zsidó irányítású Kárpát-medencei országegyesítés felvezetésének szánta írását.

- 10.) "... lassú agymosással megkezdték terjeszteni a szomszédokkal való megbékélést a Trianoni büncselekmény végett. Úgy gondolják, hogy a magyarokkal mindent tehetnek, mert már annyira megtörték nemzeti önérzetét, hogy könnyen megbocsájt az ősi hon rablóinak, akik áldozatainak még nemzeti azonnosságát sem tűrték és tűrik el. Tehát az új elmélet: bocsássunk meg és minden rendben fog menni az összefogásban.. [...] nincs erkölcsi alap a megbocsájtásra a szomszéd népekkel szemben, mindaddig amig a területi rablás rendezése nem történik meg."
ad 10.)
- A szomszédokkal való megbékélésnek semmilyen akadálya nincs és nem lehet. Nem a szomszédaink a rablók, hanem azok, akik jelenleg is a nemzet önérzetének megtörésén dolgoznak.
- Az ősi hon rablóinak megbocsájtani nem lehet. De a hon rablói nem a szomszédaink, hanem azok a háttérerők, akik Benest, Masarykot, Tysot kiképezték és felkészítették szerepükre.
- Szerző a szomszédainkra kívánja vonatkoztatni a rabló minősítést, ezzel olyan útra tér, amely megegyezik azzal az úttal, amely Trianonhoz vezetett. A megosztás, a népek közti viszály szításának útja ez. Ebben pedig a szabadkőművességnek nagy szerepe volt és van ma is, miközben tevékenységét emberbarátinak és nemzetmentőnek igyekszik feltüntetni.

Remélem, ennyi elég annak bemutatásához, hogy miért tartom Szerző írását megtévesztőnek és manipulációs célzatúnak.

A trianoni békeszerződést és következményeit addig felszámolni nem lehet, amíg a kiváltó okai meg nem szűnnek. Minden olyan próbálkozás, amely ezt az előfeltételt nem veszi figyelembe, hiábavaló és felesleges. Ha mégis, ezen előfeltételt figyelmen kívül hagyó tervek és elképzelések születnek, akkor alapos gyanúval élhetünk, hogy a Trianonhoz vezető utat előkészítő és a szégyenteljes feltételeket kikényszerítő erők állnak ismét a háttérben.

Annál megalapozotabb a gyanúnk erre vonatkozóan, minél feltünőbben kerüli Szerző a háttérben lezajlott események ismertetését. Ez a feltétel pedig vastagon teljesült. Írásaiban gyermekmesébe illő magyarázat körítésével, a tényleges háttér feltárása nélkül kívánja a közvéleményt felkészíteni a Kárpát-medence újraegyesítésére. Csakhogy, az elmúlt 91 esztendő, az országcsonkítás feletti jogos felháborodásunkat a kényszerű belenyugvás és a napi megélhetés fokozódó gondjainak közönyével fedte el. Ezért is szükséges a háttérerők számára, hogy felháborodásunkat ismét felkeltve, felkorbácsolják a nemzetek közti ellentétet, rabló népeknek nevezve szomszédainkat, miközben az igazi bűnösökről hallgat. A pénzhatalom ugyanis tisztában van azzal, hogy a népek közti békével létrejövő országegyesítés esetén nem lenne esélye tartós uralom kiépítésére. Ezért kell a nemzetek közti viszályt felszítani, hogy az új honszerzésre készülő kazár-askenázi népesség a megosztott és egymás ellen fordított népek felett könnyedén uralkodhasson. Meggyőződésem, hogy a vitaindító két írásban közölt gondolatok ennek a háttérhatalmi törekvésnek a jegyében születtek, akár jóhiszemű naívitás, akár szándékos manipuláció céljából.

Tisztelt Sucsan úr!

A sok különbség mellett, ami kettőnk véleményei közt lehetséges, legfontosabbnak tartom, hogy amíg Ön az I. világháború és a békeszerződések kérdését igyekszik leválasztani a háttérhatalom -mára már jól ismert- céljairól és megvalósítási programjáról, addig az én véleményem szerint ez az út járhatatlan.

Nem lehet a történelemmel komolyan -de nem hivatásszerűen!- foglalkozó és nemzetéért, népéért felelősséget érző személynek mellőznie az események okainak teljes mélységben és lehető legszélesebb összefüggéseiben történő feltárását! Nem teheti meg azért, mert az események felszínén való 'turkálással' a rá figyelő emberekben azt a csalfa hitet erősíti meg, hogy sem mélyebb rétegei, sem szélesebb körben tapintható összefüggései nincsenek az eseményeknek. Pedig vannak, és ez különösen így van Trianon esetében, ahol a magyar nemzettest feldarabolásával, az ipar, mezőgazdaság és kereskedelem tönkretételével, háborús jóvátétel követelésével, a nemzetiségi ellentétek szításával megroppantani kívánták a magyar nemzet gerincét, mivel az elmúlt évezred összes királygyilkossága, tatár- és török dúlása, Habsburg önkénye és idegen népek betelepítése sem tudta a magyar nép sok ezer éves, ősnépi műveltségből táplálkozó életerejét megtörni.

A Kárpát-medencében működő sok ezer kisbirtokon élő és dolgozó magyar parasztság és kisiparos réteg az önellátás képessége révén nehezen manipulálható, önálló gondolkodásra az ősi műveltsége révén alkalmas népességet jelentett, amelynek proletár létbe való kényszerítéséhez is szükség volt a háborúra és a nemzettest feldarabolására. A trianonnal megvalósult célok előzményei az elbukott szabadságharcig, a reformkor eszméinek megjelenéséig visszafejthetőek úgy a nemzetiségi ellentétek, mint a pénzügyi önállóságunk tekintetében, miközben megtörtént a nemzet vezetésének lefejezése, a szabadságvágy terrorba folytása, az emberek megfélemlítése.

Az ősiség eltörlése, a kapitalista fejlődés programjának meghirdetése, az emancipációs törvény, a kiegyezés utáni ipari, mezőgazdasági és kultúrális fellendülés egy csalóka látszatot keltett. A fényes kirakat mögött ott voltak az üres élvezetekbe és kártyacsatákba, adósságokba és nőügyekbe csábított dzsentrik, akik akkoriban kártyázták át őseik földjét kazár bérlőik kezébe, amihez a törvényi lehetőséget már elérték. A bérlők által szipolyozott parasztságot és a városi munkásságot a mozgalmárok bujtogatták, emberkereskedők csábították az újvilágba, miközben a szabadkőműves páholyokból kiszorultak a magyar nemzet érdekeit képviselni kívánó személyek, helyüket az újonnan polgárosodó és vagyonosodó réteg képviselői foglalták el, akik már világpolgári szellemet képviseltek.

A sajtó a tömegek befolyásolásának legerősebb eszköze lett. A páholyokban emberbaráti tevékenységnek álcázva folyt az új világrend megvalósításához szükséges lépések és akciók tervezése, előkészítése. A sajtó, a mozgalmárok, a tőkések vagy a bankárok, esetleg a politikusok által generált problémákra való látszat intézkedésekről van szó. Ugyanis nem ingyenkonyhát kell üzemeltetni, hanem munkalehetőséget, a megélhetés feltételeit kell biztosítani, mert ami nem ezt célozza, az csak látszatintézkedés lehet! Hasonló a helyzet Trianonnal kapcsolatban is. Nem a szomszéd népek felelősségét kell firtatni, hanem rámutatni az igazi okokra és az igazi bűnösökre! Nem kívülről vezérelt határrevízióra van szükség, hanem arra, hogy a pénzhatalom élősdi uralma és rejtett befolyásolási gépezete alól felszabadultan, természetes önszerveződés, önigazgatás és önellátás megvalósulásával élhessünk. Akkor pedig kényszer mentesen egyesülni fog ami együvé tartozik, és leválik ami idegen.

üdvözlettel: Solymosi László


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Intelem
(Turulvér, 2011.03.15 22:21)

"Ne bántsd a Magyart, mert csak Istent ismer, de nem könyörületet!"

Megnyitva 2476 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Válasz Solymosi LászlónakCharles Sucsan 2013-05-28 19:54
Tisztelt Solymosi Úr!

Nagy figyelemmel átolvastam" Válaszom Sucsan úr cikkére", amivel kibővítette gondolatait és belekeverve olyan véleményeket amit én messziről nem állítok vagy állítottam, de-hát retorikával mindent lehet.
Azonban érdekes,hogy kihangsúlyozza a háttérhatalom fontosságát a történtek irányításában, amiben egyetértünk, de hogy én nem tértem ki azok részletes magyarázatára, abból kiindulva, hogy azzal mindenki tisztába van és már eleget magyarázták mások. A másik meg a szomszédnépekkel való megbékélésről állított véleménye, persze ideálisan lehetségesnek kellene lenni, pláne ha a mágusi hit szerinti beállítottság vezényli az embert.
A gyakorlat ez ellenkezőt bizonyítja a szomszédok részéről sajnos. Persze ez nem jelenti azt, hogy egyszer rájöjjenek arra, hogy a magyarokkal való megbékélés hasznos lehet Közép-európára, de pont az a háttérhatalom gondoskodik arról, hogy ez ne történjen meg.
Nem akarok belemélyedni az Ön levelének elemezésére, mert ez mit sem változtat azon, hogy az országok élete halad a maga mindennapi nehézségeivel, amelyek történelemmé válnak. Sem a Maga, vagy az én véleményem azon nem fog változtatni jelenleg. Azonban a jövőben egyesek gondolkozását esetleg befolyásoljuk és talán tudnak idomítani valamit a nemzet életébe. Erre semmi bizonyítékunk nincs, de ahogy Ön is hosszan reagált gondolataimra, így a vita hasznos lehet.
Ami a Trianon és többi szerződéseket illeti, azok csak addig érvényesek amíg a felek azokat tiszteletben tartják. Az pedig az erőviszonyoktól függ. Magyarországnak semmi ereje nincs, így hát az alkalmazkodásra szorul, amit meg-is tesz.
A szomszédok is tudják ezt és mégis továbbra sanyargassák a magyarokat. Sajnos nincs új a nap alatt. Ott az igazság ahol az erő! Vagyis az erőszaknak az igazsága érvényesül. Trianonba is ez történt. Miért van az ma is hogy csak a fegyveres erőbe bíznak?
Akár menyire magyarázkodik Ön, az emberi gyarlóságoktól nem szabadulnak a politikusok és ebből kifolyólag mindig biztosítva a nemzetek feszültsége. Jungel törvényekben élünk, ahol kevés helye van az erkölcsnek. Az marad fenn, aki erősebb ezt bizonyítva van a magyarok őstörténelmében is.
Ennek hiányába marad Trianon rendezésének követelése, még akkor is ha az utópiának és nevetségesnek néz ki, mert "hallgatás elismerés".
Amúgy Montrealból nagyon könnyen is felvilágosult vagyok többnyelvű képességemmel. Kívánom ugyan azt Önnek.
Üdvözli, Charles Sucsan

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások