20220815
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 október 15, kedd

Szükségrealitás összetrottyintva

Szerző: Gavallér János

Megrettent a magyarországi elit. Racionális demokráciát, egy természeti struktúrára épülő társadalomban nem lehet alkalmazni, ezért kénytelen a világ számára is felismerni a Churchilli megállapítást, miszerint "A demokrácia a legrosszabb kormányzási forma nem számítva az összes többit, amellyel az emberiség időről időre megpróbálkozik." (hogy Churchill mennyire ismeri az emberek fölött álló szakrális rendet, az már kulturális nívó kérdése). No de az emberiség és a függőségi viszonyok, megkövetelik az embertől, hogy kiemelkedjen a természet törvényszerűségeit követő egyetemes rendből, mivel Ő a leg-legmagasabb élőlény (mondja a nem tökéletes, vagy legjobbnak tartott demokrácia).

No, ne evezzünk rögvest az óceán közepére, lapátoljunk csak a part menti mocsárban. Rájött, nagy hirtelen a szocializmó, hogy igazságosan nem tud működni a gazdaságnak nevezett létfenntartási mechanizmus, mivel nem elégíti ki a faj, életélhetőséget szolgáló szakrális-mindenség rendjének követelményeit. Azaz életképtelen minden olyan próbálkozás, amely az ember embert kihasználó nonszensz világtörvény szerint kíván működni. Mintahogy a méhek nem élhetnek abból, hogy legyőzik a méheket – az élettérért vívott harc, az emberben a haza, az otthon fogalmára épülő gondolat-létezési forma-, úgy az ember is fel fogja ismerni, hogy a másik ember legyőzéséből, kihasználásából adódó előnyei nem jelenthetik azt, hogy a faja (az emberiség), vagy fajtája (fehér) fölé nőhet az emberlétezés egyetemes törvényeinek. / A nonszensz jelentése - a fejetetejére állított világ/ Mert mint tudjuk, az élővilág strukturális rendje, külön-külön szabja meg életben maradásának szabályait, ami nem épülhet hipotézis-filozófiára, csakis önmaga által felismert törvényszerűségek halmazára. Egy, két, tíz, száz, ezer, százezer, egymillió, százmillió, egymilliárd, vagy bármennyi ember halála még nem jelenti az Én jólétemet, csak lehetőségeim határának kiszélesedését, ám lelki magányom, azaz remeteségem, mivel nem oszthatom meg végelláthatatlanban egyszerűségem velejáróit, így érdektelen smafu, működésképtelen sikátor. Sivárviszony a relatív kormányzás, ha az érzés kihal belőle.

Igen, a hatalmat alkalmazó élőstruktúra, minden körülmények között alkalmassá kívánja tenni önmagát a rendszerkövetelményeknek Viszont a rendszerkövetelmények korrupciós zsákutcákat, sikátorokat, élő szennytelepeket mosnak össze, az igazi élettér helyett, a látszat megélhetési életformával. Tehát a legrosszabb kormányzási forma, a churchilli demokrácia, Churchillt megfosztaná a véleménynyilvánítási szabadságától, ha a média a tulajdonviszonyok alapján élne tulajdonjogaival. ( Mint tudjuk a demokráciában jogfolytonosak a tulajdonviszonyok, így egy diktátor leszármazott, közmegegyezés alapján gondolja gyakorolni hatalmát, tudatstruktúráját, az életélővilág mechanikus működése fölött.)
Tehát nem alá-fölérendeltség alapján, hanem szellemrend szakrális rezgés-megmaradás elmélete alapján, nevezzük fajelméletnek, a lét burjánzó specifikus valóságát.

Az emberi szakrális rend irányítása nem viszonyelméleti gazdasági kérdés, hanem lélekazonosulási folyamat felismerés alapján erőszak/elfogadási realitáson múlik. Mint csillagrendek, egyetemes törvények alapján működik a fajfennmaradás törvénye is. Az emberiség és így a magyarság megmaradásának is a legfőbb törvénye, a globális anomáliák nemzet reduktorai, azaz a lélekköteléken való egyensúlyozás tudománya. Amikor ide érkezünk, akkor vesszük észre, hogy összetrottyintotta magát a magyar és egyben európai elit is.

Nem várta és nem várja el senki a bolygón egy embertől a Messiás szerepét, holott az irodalom, a szónoki szentszék, a gazdasági oligarchiák és minden fűzfabokorban fogant naivitás eme szentemberi megváltást isteníti. A normalizálás aposztrofátora, Orbán Viktor, kinyilvánítja, hogy nem kívánja felforgatni az alkotmányos rendet (oh mit nekünk demokrácia) 'és körötte csend amerre ment és néma tartomány'. Az élet nem kívánom kenyéren, hanem szükségrealitáson múlik. Magyarországon szükségeltetett volna kimondani, hogy kik tették tönkre az emberi agyban és lélekben formálódó közösségnek, csillagrendünk életrealizmusát, olyan formában, hogy a fajták megvetésének megfelelően, alámerüljünk a káoszban.

Nincs olyan elfogadott vezetőrétegünk, amely rendelkezne a nemzetnép identitásának realizmusával. Önellátó reduktív fajta vagyunk. Tehát és amennyiben a következő valós, vagy kikiáltott vezetőink képtelenek megfelelni ama egyszerű kihívásnak, amely szerint a magyarság szeretetben, de önállóságához hűen, mind a természeti és mind az eszmei függetlenséget vallva, az úgynevezett külön utas politika szerint tudja elképzelni jelenét és jövőjét a Kárpát-medencében és ezt nem tudja reálpolitikai elképzeléseiben megvalósítani, akkor most mondjanak fel azon elképzelésükkel, hogy elfogadott és megbecsült vezetőink lehetnek! Megvetett és el nem fogadott vezetőkkel pedig már Dunát lehetne rekeszteni.

Itt és most megkérem minden önjelölt képviselőt arra az egyszerű valósághitre, hogy önmaga és családja, lelki és anyagi felelőssége tudatában induljon csak el azon az úton, ahol meg kell tartania ősei öntudatát és meg kell teremteni fiai önbecsülését!!! Mert nem korlátozhatják le a jelent a gazdasági lehetőségek szisztematikája alapján se a nemzésre, se a szaporulat visszafogására. A mindenség íratlan szabályait a gazdasági racionalitás képtelen felülírni.

Nem várja el egy lélek-lokalitás sem az egyéntől az azonosulást, de megkövetelheti a léleklojalitást, amennyiben képviseletében akar cselekedni.

Ha már nem választhatunk tapasztalatok realitása alapján, akkor legalább engedtessék meg média kiegyensúlyozottság alapján, részvétünket nyilvánítani a demokráciának.

2009.11.10.

Gavallér János

Megnyitva 1809 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások