20220516
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2014 április 03, csütörtök

Hunyadi Mátyás nagykirály és a Szent Kereszt titka (2014) II.

Szerző: Nagykun-Kovács László

Sorozatunk jelen részével döntő lökést kívánunk adni Hunyadi Mátyás szentté avatásának, s ezzel a Vatikánt emlékeztetni arra a tényre, hogy: jóval több, mint 500 éves késésben van. Olybá tűnik, mintha valamely hadsereg őrnagya habozna, hogy egyáltalán van-e joga a világ legbüszkébb hadának hadseregfő-parancsnokát vállon veregetni s tiszti lapot tűzni a vállára. Mintha a Vatikán „félne Hunyadi Mátyás szentté avatásától, mint ördög a szentelt víztől".

Mindennapi Mátyás Királyunkat add meg nekünk ma!

avagy
A HUNYADIAK FELTÁMADÁSA A LEGÚJABB KUTATÁSOK FÉNYÉBEN
(Tanulmányunk a szöveg végén mellékletekkel együtt: letölthető, de elolvasandó is, megtanulandó is: az utókor számon fogja rajtunk kérni.)

Mátyás Király

1. számú kép Hunyadi Mátyás, a Wikipédia jóvoltából
(Az oldalnézet még nem kiteljesedett szellemiségre utal: Mátyás most lép újra a történelembe.)

 „Kinyílt a mennybolt, zeng a hadak útja, Csaba királyfi gyűjti táborát.

Szűnik az átok, kiapadt az útja, szívünkön égi öröm szárnyal át…

Emlékeztetőül: a sorozatunkat beharangozó előző részben (itt) röviden felvázoltunk néhány aktuálpolitikai összefüggést, hogy tisztán láthassunk Mátyás-ügyben. Ugyanis a Hunyadiaknál nincsen érvényesebb tanulság, ha el akarunk igazodni a világban zajló és zűrzavarosnak és át­tekinthetetlennek tűnő folyamatok elemzésében. A két Hunyadi – úgy is mondhatnánk, hogy – kulcsszerepet tölt be az ún. „közel jelen” megértésében.

I. Bevezető a Hunyadiakhoz.

Első nekilendülésként, rögtön kezdjük rövid, de hasznos törvényszerűség ismertetésével. Ez nem más, mint a „Negatív és pozitív terek egyenértékűségének törvénye [1]” (vagy a közérthetőség kedvé­ért: a „Macskakövön kopogó esőcseppek törvénye [2]”). Félreértés ne essék, ez a törvény – mint majd látjuk - nem meteorológia (időjárástan) szakterületéhez tartozik. Nos, így fogalmazható meg:

Ha a papnak a templomban szava szakadt [3], akkor a Jóisten – törvényszerűen - a macskakőre verődő esőcseppek kopogásán keresztül mondja-meséli el, ha történetesen esőben éppen macska­kövön kell hazafelé baktatnunk [4], azt, amit a pap mondott volna el nekünk, ha újra szólhat­na. Ez a Jóisten – irántunk, mezei gyalogok iránt gyakorolt – kegyelme. Szerencsénkre mi már így javított pályagörbén haladunk [5]. De kegyelem a pap iránt is, mert a Jóisten kipótolja azt, amit az elmulasztott mondani. S ez így van jól, így van rendjén. Az életben minden éremnek két oldala van. Voltunk, vagyunk s leszünk valamennyien (az aranyérem) mindkét oldalán is.

In medias Res, azaz Rex Corvinus Hungarorum. Vágjunk bele a közepébe [6]. Fogalmazzuk meg hát a Hunyadiak lényegét, titkát, s legelőször is találjunk olyan fogódzót, olyan eseményt, ahonnan elin­díthatjuk a Hunyadiakat.

Még mielőtt megtennénk az első lépéseket, két dolgot kell tisztáznunk:

 • miért éppen a Hunyadiakkal akarunk foglalkozni, miért nem más királyainkkal; illetve, hogy:
 • milyen szálon induljunk el, ha olyan új ismerethez szeretnénk jutni, amely elsősorban a mai jelenünkre, a hétköznapjainkra hat(hat) ki, azt vidíthatja fel.

Az első kérdésre válaszunk adott, most az indulásnál, hisz nekünk már nem kell feltalálnunk a spa­nyolviaszt. Amint arra korábban már utaltunk, Hunyadi Mátyás (s mint majd látni fogjuk, Hunyadi László) koronázása Nagy Péntekre esett. Ez azt jelentette – vitéz mezőkövesdi értelmezésében [7], hogy a koronázás mozzanatával Mátyás, s vele a nemzet, vállalta a Nagypénteki kereszthalál sor­sát, amely véres valóságként több mint 500 éven keresztül meghatározza a nemzet hétköznapjait. S ebben nyilván benne van az is – ismét csak vitéz mezőkövesdire hivatkozva -, hogy egyszer majd el­jön a nemzet életében az a Húsvét Vasárnap, amikor feltámad a nemzet s vele az ország régi dicső­ségében fog felragyogni.

S bár mi ezt a Húsvét vasárnapot 15 éve állhatatosan vártuk, időközben a devizahitelesek válsága olyan villámcsapásként érte a magyar társadalmat, hogy a nemzet – boldogtalanabbik fele – azóta is egyfolytában járhatja a keresztútját. Kálváriáját járván joggal kérdezheti bármelyikünk a nemzet ré­széről, hogy „Ez lenne a régi dicsőség? Nem így álmodtuk meg!” „’Már nem lenne érvényes a Nagy­péntek? Hmm.’, ill. :Most már Húsvét Vasárnap van?” - zsörtölődhet joggal bármely sérelmezett.

Előrebocsátjuk és amint elemzéseinkből majd láthatjuk, hogy – minden látszat ellenére - vitéz mező­kövesdi nem mondott valótlant. Sőt. Persze mi is csak így utólag vagyunk okosak, ha áttekintjük, milyen hatása van a Hunyadiak sorsának a magyar társadalomra ma, akár 2014-et, akár 1714-et írunk [8]. Megfogalmazható, hogy a keresztáldozat egy vagy inkább két nemzedék fogalomtárából sajnos kimaradt [9], ezért újra kellett tanulnunk [10]. Sajnos ez határozza meg már egy jó ideje, s ma is, a nemzet közállapotát. A június 4-i „nemzeti összetartozás napja” is csak azt mutatja, hogy ez kell, ma legyen a kiindulópontunk. A TV térnyerése (s a tömeghipnózis közvetlenné válása) annyira bambává (zombivá) tett bennünket, hogy szépen lassan kilopják-lopták a talpunk alól a szü­lőhazánkat, még csak észre sem vettük [11]. A magyar összefogás nem jött létre addig, amíg a nemzet legfiatalabb nemzedéke is meg nem tapasztalta a bőrén a hosszú 2000-es években, hogy miért is kell összefogni.

Éppen ez a tanulmánysorozat kürtöli a világba a jó hírt, hogy mindenki megtudhassa, hogy az örök Nagypénteket éneklő Wass Albertnek az ideje immár betellett. (Mint tudjuk, ő volt az, aki megjósolta, hogy „a csillagok állása forgandó”.) Nos, Fehér Virág Vasárnap hajnalban [12] meg tudhatjuk, hogy mi­ben is rejlik a várva várt fordulat a csillagok állásában. Ahhoz, hogy megérthessük, fel kell készül­nünk. Bár az általunk előadott megállapítások s tények nagyon egyszerűek, felsős általános iskolás gyerekek is könnyen megérthetik, nekünk, tapasztaltabb nemzedéknek, akik legelöl hordjuk szívünk­ben-lelkünkben a nemzet sorsát, már nehezebb elsőre megérteni [13].

Tehát az első kérdésre az a válasz, hogy azért fordultunk a Hunyadiakhoz, mert egyrészt a nemzet is mindig belőlük merített erőt, azaz abból a korból, amikor „… nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára …”. Másrészt ott van a kutya elásva. A magyar feltámadás kutyája [14].

A második kérdésünkre pedig egyszerűen az a válasz, hogy ezeregy szálon fogjuk kutatni Mátyást, mert ott annyi fény van lekötött állapotban [15], hogy csak az nem fejt titkot, aki nem akar [16].

Éppen azért csodálatos a magyar műveltség, mert ugyanarra az óraműre jár. Amit az egyik történet­ből megtudunk, az igaz és hasznosítható lesz a többire is. S, hogy a Kedves Olvasó tényleg megérez­ze annak az óriási szerencsének az ízét, hogy mit jelent az, hogy magyarnak születtünk, nem csigázzuk tovább érdeklődését: megmutatjuk Hunyadi Mátyás (s vele együtt Hunyadi László) dicsőségét is.

 • Corvin Mátyás mosolyog ránk a Szent Korona zománcképeiről, s fénykisüléssel [17] visszazök­kenteni igyekszik az idő kerekét, hogy vele az emberiség sorsát is jobbra fordítsa.
 • A barna nyíl a precessziós irányt jelöli (a 26 ezer éves Nagyév-kör mozgásirányában).
Szent Korona zománcképeiről 

 2. számú kép A Szent Korona zománcképei s a rejtett magyar évkör (Csaba királyfi ösvénye) közti kapcsolat. Elsőre könnyen belátható egyezés: Atilla nagykirály [18] (…410), ill. Szent György (Szondi György). Hunyadi időben Szent György előtt volt, de Andrástól Fülöpig húzza „a fényívet”.

 oS emlékezzünk korábbi tanulmányunkra [19], nem véletlen kapta tanulmánysorozatunk a „Mindennapi Mátyás királyunkat add meg nekünk ma! [20],” címet. Ez egyenes uta­lás keresztény imádságunk sorára, a „… mennyei kenyerünket add meg nekünk ma…” részre. (Mint emlékezhetünk, ez Andrást, s vele az Ikrek jegyét idézi meg.) Ez az ún. „andrási” szerepkör, amelyhez Mátyás - igaz idő szerinti születési időpontja (1143. február 23.) révén – a legközelebb van. A rejtett évkör rendje szerint Mátyás:

 • (1) igaz idő szerint [21] a Bika világesztendő középső Szűz dekanátusát indítja,
 • (2) míg a jelenleg használt látszólagos időszámítás szerint [22] a Halak-világkor­szak hátsó bemeneti Skorpió dekanátusában születik.
  • A rejtett évkör 12-szeres kicsinyítése a 26 ezer éves Nagyév-körnek, eszerint Mátyás születése egybeesik Jézuséval, de apró megkötéssel: végül is nem 1441-ben született, hanem csak két évvel később [23].
  • Szintén Hunyadi Mátyás tekintetébe akad a szemünk, ha a csángó imádságunk (Ég szülte Földet, stb. [24]) sorain követjük végig a magasabb rendű élet földet érését, meggyökerezését, majd kivirágzását. (Virág Vasárnap szó szerint is kivirágzik majd a barkánk).
 • De vele találkozunk akkor is, ha a Nagyhét eseményeit követjük végig a 26 ezer éves pre­cessziós Nagyéven araszolgatva (ekkor Krisztusként). Itt a barka helyén pálmaág van [25].
 • Ő a magyar történelem csodálatos bajnoka. Elsősorban ezen minőségében ismerjük, illetve sajnos éppen hogy nem ismerjük eléggé.
 1. oTegyük őszintén a szívünkre a kezünket, hogy mennyit tudunk egyik legdicsősége­sebb királyunkról, Hunyadi Mátyásról, s családjáról, testvéréről, Lászlóról, gyerme­keikről, szeretteikről, történelmi szemünk fénye hozzátartozóiról [26]?
 • Tudunk-e a 24 fogásos esküvői lakomájáról, annak körülményeiről [27],
 • vagy a híres-nevezetes 365 termes budavári palotáról, melyet Szulej­mán rontott le 1541-ben, miután csellel (csalással-ámítással) bevette Buda várát?
 1. oA 365 terem a Föld 365 népét-országát jelenti.
 • V. ö.: ma csak 195 tagállamot ismer el az ENSZ [28].
 1. oA Hunyadi család holdudvara hemzseg azoktól a nevektől (Mária, Anna), akikről csán­gó imádságunkban megemlékeztünk (mind-mind dekanátushoz kötött). Véletlen len­ne mindez? Aligha.
 • S tegyük hozzá, – mint majd látjuk – az Erzsébet is jelen van (Igaz Erzsébet a csángó imádságunkban nem szerepel, de az evangéliumokban igen). Szilágyi Erzsébet neve – mint majd látjuk [29] - Lászlónak, s nem pedig Mátyásnak szólt.
 1. oFigyeljünk fel életének furcsaságaira: mind az osztrák császárnak, mind a török csá­szárnak unokatestvére volt. (Mindezeknek mind-mind jelentőségük van, hiszen „A magyar történelem a világmindenség fényének evilági működésrendje, emberi történelemmé válása. ”[30])
 • S Mátyás nagykirály, az igazságos uralkodik bölcsességével, furfangjával a magyar mondá­inkban, s főleg a népmeséinkben is. Ezek a mesék elemezhetőek, hajszálpontosan üzennek is nekünk, s segítségével tájolhatjuk be magunkat a világban s határozhatjuk meg feladatainkat.
 1. oÁttekintjük majd a főurakat vén bakkecskeként megfejő öreg paraszt meséjét, s le­vonjuk rendkívül hasznos tanulságait.
 2. oVagy górcső alá vehetjük a Mátyás megkoronázásáról szóló mesét is, Berecz András székely népművelő-mesemondó kedvenc meséjét, ahol Mátyás a Korona elől a fűz­fába bújik. Stb.
 • De Jézuson keresztül ő üzen nekünk az Evangéliumokból is.
 1. oIgaz itt csak közvetve van jelen, de jelen van. De éppen innen tudunk következtetni a Hunyadiak közeljövőben eljövendő szerepére is.
 • A Hunyadiak jelen voltak a közelmúltban is. Pl. 1956 elején a Magyar Hadse­regben a Hunyadiakról szóló drámát mutattak be. Vagyis év elején színre lép­tek és az „igazság” az egész évre rányomta a bélyegét: elemi erővel tört felszínre a magyarság szabadvágya. És 2014-ben? (Most is itt vannak.)
 • De utalhatnék a tavalyi csíksomlyói búcsúra, ahová elutazott Mátyás kálvá­riája, amely virágvasárnapi tanulmányunkban még fontos szerepet kap.
 • Végül a Nagyév-kör működésére vonatkozó valamennyi tudásanyagon keresztül vele találjuk magunkat szembe. Pl. János fia Mátyás ott van, benne van az Ember tragédiájában is (Ld. lentebb). S legfeljebb azon csodálkozhatunk, hogy hogyan is lehettünk ennyire vakok eddig, hogy nem láttuk meg a jó szerencsénket. A szerencsénknek a szerencséjét.

A Nagykun-Kovács László által feldolgozott eredeti olvasmány teljes részletei LETÖLTHETŐ PDF →

Letölthető és megtekinthető: Famankó-táblázatok [1]

 Letölthető

Famankó-01.jpg

Famankó-02.jpg

Famankó-03.jpg

Famankó-04.jpg

Famankó-05.jpg

Famankó-06.jpg

Famankó-07.jpg

Famankó-08.jpg

Itt letölthető

Itt letölthető

Itt letölthető

Itt letölthető

Itt letölthető

Itt letölthető

Itt letölthető

Itt letölthető

Megnyitva 4189 alkalommal
A rovat további cikkei: « Utánozhatatlan Lampasz »

Hozzászólás   

#2 Budapest II. kerületDankó János 2014-04-07 23:43
Köszöntöm a szerzőt, és az olvasókat!

Magam is nagyon várom a magyar nagypénteket, ezért nagyon érdekfeszítőnek találom e tanulmányt. Bár asztrológiával nem foglalkoztam soha, és természetesen távol áll tőlem, hogy felkészületlenül e tekintetben szólaljak meg. Van azonban valami, ami elég fontos lehet ahhoz, hogy megérdemelje a figyelmet!
Egy kevéssé ismert, ám de kiváló titokfejtőre szeretném ráirányítani a figyelmet, aki briliáns logikával felépített egy minden korábbitól eltérő elemzést és értelmezést a Szent Korona által hordozott üzenetekről. Gulyás Miklós Jutasról van szó. Egyetlen nagy szeretettel és lánggal írt könyve: "A Szent Koronáról másként"
Engem azonnal meggyőzött arról, hogy a Szent Koronán lévő ikonok nagy része nem azokat a személyiségeket ábrázolják, akiket általában ma nevesítenek, illetve amint azt a hivatalos korona-kutatás tartja. Jutas meggyőzően bizonyítja, hogy Gábriel és Micháel arkangyalok helyén valójában az Ég Királynője, a Teremtő Istenanya látható. Fülbevalói világosan értésünkre adják: Ő az alfa, a kezdet.... Egyébként jól láthatóan bájos női arcról van szó, mégis mindenki férfit akar látni benne???
A két ikon mintegy "sztereóban" fogja közre a Kárpát-medencét szimbolizáló ékkövet. Cipó alakú, hisz cipó ország (volt és lesz!) a miénk. Bocsánat! Az Övé!
Hasonlóan baj van a Konstantin értelmezéssel, és Dukásszal is. Nem őket ábrázolják az ikonok! De még csak Gézát sem "Dukászunk" másik oldalán, mert mitől is volna Géza a geobitzász szó alapján?
Aztán előfordulhat az is, hogy nem lehet eltekinteni a keresztpánt elforgatásától, hisz van egy széttrancsírozott ikon ítélkező Krisztus urunk háta mögé rejtve. Félrevezetően ma Bertalan ikonnak nevezik az ARTHOLO feliratból, de ilyen alapon nevezhetnék bármi másnak is. Ám, ha a feliratot inkább ÁRTU-OLO-nak, vagy ékezetekkel: ÁRTÓ-ÖLŐnek olvassuk, már legalább is gyanúnk lehet rá, hogy ott valaki olyan személy lehetett, aki elbukott, vagy áldozata lett az ÁR(T)MÁNYnak. Talán egy pénzért árulást elkövető személy, aki nem lett apostol? Vajon hol lehetett ennek az ikonnak az eredeti helye??
Minden bizonnyal nem itt, mert ezért a forgatásért valaki forgatásos halált nyert egy hordóban, s nevét azóta egy hegy viseli a Duna mellett, bár az biztos, hogy az esemény máshol lehetett!
A Szent Korona pártás korona, hisz a pártát a csüngők testesítik meg. Női fejre készült, de nem emberi fejre. Tulajdonosát ott látjuk az ikonokon.
Hunyadi Mátyásnak ezzel feltétlenül tisztában kellett lennie, hisz a neve is elmondja, Kitől jött, Kit képvisel. Ettől a ponttól egyet értek a Jézus - Attila - Mátyás párhuzammal.
Gulyás Miklós Jutas magyar lélekkel írt könyvét tiszta szívvel ajánlanám, ha elérhető lenne! A szerző elméje éles fényű lámpásként világít be rejtett történelmünk sötét bugyraiba. Szerintem ő adja a legpontosabb ikon-értelmezést. Sajnos a könyv ma szinte megszerezhetetlen! Már nekem is csak 2 db van belőle.

Dankó János
Budapest
#1 Skorpió lényegű Nyilas-kéntKerion 2014-04-04 09:49
A feltámadó magyar skorpió lényegű nyilas/kentaur. Mérlegelő is mert a mérleg a skorpió része. Tehát a magyarok tekintetében a "skorpióság" rendkívül lényeges szempont - de mit is jelent ez ?
Összesen 7 alfa-csillag van az Égen amely a Mi világegyetemünket - a Te/l/j/es/Út/unk/at - úgymond "fenntartja". A 3 "felvilági": a Capella, a Szíriusz és a Vega valamint a 3 "alvilági": a Formalhaut, a Regulus és az Aldebaran. A 7. alfa csillagóriás az Antarész a legfontosabb mert az az égi "al- és felvilágban" is ott van mintegy 2ős tartó-oszlopként.
Az AntÁrész/=Árésszal ellentétes/ a skorpió alfájaként tehát ellentétben a gyűlölködő háborúskodást jelképező Árésszel/Marssal - mely égitest szintén vörös - a békét és a szeretetet hirdeti. Spirituális körökben evidencia hogy az Antarész a feltétel nélküli Krisztusi Szeretet Etalonja - annak a jelképe.
Tehát a nyilas-ként/kentaur-ként/centa-urként/10-es úrként és úrnőként feltámadó magyar skorpió-lényegűsége annak krisztusi voltát jelenti. Az egyes holdhónapok még megmaradt magyar nevei a magyarok "éves" spirituális fejlődését prezentálták és prezentálják még ma is. Például a SzeptEmber az un. 7-es Emberre, az OktÓ/b/er a 8-as fensőbbségre, a NovEmber a 9-es már új emberre, a DecEmber a 10-es emberre utal. A mai 12. hónapként nyilvántartott december a régi 13 ! holdhónapos holdnaptárban a 10. holdhónap volt. Az új holdév pedig mindig a mostanság március-végi/április-eleji újholddal kezdődött. Tehát most a 2014 március 30.-ai újholdkor volt az újév első napja - valójában.
Hogy a még regnáló eszement hatalom mennyire fél a nyilasként/kenta-úr-nő-ként - tehát 10-es = 1 -es, az EGYséget önMAGában spirituálisan már megteremtett magyartól arra itt áll egy mindenki által látható eklatáns példa. A RossMann multicég üzleteiben kívül-belül mindenütt ottlévő plakátokról van szó. Melyeken többek között az látható hogy az egyébként RossMann vagyis "ross/z/ember" kentaurt/magyart - aki a körbe/körforgásba be van zárva - úgymond a kislányoknak kell "jóvá" puszilgatniuk. Tehát a magyar a Rossmann cég által mint maga a megtestesült "gonosz" van - a hét minden napján - negatív kontextusba helyezve a szemünk láttára. Ehhez a félelemmel teli - ravaszul kőműveskedő - gyűlölködéshez irányunkban nem kell kommentár. DE persze mindez a fontosságunkat és a nagyságunkat is prezentálja, mert ugyan ki foglalkozna olyanokkal akik molyfingnyit sem jelentenek a még hatalmasok számára.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások